logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
ARCHIV - AKTUALITY v šk. roku 2016/2017


TAJOMNÝ KARNEVAL - 28.6.2017


    Žiacka školská rada zorganizovala obľúbené medzi študentmi školy podujatie Noc v škole, no tentokrát pre študentky 1.a 2. ročníka, ktoré nieslo názov „Tajomný karneval“. Naše záujemkyne sa 28. júna 2017 o 20:00 hod. stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostali na zápästie pečiatku
loga ŽŠR a piktogram na tvár. Veci si zložili v triede na to určenej a po otvorení podujatia koordinátorkou ŽŠR Natáliou Zajacovou ich predsedkyňa rady Miriam Forgáčová oboznámila s podrobným programom a zadala prvú úlohu, v ktorej mali na rozdané lepky napísať svoje očakávania od podujatia a nalepiť ich na tabuľu. Následne všetci spoločne zišli do starej telocvične.
    Ako prvé boli pre prváčky a druháčky pripravené zoznamovacie a iné aktivity: Spiderlady, Čarovné zrkadlo, Fakírov had, Kolotoč, Guľovačka s Olafom, Vstupenka na karneval a záverečná Fiesta, na ktorej sa študentky poriadne vybláznili tancovaním JUST DANCE. Túto úžasnú, zábavnú, tanečnú atmosféru oživili vystreľovacie konfety. Keďže po týchto aktivitách boli študentky poriadne vyčerpané, ŽŠR si pre nich pripravila maličké prekvapenie v podobe teplučkého kakaa.
    Odbilo 22 hodín, v celej škole sa zhasli svetlá a v školskom rozhlase sa ozval strašidelný smiech i hrôzu naháňajúce zvuky. Nastal veľký zlom. Zo šťastného a veselého karnevalu sa stal strašidelný, tajomný karneval. Na scénu nastúpila zlomyseľná kráľovná, ktorá uniesla symbol karnevalu – šaša, aby prekazila dobrú náladu všetkým zabávajúcim sa, ktorí mohli všetko vrátiť do počiatočného stavu, ale len tak, že splnia náročné úlohy a vyslobodia šaša. Študentky boli rozdelené do troch veľkých družstiev, ktoré dostali názvy podľa krajín, v ktorých sa konajú karnevalové sprievody masiek – Rio de Janeiro, Notting Hill a Benátky. V škole boli umiestnené štyri stanovištia, ktoré museli skupiny v tme len za svetla jedinej baterky nájsť a na ktorých čakali s ťažkými úlohami ukrytí a zamaskovaní členovia ŽŠR. Po splnení úloh skupiny získali v obálkach zalepené indície, ktoré museli priniesť do telocvične, ukázať, že sú zalepené, otvoriť ich a poskladať z nich odpoveď, čo nebolo vôbec jednoduché! Poslednou najťažšou úlohou bolo už len toho uneseného šaša nájsť. Po dlhom blúdení v tme po priestoroch školy sa družstvu Nothing Hill podarilo nájsť šaša, čo malo za následok, že tmu rozbilo svetlo, zlá kráľovná zmizla a na karneval sa zas vrátil smiech, dobrá nálada a tanec. Víťazné družstvo Notting Hill odmenila žiacka rada diplomom a sladkou odmenou. Bez ocenenia neodišli ani ostatní, pretože každý zapojený získal diplom za účasť na podujatí Noc v škole.
Po programe sa všetci vrátili do triedy, kde sa to celé začalo. Najskôr si dievčatá dali spätnú väzbu samy sebe, či ich očakávania na začiatku boli splnené a následne dali spätnú väzbu i členom ŽŠR v podobe kresieb a slovných odkazov na plagáte. A konečne sa mohlo ísť spať!
    Dúfame, že sa všetkým zúčastneným páčilo, že sa naučili niečo nové, že si odniesli neopakovateľné zážitky a že sa o rok stretneme znova. Veľmi sa tešíme!
    Natália Očkajáková, medialistka
0123456789101112131415161718


HUG DAY - DEŇ OBJATÍ - 26.6.2017


    Dňa 26. júna 2017ste mali šancu stretnúť v našom meste dobrovoľníkov- huggerov, ktorí sa snažili vyčariť úsmev na tvári objatím. Do tohto projektu, ktorý bol v poradí 6. ročníkom na Slovensku, sa naša škola - Pedagogická a sociálna akadémia zapojila prostredníctvom štyroch členov Žiackej
školskej rady, ktorí sa snažili vyčariť úsmev na tvári objatím. Do tohto projektu, ktorý bol v poradí 6. ročníkom na Slovensku, sa naša škola - Pedagogická a sociálna akadémia zapojila prostredníctvom štyroch členov Žiackej školskej rady v spolupráci s Mestským parlamentom mladých, Gymnáziom Mikuláša Galandu a Základnou školou Školská. Dobrovoľníci vo farebných tričkách a s dobrou náladou otvorili akciu na našej škole a neskôr sa rozdelili na skupiny, ktoré naprieč mestom rozdávali úsmevy a pozitívnu energiu čo najväčšiemu počtu okoloidúcich. Pozitívna atmosféra sa šírila aj v miestnych materských školách, úradoch, domove dôchodcov a samozrejme v uliciach.
    Tento deň je vo svete veľmi známy. Vznikol 21. januára 1986 v štáte Michigan v USA a jeho zakladateľom je rev. Kevin Zaborney. Popularitu si buduje postupne už aj na Slovensku. Akcia má neziskový charakter a jej hlavným cieľom je rozdávať radosť a zlepšiť náladu objatím všade tam, kde ho ľudia potrebujú. Je to predsa zadarmo!
    Katarína Hubčíková, medailistka ŽŠR PaSA
0123456789101112


VÝSTAVA HRAVEJ MATEMATIKY - 20.-30.6.2017


    Tvorivosti sa v našej škole medze nekladú. Práve naopak. Tým, ktorí radi vymýšľajú, pracujú s rôznym materiálom, je určené navrhovanie a vyhotovovanie učebných pomôcok s matematickou tematikou pred deti v MŠ a ŠKD. Žiaci 2. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo a poslucháči externého pomaturitného kvalifikačného štúdia – 1. ročník, predstavili v rámci odborného vyučovacieho predmetu metodika rozvíjania matematických predstáv a odborného voliteľného predmetu matematické hry a tvorivosť škôlkára (III. A), vzdelávacie aktivity, úlohy z rozprávkovej matematickej truhlice.
    Na výstave hravej matematiky sme blúdili rozprávkovým labyrintom, museli sme prejsť matematickou lúkou, či nahliadnuť do krajiny nazývanej Geometríčkovo.
    Budúce učiteľky a vychovávateľky prezentovali vo svojich prácach matematiku skrytú v obrázkoch, hrách či hádankách. Ukázali, že každý sa síce nemôže stať matematikom „profesionálom“, ale ak bude matematiku považovať aspoň za dobrého pomocníka, ak nie priateľa, naučí ho presne sa vyjadrovať, veriť vo vlastné slová, logicky zdôvodňovať, získavať informácie a ďalej ich používať.
    Mgr. Alena Kamarýtová
012345678910


KEĎ MA MATEMATIKA BAVÍ ...


    Ako povedal Galileo, matematika je „jazyk vesmíru“. A mal pravdu, matematika je všade. Používa sa vo všetkých krajinách a vo všetkých smeroch, od medicíny až po umenie.
    Bude ma matematika baviť?
    Keď máš pred sebou príklad, ponoríš sa doň, kým ho nevyriešiš alebo radšej priebežne kontroluješ facebook? Matematika je pre teba, ak máš nasledujúce vlastnosti:
        • Zvedavosť – keď nevieš prestať myslieť na to, čo je odpoveď na otázku.
        • Trpezlivosť – keď ti nevadí, že odpoveď nie je jasná hneď a potrvá, kým ju nájdeš.
        • Tvorivosť – keď sa s radosťou pozeráš na veci z viacerých uhlov a skúšaš nové a nové spôsoby ako pristúpiť k otázke.
    Olympiády, kvízy, rôzne matematické súťaže nie sú na našej škole ničím výnimočným. Ich spoločným menovateľom je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, mnohým našim žiakom nechýbal a nechýba. Dôkazom tohto poznania je aj 20. ročník – u nás najobľúbenejšej a najviac zastúpenej matematickej súťaže – Matematický klokan. Okrem zábavy, poučenia a skúseností umožňuje žiakom súťaživou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a mne – učiteľke matematiky – poskytuje podnetné a inšpirujúce nápady, ktoré rada využijem na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Vyžaduje rýchlo a bezchybne pochopiť text. Klokanovské úlohy zďaleka nie sú o „vážnej matematike“. Naopak, väčšina z nich sa neviaže ani len na školské učivo. Vyžadujú skôr zdravý sedliacky rozum, trochu pošpekulovať, potrápiť sa nad netradičnejším zadaním.
    V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 71 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie. Držiteľom titulu školský šampión sa v kategórii 1. – 2. ročníkov stala Lucia Balážová (I. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu so súťažiacimi Miriam Forgáčovou (I. A), Nikolou Čunderlíkovou (II. B) a Natáliou Sklenárovou (II. B). Menované žiačky sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov z celkového počtu 2 976 súťažiacich vo svojej kategórii.
    Tesne pred bránou úspešnosti zostali a veľmi pekné výsledky dosiahli Charlotte Silvia Démuthová (II. B), Barbora Kostelanská (II. C), Mária Švecová (II. D), Viktória Jašušáková (II. D), Nikola Cvachová (II. D), Zuzana Šmýkalová (II. D), Bibiana Dudová (III. A), Ivana Krkošková (III. B), Veronika Mudrončíková (III. B), Slavomíra Gabrišová (IV. A), Romana Kozaňáková (IV. B) a Alexandra Poloncová (IV. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.
    Mgr. Alena Kamarýtová
01


JÚNOVÉ RADOSTI


    Jún, ktorý by sme mohli pokojne nazvať aj Mesiacom detí (cez MDD – po klasifikačné porady a vysvedčenia), v našom meste otvorila zaujímavá, nežná a pestrofarebná výstava známej slovenskej výtvarníčky Júlie Piačkovej. Práve 1. júna sa v Galérii Mikuláša Galandu konala vernisáž jej obrazov.
Všetci prítomní si mohli vychutnať gitarové prevedenie známych melódií v podaní p. učiteľa ZUŠ a PaSA, L. Holenku, tie ešte viac umocnili fantazijnosť, snovosť, prepracovanosť, farebnosť jej výtvarných diel. Júlia Piačková všetkých zaujala nielen tvorbou, ale aj láskyplným vyznaním svojim žiakom, deťom, a teda svojej učiteľskej profesii. V jej slovách boli prítomné láska a obdiv k jej malým inšpirátorom – deťom. Spomínaná výstava potrvá do 14. júla a niet krajšej bodky po malebnej prechádzke v parku ako návšteva galérie. Obrazy J. Piačkovej, ale aj stála expozícia M. Galandu určite potešia oči a srdce veľkých i malých návštevníkov. Ako hovoria zamestnankyne v Galérii, dvere majú otvorené aj pre všetky školy a nielen na území Mesta.
    Jún sa už tradične v našom meste spája s Cestou rozprávkovým lesom, ktorá zároveň predznamenáva blížiace sa vytúžené letné prázdniny. Aj tento rok 3. júna sa kúpeľný park a lesopark Bôr zaplnili rôznymi rozprávkovými postavičkami, ktoré sprevádzali malých i veľkých rôznymi súťažami. Naša PaSA si tentoraz pod vedením vyučujúcej Katky Marčekovej pripravila pre deti pohybové aktivity so zvieratkami pandou (Barborka z III.A) a tigrom (Sonička z III.B). Princezná (Anička z III.A) a trojhlavý drak zas čakali malých návštevníkov pri potoku v parku. Kto chcel získať sladkú odmenu a aj vyslobodiť princeznú, musel zvládnuť nielen prekážkovú dráhu, ale aj zaspievať a zarecitovať. Keďže naše dievčatá nazbierali dostatok skúseností na praxi v MŠ, vedeli dostatočne všetkých motivovať, a tak sa k malým spevákom a recitátorom pridali aj mnohí dospelí. Zároveň tak potvrdili známu múdrosť, že v každom z nás sa skrýva kúsok dieťaťa. Tretím a aj najobľúbenejším stanovišťom počas tohto podujatia sa stalo maľovanie na tvár, ktoré tiež (ako po iné roky) zabezpečovali študentky PaSA pod vedením K. Marčekovej. Zo stánku odchádzali šťastné „motýle, lienky, princezné“... Deti sa potešili aj z tomboly a mnohých ďalších kultúrnych vystúpení. Za toto šťastie a radosť patrí srdečné poďakovanie nielen organizátorom, Mestu Turč. Teplice a komisii kultúry a školstva, ale hlavne realizátorom: materským, základným a stredným školám na území mesta, ZUŠ, obetavým pani učiteľkám a ich šikovným žiakom, Centru voľného času, Mestskému parlamentu mladých, Veteránom, Občianskemu združeniu Fatra a mnohým ďalším dobrovoľníkom a sponzorom.
    PhDr. Slávka Sudorová

    Výstava výtvarníčky Júlie Piačkovej
0123

    Cesta rozprávkovým lesom
01234


PMS IV.B v MŠ a ŠKD Diviaky - 22.-24.5.2017


    A bolo to tu znova - víly, škriatkovia, čarodejnice, športovci, dúha, vážené učiteľky...
    Toto všetko ukázali žiačky na praktických maturitných skúškach. Spievali, tancovali, recitovali, dramatizovali, športovali, jednoducho - hrali a učili sa s deťmi.

        Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole.

    PhDr. Tatiana Nátherová
012345678910111213141516171819202122


KEĎ SA "NEUČÍ" - 23.5.2017


    Deň 23. máj 2017 bude určite jedným z tých najkrajších dní v tejto škole pre II. A a II.B - jednoducho povedané, neučili sa alebo, ešte lepšie, učili sa, ale konečne nie v triede a nie v Turč. Tepliciach. Uhovorili ma, a tak sme sa aj napriek rôznym "bezpečnostným strašiakom" vybrali
vláčikom do Banskej Bystrice, kde sme ako prvé navštívili Múzeum SNP. Potešilo ma, že študentky dodržali svoj sľub a správali sa tak, ako sa na stredoškoláčky patrí (keď si odmyslíme ťažké nohy, hladné žalúdky... :) ) Aj vďaka dozoru p. u. Zuzky Jurečkovej sme to zvládl i. Faktami nadupaný lektor sypal pikošky, zaujímavosti o obidvoch svetových vojnách, no ešte viac ako jeho rozprávanie zaujali dievčatá osobné veci civilov a vojakov, ktorí obidve "hrôzy" zažili, bohužiaľ, mnohí neprežili. Okrem získavania poznatkov mala táto navšteva múzea hlavne zmysel v tom, že si študentky, budúce matky, uvedomili nezmyselnosť vraždenia, zabíjania iných ľudí, národov, etník, že vojna priniesla so sebou len útrapy a smrť nevinným ľuďom.
    Po tak ťaživej téme sa žiačky trochu odreagovali v Literárnom-hudobnom múzeu - v literárnej časti. Boli zvedavé najmä na ženské autorky, ktoré pôsobili v Banskej Bystrici a jej okolí. Napríkklad ich zaujímalo manželstvo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej (diela už menej, však si "vygúglia"). Zo zachovanej autentickej nahrávky ich dcéry sa dozvedeli, že im manželstvo vydržalo až do smrti práve preto, lebo žil neskôr každý sám (spisovateľka H. Gregorová žila dlhé roky v Prahe), smozrejme, že nešlo o návod na šťastné manželstvo :). Tiež si mohli pozrieť čajový servis, z ktorého kedysi pila rodina Tajovských.
    Dievčatá načerpali nielen určité vedomosti, ale aj atmosféru iných storočí, slnečnej Bystrice, spoznali (často zložitejšie, ťažšie, ale i tvorivejšie) životy iných ľudí a spokojné, unavené odchádzali (s plánom prehovoriť ma na ďalšiu exkurziu) vláčikom do "ich študentkého mesta".
    S. Sudorová, SVK
0123


MÁJ – LÁSKY ČAS - 18.5.2017


    Každý hovorí, že máj je mesiacom lásky. My - Žiacka školská rada - sme si deň lásky, taký krásny slnečný májový deň, spravili vo štvrtok 18. mája 2017. Dali sme študentom za úlohu vytvoriť symbol tzv. piktogram, ktorý bude mať spojitosť s týmto mesiacom. Lenže to nebolo také ľahké, ako sa
zdalo. Študenti museli vytvoriť piktogram zo samých seba, čiže využiť svoje telá a pospájať ich na znázornenie symbolu mája.
    Cez prestávky vyšli študenti pred školu a spoločne vytvárali symboly. Bola to veľmi zaujímavá akcia, pre niekoho ťažká, pre niekoho naopak ľahká. Študenti boli veľmi kreatívni, šikovní a vytvorili naozaj bravúrne piktogramy, ktoré sa spájali s láskou. Všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu. Do podujatia sa zapojili triedy - I.A, I.B, II.A, II.B a III.D. Konečný víťaz bude vyhlásený rozhlasom a body budú zapísané vo vyhodnocovacej tabuľke na nástenke.
    Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za kreatívnosť a chuť vytvoriť niečo krásne. Dúfame, že sa vám akcia páčila a navždy ostane vo vašich.
    medialistka Soňa Tomašáková
0123


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - 17.5.2017


    Dňa 17.5.2017 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov 1. ,2. a 3. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:

1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
- žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu, hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
- žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
1. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra II.B
                   SUDOROVÁ Júlia III.C

2. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka III.C
                   URSÍNYOVÁ Lenka II.B
3. miesto: MEŠKOVÁ Nikola II.C
                   MICHALICOVÁ Adriana II.B
Čestné uznanie KUNCOVÁ Daniela II.D

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika II.A
2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína III.D
3. miesto: Očkajáková Natália I.C
                   Paliderová Mária I.D

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela
0123456789101112131415


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA - 16.-18.5.2017


    Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Termín konania zbierky v roku 2017 bol 15. - 21.5.2017. Veľa ľudí sa nás pýtalo, čo je UNICEF. UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a
systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.
    Tento rok bola zbierka určená pre deti na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu - pomôcť zabezpečiť pre tieto deti humanitárnu pomoc, školské a vzdelávanie pomôcky a psychosociálnu pomoc. Slovenský výbor pre UNICEF je hrdý a vďačný aj za prácu svojich dobrovoľníkov a národných vyslancov dobrej vôle, ktorými sú herečka Kamila Magálová, moderátor Martin „Pyco“ Rausch, herec a režisér Stanislav Štepka a tanečník a choreograf Jaro Bekr. Všetci sa aktívne zapájajú do aktivít UNICEF Slovensko a pomáhajú tak šíriť osvetu o práci realizovanej v prospech detí na celom svete aj v našich končinách.
    Ako každý rok aj tento sa naša škola zapojila do tejto dobrovoľníckej zbierky. U nás zbierka prebiehala od 16.5. do 18.5. 2017. Počas týchto 3 dní sme sa my členovia Žiackej školskej rady pri PaSA Turčianske Teplice ako dobrovoľníci vybrali do ulíc mesta, navštívili okrem našej školy aj Gymnázium M.Galandu a Základnú školu Školská, reštaurácie, kaviarne, obchodíky, kúpele a mestský úrad. Žiaci, obyvatelia i návštevníci mesta mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, za ktorý dostali ako poďakovanie modrý gombík alebo nálepku so symbolom gombíka. Nikomu z nás nechýbal úsmev na tvári. Celkovo sa vyzbieralo 330,26,-€. Všetkým, ktorí prispeli, by som sa chcela v mene žiackej školskej rady a organizácie UNICEF veľmi pekne poďakovať za ich príspevky na správnu vec.
    medailistka Natália Očkajáková
01234567891011121314151617181920


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ


     Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy druhého a tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. D
        2. miesto: kolektív triedy II. D
        3. miesto: kolektív triedy II. B

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


ROZNEŽNILI NEJEDNO SRDCE ... - 14.5.2017


    „Toľko však je isté, že najhlbším blahom je: mať niekoho, koho môžeme z duše milovať. Pre matku, pre rodičov je prirodzené, že deti sú tým, na čo sa sústreďuje ich láska, hoci vedia, že sa im podobnou nikdy neodplatia, lebo ony majú rodičov za sebou, a svoj život, pozdejšie svoje deti
pred sebou.“
                  Elena M. Šoltésová

    Vyznanie slovenskej spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej svojim deťom otvorilo dňa 14. mája 2017 v kultúrnom dome oslavu Dňa matiek. V programe si mohli všetky prítomné mamy, staré mamy, náhradné i tie „druhé“ mamy pozrieť oduševnené vystúpenia detičiek z MŠ Horné Rakovce pod vedením p. učiteliek Janky Požeskej a Janky Klimasovej. S láskou prednesené pesničky, básničky, aj tanček s dáždnikmi, ktorý s nimi nacvičila p. učiteľka Gabika Očkajová, roznežnili nejedno srdce v sále kultúrneho domu.
    Študentky z PaSA, z tried III.C (B. Kopecká, V. Kavecká, D. Lašová, J. Pašková, J. Sudorová ) z III.A (B. Dudová), II. A (V. Oboňová, J. Furindová), II.B (A. Durbáková), I. C (P. Balková, A. Veselá) a z I. D (A. Gašparová, B. Blahová) zarecitovali, zaspievali, zahrali na klavíri, dokonca si spoločne s deťmi zatancovali zopár choreografií - všetko v spolupráci s vedúcimi krúžkov Slávkou Sudorovou a Katarínou Marčekovou.
    Darčekom pre všetkých prítomných bolo určite vystúpenie teplickej skupiny orientálnych tancov Amirah – Gabriely Chovanovej a Miroslavy Kubíkovej, ktoré predviedli ruský cigánky tanec.
    Hovorené slovo z básnických a prozaických kníh E. M. Šoltésovej, Milana Rúfusa, Anny Dubovcovej a z textov študentky Evy Triebelovej (PaSA, III. C) zostavila režisérka programu Slávka Sudorová.
    O výzdobu sály sa okrem študentiek PaSA postaral p. Patrik Bagoňa a o veľmi dôležitú zvukovú, technickú stránku p. Peter Prokša.
    Za krásne nedeľné popoludnie, za kvalitný kultúrny program vyjadrujem ako poslankyňa mesta a členka Komisie kultúry a školstva pri Meste všetkým menovaným veľké srdečné ďakujem.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012


ŠPORTOVÝ DEŇ V MŠ V DIVIAKOCH - 10.5.2017


     Deň 10.5.2017 bol významný v 2 veciach: V tom, že naša cesta viedla poslednýkrát v tento školský rok do Materskej školy v Diviakoch. A v tom, že v tento deň materská škola organizovala súťaž medzi Materskými školami Turčianske Teplice v 4 kategóriách: skok do diaľky, hod kriketkou, beh cez
prekážky a beh na 50m.
    Môžeme to nazvať aj deň športu. Na túto súťaž boli vybraní najlepší z najlepších, čo sa odrazilo aj na výsledkoch. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých. No a aká by to bola akcia bez DJ-ky Noriky?
    Na záver boli z každej kategórii odmenení 3 najlepší. S ostatnými deťmi sme sa hrali a držali palce našim favoritom. Myslím, že môžem povedať za každú jednu moju spolužiačku, že sme si tento deň užili naplno a je nám ľúto, že to tak rýchlo ubehlo.
    Mária Kostelanská, III.B
01234567


ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁČKAMI - 5.5.2017


     „ A už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná.
     A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná.“

    Rok sa stretol s rokom a my sme sa znovu lúčili s ďalšími štvrtáčkami. Spoločné zážitky, dobiehanie
na prvú hodinu, stoličky a lavice, v ktorých sedeli každý deň, vŕzgajúce parkety v triedach, rušné prestávky, hodiny v napätí, kto pôjde odpovedať... Na toto všetko neskutočne krásne, veselé ale aj nešťastné, bolestivé momenty si naše štvrtáčky môžu už len zaspomínať. V tento deň to pre nikoho nebolo ľahké. Padali slzy a chodby sa plnili smutnými pohľadmi, ktoré skenovali dôverne známe priestory naposledy. Také však lúčenia bývajú – naplnené s pomienkami a emóciami. Čas ich odchodu nastal presne 5. mája 2017 po 3. vyučovacej hodine, kedy sa všetci študenti a profesori zhromaždili pred školou. Aj nebu prišlo ľúto a pridalo sa k slziacemu davu svojimi kvapkami smútku.
    Z reproduktorov sa ozývala hlasná hudba a schodmi schádzali ozajstné, dokonalo upravené dámy. Už to neboli napoly spiace dievčatá so strapatými vlasmi. Odchádzali na svoju vlastnú cestu životom, ktorú si už musia zmenežovať samy. Keď sa naše dámy nastúpili, hrdo zaspievali študentskú hymnu - Gaudeamus. Silné hlasy vyvolávali zimomriavky v každom z nás. Po príhovore pána riaditeľa, štvrtákov a študentskej rady nasledovalo odmeňovanie študentiek triednymi učiteľkami za činnosť na škole i mimo nej počas celých štyroch rokov, ktoré tu pôsobili. Nebo si to v tomto momente rozmyslelo, ukázalo svoju rozosmiatu tvár a odprevadilo naše maturantky lúčmi nádeje.
    Po všetkých oficialitách sa alejou niesla pieseň „Halleluja“, ktorú si pre naše maturantky pripravila speváčka z prvého ročníka Petronela Balková. Rozlúčka bola ukončená prechodom cez „bránu do života“, povestným kopancom a amuletom pre šťastie. Triedne učiteľky už však nekráčali so svojimi slniečkami, ale ostali stáť a smutne im mávali.
    Milé štvrtáčky, ešte raz by sme vám chceli zaželať len to najkrajšie a najlepšie do budúceho života a samozrejme veľa šťastia pri maturitnom stole. Spomínajte na nás a svoju alma mater v dobrom, s láskou a úsmevom.
    Medialistka Soňa Tomašáková
01234567891011121314151617181920212223242526


KEĎ SA DARÍ - 3.5.2017


     Dňa 3. mája 2017 sa v Martine uskutočnilo krajské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu a mesto reprezentovali Denisa Koštialiková z I. A (próza) a Vaneessa Kavecká z III. C (poézia). Aj keď sa Deniska neumiestnila, jej výkon bol naozaj vyrovnaný s ostatnými súťažiacimi.
Pozitívne je najmä to, že si už ako prváčka vyskúšala krajskú súťaž a získala pre seba cenné skúsenosti.
    Vanesska Kavecká si vyrecitovala pekné 3. miesto, čím nám v kabinete SJL, ale najmä sebe, urobila veľkú radosť. Našim dievčatám ešte raz v mene kabinetu SJL, školy a regiónu Turiec srdečne blahoželáme.
    kabinet SJL, PaSA
01


STAVENIE MÁJA - 3.5.2017


    ,,Cingi-lingi, cingi-lingi zvoní celý kraj. Pomalinky, pomalinky prišiel zasa máj“.
    Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou stavania mája. Pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a, samozrejme, lásky vyrástol pod oknami
dievčiny súcej na vydaj.
    U nás na škole sa máj kvôli nepriaznivému počasiu staval až 3.5.2017(t.j. stredu). Stavanie mája sa u nás stalo tradíciou, no tento rok sme postavili strom, ktorý nám sľúbil a zabezpečil pán primátor Igor Hús. Pôvodne sa stavanie mája malo uskutočniť v piatok 28.4.2017, takže všetci členovia ŽŠR aj s koordinátorkou pani Zajacovou deň pred stavaním zostali popoludní v škole, aby ho ozdobili pestrofarebnými stužkami a kreatívnymi stužkami, ktoré mali triedy v súťaži na túto príležitosť vytvoriť. Na toto pre nás dôležité podujatie okrem vedenia, pedagógov a študentov našej školy boli pozvaní aj hostia, a to primátor mesta pán Igor Hús, ŽŠR GMG Turčianske Teplice, MPM s pani Mališovou a naši milí škôlkari. Nakoľko sa podujatie muselo kvôli vrtochom počasia až na dvakrát prekladať a každý zo spomínaných hostí už mal iné povinnosti, po prvýkrát sme si máj postavili len samy pre seba, no do budúcnosti dúfame, že sa zas vrátime k pôvodnému scenáru a zostave hostí pri stavaní mája.
    Celú slávnosť otvorila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková krátkym príhovorom, po ktorom nám dievčatá z folklórneho súboru Prameň pod vedením pani profesorky Tumovej zatancovali, zaspievali a zahrali. Po stavaní mája nasledovala voľná zábava, kde si mohlo zatancovať celé vedenie školy aj s našimi študentkami. Bolo to krásne spestrenie priebehu vyučovacieho dňa. Všetci sme sa perfektne zabavili a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok.
    medailistka Natália Očkajáková
0123456789101112


POTULKY BRITÁNIOU - 28.4. - 4.5.2017


    Po minuloročnej návšteve Talianska a jeho skvostov sme sa tento rok s našimi študentmi vybrali severnejšie, a to do krajiny stáročiami preslávenej kráľovskou dynastiou a v posledných mesiacoch často skloňovanou v súvislosti s Brexitom – do Veľkej Británie.
    V piatok ráno 28. apríla, aj napriek upršanému počasiu, sme všetci s veľkým nadšením nasadli do autobusu, ochotní prekonať akúkoľvek prekážku za dosiahnutím vytúženého cieľa. Nadšenie nás začalo opúšťať už na českých diaľniciach, na ktorých sa tvorili dlhé zápchy z dôvodu ich rekonštrukcie, ako aj niekoľkých dopravných nehôd. V duchu dopravných komplikácií, zápch a neutíchajúceho dažďa sa niesla naša cesta až do francúzskeho prístavu Calais, no po prejazde Eurotunelom nás Británia privítala nádherným slnečným počasím. Po dvadsiatichšiestich hodinách strávených v autobuse sme celí stuhnutí vystúpili pri pevnosti The Tower a začali celodennú pešiu prehliadku Londýna. Pri Temži nás zaskočila jej nízka hladina odkrývajúca blatisté brehy. Zastihli sme ju počas odlivu, ktorý aj takto hlboko vo vnútrozemí ovplyvňuje túto najdlhšiu britskú rieku vlievajúcu sa do Severného mora. Kým sme však prešli po slávnom The Tower Bridge, zákutiami južného brehu popri Shakespearovom The Globe divadle, jej hladina stúpla na prijateľnú úroveň. Nasledovala obhliadka katedrály sv. Pavla, v ktorej je pochovaný jej tvorca a hlavný londýnsky architekt sir Christopher Wren, ako aj admirál Nelson, ktorý zvíťazil nad Napoleonom v bitke pri Trafalgari, kde bol smrteľne zranený, no vzhľadom na jeho dôležitosť ho nepochovali, ako bolo zvykom do mora, ale naložili jeho telo do koňaku a previezli do Londýna. V katedrále sa nachádzajú tri galérie: šepkajúca galéria - unikátna svojou špecifickou akustikou, kamenná galéria a najvyššia zlatá galéria, z ktorej je výhľad na mesto, no v čase našej návštevy sa dalo vyjsť len do šepkajúcej galérie, lebo zvyšné boli v rekonštrukcii. Po tejto prehliadke sme sa vrátili po jedinom pešom moste Millenium Bridge k budove bývalej elektrárne, v ktorej je umiestnená expozícia moderného umenia pod názvom Tate Modern. Dali sme si rozchod na hodinu a pol, aby si každý mal možnosť prejsť interiér tejto megagalérie a v závere dňa sme sa metrom presunuli na najznámejšiu nákupnú ulicu Oxford Street, kde sme si pred nákupom suvenírov dopriali oddych pri výdatnej večeri. Po celodennom pochode mestom sme sa presunuli na hotel a padli do postelí mŕtvi.
    Raňajky nám dodali energiu na ďalšie chodenie. Čakal nás univerzitný Oxford, cez ktorý tiež preteká Temža, no tu ju volajú latinsky Isis. Zastavili sme sa pri najstaršej fakulte Christ Church, ktorú dal vystavať Henrich VIII. Svojim interiérom i exteriérom oslovila filmových tvorcov, ktorí tu natáčali časti filmov Alica v krajine zázrakov a Harry Potter. Pomaly sme sa presúvali celým univerzitným mestečkom plným rôznych fakúlt, kostolov, knižníc, obchodíkov a ........... bicyklov, pretože študenti sa nesmú po uliciach presúvať na autách. Tiež sme sa dozvedeli, že každý študent prvého ročníka musí bývať v „college“, t.j. v priestoroch univerzity a až v ďalších rokoch si môže nájsť ubytovanie na súkromí, ak má záujem a peniaze. Prešli sme popod Most vzdychov k divadlu, ktoré navrhol a postavil sir Christopher Wren, už spomínaný londýnsky architekt, ktorý na univerzite určité obdobie pôsobil. Následne sme prešli do nádvoria najstaršej knižnice na svete a popri čitárni určenej len študentom a pedagógom Oxfordu k centrálnemu, najdôležitejšiemu kostolu sv. Panny Márie, z veže ktorej je úžasný výhľad na celé stredoveké mesto i s jeho malebným okolím. Očarení Oxfordom sme sa tešili na rodisko dramatika všetkých dramatikov, Shakespearov Stratford-upon-Avon, ale radosť netrvala dlho, nakoľko sa nám na diaľnici medzi Oxfordom a Stratfordom pokazil autobus, no zasiahla vis major a výjazd z diaľnice nebol ďaleko. Tam sme mohli odparkovať, presunúť sa do nákupného centra a nechať našich šoférov odstraňovať poruchu, čo sa im podarilo za asi hodinu, ktorá sa zas nám zdala nekonečná. Keďže do Stratfordu bola ešte hodina cesty, už vopred sme vedeli, že múzeum Shakespeara otvorené nestihneme. Aj napriek tomu sme si rodné mestečko dramatika prešli. Videli sme jeho rodný dom, divadlo, školu, ktorú navštevoval, dom, v ktorom býval s rodinou po návrate z Londýna i kostol, v ktorom je pochovaný. Zastihol nás večer a my sme sa potrebovali presunúť na západ do prístavného mesta Liverpool, kde sme mali rezervované ubytovanie v nádhernom, modernom hoteli Jurys Inn rovno v zrekonštruovaných dokoch vedľa obrovskej športovej arény a ruského kola a oproti múzeu slávnej skupiny the Beatles.
    Ako správne tušíte, po raňajkách sme putovali do múzea jednej z najslávnejších a najvplyvnejších kapiel tejto planéty the Beatles a tí, ktorí nemali záujem o prehliadku, zašli hneď vedľa do Múzea námorníctva, vstup do ktorého bol zadarmo. Vrátim sa však ku „Chrobákom“. Expozícia múzea je dôstojná, veľkolepá, interaktívna....ako si štyria rodáci tohto mesta zaslúžia. Nájdete tu skutočne všetko - počnúc detstvom týchto štyroch mladíkov, cez ich štúdiá na základných a stredných školách, formovanie prvých kapiel s rôznymi názvami, spoločné stretnutie, prvé koncerty, prvé platne, ich dvorného manažéra Briana Epsteina, beatlemániu, prvý koncert v USA, hosťovanie v preslávenej The Ed Sullivan Show, vstup Yoko Ono do ich životov až po rozchod a sólovú kariéru každého z nich. Fotky, plagáty, prvé i posledné gitary, okuliare Johna Lennona, platne, matriošky...všetko, čo sa s chalanmi od Beatles spájalo, je tu. A do uší vám audiosprievodca podrobne približuje ich osudy a na obrazovke prístroja si môžete pozrieť rôzne videá, koncerty, rozhovory s členmi skupiny, rodinnými príslušníkmi, fanúšikmi a mnoho iných zaujímavostí. Na konci expozície sa vám do cesty postaví obchod, kde si na pamiatku neodoláte niečo kúpiť – fotku, plagát, CD, knihu, kľúčenku, magnetku, pero, pohár, tašku, tričko....a ako správny fanúšik tu môžete nechať celý majland! Eufória z návštevy tohto magického múzea nás unášala dokmi a nábrežím rieky Mersey popri Múzeu mesta Liverpool k nadživotným sochám Johna, Paula, Georga a Ringa, ktorí v dobrej nálade kráčajú kamsi v pred. Zas niekoľko minút strávených pózovaním s Beatlesákmi na pozadí neoklasicistickej stavby Pier Head známej aj ako „Tri grácie“, ktorá mala symbolizovať silu, slávu a bohatstvo mesta, ktoré pred vypuknutím beatlemánie profitovalo z lovu rýb, lodiarskeho priemyslu a dávnejšie v histórii i z predaja otrokov. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto mnohonásobne bombardované a takmer celé zničené a po vojne znovu postavené, zachovajúc si svoj niekdajší štýl. Dnes, po prechádzke dokmi, zostanete doslova zízať na zručnosť architektov, ktorí dokázali skĺbiť „starý“ architektonický štýl s ultramodernými budovami. Úplne vás dostane tá absurdná harmónia a súzvuk. O prechádzke centrom Liverpoolu sa veľmi zmieňovať nebudem, pretože tú najdôležitejšiu časť mesta sme už mali za sebou. Pri rozlúčke s týmto miestom sa nám v diaľke ešte ukázala impozantná tehlová budova – Liverpoolská katedrála, najväčšia anglikánska sakrálna stavba na svete. Poslednou zastávkou tohto dňa, pred ubytovaním sa v hoteli, bolo pre nás neznáme mestečko Chester ležiace na hraniciach s Walesom. Nenápadné postupne odhaľovalo svoju krásu a históriu prameniacu v časoch Rimanov, ktorí si tu založili mohutnú fortifikáciu a rímske pamiatky sú všade na každom kroku, počnúc mostom a končiac zostatkami amfiteátra. Do rímskej doby je tu krásne vrastená stredoveká a Viktoriánska architektúra s čierno-bielymi trámovými domami a uprostred tej nádhery sa nad promenádou na starej rímskej bráne týči a spája dva rady budov kovová veža hodín vystavaných na počesť diamantového jubilea kráľovnej Viktórie. Po Big Bene sú to druhé najfotografovanejšie vežové hodiny v Británii. Keďže mestečkom preteká rieka Dee, ktorú obyvatelia odjakživa využívali, o čom svedčí aj systém kanálov vybudovaný na nej, rozhodli sme sa, že ju využijeme i my, a to na oddych pre naše uchodené nohy a z rodičovského fondu sme našim študentom zaplatili plavbu aj s odborným výkladom. Ešte trochu chodenia, kostol, rozchod a odchod na hotel na príjemnom anglickom vidieku.
    Posledný deň sme začínali slnečným počasím na Londýnskom oku, odkiaľ sme tiahli cez Westminsterský most k Parlamentu s Big Benom, Westminsterskému opátstvu, kde sa naposledy sobášil William s Kate, cez najstarší londýnsky park St. James Park, ktorý je plný vtáctva, ku sídlu kráľovnej, odtiaľ na najväčšie námestie Trafalgar so sochou Nelsona a úžasnou Národnou galériou plnou umeleckých skvostov a pokladov (stačí spomenúť Goghove Slnečnice) cez China Town (Čínsku štvrť) vyzdobenú červenými lampiónmi po nedávnych oslavách nového roka, končiac zas na Oxford Street v trojkilometrovom nekonečnom rade obchodov, obchodíkov a nákupných centier. Raj pre shopaholikov! Večer nás už čakal autobus a v očiach každého účastníka zájazdu sa dal vyčítať smútok nad koncom nášho poznávania. O spiatočnej dvadsaťdeväť hodinovej ceste domov sa zmieňovať nebudem, zrejme si ju viete živo predstaviť, no ani tá nedokázala prekryť a vyplaviť z nás atmosféru miest, ktorými sme si prešli a ktoré v nás zostanú navždy.
    Mgr.Natália Zajacová
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536


KVAPKA KRVI - 27.4.2017


    Dňa 27.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo darovanie krvi. Darovania krvi sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, pedagogický zamestnanci. Podmienkou darovania krvi je vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav. Odberu krvi sa zúčastnilo 29 darcov, 4 darcovia nespĺňali zdravotné kritéria pre
darovanie krvi, celkový počet darcov bol 25. Tejto akcie sa zúčastnilo: 7 štvrtákov a 18 tretiačok.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko – transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy.
Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    RNDr. Marieta Pišková
0123456


AKORD LEVICE 2017 - 25.-26.4.2017


    „Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
    Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva...“

    A tak sa privrávali aj štyri žiačky našej školy, ktoré strávili dva nezabudnuteľné dni v Leviciach.
V dňoch25. – 26. apríla 2017 si dievčatá, zmerali svoje „sily“ na 3. ročníku súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne – Akord 2017.
    V kategórii A – ľudová pieseň súťažili Jana Chovančáková z II. D triedy a Adriána Tomanová z I. C. Súťažiace hrou na akordeóne sprevádzala Paulína Mojtová z III. D. V kategórii B – populárna pieseň sme mali takisto zastúpenie. Reprezentovali nás Barbora Kopecká z III. C a Daniela Kuncová, žiačka II. D triedy. V oboch kategóriách sa žiačky predstavili dvoma piesňami. Aj keď naše dievčatá neobsadili miesta na stupni víťazov, víťazkami sú pre nás už svojou účasťou.
    Milí žiaci, o rok môžete zažiť takúto súťažnú atmosféru práve vy:

    „Tento rok som sa prvýkrát zúčastnila súťaže Akord. Atmosféra súťaže bola veľmi príjemná a výkony ostatných žiakov boli na úrovni. Keď som sedela v sále a počúvala, na chvíľku som zabudla, že som na súťaži. Samozrejme, keď som bola na druhej strane, mala som stres a presne som vedela, kde som. Našťastie tu bola porota, ktorá ma svojimi úsmevmi podporila a dodala odvahu. Myslím, že je to úžasný spôsob, ako sa zoznámiť a porozprávať so žiakmi nášho odboru, získať skúsenosti a zažiť niečo nové, dosiaľ nepoznané a umelecky i citovo obohacujúce. Som rada, že som mohla reprezentovať našu školu.“ (Barbora Kopecká)

    Vďaka za spoluprácu pri príprave na súťaž a organizačnom zabezpečení dvojdňového „výletu“ patrí pani profesorkám Ľubomíre Tumovej, Ľubici Nechalovej a pani vychovávateľke Jaroslave Vojtovej.
    Barbora Kopecká (III. C) a Ľubica Nechalová

0123456789


MLADÝ SLOVÁK - 20.4.2017


    Dňa 20.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 10.ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho
kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.
    Cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Školského kola sa zúčastnilo 47 žiakov 2. ročníka a dvaja najlepší súťažiaci Barbora Kostelanská (II.C) a Katarína Klabníková (II.C) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. júna 2017 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
    Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
    Mgr. Tomáš Urík


VEĽKONOČNÝ JARMOK - apríl 2017


    Nič krajšie, ako vyrobený darček s láskou, neexistuje. Aj preto sa Základná škola Diviaky rozhodla usporiadať veľkonočný jarmok, kde deti ponúkali na predaj výrobky, ktoré im museli najskôr prejsť šikovnými rukami, aby sa neskôr dostali na spomínaný jarmok. Stoly sa naplnili farebnými vajíčkami,
výšivkami, venčekmi, ktoré si mohli deti vyrobiť priamo tu. Za asistencie našich dievčat, vzniklo desiatky rôznych veľkonočných ozdôb. Ešte pred lovom na najkrajšie výrobky, si deti zo základnej školy ale aj materskej školy pripravili svoje vystúpenie, ktorým jarmok slávnostne otvorili. Aby nezaháľali ani dievčatá, nacvičili si tanec na známu ľudovú pieseň a jarmok sa mohol začať. Pripravená bola aj diskotéka na chodbe a pripravené boli aj dievčatá, ktoré mali na starosť hry na školskom dvore. Jedna z najlepších, podľa detí, bolo nájsť čo najviac poschovávaných veľkonočných vajíčok po celej záhrade. Myslím, že okrem detí si to náramne užili rodičia a samozrejme aj dievčatá.
    Vladimíra Froľová IV.B
0123456


DEŇ BLÁZNOV - 4.4.2017


    Deň bláznov, deň vtipov. Takéto prívlastky má 1.apríl. Deň, ako každý iný, však ľudia berú špecificky. Jednoducho zabávajú sa viac ako inokedy, pretože prvý apríl je predovšetkým o špáse. Svoju fantáziu a bláznivosť sme sa na našej škole rozhodli ukázať práve v utorok 4.apríla 2017,
nakoľko prvý apríl pripadol na sobotu. Žiacka školská rada pripravila pre našich žiakov súťaž: ,,Najbláznivejšie oblečená trieda“.
    Vďaka nášmu podnetnému a kreatívnemu plagátu sa aktívne zapojila väčšina žiakov školy, no každá trieda tému poňala inak. Niektorí sa prezliekli až v škole a niektorí sa zas v bláznivom oblečení nehanbili prejsť cez mesto, čím pobavili domácich ako aj návštevníkov Turčianskych Teplíc. Mohli sme vidieť rôzne druhy kolektívnych outfitov, ku ktorým patrili napríklad montérky, pyžamká s dekami a plyšovými mackami, ponožky a topánky na každej nohe v inej farbe a dĺžke, župany. Zvláštnych a originálne oblečených tried pobehovalo po škole viac. Jednými z nich boli tehotné mamičky, potom dievčatá so spodným prádlom na hlave, zaujímavé účesy, plyšové zvieratká, plavky oblečené na igelitových sáčkoch s kúpacími čiapkami a plaveckými okuliarmi, plutvami, klobúkmi či nafukovačkami. Asi nikomu z nás v tento deň nechýbal úsmev na tvári.
    Žiakom, ktorí sa zapojili, veľmi ďakujeme. Dúfame, že tento úsmev na tvári nestratíte a ukážete nám svoju fantáziu aj v nasledujúcich aktivitách. Nezabúdajte, najlepšia trieda vyhráva!
    medailistka Natália Očkajáková
01234


DRUHÁ, TRETIA, ŠTVRTÁ ... - 1.4.2017


    A opäť som pri vypočítavaní úspechov našich dievčat, ktoré nám v kabinete slovenského jazyka a literatúry rozjasnili deň. Ako prvé nás potešili 1. apríla 2017 (nie jje to žart) Vanessa Kavecká, Veronika Miklášová z III. C a Miriam Bátoryová z III. D, ktoré sa zúčastnili krajského kola súťaže
v prednese žien Vansovej Lomnička v Žiline. Vanesska v poézii získala krásne 2. miesto a Mirka v tejto kategórii obsadila pekné štvrté. 4. miestom sa môže pochváliť aj Veronika v kategórii próza.
    Tretím miestom nás príjemne prekvapila Lucia Šinálová, ktorej úvaha na tému Môj učiteľ zaujala porotu z Kultúrnej komisie mesta Turčianske Teplice. Tá v tomto roku vyhlásila literárnu súťaž pre základné a stredné školy, pôsobiace na území mesta, ku Dňu učiteľov. Úspešné práce budú postupne uverejnené v mesačníku Teplické zvesti.
    Našim študentkám k úspechom srdečne blahoželáme!
    kabinet SJL
0


PRVÁ, DRUHÁ, ... - 30.3.2017


    Prvá, druhá, prvá, druhá, ...“ vykračujem si veselo do taktu na autobusovú zastávku v Martine, „ slnečné počasie, slnečno v duši, slnečný 30. marec 2017. Konečne! Máme to vo vrecku! Vaše 1.miesto v próze a 2.miesto v poézii na regionálnej súťaži Hviezdoslavov Kubín mi rozjasnilo deň,
veď máme zaručený postup do krajského kola. Vďaka, žienky – Deniska Koštialiková z I. A a Vanesska Kavecká z III.C ! V mene školy a Mesta T. Teplice srdečne blahoželám!
    PaedDr. Slávka Sudorová
0


DEŇ UČITEĽOV - 28.3.2017


    Dňa 28. marca 2017 sme si na našej škole pripomenuli Deň učiteľov. Tento deň sme zobrali naozaj vážne a úprimne sme sa chceli poďakovať našim učiteľom za ich namáhavú prácu a hlavne za ich trpezlivosť s nami študentmi.
    V utorok o 8:00 sa všetci vyučujúci zhromaždili v zborovni školy, kde si pre nich Žiacka školská rada pripravila krátky príhovor a malú pozornosť ako odmenu za ich oddanú prácu. V tento deň vyučovanie prebehlo veľmi netradične. Nik sa neučil a pre celú školu bola pripravená akcia s názvom Zdravá výživa. Toto podujatie si pre nás pripravila pani profesorka Krelová spoločne so študentmi druháckych tried, ktorí si pre všetkých pripravili rôzne aktivity, cvičenia, hry, všetko spojené so zdravým životným štýlom. Spoločne sme si mohli zacvičiť zumbu, brušné tance, ochutnali sme zdravé raňajky, chutné smoothies, dozvedeli sme sa, ako sa správne starať o svoje vlasy a pleť, ako sa vhodne obliecť na rôzne príležitosti a nakoniec si každý na počítači vyplnil test tvorivosti a osobnosti.
    Bol to deň plný zážitkov, dobrej nálady a láskavých úsmevov.
    Dúfame, že sme sa našim učiteľom postarali o nezabudnuteľný deň, kopu zážitkov a že sme srdečne ocenili ich úsilie a dôležitú úlohu učiť, ktorej sa naplno venujú.
    medialistka Soňa Tomašáková


ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL alias DEŇ UČITEĽOV TROCHU INAK - 28.3.2017


    Že osláviť „ Deň učiteľov „ sa dá aj aktívne, dokázal predmetový tím odborných predmetov na našej škole, ktorý práve v tento deň usporiadal na škole celoškolský projekt pod názvom „ Zdravý životný štýl.“
    V troch sekciách:
            ZDRAVÉ POTRAVINY
            ZDRAVÝ POHYB
            ZDRAVÁ PSYCHIKA

mohli študentky prvých, tretích a štvrtých ročníkov:
    - zistiť ako zostať štíhly, zdravý a plný energie pomocou plnohodnotnej stravy
    - formovať postavu, odstrániť psychické napätie a dobiť energiu
    - objaviť svoj ženský potenciál, vnútornú rovnováhu a samú seba

    Celý projekt „stál alebo padal“ na hlavných realizátoroch – žiačkach druhého ročníka, preto vďaka patrí žiačkam II.A triedy a p. uč. triednej PaedDr. Ľubici Kučerovej, žiačkam II.B triedy a p. uč. triednej PhDr. Jarmile Pavelcovej, žiakom II.C triedy a p. uč. triednej Mgr. Ivane Frívalskej a žiačkam II.D triedy a p. uč. triednej Mgr. Zuzane Janečkovej.
    Bezprostredné reakcie účastníkov nás podnietili k tomu, že už dnes máme v hlavách niekoľko podobných projektov – JE ČAS NA ZMENU?

0123456789101112131415161718192021222324252627282930


TAJOMNÝ KARNEVAL NA PASA - 27.3.2017


    Naša ŽŠR zorganizovala podujatie Noc v škole pre študentky 3. a 4. ročníka, ktoré nieslo názov „Tajomný Karneval“. Záujemkyne o podujatie sa z 27. na 28. marca 2017 o 19:00 hodine stretli v priestoroch školy. Všetci sa zišli v jednej triede, kde si vyložili svoje veci, boli privítaní
koordinátorkou a členmi rady, absolvovali vstupnú aktivitu a spoločne zišli do starej telocvične, kde ich už ŽŠR oboznámila s programom.
    Ako prvé boli pripravené pre tretiačky a štvrtáčky zoznamovacie a iné aktivity. Dievčatá spoznali nové hry, ako napríklad: Spiderlady, Čarovné zrkadlo, Fakírov had, Kolotoč, Guľovačka s Olafom, Vstupenka na karneval a záverečnú Fiestu, na ktorej sa študentky poriadne vybláznili. Túto úžasnú zábavnú a tanečnú atmosféru oživili vystreľovacie konfety. Na dievčatách bolo vidieť, že boli prekvapené a nadšené. Keďže po týchto aktivitách boli poriadne vyčerpané, ŽŠR si pre nich pripravila maličké prekvapenie v podobe teplučkého kakaa. Keď si na ňom dievčatá pochutnali, išli si na chvíľku oddýchnuť, kým si „raďáci“ pripravovali nočnú hru.
    Odbilo 22:00 a celú školu zahalila hlboká tma, odbíjanie hodín, čudesné hlasy a strašidelné zvuky. Nastal veľký zlom. Šťastný a veselý karneval sa premenil na strašidelný a tajomný. Na scénu nastúpila zlomyseľná kráľovná, ktorá začarovala karnevalové postavičky a uniesla symbol smiechu - šaša. Študentky rozdelila do troch veľkých družstiev, ktorým dala názov podľa krajín, v ktorých sa konajú karnevalové sprievody masiek – Rio de Janeiro, Benátky a Notting Hill. Ich úlohou bolo splniť rôzne disciplíny na štyroch stanovištiach, ktoré najskôr museli v temnej škole nájsť. Na každom stanovišti boli ukrytí členovia rady a rozdávali indície, z ktorých museli družstvá zložiť „šaša“. Samozrejme nebolo to také ľahké ako to znie, pretože družstvá museli splniť neľahkú úlohu a keď sa im to nepodarilo, čakal ich trest. Každému družstvu sa podarilo získať všetky indície a poskladať „šaša“. Poslednou najťažšou úlohou bolo uneseného šaša nájsť. Po dlhom blúdení v tme po priestoroch školy sa družstvu Notting Hill podarilo nájsť šaša v pochmúrnych, chladných katakombách, čím prelomili kúzlo zlej kráľovnej, ktorá bola porazená a zmizla. Svetlá sa zažali a školou sa zas ozývala veselá hudba a smiech. Poslednou časťou Noci v škole bolo sledovanie filmu, ktorý si vybrali študentky. Niektoré však boli už poriadne unavené a odobrali sa do svojich „postelí“, kde sladko zaspali.
    Dúfame, že sa všetkým zúčastneným naše podujatie páčilo, že sa poriadne báli i zabavili a o rok sa stretneme znova spolu v takom hojnom počte. Veľmi sa tešíme!
    medialistka Soňa Tomašáková
0123456789


OČARENIE MALIČKOSŤAMI - marec 2017


    „Nad všetkými každodennými povinnosťami nášho života leží čosi vyššie, poézia bytia, očarenie každou maličkosťou, vďačnosť za všetko čo bolo a je.“
    Ivan Štúr (detský psychológ)
    Múdrosť, láskavosť a ľudskosť v prístupe k dieťaťu – tieto hodnoty nám vždy zdôrazňoval na svojich vysokoškolských seminároch známy slovenský psychológ Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. Po 20 rokoch mojej učiteľskej praxe musím s ním len súhlasiť.
    Láska je podľa neho „vzájomné obdarovávanie sa, ľudský hlas, myšlienka, dotyk ... dotvárame sa tak na človeka, pomáhame druhému k ľudskosti a on pomáha nám.“ V učiteľskom povolaní to platí na 100%. Dennodenne sa o tom presviedčam na mojich hodinách, no najmä pri mimoškolskej činnosti našich žiačok. Ich úspechy i neúspechy sú pre nás učiteľov nielen hrdosťou, radosťou, ale aj poučením, bolesťou a, samozrejme, výzvou k ďalšej práci. Koľkokrát si povieme, „už končím, nemám sily“, no o chvíľu niekto zaklope na dvere kabinetu a má záujem napísať báseň, zaspievať si na súťaži, príp. potešiť decká na praxi ... nadšený výraz v tvári mladého človeka vo vás spustí opätovne lavínu energie... a už to ide. Prečo si všednosť nepremeniť na sviatok slova, piesne, tanca. Naša škola svojím zameraním všetko toto umožňuje. Veď len v marci som mala koľko možností zažiť krásne okamihy so svojimi študentkami, kolegyňami.
    Ako prvé mi urobili radosť Barborka a Julka z III. C, ktoré sa 10.3.2017 zúčastnili výberových kôl medzinárodnej speváckej súťaže v Havíŕove – TALENT 2017. Vidieť ich odhodlanosť zaspievať čo najlepšie, uspieť v silnej konkurencii, mi dodali vieru v povolanie, ktoré robím. Naučiť študentov, aby verili vo svoje sily a uvedomili si svoju hodnotu, je asi to najťažšie. Postup do semifinále sme všetky tri považovali za nemalý úspech, nádej, že bude aj finále, vytvárala pocity eufórie. Na mojej strane, aj keď som to nedala znať , prevyšovali pocity trémy a zodpovednosti. Všetci učitelia, ktorí chodia so žiakmi na súťaže, tieto stavy poznajú dokonale. Však sú to „naše deti – naša energia, čas“. Aj keď dievčatá spievali s plným nasadením, finále nám ušlo o kúsok. Sklamanie, smútok, zmierovanie sa s tým, že nie všetko v živote príde tak, ako by sme chceli. Ticho, nevypovedané ... Ale zvládli sme to. A čo je najdôležitejšie, dievčatá plánujú zúčastniť sa aj o rok. Aká som vďačná, že sa nevzdali ... zase tá radosť.
    „Očarenie každou maličkosťou“ som mala možnosť zažiť počas praxe v Materskej škole Horné Rakovce, najmä v oddelení p. učiteliek Janky Požeskej a Janky Klimasovej. Išlo o nádhernú atmosféru na akciách, ktoré si pre deťúrence pripravili naše dievčatá z III. A (Mikuláš, Fašiangy, návšteva mestskej knižnice ) ale aj o „láskavozásadový“ prístup spomínaných pani učiteliek. Predškoláci ich doslova hltali očami i svojimi detskými dušami. Rada by som týmto príspevkom poďakovala p. učiteľkám v MŠ za ich láskavý, ale niekedy potrebný aj nekompromisný prístup k našim študentkám, za to, že im ukazujú, aká je práca učiteľa dôležitá, krásna, no zároveň ťažká. Poďakovanie patrí aj p. Nadi Feriančíkovej, ktorá nás privítala v mestskej knižnici a detičkám pútavo porozprávala o tom, ako vlastne knižky vznikajú, kto je to spisovateľ, ilustrátor. Naše študentky mohli zase čo-to odkukať z jej pekného jazykového prejavu.
    Tretím pre mňa úžasným zážitkom bolo vynášanie Moreny s III. C na Dolnej Štubni. Aj keď v MŠ Dolná Štubňa naše študentky zatiaľ nepraxujú, slovo dalo slovo a naše dievčatá v spolupráci s vyučujúcimi praxe a vyučujúcou hudobnej výchovy p. Nechalovou pripravili pre detičky pekný folklórny program. Najväčší zážitok mali deti nielen z krásnych krojov, ale aj z „hororovej“ tradície pálenia Moreny, ktorú potom dievčatá hodili z mosta do rieky Teplica. Rozlúčku so zimou zakončili krátkou tancovačkou na ľudovú nôtu v peknom prostredí teplického parku. Všetci boli spokojní, šťastní, a ja plná vďačnosti, že som opäť mohla prežiť deň, akých nebýva veľa. Verím, že dievčatá vzbudili u detí nielen zvedavosť, čo to vlastne sú tie zvyky a tradície, ale hlavne lásku k životu, k jeho krásam, premenám.
    „Prebudiť v sebe schopnosť lásky je skutočne najväčšou a najvýznamnejšou úlohou človeka.“
    I.Štúr
    PaedDr. Slávka Sudorová
01234


VÍTANIE JARI V MŠ DIVIAKY - 22.3.2017


    Dňa 22.3.2017 sa žiačky III.B triedy spolu s Materskou školou v Diviakoch lúčili so ZIMOU a vítali JAR - vynášali Morenu . Ich hlasy nás sprevádzali celou cestou, až kým neprišli k mostu, kde mali hodiť Murienu do vody. Hoci s menšími komplikáciami, ale nakoniec predsa len, zapálili Morenu
a mohli ju hodiť do vody, aby tá Zima už konečne odišla. Avšak, toto nebol koniec. Cestou do materskej školy predviedli znovu svoj talent - spev. No a na úplný koniec si s deťmi zahrali známe ľudové hry: Zlatá brána, Červený kacheľ biela pec, Oli oli Janko....
    Myslím, že môžem za každého povedať, kto sledoval tento program, že to dievčatá naozaj veľmi dobre nacvičili. A aby som nezabudla poznamenať, veľké ďakujem patrí pani profesorke Mgr. Ľubici Tumovej. ĎAKUJEME
    Mária Kostelanská, III.B trieda
012345678


V NEMOCNICI TROCHU INAK - 9.3.2017


    Dňa 9.marca 2017 navštívila naša ŽŠR Univerzitnú nemocnicu v Martine. Veľmi sme sa na túto akciu tešili už len preto, lebo to bola pre nás ako novú ŽŠR zatiaľ nepoznaná skúsenosť. Pre hospitalizované detičky na detskom oddelení sme si pripravili veľa aktivít a spoločných hier. Na
pomoc sme si pozvali naše spolužiačky –„herečky“, ktoré si nacvičili rozprávku o Červenej čiapočke trochu inak.
    Malí pacienti si mohli vyskúšať servítkovú techniku na drevených srdiečkach, mohli si dozdobiť pohľadnice, ktoré pre nich pripravili naše šikovné žiačky a napísať aj nejaké želanie, či už pre svojich rodičov alebo kamarátov, mali možnosť vymaľovať si omaľovánky, alebo sa spolu s nami zahrať nejakú spoločenskú hru či kreatívnu aktivitu. Deti veľmi potešilo divadielko s čarodejnicou Saxanou, ktoré si pre nich pripravili študentky III.A a I.C pod vedením slečny Marčekovej, počas ktorého aj zabudli, kde sa nachádzajú a že ich niečo bolí. Veríme, že sme detičky ako aj celý personál potešili či už svojou prítomnosťou alebo aktivitami, že sme ich zabavili, rodičov odbremenili a na chvíľu im pomohli zabudnúť na dôvody ich prítomnosti v nemocnici.
    medialistka Soňa Tomašáková
0123


RADOSŤ A TVORIVOSŤ NAŠICH EXPERTOV - 12.2016


    Expert geniality show je celoslovenská súťaž určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi piatich ponúknutých tém. Súťažné témy pre školský rok
2016/2017 boli: Do you speak English?, Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Svetobežník a Góly, body, sekundy. Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodnúť až počas samotnej súťaže, keď už vidí testové otázky. Za svoj výkon môže získať titul Expert alebo TOP Expert v príslušnej téme, prípadne vyhrať aj zaujímavú cenu.
    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska. Farby Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach hájili Milan Bukovský, Jakub Martinček z II. C, Erika Brisudová, Adriana Šeligová, Veronika Ďuriková, Renáta Čanecká z III. B, Vanesa Kavecká, Dominika Lašová, Júlia Sudorová, Zuzana Patrnčiaková z III. C a Paulína Masničáková, Miriam Bátoryová z III. D.
    Do prvej štvrtiny najlepších v tematickom rebríčku sa dostali a titul EXPERT získali Paulína Masničáková v téme Mozgolamy a Jakub Martinček v téme Svetobežník.
    Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám. Zároveň oceňujem prácu všetkých, ktorí dokázali prekonať samých seba a prispeli k šíreniu dobrého mena našej školy.
    Mgr. Alena Kamarýtová
0


ŠAŠO JAŠO ROZDÁVAL RADOSŤ - 21.02.2017


    21. február bol pre deti v MŠ Horné Rakovce naozaj radostný. Prišiel ich navštíviť šašo Jašo spolu so svojimi kamarátmi – mravčekmi, vílami, princeznami, zavítali aj „kinderko“, zdravotná sestrička či dievčatá v krásnych slovenských krojoch. Za nápaditými maskami sa skrývali študentky z III. A triedy.
Od rána, keď detičky prichádzali v krásnych maskách, sa triedy zdobili balónmi, farebnými stuhami, obrázkami, škraboškami – samozrejme, na tejto kráse sa podieľali p. učiteľky MŠ, študentky i rozveselené deti. Všetko bolo pripravené na fašiangový karneval. Malé princezné, tanečníčky, lienky, ale aj Zoro, indián či hrôzostrašný lev čakali, čo za prekvapenie si pre nich šašo Jašo a jeho kamaráti pripravili. Dočkali sa, šašo dal pokyn a vtom zahrali husličky, klavír, študentky sa roztancovali, rozspievali , celá budova sa ozývala krásnymi ľudovými piesňami a povedačkami. Detské srdiečka (ale aj dospelákov – rodičov, učiteliek, školskej inšpekcie) sa naplnili radosťou, ktorú určite zažívali počas Fašiangov aj naši predkovia.
    Trochu fašiangových tradícií priniesli dievčatá z III. A do MŠ hlavne vďaka vyučujúcej z PaSA Ľubomíre Tumovej, ktorá sa venuje príprave študentiek v oblasti folklóru už dlhé roky. Jej namáhavú, ale nádhernú prácu poznajú vo všetkých škôlkach v okrese Turč. Teplice.
    Po krátkom, ale bohatom programe začala promenáda, na ktorej sa mohli predviesť všetky krásne masky. Dievčatká sa hrdo niesli ako princezné, víly, motýliky a chlapci ukazovali svoju silu v maskách najnovších rozprávkových hrdinov. Na deti čakali ešte ďalšie prekvapenia –„fašiangové disko“, hry so šašom a jeho pomocníkmi, no nelenili ani mamičky, ktoré pre všetkých pripravili chutné pohostenie. Keď už boli detské očakávania i brušká naplnené, šašo Jašo a jeho kamaráti sa s deťmi rozlúčili a „utekali“ na ďalšie hodiny do PaSA - unavené študentky, no zase o niečo bohatšie z praxe, ktorá ich má pripraviť na výkon jedného z najkrajších, no zároveň z najťažších povolaní.
    Poďakovanie patrí p. riaditeľke a učiteľkám z MŠ, rodičom, no v neposlednom rade p. Tumovej a dievčatám z III. A, za skvelú atmosféru, za kvalitný program, za to, že v detských dušiach zavládli nielen poznanie, radosť, ale aj láska k slovenským zvykom a tradíciám.
    Vedúce praxe: Hana Laurová, Slávka Sudorová
0123456


FAŠIANNGY V MŠ ŠKOLSKÁ - 20.02.2017


    "Fašiangy, Turice, Veľká noc príde,
    kto nemá kožúška, zima mu bude."

    Tóny tejto piesne sa niesli v MŠ Školská, kde dňa 20.2.2017 žiačky III.D triedy pri príležitosti
karnevalu pochovávali basu. Spevom, tancom a vinšami sa deťom snažili priblížiť tradičné fašiangovanie a pochovávanie basy. Za prípravu programu by sme sa chceli poďakovať p.p. Ľubimíre Tumovej. Pochovaním basy sa ale maškaráda neskončila. Oslavy sa len začali a deti si po prehliadke masiek mohli zatancovať a zabaviť sa rôznymi hrami. Nechýbal ani tradičný fašiangový pokrm-šišky. Na tých si deti veľmi pochutnali a na záver ich čakalo ešte jedno milé prekvapenie-cukrová vata, ktorú zaobstarala naša spolužiačka Miriam Bátoryová. Tak ako my sme odchádzali z MŠ spokojné, veríme, že i v deťoch ostanú spomienky na tento deň ešte nejaký čas.
    Kolektív III.D
01234567891011121314


FAŠIANGY V MŠ DIVIAKY - 16.02.2017


    Je obdobie fašiangov: obdobie masiek, spevu a tanca. Dňa 16.2. 2017 si žiačky III.B pripravili program pre deti Materskej školy v Diviakoch. Na začiatku bol známy sprievod všetkých masiek. Dievčatá následne predviedli svoje schopnosti, ktoré neodmysliteľne patria k našim
„kompetenciám“, ako napríklad spev ľudových piesní, divadlo, tanec a na záver pochovávanie basy. Po skončení pripraveného programu sa konala pravá fašiangová zábava.
    Naše dievčatá si zábavu užili a veria v to, že aj všetky deti sa vybláznili, ako sa patrí na pravej fašiangovej zábave.
    Mária Kostelanská, III. B
012345678


FAŠIANGY V DOMOVE DÔCHODCOV - 15.02.2017


    ...tak sme fašiangovali...pre domov dôchodcov a sociálnych služieb v TR, ďakujem Mgr.Ľubomíre Tumovej, dievčatám z III.A a III.D...verím, že sme potešili a urobili radosť. Niet lepšej spätnej väzby ako slzy štastia a úprimný potlesk od našich divákov...:)))
    Mgr. Katarína Marčeková
0123456789


II.A A II.B V LITERÁRNOM A HUDOBNOM MÚZEU V B.B. - 15.02.2016


    Dňa 15. februára 2017 sa druhácke triedy presunuli vlakom z Turčianskych Teplíc do Banskej Bystrice na spoločnú exkurziu v literárnom a hudobnom múzeu. V sprievode profesoriek pani Kluskovej, Tumovej a Nechalovej sme mali možnosť vidieť plno zaujímavých a pozoruhodných
vecí a takisto sme sa dozvedeli veľa nových informácií.
    Rozdelení podľa tried sme navštívili dve oddelenia múzea. Prvé bolo hudobné múzeum, kde sme sa zoznámili s tradičnými ľudovými nástrojmi Slovenska. Niektoré však neboli vyrábané iba na Slovensku, ale aj v zahraničí, no na našom území boli taktiež používané.
    Pán sprievodca nám prezentoval rôznorodosť hudobných nástrojov, ako napríklad rohy, palice, zvonce, trúby, píšťaly, fujary, husle a mnoho ďalších. Dokonca sme spoznali aj nejaké detské hračky, ktoré vydávali rôzne, väčšinou hlasité zvuky.
    Vysvetlili sme si funkcie jednotlivých ľudových nástrojov, ba aj ich výrobu. Prezreli sme si aj množstvo hudobných ukážok, kde sme počuli tóny nástrojov, no mohli sme vidieť aj ich výrobu, ktorá je určite veľmi náročná.
    Naskytla sa nám jedinečná možnosť, kedy sme si mohli zahrať na hudobných nástrojoch z dávnej minulosti. Po miestnosti sa roznášalo veľa smiechu pri tom, ako nám z trúby nevyšiel žiaden zvuk. Hoci sa zdá, že valasi to mali s týmito nástrojmi jednoduché, no po našej skúsenosti sme usúdili, že to mali veru ťažké.
Po prestávke sme navštívili bábkarský salón, ktorý nás hneď pri vstupe zaujal svojou vizuálnou stránkou. Všade, kde sa len dalo okom nahliadnuť, sa týčili bábky rôznej veľkosti, druhu, farebnosti. Atmosféra vo vnútri na nás vplývala naozaj veľmi dobre.
    Pani sprievodkyňa nás milo privítala, pričom sa prezentovala s marionetou Gašparka. V tomto oddelení múzea nám rozprávala o pestrej histórii bábkarstva na Slovensku. Hovorila o známych bábkarských rodoch, ako bola napríklad rodina Stražanovcov či rodina Anderlovcov. Porozprávala nám aj o scénografke pani Jane Pogorielovej a jej manželovi Antonovi Dušovi. Okrem histórie sme sa dozvedeli aj niečo o výrobe bábok alebo o ich druhoch, ktoré nám zároveň predviedla.
    Po hovorenom slove sme dostali priestor na realizáciu aj my. Odfotili sme si jednotlivé bábky a takisto sme skúšali s nimi pracovať. Aj tu sa atmosféra niesla v znamení smiechu. Posledná bodka programu boli ukážky profesionálnych bábkohercov, ktorí s týmito predmetmi vytvárali naozaj vtipné scénky.
V mene druhých ročníkov sa chceme poďakovať našej škole, že nám umožnila stráviť deň v príjemnej nálade a naučiť sa niečo nové.
    Simona Kelušiaková 2.C
0123456


II.C A II.D V LITERÁRNO-HUDOBNOM MÚZEU v B.B. - 08.02.2017


    Pri prechádzke Banskou Bystricou určite nezabudnite navštíviť Literárno–hudobné múzeum tak, ako sme ho navštívili my, žiaci II.C a II.D triedy dňa 08.02.2017.
    Mali sme možnosť nahliadnuť do histórie našich predkov. Dozvedeli sme sa o ich spôsobe života,
o tom ako žili, akým remeslám sa venovali a ako sa zabávali. Tí najodvážnejší z nás si vyskúšali rolu pastiera a zahrali na ľudové dychové hudobné nástroje ako sú koncovka, fujara, trúba a 6 – dierková píšťalka.
    Táto ľudová kultúra nášho Slovenska bola veľmi zaujímavá, ale nás najviac nadchol bábkarský salón. V tomto salóne sme si mohli vyskúšať vedenie bábok, dozvedeli sme sa o počiatkoch bábkarstva na Slovensku a o výrobcoch bábok. Načerpali sme dobré námety na tvorbu našich vlastných bábok, ktoré si budeme v druhom polroku sami zhotovovať.
    Sme veľmi radi, že sme sa takejto exkurzie mohli zúčastniť a tešíme sa na ďalšie.
    Lucia Šinálová II.D trieda
012345


Fašiangový sprievod v Diviakoch - február 2017


    Fašiangový sprievod? Žiadny problém. IV.B sa pustila do tejto úlohy bez váhania. Scenár, ktorý napísala žiačka Renáta Rusková, bol pre nich jasný cieľ. Každá sa musela naučiť pár viet, ktoré vystihovali práve obdobie zábav a karnevalov, čiže aj fašiangový čas.
Fašiangové piesne sa niesli chodbami Základnej školy v Diviakoch a trieda IV.B v maskách, ktoré ich zmenili na nepoznanie, sa niesla s nimi. Každý netrpezlivo čakal na súťaž, ktorú si pre žiakov dievčatá pripravili. Súťaž o najlepšiu karnevalovú masku. Porota, zložená z dievčat, vybrala troch víťazov, ktorí sa bodovaním spravodlivo umiestnili. Na záver sa skvelá dj-ka postarala o zábavu, ktorou zaklincovala celý karneval.
    Vladimíra Froľová IV.B
012345678


KRÁSA SLOVA NA HROMNICE - 02.02.2017


    „Na Hromnice o hodinu více“, dňa 2.februára 2017 však na našej škole jednoznačne platila „pranostika“ : Na Hromnice o krásu slova více. Práve v tento deň sa v našej škole konali recitačné súťaže: VANSOVEJ LOMNIČKA, ŠTÚROV PAMÄTNÍK A HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktorých sa zúčastnilo
43 študentiek z 1. – 3. ročníkov. Odborná porota , ktorú tvorili vyučujúce slovenského jazyka a literatúry a vzácny hosť Anna Dubovcová (zástupkyňa Únie žien Slovenska, Matice slovenskej, víťazka mnohých celoslovenských recitačných súťaží), mala čo robiť, aby po pekných a vyrovnaných výkonoch recitátoriek rozhodla, ktoré našu školu budú reprezentovať v krajských a celoslovenských kolách uvedených súťaží.

    Porota rozhodla nasledovne:

    VANSOVEJ LOMNIČKA – súťaž v prednese žien od 18 rokov
    Poézia:
        1.miesto: Vanessa Kavecká, III. C, postup do krajského kola v Žiline,
                         Miriam Bátoryová, III. D, postup do krajského kola v Žiline,
        2. miesto: Terézia Kohútová, III. B,
        3. miesto: Adriana Buzáková, II. B.
        Čestné uznanie: Diana Komendáková a Miriam Forgáčová z I. A
     Próza:
        1. miesto: Veronika Miklášová, III.C, postup do krajského kola v Žiline,
        2. miesto: Denisa Koštialiková, I.A,
        3. miesto: Alexandra Plutinská, I.D.
        Čestné uznanie: Daniela Čerňanská z I.C


    ŠTÚROV PAMÄTNÍK – prednes poézie a prózy pre deti a mládež s postupom do celoslovenskej súťaže v Leviciach „Smelý zajko“
    Poézia:
        1. miesto: Mária Halusková, III.D,
        2. miesto: Adriána Buzáková, II.B,
        3. miesto: Alojzia Oravcová, III.B.
        Čestné uznanie: Jana Chovančáková z II.D.
    Próza:
        1. miesto: Eva Gašpieriková, II.C,
        2. miesto: Barbora Chrastinová, III.A,
        3. miesto: Eva Ondríková, II.D.


    HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – prednes poézie a prózy pre dospelých
    Poézia:
        1. miesto: Vanessa Kavecká, III.C, postup do krajského kola v Martine (Vajanského Martin),
        2. miesto: Barbora Kopecká, III.C,
        3. miesto: Miriam Forgáčová, I.A.
    Próza:
        1. miesto: Denisa Koštialiková, I.A, postup do krajského kola v Martine (Vajanského Martin),
        2. miesto: Zuzana Šmátralová, III.A,
        3. miesto: Daniela Čerňanská, I.C.

    Knižné odmeny sponzorsky venovali Únia žien Slovenska, Matica slovenská, Mgr. Anna Dubovcová a PaedDr. Slávka Sudorová. Za veľmi pekné diplomy ďakujeme kolegyni Ing. Gabriele Rafajovej.
    Všetkým účinkujúcim dievčatám ďakujeme za umelecký zážitok, za krásne strávené dopoludnie a víťazkám srdečne blahoželáme!
    Kabinet SJL, PaSA
0


V RÍŠI FILMOV - 30.01.2017


    ŽŠR rada si pre študentov PaSA pripravila podnetné podujatie s názvom „V ríši filmov“, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 30.01.2017 cez 3., 4. a 5. vyučovaciu hodinu. Celé sa to však začalo minulý školský rok, kedy žiacka školská rada na konci roka pripravovala plán podujatí na ďalší školský rok.
Práve vtedy sa zrodila myšlienka i názov podujatia, obsah ktorého bol rozpracovaný do detailov na prvom tohoročnom povianočnom zasadnutí. Následne na to v piatok 13. januára 2017 prišli predsedovia všetkých tried školy cez veľkú prestávku vylosovať jeden zo 16 filmov pre svoju triedu. Ponuka bola žánrovo rôznorodá od animovaných rozprávok akými sú Hore, Ľadové kráľovstvo, Asterix a Obelix, Shrek cez hrané rozprávky a filmy ako napríklad Dívka na košťeti, Harry Potter, Piráti z Karibiku, Winnetou, Hobbit až po horor a science-fiction Kruh, Avengers a Avatar. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanému filmu, naštudovať si informácie k jeho natáčaniu, vyrobiť si kostýmy, vybrať a zahrať scénku z filmu.
    Keď nastal očakávaný deň, na škole to vyzeralo ako v hollywoodskych štúdiách, kde sa nakrúcajú filmy od výmyslu sveta. Študenti sa postavili výzve zodpovedne, súperili medzi sebou o čo najlepšie spracovanie svojho filmu, boli kreatívni, energickí a plní odhodlania biť sa o výhru, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, panie zástupkyne Badínová a Hanková a pani Frívaldská zastupujúca našu koordinátorku.
    Každá časť - scénka z filmu, plagát, kostýmy a informácie o natáčaní vybraného filmu, sa hodnotila osobitne. Podľa spočítaných bodov a celkového dojmu vyhrala trieda II.B s filmom Slunce, seno, jahody. Na druhom mieste sa umiestnila II.A so spracovaním filmu Avatar a na treťom mieste sa umiestnila I.A so svojou adaptáciou filmu Winnetou. Srdečne gratulujeme výhercom, ktorí sa skvele popasovali s touto výzvou, no treba pochváliť aj ostatných zúčastnených, či už za skvelé kostýmy, vytvorenie plagátov, alebo predvedenie scénok. Naša vďaka však patrí absolútne všetkým za dobrú náladu a navodenie skvelej atmosféry počas celého dňa.
    Medialistka Soňa Tomašáková

Pozrite si video

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132


SLOVANSKÉ BOHYNE Z PEDAGOGICKEJ AKADÉMIE - január 2017


    "Do Galérie M. Galandu v Turčianskych Tepliciach prišli na výstavu obrazov Kračúnove bohyne skutočné slovanské bohyne z Pedagogickej akadémie. Ďakujem za veľa inšpirácie a príjemné chvíle." Tak tieto slová patria známemu slovenskému výtvarnému a knižnemu tvorcovi, ilustrátorovi detských
kníh Jánovi Nehoslavovi Vrabcovi. Pekné, zmysluplné i milé stretnutie s týmto zaujímavým človekom zorganizoval kurátor Galérie Mikuláša Galandu, M. Bartoš, pre triedu III. C. Naozaj krásny záver týždňa - beseda, na ktorej sa žiačky niečo dozvedeli nielen o význame detskej ilustrácie, ale hlavne o dôležitosti žiť podľa určitých hodnôt, ako sú krása, dobro, pravda a o tom, aké potrebné je mať v súčasnom svete pozitívny prístup k životu. Výstava J. Vrabca v GMG spríjemňovala Tepličanom a návšteníkom Mesta vianočné sviatky, pripomenula, že aj Slovania, ešte pre kresťanstvom, mali svoje bohyne, božstvá, prostredníctvom ktorých vyjadrovali lásku k človeku, k hodnotám, ako sú rodina, práca, jednoducho snažili sa uchopiť lásku k životu.
    Slávka Sudorová,PaSA
0


VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR - 19.01.2017


    „Milióny len tak zabitých vydupali cestu v tme.“ Dňa 19. januára(t.j. štvrtok) navštívila naša stará i nová ŽŠR Komorné Divadlo v Martine. Veľmi sme sa na toto podujatie tešili, najmä preto, lebo pre nás nových členov rady to bola zatiaľ nepoznaná skúsenosť, nová dimenzia práce v rade a zároveň
sme sa takto neformálne mohli viac spoznať navzájom ako aj s odchádzajúcimi členmi. Navyše každý aspoň z času na čas rád vymení povinnosti za neopakovateľné divadelné predstavenie, za krátku chvíľu v živote, kedy sleduje životné príbehy iných ľudí a prežíva ich intenzívne spolu s nimi sediac v hľadisku.
    Všetci premrznutí sme si spríjemnili náš teambuilding posedením na endorfínovej čokoláde. Po tomto nádhernom a sladkom posedením a kopou zábavy, sme sa presunuli do divadelného štúdia. Predstavenie s názvom „Vojna nemá ženskú tvár“ bolo úchvatne spracované v réžii Mariána Pecka. Táto bieloruská novinárka, spisovateľka a držiteľka Nobelovej ceny za literatúru 2015 pátrala po inej tvári vojny. Nezaujímali ju medaily a vyznamenania žien, ktoré zažili vojnu, zaujímalo ju to neprenosné, tie najosobnejšie zážitky, ktoré utkveli na kožiach, v srdciach a mysliach vojačiek a zdravotníčok. Hrôzy vojny, ktoré by sme v učebniciach dejepisu hľadali márne, nám predstavili výborní herci komorného divadla najmä jeho ženská časť, keďže išlo o autentické výpovede priamych účastníčok druhej svetovej vojny na ruskom fronte. Sedem herečiek, sedem výpovedí, sedem pohľadov, sedem osudov. Sedem za všetky tie tisíce mlčiacich, trpiacich, odvrhnutých, nepovšimnutých ale nesmierne dôležitých. Ak chceme spoznať smrteľnú diagnózu menom vojna, musíme čítať Sevtlanu Alexijevič, alebo aspoň zájsť na toto zimomriavky navodzujúce predstavenie, aby sme už nikdy nedopustili, nikdy nezopakovali!
    medialistka Natália Očkajáková


PREDVIANOČNÉ RADOVÁNKY NA ŠKOLE - 22.12.2016


    Vianoce sú obdobím, kedy sa snažíme zastaviť a dôslednejšie vnímať naše vnútro, lásku a pokoj. Sú časom, keď sa hluk, ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho.
    Čas vianočného pokoja nastal na našej škole už v stredu 21.12.2016, keď žiacka školská rada
s koordinátorkou p. Natáliou Zajacovou a p. Uríkom začala s prípravami na vianočný program. Varenie punču! To bolo to, na čo sme sa všetci už dlho pripravovali a tešili. Krájanie, odšťavovanie, varenie...... Po celej škole rozvoniavali klinčeky, škorica, pomaranče, jablká, citróny a veľa ďalších ingrediencií. Asi každému sa pri kombinácií týchto vôní a chutí vybavia Vianoce, a o to sa pokúšali aj všetci zo ŽŠR, aby sme sa v tom zhone zastavili a pocítili prichádzajúce sviatky.
    Na druhý deň ráno o 8:00 ako v každý obyčajný deň študenti prichádzali do svojich tried, no s podstatným rozdielom a to, že v tento deň sa neučilo. V učebni č.74 sa všetci mohli ponúknuť skvelým vianočným punčom a popri tom mohli ochutnať nachystané koláčiky a hrať sa spoločenské hry. Okrem toho členovia rady vytvorili kreatívnu fotostenu, pri ktorej sa mohli záujemcovia odfotiť s vtipnými rekvizitami, a tak si uchovať spomienku na tento deň. Popri tom nám naša nová technička s pomocou rozloženej aparatúry spríjemňovala predvianočné chvíle neodmysliteľnými pre toto obdobie melódiami.
    Na vianočných trhoch na prízemí naše žiačky predávali vlastnoručne vyrobené šperky, vankúše, snehuliačikov, štrikované ponožky, čelenky a iné zaujímavé dekorácie. V učebni tvorivej dramatiky na najvrchnejšom poschodí školy sa nachádzali tvorivé dielne...tam sme si všetci preverili svoje zručnosti a fantáziu.
    Po tomto všetkom sme sa premiestnili na mestský úrad, kde nás čakal posledný bod programu - vianočný koncert. Atmosféru nám spríjemňoval orchester pod vedením p. Ľubomíry Tumovej a spieval novozaložený dievčenský zbor pod vedením dirigentky p. Ľubice Nechalovej. V závere koncertu sme si celá škola spoločne zaspievali pieseň, ktorú sme sa v škole učili na hodine hudobnej výchovy: ,,Najkrajšie Vianoce“. V úvode koncertu sme si hudobno-literárnym pásmom pripomenuli úžasnú osobu, jednu z významných tvárí našej školy, nedávno zosnulú pani profesorku Máriu Baťkovú.
    Verím, že každý, kto bol v tento deň v škole, zabudol na to, že sa nachádza na pôde inštitúcie, ktorá sa spája so skúšaním, písomkami a testami a plným priehrštím si vychutnával atmosféru blížiacich sa Vianoc a ich posolstva. Dúfam, že v bohatom programe, na príprave ktorého participovali niektorí naši vyučujúci a značná časť študentstva, si každý našiel to svoje, odišiel domov správne naladený a strávil pokojné sviatky v kruhu najbližších a najmilších.
    medialistka Natália Očkajáková

Vianočný punč:
012345678910111213

Vianočné trhy:
012345678

Vianočné tvorivé dielne:
01234567891011121314151617

Vianočný koncert:
01234567891011121314


LUSKÁČIK - exkurzia do SND - 20.12.2016


    Dňa 20.12.2016 sa uskutočnil zájazd do Bratislavy na baletné predstavenie Luskáčik, ktorého sa zúčastnil výber žiačok z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. V skorých ranných hodinách nás pri školskom internáte čakal autobus, ktorý nás doviezol do hlavného mesta. Po štvorhodinovej ceste
sme sa cez námestie presunuli k historickej budove Slovenského národného divadla, kde sa konalo predstavenie.
    Luskáčik je detská baletná rozprávka v dvoch dejstvách a troch obrazoch (scénach) s vianočnou atmosférou – príbeh sa odohráva na Štedrý deň, kedy sa v salóne zhromaždí celá rodina aj ich priatelia a známi, aby spolu ozdobili vianočný stromček. Počas oslavy sa na scéne zrazu objaví Drosselmeier, kúzelník a zároveň krstný otec Mášenky, aby deťom priniesol darčeky. Mášenke Drosselmeier daruje Luskáčika – dreveného panáčika na lúskanie orechov, ktorý vôbec nie je pekný, no pre ňu je najkrajšou hračkou na svete. Mášenka večer spokojne zaspáva s Luskáčikom v náručí, no o polnoci sa do jej izby prikradnú myši a Mášenka sa náhle ocitá uprostred vojny perníkových vojakov na čele s Luskáčikom a myší vedených Myším kráľom. Luskáčik Myšieho kráľa nakoniec poráža a Myši ustupujú. Mášenka s Luskáčikom sa ocitajú v borovicovom lese, z Mášenky je zrazu veľká Máša a Luskáčik sa premení na krásneho Princa a okolo nich tancujú snehové vločky. V druhom dejstve Mášenka s Luskáčikom putujú po Cukrovej krajine a na počesť hlavnej hrdinky je usporiadaná oslava sladkostí z celého sveta – zatancuje jej španielska čokoláda, orientálna káva, čínsky čaj i ruské cukrovinky. Valčík kvetov predvedú i ružové púčiky a Máša tancuje s Princom. Mášenka sa nakoniec prebúdza v salóne spolu s dreveným panáčikom-Luskáčikom. Celé jej dobrodružstvo bol len sen… Čarovnú atmosféru predstavenia dotvorila aj architektúra a prostredie starého SND.
    Po skončení predstavenia sme mali možnosť prezrieť si vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. Po prezretí námestia sme opäť nasadli do autobusu a do Turčianskych Teplíc.
    Za tento krásny výlet a kultúrny zážitok ďakujeme našim pani profesorkám Alenke Kluskovej a Ľubke Nechalovej.
    Veronika Oboňová, Jana Furindová, Eva Tomčíková. 2.A
0


VIANOČNÉ OBLÁTKY – PRAX III.D v MŠ ŠKOLSKÁ - 19.12.2016


    Dňa 19.12.2016 sme my - žiačky III.D usporiadali vianočný program pre deti v MŠ Školská.
    S deťmi sme pracovali v dvoch oddeleniach. Na začiatku deti počas Hier a hrových činností vytvárali produkty, ktoré súviseli s tematikou Vianoc. Deťom sa tieto činnosti páčili, pracovali
usilovne a s radosťou. Vianočnú atmosféru dotvárali aj koledy, ktoré hrali v pozadí. V obidvoch triedach sme odprezentovali deťom tradičné vianočné zvyky a tradície, medzi ktoré patria príprava Štedrovečerného stola, ozdobovanie stromčeka a iné. Deti sa dozvedeli nové informácie o zvykoch, ktoré aj dodnes pretrvávajú v našich domácnostiach. Následne sme sa spojili do jednej triedy, kde sme deťom predviedli pečenie oblátok, ktoré mohli aj ochutnať. Oblátky im veľmi chutili, čo prejavili spokojnými úsmevmi. Nakoniec sme si s deťmi zaspievali pár vianočný piesní. Takto sme ich pripravili na blížiace sa Vianočné sviatky.
    Radka Štrbová III.D
01234567


ÚSMEV AKO DAR - 14.12.2016


    Dňa 14.12.2016 sa prostredníctvom našej žiackej školskej rady realizovala verejná zbierka - ÚSMEV AKO DAR. Tento projekt poznajú mnohí ľudia práve z televízie, pretože každoročne sa v predvianočnom čase odvysiela benefičný koncert pod týmto názvom a jeho výťažok putuje deťom
z detských domovov, tak ako aj naša zbierka. Ľudia za dobrovoľný príspevok dostali nálepku v tvare červeného usmiateho srdiečka.
    Naša škola sa aktívne zapojila do tejto zbierky, kde sa s pomocou žiackej školskej rady podarilo vyzbierať celkovo 231€ za mesto Turčianske Teplice. Žiacku školskú radu bližšie o tejto zbierke informoval jej koordinátor Juraj Polák, ktorý nám taktiež zabezpečil všetky potrebné materiály a dokumenty a povzbudil nás svojim výrokom : „Zbierajte pre úsmev s úsmevom“.
    Tešíme sa z vyzbieraných financií a dúfame, že sa budú celkové čiastky rok čo rok zvyšovať. Ďakujeme všetkým prispievateľom - učiteľom, žiakom ako aj občanom či návštevníkom mesta Turčianske Teplice. Taktiež veríme, že v začatej spolupráci budeme úspešne pokračovať aj v ďalšom období. Pre všetkých z nás to bola neopakovateľná a užitočná skúsenosť.
    medialistka Soňa Tomašáková
0123456789


MIKULÁŠ ZAVÍTAL AJ NA ŠKOLU - 6.12.2016


    Vianočný čas už nastal, všade vôkol sa šíri príjemná atmosféra, a tak ako obvykle j tento rok v tomto období na našu školu zavítal Mikuláš. Každý Mikuláša očakával s nádejou v očiach najmä kvôli sladkej odmene, ktorú so sebou obligátne prináša. Študentov ale aj pedagógov milo prekvapila
„Mikulášska čata“ zastupujúca samotného Mikuláša, ktorý mal veľmi veľa práce s poslušnými, ale aj s neposlušnými deťmi, a tak poveril svoju manželku, aby sa v tento významný deň ujala jeho práce. Po celej škole sa niesli známe vianočné melódie a žiacka školská rada v kostýmoch od Mikulášovej manželky, sobíka, čertov, Snehulienky, ľadovej kráľovnej, anjelikov až po veveričku spríjemňovala tento deň svojou dobrou náladou a samozrejme sladkosťami.
    Študenti mali za úlohu vytvoriť mikulášsku čižmu aj s príbehom. Pár študentov sa tejto úlohy ujalo, avšak našli sa aj takí, ktorí pre Mikuláša nevyrobili nič, a tak zasahovali čerti. Tým poslušným študentom rozdali anjelici cukríky a niektorým nakreslili na tvár srdiečka. To, ako sme odmenili zapojené triedy, si môže každý pozrieť na vyhodnocovacom plagáte na nástenke pri telocvični, no najviac sa zapojili a tým pádom získali i najviac bodov za vytvorenie kreatívnej čižmy i príbehu k nej triedy 2.A, 1.B, 3.C a 3.D. Mikulášsku čatu veľmi potešili študenti, ktorí si navyše pripravili nejakú pieseň alebo básničku.
    Dúfame, že sa Vám tento deň páčil, že ste si spolu s nami užili skvelú atmosféru a že sa zapojíte do ďalších nami pripravených podujatí.
    medialistka Soňa Tomašáková
012345678910111213141516171819202122232425


MIKULÁŠ PRIŠIEL AJ DO MŠ V DIVIAKOCH - 7.12.2016


    Dňa 7.12.2016 sme si ako tretiačky mali pripraviť Mikulášsky program do MŠ v Diviakoch. Hoci sme začiatočníčky, myslím, že sme to zvládli na jednotku.
    Na začiatku sme zatancovali škriatkovský tanec, ktorý mal veľký úspech. Privítali sme deti,
zaspievali im a keďže sme boli škriatkovia, ktorí sú veľmi hraví, nechýbali ani hry, ktoré deti nesmierne bavili. Dôkazom bol ich šťastný krik. Samozrejme, nakoniec prišiel dlho očakávaný Mikuláš, ktorý bol sprevádzaný anjelmi a čertami. Deti mu zarecitovali a zaspievali, následne dostali sladké balíčky. Nakoniec sme sa s nimi mikulášskou piesňou rozlúčili.
    Mária Kostelanská, III.B
012345678910


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 6.12.2016


    Dňa 6. decembra 2016 si mohli naše žiačky otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Sme rady, že aj napriek vysokej chorobnosti sa súťaže zúčastnilo 7 žiačok z 12 prihlásených. Išlo nielen o žiačky
3. a 4. ročníka, ale i o mladšie, pre ktoré bolo výbornou skúsenosťou zasúťažiť si v konkurencii starších spolužiačok.
    Na základe hodnotenia poroty sú výsledky nasledovné:
        1. miesto: POLONCOVÁ Alexandra IV. C
        2. miesto: URBANOVÁ Michaela IV. C
        3. miesto: MIKULOVÁ Barbora III. C

    Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!
    Mgr. Zuzana Balážová
0123


KONFERENCIA KROK ZA KROKOM K POZNÁVANIU EÚ - 2.12.2016


    Dňa 2.decembra 2016 sme sa ako členky ŽŠR zúčastnili konferencie „Krok za krokom k poznávaniu EÚ prostredníctvom dobrých príkladov z praxe“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline. Na tomto podujatí sa zúčastnilo množstvo mladých
ľudí so záujmom dozvedieť sa nové informácie o Európskej únii, o jej činnosti a podobne.
    Po krátkom príhovore pána podpredsedu Žilinského kraja Jozefa Štrbu nasledovala prezentácia projektu „Vzdelávajme a zabávajme sa v EÚ“ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Ďalej nám svoj projekt a svoju činnosť v Európskom parlamente predstavil pán poslanec Ivan Štefanec, ktorý otvoril množstvo zaujímavých a prínosných tém, o ktorých sme mohli diskutovať, ako napríklad nezamestnanosť, podnikanie, virtuálna mena Bitcoin, informačné technológie, napredovanie technológií, projekt Erazmus a samozrejme pre nás mladých ľudí pomerne najzaujímavejšia téma – vzdelávanie, v ktorej sa pán europoslanec vyjadril nasledovne: „V mladých je budúcnosť a najlepší potenciál pre vzdelanie.“ O chvíľu na to sa rozprúdila ďalšia zaujímavá diskusia o využívaní Eurofondov v rámci projektovej činnosti škôl združených v Krajskom stredoškolskom parlamente ŽSK, kde boli kladené na pána Michala Patúša rôzne otázky či už od študentov alebo od pedagogických zamestnancov. Konferencia pokračovala prezentáciou odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Praktické skúsenosti s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ nám priblížil Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD., projektový manažér, ktorý ukončil túto konferenciu pretože pani Ing. Ivana Nováková, ktorá nám mala objasniť tému cestovania po krajinách EÚ a služby vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko a. s., sa bohužiaľ z dopravných dôvodov nemohla zúčastniť.
    Z konferencie sme odchádzali s novými informáciami a väčším prehľadom, čo pre nás bude v budúcnosti veľmi prínosné.
    Natália Dolníková, predsedkyňa ŽŠR
012


KONFERENCIA K AIDS - 1.12.2016


    1. december. Áno! Presne toto bol ten deň, keď sa niektorí zo starých aj nových členov žiackej školskej rady zúčastnili celoslovenskej konferencie AIDS na Mestskom úrade v Žiline. Bol to 10. ročník Svetového dňa boja proti AIDS a HIV, ktorého sa zúčastnili žiaci zo základných a stredných
škôl z každého kúta našej krajiny. Z cestovania premrznutí členovia žiackej školskej rady sa úspešne dostavili na miesto konania podujatia. Červená stužka - symbol boja proti AIDS, spomienka na tých, ktorí zahynuli kvôli AIDS alebo HIV. Pred vstupom do veľkej auly ju dostal každý účastník a spájala nás po celý čas. Úvodné slovo mali dievčatá z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.
    Potom na pódium prišiel zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma, ktorý prečítal emotívny príbeh o dievčatku s HIV:
    „Akokoľvek, toto je môj život s HIV. Rada tancujem, kreslím, spievam, čítam, plávam, riešim matematicko-slovné problémy a píšem skladby. Chcela by som byť učiteľkou. Teraz, keď mám jedenásť rokov, dúfam, že budem dlho žiť. Mám veľa snov a chcem toho veľa, pre čo sa oplatí žiť a toľko veľa priateľov, ktorých sa oplatí stretnúť. Boh je tu pre mňa vždy a viem, že ma ochráni a pomôže mi žiť jeho plán. Som vďačná, že mi dal taký dlhý život a ľudí, ktorí mi každý deň pomáhajú žiť. HIV je súčasťou môjho života a neviem, ako to celé skončí. Možno vás zaujíma, či sa bojím. Áno, niekedy áno. Keď niekedy ochoriem, rozmýšľam, čo sa deje. Videla som umierať veľa ľudí. Niektorí boli veľmi chorí – trvalo dlho, kým zomreli a trpeli.... “
    Ďalej prezentáciou pokračovala pani doc. Elena Nováková z Martinskej fakultnej nemocnice, ktorá je po celé tie roky i odborným garantom kampane. Povedala nám niečo o HIV víruse a ochorení AIDS. Vedeli ste, že všetko začalo v Afrike ? Že HIV je „trójsky kôň“? Ako môžeme pomôcť ľuďom s týmto ochorením? Musíme si uvedomiť, že sa to môže stať komukoľvek z nás. NEBOJME SA POMÁHAŤ! Zrejme najzaujímavejšou časťou celej konferencie bolo vystúpenie doktora Jozefa Šuvadu, ktorý do svojej prezentácie zahrnul reálne fotky a obrázky ľudí a detí, s ktorými každodenne pracuje na svojej misii v Afrike. Priblížil nám ich životné príbehy, ich konce či pokračovania a najmä to, že strach nepomáha. Pomáhajú konkrétne činy bez predsudkov! Výsledkom nielen jeho úsilia je fakt, že celosvetovo STÁLE MENEJ ĽUDÍ ZOMIERA na toto ochorenie, čo je skvelý výsledok a posun v porovnaní s inými civilizačnými ochoreniami. Záver konferencie patril vyhodnoteniu výtvarnej súťaže a odovzdaniu cien laureátom v jednotlivých kategóriách ako aj v športovej tohoročnej súťaži. Čas na konferencii prešiel rýchlo, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie a už teraz sa tešíme na jej 11.ročník.
    Medialistka Natália Očkajáková
012


KEĎ STRIGY PRINÁŠAJÚ RADOSŤ ALEBO "STRIDŽIE DNI " A MIKULÁŠ V MŠ HORNÉ RAKOVCE


    Veľká vďaka patrí kolegyni Ľubke Tumovej, ktorá s dievčatami z III.A pripravila krásne, zaujímavé predstavenie "stridžie dni" pre detičky z MŠ Horné Rakovce. Dievčatá, oblečené v turčianskych krojoch, tak mohli v rámci praxe porozprávať malým zvedavcom o čarovných zvykoch na Ondreja,
na Barboru, dozvedeli sa, kto to bol sv. Mikuláš a prečo sa na Mikuláša obdaruvávame sladkosťami. Okrem toho naše šikovné tretiačky deťom zahrali na klaviri, na husliach, zatancovali, zaspievali ľudové pesničky, Mikuláš obdaril všetky poslušné deti sladkosťou a išlo sa spoločne tancovať nielen na ľudovú nôtu. Rozradostené detské tváre, a teda aj dušičky urobili radosť nielen p. učiteľkám MŠ, študentkám, ale hlavne nám, vyučujúcim praxe, a preto sa ešte raz chceme poďakovať p. učiteľke Ľ. Tumovej a dievčatám z III. A.
    vyučujúce praxe H. Laurová a S. Sudorová
0123


STRIDŽIE DNI OD III.D PRE MŠ ŠKOLSKÁ - 28.11.2016


    Dňa 28.11.2016 sa trieda III.D ujala organizácie stridžích dní v rámci praxe v MŠ Školská Turčianske Teplice. Celé to začalo pár týždňov pred samotným vystúpením. Za pomoci pani profesorky Tumovej sme pripravili celý program a podrobne sme rozpracovali zvyky a tradície
k jednotlivým stridžím dňom.
    Začalo to zvykmi n Katarínu, kde sme objasnili pár pranostík viažucich sa k sviatku sv. Kataríny a na záver sme zatancovali folklórny tanec ako symbol Katarínskej zábavy za sprievodu živej ľudovej hudby v podaní pani kandidátok Paulíny Mojtovej - akordeón, Tatiany Kumorovej - husle, Natálie Chmelanovej - klavír a Barbory Albertovej - priečna flauta.
    Ďalším zo stridžích dní bol sviatok sv. Ondreja. Spolu s deťmi sme sa naučili čarovať pri liati olova a triasť plotom. Pokračovali sme priblížením predvianočného obdobia Adventu. Pani kandidátka postupne zapálila všetky 4 sviece na adventnom venci a popri tom ich pomenovala – pokoj, viera, láska, nádej. Nasledoval ďalší zo stridžích dní – sviatok sv. Barbory. Pani kandidátka Barborka nám porozprávala o zvykoch a tradíciách, ktoré boli zaužívané na tento deň. Pokračovali sme najobľúbenejším sviatkom detí – dňom sv. Mikuláša. Spolu s deťmi sme ho privolali mikulášskou piesňou Mikulášku, dobrý strýčku. Mikuláš v sprievode čerta a anjela rozdal deťom sladkú odmenu. Mikuláša vystriedali tri pani kandidátky, ktoré boli zahalené v bielych plachtách. V rukách mali husacie perá, ktorými vymetali kúty triedy a zbavovali ich zlých síl a energie. Popri tom ich sledoval cez Luciin stolček chlapec, ktorého Lucie vytancovali. Na záver celého programu sme si s deťmi zatancovali za sprievodu heligónky, na ktorej hrala Mária Halusková.
    Nielen my sme v ten deň odovzdali zo seba veľa, ale aj deti nám toho mnoho vrátili prostredníctvom úsmevu na tvárach a šťastných očí. Ďakujeme za možnosť byť súčasťou takého podujatia, rovnako ako aj ďakujeme pani profesorke Tumovej za nacvičenie celého programu.
    Mária Halusková, Kristína Kevická, Veronika Strážnická III.D
012345678910111213141516


POZNÁVANIE KRÁSY RÔZNYCH KULTÚR

    V našej PaSA už takmer desaťročie pôsobí krúžok orientálnych tancov, kde sa majú dievčatá možnosť zoznámiť s kultúrou Orientu prostredníctvom tanca. Okrem hudby, spevu, tanca z oblastí Indie, Egypta a iných arabských krajín, majú možnosť spoznať aj rómske tanečné umenie. Lákadlom
sú určite aj pekné kostýmy, ktoré majú v týchto kultúrach svoj význam, spôsob používania (podobne ako u nás kroje).
    Počas činnosti tohto krúžku dievatá vystupovali na roznych kultúrnych podujatiach organizovaných našou školou, mestom Turčianske Teplice, ale i VÚC Žilina (Bambiriáda). S exotickým programom navštívili materské školy, Detský domov v Necpaloch, ale i Domov sociálnych služiev v Turč. Tepliciach. Čo však najviac poteší, je to, že študentky aj po skončení PaSA pokračujú v tanečných kurzoch, dokonca si samy zakladajú vlastné tanečné skupiny či krúžky. O zdravotných výhodách orientálneho tanca netreba ani hovoriť - zdravé držanie tela, pozitívny vplyv na ženské vnútorné pohla vné orgány a i
    Jednoducho relax prostredníctvom hudby, tanca, ktorý pripsieva k vnímaniu krásy iných kultúr sveta.
    S. Sudorová, vedúca krúžku
01


ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA - 24.11.2016


    Červená stužka, symbol boja proti HIV a AIDS. Choroba, ktorá trápi čoraz viac ľudí sveta. Nevyliečiteľná choroba, ktorej sa bojí snáď každý z nás. Tí, ktorí sú nositeľmi červenej stužky, vyjadrujú podporu a solidaritu voči tým, ktorí s touto chorobou dennodenne bojujú. Červenú
stužku si pripína rok čo rok čoraz viac ľudí sveta. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj rôzne podujatia.
    Jedným z podujatí oranizovaných na podporu boja, je aj ,,Živá červená stužka“. Do tohto projektu sa každoročne zapája aj naša škola. Toto podujatie sa u nás konalo 23.11.2016, kedy sa študenti zhromaždili pred budovou školy. Rok čo rok je ťažie vymyslieť, ako čo najoriginálnejšie vyjadriť našu podporu. Tento rok sme vyhútali čosi originálnejšie ako po minulé roky. Každý človek má nádej, že raz bude liek na ich chorobu vynájdený a oni budú vyliečení. S tým sa často obracajú na Boha a svoju vieru. Neraz je to jediný spôsob, ktorý utíši ich trápenie.
    Zaumienili sme si teda, že vytvoríme práve 3 hlavné znaky viery:
    Srdce – symbol lásky, veď každý z nás si zaslúži byť milovaný aj napriek všetkému, čo zažil, či nosí na svojom, ale aj v svojom tele. V láske sa predsa nerobia rozdiely. Práve láska blížneho často pomáha prežiť ťažké chvíle spojené s touto chorobou.
    Kotva – nádej, práve tá nikdy neutícha. Nie darmo sa hovorí, že nádej umiera posledná. Nádej, snáď jediná vec, s ktorou každý večer zaspávame. Vec, ktorá nám vždy dodá svetlý plamienok do nášho srdca.
    Kríž - ako symbol toho, že Ježiš dokázal kríž premôcť, vstať z mŕtvych, vstúpiť do kráľovstva nebeského a usadiť sa po pravici otca. Nevzdávať sa! Hlavná myšlienka boja proti tejto zákernej chorobe.
    Nádej, viera a láska všetkých ľudí spája. Spojme sa a začnime spoločne bojovať proti tejto nevyliečiteľnej chorobe. Podporme ľudí trpiacich týmto ochorením. Nech nestrácajú nádej na svoje vyliečenie.
    Petra Boháčiková
012345678


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHHO JAZYKA A LITERATÚRY - 24.11.2016


    Dňa 24.11.2016 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín. Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – kratučká bájka mala inšpirovať k napísaniu krátkeho poučného príbehu zo života ľudí a v kategórii B mali súťažiace vytvoriť krátky náladový opis našej školskej aleje.
    Ústna časť pre staršie študentky mala názov: Predstav našu školu záujemcom o štúdium na Burze stredných škôl, mladšie sa popasovali s diskusným príspevkom na tému: Nie je hanba padnúť, ale zostať dlho ležať (v trvaní najviac 2 min).
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2017. Knižné odmeny zakúpila Rada rodičov PaSA. Za pekné diplomy a technickú pomoc patrí vďaka p. profesorke G. Rafajovej.
Výsledky olympiády:
    Kategória A:
        1. M. Halusková (III.D – postup do krajského kola)
        2. R. Rusková (IV.B)
        3. M. Kostelanská (III.B)

    Kategória B:
        1. K. Bútorová (I.C – postup do krajského kola)
        2. M. Dvorščíková (I.C)
        3. M. Kováčiková (II.C)

    Víťazkám srdečne blahoželáme!!!!!
    kabinet SJL
0123456


EXKURZIA DO UHORSKÉHO BRODU - 23.11.2016


    Celý můj život bylo putování a neměl jsem vlasti. Ustavičně jsem měnil místo pobytu a nikde jsem neměl domov. (Ján Amos Komenský)
    Aj napriek tomu sme sa my - žiačky IV. A a IV. D triedy s p. Nátherovou a p. Kučerovou
dňa 23.novembra 2016 boli pozrieť na jedno z možných miest narodenia J.A. Komenského, do Uhorského Brodu.
    Navštívili sme jeho múzeum, kde nás privítala sympatická sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala o jeho živote. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí.
    Taktiež nás prekvapila krásna expozícia:
    Studňa poznania, v ktorej sa nám vďaka najnovšej technológii premietal jeho život.
    Na konci exkurzie nás sprievodkyňa vzala do veľkej sály, kde sa nám netradične na zrkadlách premietali obrázky súčasnej doby, ktoré sprevádzali citáty od J.A. Komenského prostredníctvom jeho diela: Obecní porada o nápravě věcí lidských
         Panegersia     Kniha o všeobecnom prebúdzaní
         Panaugia     Cesta všeobecného svetla
         Pansophia     Všeobecná múdrosť – vševeda
         Pampaedia     Všeobecné zušľachťovanie mysle – vševýchova
         Panglottia     Všeobecné zušľachťovanie jazykov
         Panorthosia     Všeobecná náprava – všenáprava
         Pannuthesia     Kniha o všeobecnom povzbudzovaní
    Historie má být pamět minulosti, zrcadlo budoucnosti, usměrňovatelka přítomnosti. (Pansophia)
    Každý nechť usiluje, aby veškeren lid, nejen studovaní, naplněn byl duchem moudrosti. (Panorthosia)
    Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.
    Všichni lidé všechno všestranně.
    Lenost a zahálka ničí život a síly člověka a jsou příčinou četných nemocí.
    Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. Je v zájmu každého člověka starat se o své zdraví. (Pampaedia)

    Z exkurzie sme odchádzali s novými poznatkami a prijemnými pocitmi.
    Alžbeta Matysová, IV. A trieda
012345


O NÁSTRAHÁCH CESTY DO ZAHRANIČIA - 23.11.2016


    Mnohé zo študentiek uvažujú o tom, že po skončení školy pôjdu do zahraničia, pracovať, študovať...
    Nie je to však až také jednoduché ako si mnohé z nich predstavujú. O nástrahách cesty
do zahraničia im 23.11.2016 prišla porozprávať p. Ľudmila Húsková z PZ v Martine so svojimi dvoma kolegami. Študentky IV.B a IV.C sa dozvedeli o krutej pravde obchodovania s ľuďmi bez toho, aby bola prikrášlená alebo skrytá za paragrafmi. Pani Húsková študentky zaujala skutočnými príbehmi z praxe a cennými radami: nestopovať, na sociálnej sieti nemať príliš detailné portréty, neuvádzať presné miesto bydliska a školu, overiť si každú agentúru cez ktorú pôjdu do zahraničia, nedávať doklady z ruky, urobiť si z nich kópie, s rodičmi si dohodnúť varovný signál cez telefón, že niečo nie je v poriadku. Práve niektorá s týchto rád ich v budúcnosti môže zachrániť pred obchodovaním s ľuďmi či sexuálnym zneužívaním.
    Neostalo však len pri slovách. Študentky, ktoré mali záujem, sa mohli postaviť zoči-voči mužskej sile a odskúšať si aké je to brániť sa. Policajti im ochotne vysvetlili, ako najúčinnejšie ublížiť chlapovi, vystrašiť ho alebo ho aspoň prekvapiť.
01234567


AMNESTY INTERNATIONAL V NAŠEJ ŠKOLE - október 2016


    Poznáte organizáciu s názvom Amnesty International? Mnohí o nej vedia všeličo, iní máločo, no nájdu sa aj ľudia, ktorí sa s týmto názvom stretli prvýkrát. Čo to teda vlastne je?
    Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete. Takmer
2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín sveta sa usiluje o dodržanie ľudských práv na celom svete. Toto hnutie založil londýnsky právnik Peter Benenson, ktorý v roku 1960 čítal článok o portugalských študentoch, ktorých uväznili za to, že si pripíjali na slobodu. Na základe tejto udalosti zahájil jednoročnú kampaň „Zabudnutí väzni – Výzva za amnestiu 1961“. Kampaň požadovala prepustenie všetkých väzňov, ktorí boli uväznení za vyjadrenie svojej viery, presvedčenia, rasy, farby pleti či pôvodu. Takto Benenson vyzýval ľudí aby písali listy vládnym predstaviteľom, ktorí týchto väzňov svedomia držali a žiadali o ich prepustenie. Kampaň sa rozrástla do iných krajín a koncom roka 1961 bola vytvorená organizácia Amnesty International.
    Aj Slovensko získalo informácie o hnutí. Amnesty International tak zahájila svoju funkciu v roku 1994 aj na Slovensku. Slovenskí aktivisti, členovia, dobrovoľníci, ale aj profesionáli sa snažia o dodržanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Cieľom Amnesty International Slovensko je realizovať aktivity v prospech ľudských práv. Taktiež zvyšujú povedomie o organizácii a možnostiach zapojenia sa do jej aktivít.
    Naša II.C trieda sa zúčastnila stretnutia s dvoma mladými členmi AI - Sikym a Barborou. Prvé stretnutie, realizované v októbri 2016, sa nieslo v duchu spoznávania organizácie. Oboznámili sme sa s jej krátkou históriu a s funkciou. V ďalšej časti prvého stretnutia sme mali za úlohu vcítiť sa do role nejakého človeka. Každý z nás si vytiahol papierik, na ktorom bol opísaný život nejakého človeka. Ľudia uvedení na lístkoch boli z z rôznych krajín, z rôznych kultúr. Diskutovali sme o ich spôsobe života, či mali resp. nemali porušené svoje práva. V závere stretnutia nám predstavili Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.
    Na druhom stretnutí nás čakala tzv. Živá knižnica . Prišli medzi nás ľudia – „živé knižky“ –, ktorí nám rozprávali svoje životné osudy. Navštívila nás Viera, cestovateľka, Milan, gay, Julek, Róm a Janka, diabetička. Živé knihy rozprávali svoje životné príbehy, my sme sa pýtali, diskutovali. Živá knižnica je skutočne významný moment. Priama interakcia s ľuďmi s rôznymi životnými príbehmi zanechala v nás nezabudnuteľný zážitok, podnietila naše úvahy o našich postojoch, predsudkoch, stereotypoch.
    So Sikym a Barborou nás čaká ešte jedno, posledné stretnutie . Tu nás čaká maratón písania listov vládnym predstaviteľom rôznych krajín, ktorí zadržiavajú väzňov svedomia. Našou úlohou bude písať listy do krajín, kde sú títo ľudia väznení so žiadosťou vyslobodiť ich za niečo, za čo boli neprávom odsúdení. Budeme diskutovať o tom, ako rozšíriť maratón písania listov v našej škole, veď krátkym listom môžeme zachrániť nejedného človeka.
    Simona Kelušiaková II.C
01234567891011


IMATRIKULÁCIE 2016 - 16.11.2016


    Tohtoročné imatrikulácie boli niečím veľmi zvláštne. Okrem toho, že sa obligátne konalo pasovanie nových prváčikov za študentov strednej školy, imatrikulácie boli pripravené aj pre druhákov, ktorí si minulý rok túto parádu nemohli odskúšať. Imatrikulácie sa konali dňa 16.11.2016
v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Na našich prvákov tam čakali hviezdy z rôznych kútov sveta od Katy Perry cez Dominiku Cibulkovú až po Andrea Bocelliho. Dievčatá prvých ročníkov sa zúčastnili slávneho odovzdávania cien v programe Červený koberec, kedy si pre ne celebrity pripravili rôzne zaujímavé úlohy. Prváčky tieto úlohy zvládli bez najmenšieho problému a vyzeralo to tak, že si tento veľkolepý večer užívali plnými dúškami. Za to môžu poďakovať III.C triede, ktorá pre ne tento program pripravila, a tým ich prijala medzi ostatných študentov školy.
    Po slávnostnom odovzdávaní cien nastúpila na pódium trieda III.A, ktorá precestovala lietadlom takmer celý svet, no na palube lietadla sa dozvedeli, že sa na nej nachádzajú čierni pasažieri. Pre týchto cestujúcich mala pripravené rôzne destinácie: Čínu, Egypt, Britské ostrovy a samozrejme naše krásne Slovensko. Študentky druhých ročníkov boli rozdelené do dvoch skupín a museli zodpovedať na kvízové otázky, ktoré sa týchto destinácii týkali. Skupina, ktorá odpovedala nesprávne a prehrala, sa trestu nevyhla. Na koniec programu cestujúci pristáli na Slovensku, kde si pripomenuli naše zvyky a tradície.
    Študentkám tretích ročníkov sa chceme poďakovať, za ich kreativitu, ochotu, skvelý program a dúfame, že dievčatám prvých a druhých ročníkov sa tento program páčil a budú naň spomínať dlhé roky.
    medailistka Ivana Judiaková
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637


VOĽBY DO ŽŠR 2016 - 16.11.2016


Voľby do Žiackej školskej rady sa konali dňa 16.11.2016 v čase od 8,00 do 10,05 hod. Tieto voľby prebiehali v priestoroch školy, konkrétne na jej chodbách tajným hlasovaním všetkých prítomných študentov školy. V celej škole bolo umiestnených 5 hlasovacích miest, kde žiaci mohli odvoliť
nových členov. Na prízemí sa nachádzalo jedno stanovisko, kde volili 3 triedy. Na prvom poschodí boli tri stanovištia, pretože tam sa nachádzalo najviac až 10 tried. Na druhom poschodí sa nachádzalo tiež len jedno stanovište, kde volili 4 triedy študentov. Po ukončení volieb sa členovia ŽŠR presunuli do malej zasadačky spolu s volebnou komisiou, kde otvorili urny a spolu spočítavali hlasovacie lístky. Počet platných hlasovacích lístkov bol 1611, a naopak, počet neplatných hlasovacích lístkov bol 165. Následne ich členovia spolu s komisiou rozdelili podľa jednotlivých postov a spočítali, koľko hlasov získali kandidujúci na jednotlivé posty.

Kandidátky na post predsedníčky ŽŠR:
Miriam Forgáčová 1.A získala 164 hlasov.
Terézi Dorčiaková 1.C získala 120 hlasov.
Petronela Balková 1.C získala 44 hlasov.
Víťazkou a zároveň novou predsedkyňou sa stala Miriam Forgáčová z I.A triedy, ktorá získala najviac hlasov.

Kandidátky na post podpredsedníčky ŽŠR:
Andrea Graňáková 1.B získala 198 hlasov.
Michaela Gatialová 1.C získala 96 hlasov.
Víťazkou a zároveň novou podpredsedkyňou sa stala Andrea Graňáková z I.B, ktorá získala najviac hlasov.

Novou finančníčkou Žiackej školskej rady sa stala Martina Čupcová I.B, s počtom hlasov 284.
Techničkou Žiackej školskej rady sa stala Katarína Kormaňáková I.C, ktorá získala 267 hlasov.

Kandidátky na post medailistky ŽŠR:
Soňa Tomašáková 1.D s počtom hlasov 105
Dária Slovíková 1.D s počtom hlasov 98
Andrea Plutinská 1.D s počtom hlasov 84
Natália Očkajáková 1.D s počtom hlasov 118
Víťazkami a zároveň novými medialistakami po konkurze sa stali dievčatá: Natália Očkajáková a Soňa Tomašáková obe z 1.D.

Kandidátky na post rozhlasového tímu ŽŠR:
Janka Mrekajová 1.D získala 78 hlasov.
Magdaléna Harmatová 1.B získala 84 hlasov.
Katarína Hubčíková 1.B získala 68 hlasov.
Veronika Kuchťáková 1.B získala 100 hlasov.
Novými členkami rozhlasového tímu po konkurze sa stali: Katarína Hubčíková a Veronika Kuchťáková obe z 1.B.

    Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať, volebnej komisii za zodpovednú prácu a pomoc a novým zvoleným dievčatám držíme palce, aby sa im v rade darilo, aby získali nové skúsenosti, spoločné zážitky a aby boli taký skvelý kolektív ako stará rada. Veľa šťastia.
    medailistka Ivana Judiaková
012345678910111213


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2016 - 11.11.2016


    Opäť sa otvorili dvere Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vhrnuli sa do nich tucty nádejných uchádzačov o štúdium na našej škole. Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 11.11.2016. Informovať sa mohli nielen o podmienkach prijatia, ale aj o tom, čo všetko sa tu vyučuje.
Záujemcovia navštívili taktiež rôzne priestory školy, ako napríklad telocvičňu, ale aj odborné učebne jazykov, hudobnej a dramatickej výchovy.
    Jednou zo zastávok putovných družín bola miestnosť žiackej školskej rady. Tam ich už čakali jej členovia, pripravení s chuťou informovať a navnadiť budúcich študentov. Prv všetci členovia predstavili, aké posty zastávajú a načo taká rada slúži. Nasledovala prezentácia podujatí, ktoré organizuje. S určitosťou môžem povedať, že všetkých zaujala. Na odľahčenie atmosféry sme zvolili pár hier pre zlepšenie nevšedného myslenia. Potešilo nás, že niektoré skupiny prišli na podstatu hry Kufor či Ovce. Veď koho by netešilo, keď od vás ľudia odchádzajú s úsmevom na tvári? Tešíme sa na nových spolužiakov a spolužiačky.
    Medailistka Petra Boháčiková
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536


ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI - 9.11.2016


    Dňa 9.11.12016 sa na našej škole uskutočnila Študentská kvapka krvi. Darovania krvi sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a spĺňali zdravotné kritéria. Odberu krvi sa zúčastnilo 36 darcov, z ktorých bolo 18 prvodarcov. 15 darcov nespĺňalo zdravotné kritéria
pre darovanie krvi. Odberu sa zúčastnili aj 2 vyučujúci. Krv darovalo spolu 21 darcov. Tejto akcie sa zúčastnilo: 13 štvrtákov, 6 tretiačok a 2 vyučujúce.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko - transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Táto akcia sa konala v spolupráci s SČK, kde zástupca SČK v Martine rozdával darcom upomienkové predmety.
    Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nini, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    Marieta Pišková
0123456789101112131415


KRÁSA ŽIVOTA - 3.11.2016


    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúce hudobnej výchovy – p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová , a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Ide o postupovú súťaž, pretože víťazky sa na jar 2017 zúčastnia celoslovenského kola speváckej súťaže v Leviciach. Súťaž v modernom a
ľudovom speve sa konala 3. 11. 2016 v hudobnej učebni. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej či gitarový sprievod p. učiteľa Holenku. Techniku, ozvučenie zabezpečovala p. Klusková. Dievčatá si podobne ako minulý rok vybrali slovenské i anglické populárne piesne. Najprirodzenejšie pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch – radosť počúvať a pozerať.
    Porota v zložení, p. zástupkyňa K. Hanková, študentka A. Kováčiková (III. A) a vedúca poroty, učiteľka S. Sudorová, rozhodla nasledovne:
    V ľudovom kole získali ocenenie:
        1. miesto: Janka Chovančáková II.D
        2. miesto: Martina Salusová IV.D
        3. miesto: Adriana Tomanová I.C
    V modernom kole sa umiestnili:
        1. miesto: Barbora Kopecká III.C
        2. miesto: Daniela Kuncová II.D
        3. miesto: Petronela Balková I.C
    Víťazkám v mene školy srdečne blahoželáme a veríme, že nielen našu školu, ale aj Žilinský kraj budú v Leviciach úspešne reprezentovať. Všetkým organizátorom a účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
    Vedúca poroty: Slávka Sudorová
01234567891011


HALLOWEEN NA ŠKOLE - 2.11.2016


    Halloween - sviatok, ktorý pozná azda každý z nás. Hoc si tento sviatok pravdepodobne najviac spájame s Amerikou, veľkej obľube sa teší aj na Slovensku. V tento ,,magický deň“ sa vraj prebúdzajú všetci duchovia, strašidlá či dokonca vstávajú mŕtvi. Deň plný strachu a bázne, no len tak na oko.
Ľudia sa prezliekajú do rôznych masiek a neodmysliteľnými symbolmi sú tekvice, strašidlá či bosorky.
    Preto sme ani my nechceli ostať staromódni a na našej škole zorganizovali Halloween. Aj napriek úskaliam a rôznym iným podujatiam na škole, ktoré ovplyvnili dátum uskutočnenia, sme zahájili nultý ročník dňa 2.11.2016. Úlohou študentov bolo najprv vymyslieť si halloweensky kostým a následne v ňom prísť oblečení do školy. Po škole sa promenádovalo niekoľko mŕtvol, bláznov či dokonca sa našla aj mŕtva červená čiapočka. Z rozhlasu zneli strašidelné melódie, ale aj história či zvyky Halloweenu. Členovia žiackej školskej rady chodili z triedy do triedy a počítali, koľkí študenti z triedy boli preoblečení do halloweenskej masky. Podľa počtu žiakov sa následne triedam pridelili body. Tí, ktorí si vyzdobili v halloweenskom duchu aj svoju triedu, získali body navyše.
    I keď sa náš nultý ročník nestretol v reáli s takým ohlasom, o akom sme sa dopočuli a s akým sme počítali, pár odvážlivcov sa predsa len našlo, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež dúfame, že ďalšie ročníky sa ujmú a strašidielok bude viac.
    Do strašenia, priatelia!
    mediatistka Peťa Boháčiková
0123456789


ŽŠR v divadle - október 2016


    Vysedávanie za okrúhlym stolom. Rokovania. Pripravovanie nových podujatí. Nekonečné zasadnutia! Povinnosti! Zodpovednosť! To určite áno! Väčšinu svojho času, okrem školských povinností, trávime presne tak. Ale sú chvíle, a tých je ako šafranu, ktoré sa rozhodneme spoločne
stráviť mimo všetkých povinností a mimo školy. Na tie sa tešíme najviac a tie si uchovávame ako najvzácnejšie poklady. To sú naše „večerné výlety“ za kultúrou do Komorného divadla v neďalekom Martine. Elegantné outfity, večerný make-up, pohoda v duši...keď takto stojíme na peróne čakajúc na vlak, každý si nás premeriava a skúša hádať, kam sme sa vybrali.
    Ani tentokrát to nebolo iné. My už svoj scenár poznáme. A herci zas ten svoj. Vstúpime do vysvieteného foyer, odložíme si zvrchníky, vstúpime do šepotajúceho davu hľadiska a čakáme, kedy zhasnú svetlá a naše dva svety sa stretnú a spoja v jedno. Literárna klasika Frankenstein znovu ožila na doskách divadla v súčasnom prevedení. Vážny a tragický charakter celej hry sem-tam popretkávali nitky situačného humoru. Skvelé herecké výkony si v závere publikum ocenilo standing ovations. Mali sme nad čím rozmýšľať! Tém v dráme bolo otvorených viac než dosť. Aby sme našu dušu trochu odľahčili, čas do príchodu spiatočného vlaku sme využili na príjemné posedenie v neďalekom bare. Celý tento rituál nás nielen kultúrne a spoločensky obohacuje, ale zároveň vytvára väzby, ktoré sú tak potrebné pri ďalšej práci v rade. Škoda, že sa náš čas už takmer naplnil.
    medialistka Peťa Boháčiková
012


TRETIACI V ROZPRÁVKOVOM MRAVENISKU - 25.10.2016


    „Chlapec, ktorý sa spolu s rodinou presťahoval na okraj lesa, smúti. Je sám a nemôže si nájsť priateľov. Mamička má alergiu na zvieratká a nechce mu kúpiť psa, po ktorom veľmi túži. Posiela chlapca do lesa. Vie, že les je plný dobrých priateľov...“ (bulletin k premiére Jiří Pauer – FERDO
MRAVEC. ŠO Banská Bystrica, 2011) Chlapec sa stretáva s mravcom Ferdom, ktorému sľúbi, že ho pustí zo zápalkovej škatuľky na slobodu, ak mu dá radu, ako si nájsť priateľov...
    Akú radu dal Ferdo chlapcovi? A ako pokračoval príbeh ďalej? O tom dokážu rozprávať žiaci tretieho ročníka, ktorí v sprievode vyučujúcich kabinetu hudobnej výchovy – Mgr. Aleny Kluskovej, Mgr. Ľubomíry Tumovej a PaedDr. Ľubice Nechalovej, Ph.D., navštívili dňa 25. októbra 2016 Štátnu operu v Banskej Bystrici. Tanečná rozprávka, podľa rovnomennej knihy Ondřeje Sekoru, podľa scenára a v dramatizácii Dany Dinkovej, dokázala držať v napätí tak prítomných dospelých, starších žiakov, či najmenšie deti, ktoré boli zapojené priamo do deja. Divadelná „lúka“ bola preplnená chrobáčikmi, muškami, mravcami, nechýbali cvrček, lúčny koník, slimák, čmeliaky, či hlavné „hviezdy“ – Mravec Ferdo, krásna Lienka i Truhlík.
    Naši tretiaci mali možnosť vnímať jedinečnosť spojenia orchestrálnej hudby, divadla, tanca i výtvarného umenia, a zároveň tak obohatiť svoj bežný študentský život, aspoň nachvíľu sa zasniť a uniknúť zo sveta reality do nám už tak vzdialeného sveta rozprávky. Dieťa sa časom stane dospelým, no aj dospelý by nemal zabudnúť byť i „dieťaťom“, minimálne v školskom prostredí, zvlášť pri našich učiteľkách.
    PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D.
0123


BESEDA PRE ŠTVRTÁČKY ... MATURITY SA BLÍŽIA - 24.10.2016


    V pondelok 24.10.2016 sme sa my - štvrtáčky zo IV. B a IV. C - zúčastnili cez 4. a 5. vyučovaciu hodinu besedy s bývalými profesormi našej školy, spisovateľmi Ondrejom Nagajom a Miroslavom Bartošom. Každý z nich nám porozprával svoje zážitky z „učiteľovania“ a o svojich spisovateľských
začiatkoch, či už v poézii alebo próze. Milo odpovedali na naše otázky a prečítali nám zaujímavé úryvky zo svojej tvorby. Bolo to veľmi podnetné, určite po niektorej z knižiek siahneme. Zároveň ďakujeme p. profesorkám SJL, že pre nás pripravili takého príjemné stretnutie.
    N. Potocká, IV. B
01


„HNIEZDO PADLÝCH ANJELOV“ - 24.10.2016


    Téma drogovej závislosti, spracovaná na základe skutočného príbehu Vlada Schwandtnera z protidrogovej liečebne v Tomkách, človeka, ktorý zachránil 300 drogovo-závislých!
    Divadelné predstavenie, ktoré v priebehu cca. 60 minút predstaví žiakovi realitu skutočného
príbehu dvoch „závislákov“ – chlapca a dievčaťa, ktorí vo víre veľkomesta spadli do „priepasti“ drogovej závislosti a poodhalí nielen príčiny ich „úpadku“, ale naznačí aj možnosti riešenia.
    Spadnúť a znova sa postaviť!“ – počuť z úst pána Motla, ktorý stvárňuje Vlada Schwandtnera. Vie, o čom svojim chovancom hovorí, nakoľko aj on si „prešiel“ obdobím alkoholovej závislosti. Príčina sa vždy nájde – nevhodní priatelia, zlé vzťahy v rodine, „prísni a nároční“ rodičia, snaha „utiecť“..., ale stále je to o konkrétnom človeku, o jeho schopnosti alebo neschopnosti popasovať sa pre neho s „neriešiteľnou situáciou“ a jeho psychickej odolnosti, vytrvalosti, odvahe a trpezlivosti. Odhaliť príčinu a nájsť riešenie spočíva v neustálej komunikácii s chovancom zariadenia, povzbudzovaní a motivovaní, presviedčaní, že je ČLOVEKOM, ktorý si zaslúži len to NAJLEPŠIE bez ohľadu na okolitý svet a HANBOU nie je spadnúť, ale nepostaviť sa!
    Dňa 24.10.2016 žiaci našej akadémie navštívili divadelné predstavenie „Hniezdo padlých anjelov“ v podaní Divadla Maska zo Zvolena. Osloviť mladého človeka v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe je veľmi ťažké, ale ja verím, že hercom Divadla Maska sa to podarilo.
    PaedDr. Miriam Michalková, koordinátor prevencie
0


Nádejné moderátky z PaSA - 18.10.2016


    Dňa 18.10.2016 sa v Martine konalo regionálne kolo súťaže mladých moderátoriek a moderátorov pod názvom Sárova Bystrica, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
    Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára žiakom ZŠ a SŠ priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
    Svoje komunikačné zručnosti v regionálnom kole predviedli aj mladé talentované moderátorky z PaSA Turčianske Teplice. Aj keď sa tento rok neumiestnili, podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na získanie cenných skúseností a na porovnanie sa s „konkurenciou“. Za zmienku stojí aj to, že miesta boli udelené študentom zo súkromného konzervatória, ktorých vyučujúce boli v porote.
    Regionálneho kola sa zúčastnilo 17 súťažiacich z Turca. Nádejní moderátori sa predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
    Naše druháčky: B. Jarombeková, V. Oboňová (II.A), P. Mládková, A. Buzáková (II.B) a M. Michálková, E. Zvonárová, E. Ondríková sa predviedli vo skvelej forme a čo nás teší ešte viac, na budúci rok si chcú svoje sily zmerať s mladými moderátormi z ostatných škôl ešte raz.
    Kabinet SJL PaSA


DNI NEZÁBUDIEK - 6.10.2016


    Deň 10. október je Svetovým dňom duševného zdravia a k nemu sa viažu Dni nezábudiek. V rámci týchto dní organizuje Liga za duševné zdravie celoslovenskú verejnú zbierku, do ktorej sme sa zapojili už šiestykrát. Symbolom zbierky je kvietok nezábudky, ktorý vyjadruje krehkosť a zraniteľnosť
ľudskej duše a súčasne nám pripomína, aby sme nezabúdali na svoje duševné zdravie. Prácu dobrovoľníčok ochotne vykonávali dievčatá zo IV. D triedy – Monika Vrtochová, Andrea Šikyňová, Veronika Vojtasová, Beáta Patrnčiaková, Lucia Šuranská a Valéria Plešivčáková.
    Dňa 6. októbra 2016 ponúkali nezábudku za dobrovoľný príspevok členom pedagogického zboru a spolužiačkam, neskôr oslovovali občanov mesta Turčianske Teplice. Dievčatá sa vrátili unavené, uzimené (počasie veru zbierke u nás neprialo), ale s dobrým pocitom, že vykonali prospešnú činnosť. Výnos zbierky bol 147,35 €. Peniaze budú poukázané na účet Ligy za duševné zdravie a poslúžia ľuďom s duševným ochorením. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na podporu duševného zdravia!
    koordinátor zbierky Jarmila Pavelcová
0


JESENNÉ HODY - 26.9.2016


    Jeseň. Ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako švihnutím čarovného prútika. Vždy je iná, no zároveň v niečom rovnaká. Je to obdobie plné farieb. K jeseni neodmysliteľne patria tzv. „Jesenné hody,“ ktoré sa 26.09. 2016 konali aj na našej škole.
Jablká, slivky, hrušky, či tekvice. Ovocie, ktoré je pre toto ročné obdobie veľmi typické. Naše „hody“ spočívali práve v tomto. Dievčatá z rôznych tried napiekli zaujímavé a chutné koláče. V pondelok ich pred začatím vyučovania priniesli do bývalého bufetu, kde sa potom cez veľkú prestávku konali naše „Jesenné hody.“ Každý, kto sa do tejto akcie zapojil a prispel svojím receptom, sa mohol cez veľkú prestávku „usalašiť“ v bufete a vychutnávať si dobroty spolu s čarom jesene. Skoro v každej triede sa našlo pár dievčat, ktoré koláč priniesli. No najviac koláčov upiekla trieda IV.C, ktorá získala 3 body. Všetkým zúčastneným chceme poďakovať, že sa podieľali na tejto akcii, a takýmto spôsobom spolu s nami oslávili príchod jesene. Dúfame, že sa vám toto podujatie páčilo a že o rok sa zídeme v hojnejšom počte.
    Vaša medailistka Ivana
012345678


VÝLET ZA ODMENU! - 19.9.2016


    Žiacka školská rada v spolupráci s rodičmi, vedením školy a triednymi profesormi pravidelne organizuje podujatie Výlet za odmenu, ktorým chce oceniť usilovných a vzorných študentov za ich prospech a dochádzku, čím chce navonok deklarovať, že dobre sa učiť a pravidelne dochádzať
do školy sa oplatí. Výlet má mať vyslovene motivačný charakter na študentskú obec našej školy.
    Toho roku sme sa spoločne s premiantmi školy, za každú triedu po dvaja študenti, vybrali v pondelok 19.9.2016 do neďalekého Strečna. Počasie nám prialo, aspoň pri odchode. Bolo slnečno a príjemne teplo, no nad Strečnom viseli ťažké jesenné mraky a vyzeralo to, že čochvíľa začne pršať. Našťastie, nebo sa nad nami zmilovalo a nepustilo ani jednu kvapku. Hovoríte si: „Strečno?! A čo tam?“
    Po vystúpení z autobusu sme študentov zaviedli k našej najdlhšej rieke, k Váhu. Dovtedy nikto z nich netušil, aký výlet ich čaká, ale v tej chvíli sa všetkým rozjasnilo. Po pár minútach čakania prišli na stanovisko pltníci oblečení v tradičnom pltníckom odeve. Poskladali pre nás dve plte a pustili sme sa splavovať rieku. Hlavný pltník počas celej plavby rozprával zaujímavosti zo života pltníkov, o tom, kedy toto remeslo vzniklo a dokedy sa na Slovensku prevádzkovalo, porozprával nám informácie o histórii regiónu, najmä o dvoch hradoch týčiacich sa na skalách nad riekou, o faune a flóre NP Malá Fatra, o železnici, tuneloch a mostoch a svoje rozprávanie popretkával legendami (napríklad o známej Margite a Besnej) či vtipnými poznámkami. Aby sa zážitok z plavby znásobil, zadný pltník nám počas cesty zaspieval pár ľudových piesní. Po hodinu a pol trvajúcom splave sme sa s pltníkmi rozlúčili a ešte vystúpili k novému a opravenému strečnianskemu hradu, ktorý si dievčatá prezreli, pofotili sa a vybrali sme sa na cestu späť domov.
    Veríme, že sa študentkám tento výlet neopakovateľne vryl do diára ich spomienok a naďalej sa budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší z výletov za dobrodružstvom ktovie kam.
    Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
012345678910

TOTO JE DRUHA STRANKA!!!!

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice