logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
logo_zsr logo_zsr2 logo_zsr

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

ŽŠR sa predstavuje ... (PDF)

Štatút ŽŠR (PDF)

Školský rok 2018/2019:
Členovia ŽŠR v rokoch 2018/2019 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2018/2019 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2018/2019
Záverečná správa za šk. rok 2018/2019 (PDF)

Školský rok 2017/2018:
Členovia ŽŠR v rokoch 2017/2018 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2017/2018 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2017/2018
Záverečná správa za šk. rok 2017/2018 (PDF)

Školský rok 2016/2017:
Členovia ŽŠR v rokoch 2016/2017 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2016/2017 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2016/2017
Záverečná správa za šk. rok 2016/2017 (PDF)

Školský rok 2015/2016:
Členovia ŽŠR v rokoch 2015/2016 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2015/2016 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2015/2016
Záverečná správa za šk. rok 2015/2016 (PDF)

Školský rok 2014/2015:
Členovia ŽŠR v rokoch 2014/2015 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2014/2015 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2014/2015
Záverečná správa za šk. rok 2014/2015 (PDF)

Školský rok 2013/2014:
Členovia ŽŠR v rokoch 2013/2014 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2013/2014 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2013/2014
Záverečná správa za šk. rok 2013/2014 (PDF)

Školský rok 2012/2013:
Členovia ŽŠR v rokoch 2010/2013 (PDF)
Plán práce na šk. rok 2012/2013 (PDF)
Akcie poriadané v šk.roku 2012/2013
Záverečná správa za šk. rok 2012/2013 (PDF)

Školský rok 2011/2012:
Plán práce na šk. rok 2011/2012 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2011/2012 (PDF)

Školský rok 2010/2011:
Plán práce na šk. rok 2010/2011 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2010/2011 (PDF)

Školský rok 2009/2010:
Plán práce na šk. rok 2009/2010 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2009/2010 (PDF)

Školský rok 2008/2009:
Plán práce na šk. rok 2008/2009 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2008/2009 (PDF)


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice