logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
 VÝDAJ STRAVY

  Objednávanie stravy

  Informácie o postupe objednávania stravy prostredníctvom internetu


Školská jedáleň - informácie o výdaji stravy - čas vydávania stravy, výška stravnej jednotky, pracovný čas

Čas vydávania stravy v ŠJ -
Vydávanie obedov
12:00 - 12:15dôchodci
12:00 - 12:30zamestnanci, cudzí stravníci
12:30 - 13:45spojená škola
13:45 - 15:00žiaci ŠI
V piatok sa obedy vydávajú do 14,00 hod.
Vydávanie raňajok a večerí pre žiakov školského internátu
6:30 - 7:20raňajky
17:30 - 18:30 večera
Žiadame stravníkov o dodržiavanie uvedeného času

Výška stravnej jednotky - platí pre žiakov a cudzích stravníkov od 1. 9. 2013
  Žiaci ŠIraňajky + desiata0,71 €
obed + olovrant1,45 €
večera 0,74 €
SPOLU2,90 €
Žiaci gymnáziaobed1,24 €
Ostatní stravníciraňajky 1,04 €
obed2,02 €
večera1,52 €


Pracovný čas
p. Ertelová - kúpa žetónu a kartičky na objednávanie stravy alebo blokácia stratenej karty.

Po - Piaod 11.00 - do 12.45
od 14.15 - do 15.15


Účet, na ktorý musíte uhrádzať platby za stravu
Stravovací účet:

     Číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0048 0309


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice