logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O DIAĽKOVÉ ŠTÚDIUM v šk. roku 2019/2020
V šk. roku 2019/2020 OTVÁRAME
pre odbor: 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
1 triedu s počtom 30 študentov.
Kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky (PDF)

Prihlášky je potrebné poslať do 31.5.2019.
Prihláška na pomaturitné štúdium na stiahnutie (PDF)

Ostatné informácie si prečítajte tu

OZNAM O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu školník, kurič
Oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu knihovník

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
Pre všetkých rodičov a pokračujúcich žiakov sme pripravili krátky dotazník (len 2 otázky) k predlžovaniu platnosti Preukazu ISIC/EURO26: dotazník
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


SENIORI ODHADZOVALI PALICE
– 11.4.2019


    Dňa 11.4.2019 (štvrtok) členovia ŽŠR dostali príležitosť spríjemniť štvrtkové
poobedie dôchodcom. Spoločne s našou koordinátorkou Mgr. Natáliou Zajacovou sme zavítali do Domova sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach v spolupráci s dievčatami z III.B triedy, ktoré si pre seniorov pripravili bohatý folklórny program. Tancovali, spievali, hrali, čo im sily stačili! Program sa seniorom páčil až tak, že odhodili svoje paličky a pridali sa k dievčatám, aby si spoločne zaspievali a zatancovali. Všetci sme ich odmenili neutíchajúcim potleskom, ktorý priniesol ešte pár skladieb navyše ako prídavok.
    My, členovia rady, sme si po kultúrnom programe pre seniorov pripravili rôzne stanovištia, kde si mohli zahrať spoločenské hry, maľovať obrázky, vymaľovávať antistresové omaľovánky, či vo workshopoch pod vedením členov rady vytvárať záložky, veľkonočné dekorácie a pohľadnice. Bolo vidieť, že sme im urobili radosť a musíme potvrdiť, že sa všetci naozaj snažili. Podarilo sa nám vyčariť na tvárach nejedného deduška a babičky radostný úsmev a spomienkami sa vrátiť do ich mladosti. No seniori nám nezostali nič dlžní. Šikovné a zručné dôchodkyne zobrali ihlice a vlnu a učili nás štrikovať. Nebolo to také ľahké, ako to vyzeralo v podaní týchto aktívnych dám, ale zistili sme, že to nie je nemožné a keď v tom budeme pokračovať, môžeme si na zimu upliesť aspoň teplý šál. Nezabudli sme ani na tých, ktorým zdravotný stav nedovoľoval prísť do jedálne a museli zostať na izbách. Študentky III.B zobrali svoje hudobné nástroje a oblečené v krojoch prešli všetky izby a poschodia, aby doniesli pieseň a radosť i tým imobilným.
    Ďakujeme domovu sociálnych služieb za to, že nám vyšli v ústrety a mohli sme opäť užitočne stráviť čas a spríjemniť chvíle zaslúženým dôchodcom, ktorý nám rozdali mnohé životné skúsenosti, múdrosti a dobré rady a že sa s nami podelili aj o ich krátke, ale zato radostné úseky z ich životov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Ludíkovej, ktorá sa do veľkej miery zaslúžila o úspešnosť tohto podujatia.
    Dúfame, že sa všetci cítili príjemne a veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutie!:)
    Soňa Tomašáková, medialistka    Pripravili sme pre Vás video z návševy v Domove dôchodcov.     Ak máte záujem pozrieť si ho, kliknite na obrázok.

012345678


PRVOAPRÍLOVÉ POBLÁZNENIE
– 4.4.2019


    Prvý apríl tzv. deň bláznov je deň, kedy si ľudia robia srandu z ostatných, ale aj sami
zo seba. Bláznivé podujatie si na pripomenutie tohto šialeného dňa pre študentov našej školy pripravila 4.4.2019 Žiačka školská rada. Úlohou študentiek bolo pripraviť si NAJORIGINÁLNEJŠÍ a NAJKREATÍVNEJŠÍ make-up, účes a outfit. Triedy III.B, II.D a I.C sa tejto akcie zmocnili veľmi dobre. Body im boli pridelené nasledovne: III.B – 5 bodov, II.D – 3body, I.C – 2body. Bolo priam obdivuhodné, aká kreativita je v našich študentkách. Ostatné triedy sa do tejto akcie nezapojili, čo bola škoda. Zapojeným triedam ďakujeme a ostatných študentov touto cestou povzbudzujeme a čakáme, ako sa vybláznia na ďalších podujatiach.
    Medialistka Natália Očkajáková
012


VYNÁŠANIE MORENY V MŠ DOLNÁ ŠTUBŇA – prax III.D – 20.3.2019


    „Vyniesli sme máj pod zelený háj, aby tráva rástla pekná, zelená, vyše kolená,..“
    Táto pieseň sa niesla Dolnou Štubňou, dňa 20.3.2019 keď sa žiačky III.D triedy v Materskej škole Dolná Štubňa lúčili so ZIMOU a vítali JAR - vynášali Morenu. Žiačky tejto triedy sa rozhodli ukázať deťom v MŠ ako naši predkovia slávili jarné zvyky a obyčaje. Jedným z nich bolo aj to spomínané, vynášanie Moreny. Bola to slamená bábka, oblečená do dievčenských šiat a symbolizovala chorobu, smrť, zimu a ľudia verili, že keď ju zničia – prídu teplejšie dni. Keď sme prišli k potoku, deti sa už nevedeli dočkať, kedy Morenu zapálime a hodíme do vody. "Pác Muriena do vody! Pác Muriena do vody!" Na tento náš pokrik sme hodili zapálenú Morenu do vody a všetci sme sa radovali.
    Potom sme sa s deťmi vrátili späť do MŠ a zatancovali si na rôzne ľudové piesne.
    Myslím, že môžem za každého povedať, že nám tento program vyšiel. No obrovské ďakujem patrí hlavne pani profesorke Tumovej, ktorá si ako vždy našla na nás čas a mala s nami trpezlivosť. ĎAKUJEME
    Natália Očajáková, III.D
012345678910


VYNÁŠANIE MORENY V MŠ HORNÉ RAKOVCE – prax III.A – 1.4.2019


    Dňa 1.4.2019 sa žiačky triedy III.A zúčastnili vynášania Moreny v MŠ Horné
Rakovce. Dievčatá prešli s deťmi od MŠ k hotelu Vyšehrad v Turčianskych Tepliciach. Žiačky boli oblečené v tradičných turčianskych krojoch. Cestou v sprievode spievali známe ľudové piesne. Deťom, ale aj okoloidúcim, predviedli zvyk Vynášania Moreny, ktorý uskutočňujú hlavne na dedinách. Rozlúčili sa so zimou a privítali jar. Na moste pri hoteli Vyšehrad žiačky hrali na gitarách, flaute, spievali ale si aj zatancovali.
    Deti zaujali zapálením Moreny, ktorú potom hodili do vody a pri tom kričali: ,,Pác Muriena do vody!´´ S deťmi sa radovali, tlieskali, skákali a na záver si zahrali hru a spievali pesničku Zlatá brána. Tak ako prišli v sprievode aj odišli do MŠ za pomoci spevu pesničiek a pani učiteliek.
    Týmto sa chcem poďakovať pani profesorke Tumovej, ktorá s nami celý program nacvičila, pani profesorkám praxe p. Kučerovej, p. Michalkovej a pani učiteľkám v MŠ za možnosť vyskúšať si vyniesť Morenu a žiačkam III.A triedy za nacvičený program.
    Rebeka Ohurniaková, III.A
012345678910111213141516


DEŇ NARCISOV
– 11.4.2019


    Dňa 11.4.2019 sa uskutočnila verejná zbierka Deň narcisov, ktorú každoročne
organizuje Liga proti rakovine. Podľa pokynov, ktoré nám zaslal organizátor, sme vytvorili 3 stanovištia. Na každom stanovišti boli 3 dobrovoľníčky, ktoré boli riadne označené identifikačnými znakmi, ktoré požadoval organizátor (identifikačné čísla, pokladnička, tričká, narcisy).
    Úlohou dobrovoľníkov bolo informovať verejnosť o dôvode zbierky, rozdávať umelé narcisy a letáčiky, ktoré poskytol organizátor. Dobrovoľníčky sa pohybovali v uliciach Turčianskych Teplíc a v škole.
    Celková vyzbieraná suma bola 1317,94 €, ktorá bola 12.4.2019 poukázaná na účet Ligy proti rakovine.
012


ŠTUDENTI V ÚTROBÁCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH INŠTITÚCIÍ ŠTÁTU
– 5.4.2019


    V piatok 05.04.2019 sa dve členky ŽŠR
Andrea Graňáková a Katarína Kormaňáková zúčastnili prehliadky NBS a NR SR spolu s členmi iných žiackych školských rád nášho kraja, ktorá bola pre nich odmenou za zapojenie sa do 3.ročníka Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Prehliadka sa začala v Národnej banke Slovenska v Bratislave, kde študentov privítal zodpovedný pracovník z oddelenia komunikácie a pripravil si pre nich záživný program. Obsahom programu boli informácie o fungovaní NBS, o tom, akú dôležitú rolu pre ľudí zohráva, ale aj rôzne zaujímavosti, ako napríklad, že peniaze sa vyrábajú z bavlny ako oblečenie, alebo že každá bankovka má svoje sériové číslo. Študenti sa dozvedeli aj o tom, ako na svet vplýva inflácia, aký má význam a ako predísť znehodnocovaniu peňazí. Na záver prezentácie dostali študenti priestor diskutovať a pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímali.
    Tam však výlet nekončil. Ich spoločné kroky smerovali do Národnej rady Slovenskej republiky. Hneď na úvod všetci študenti museli prejsť bezpečnostnou kontrolou, a potom ich čakala veľmi príjemná pani sprievodkyňa, ktorá im predstavila tak históriu slovenskej politiky ako aj jej súčasnosť. Študenti mali možnosť zúčastniť sa prehliadky budovy NR SR, ktorá pôsobí veľmi honosne, alebo sa mohli pozrieť na to, ako prebieha naozajstné rokovanie. Študenti zvolili druhú možnosť, a tak z balkóna nad rokovacou sálou pozorovali práve prebiehajúce rokovanie poslancov a odvolávanie ministra dopravy. Bolo zvláštne ocitnúť sa uprostred diania, počúvať rôzne názory a dozvedieť sa informácie z prvej ruky skôr, ako budú uverejnené v médiách.
    Tento neštandardný darček obohatil všetkých, ktorí sa prehliadky oboch inštitúcií zúčastnili a z Bratislavy odchádzali s novými poznatkami a zážitkami. Uvedomili si, aké dôležité pre náš každodenný život je, aby všetko fungovalo, ako má. Či už banky alebo politika. Každý by mal dostať príležitosť to zistiť tak, ako práve títo študenti.
    Katarína Kormaňáková, technička
0123


VYNÁŠANIE MORENY V MŠ NA ŠKOLSKEJ
– prax III.B
– 19.3.2019


    Dňa 19.3.2019 ukázali dievčatá z III.B deťom z materskej školy, ako sa tradične
vynášala Morena. Obliekli sme sa do krojov, nachytali slamenú Morenu a mohli sme vyraziť.
    Pred budovou materskej školy sme spravili sprievod. Spievali sme rôzne ľudové piesne a pomaly sme kráčali ku rieke. Tam sme deťom predstavili Morenu, tradície, ktoré ľudia robili, spievali sme piesne. Najväčší zážitok mali deti, keď sme zapálili Morenu a kričali: „Pác Muriena do vody!“ Nakoniec sme ju hodili do rieky Turiec a prúd ju odniesol preč, ako aj zimu s ňou.
    Zatancovali sme posledný tanec a potom sme tancovali s deťmi na rôzne ľudové nôty. Nakoniec sme si všetci spolu zahrali hru Zlatá brána.
V akom sprievode sme prišli ku rieke, v takom sme aj od nej odišli. Pred materskou školou sme sa rozlúčili s deťmi a naše vynášanie Moreny sa vtedy skončilo.
    Týmto článkom by som chcela poďakovať v mene celej III.B pani profesorke Tumovej, ktorá s nami nacvičila všetky piesne a tance a mala s nami toľko trpezlivosti. Ďakujeme.
    Lucia Balážová, III.B
01234567891011


NETRADIČNÝ KARNEVALOVÝ SPRIEVOD
– 28.2.2019


    „Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu,
jedna maska strieda druhú.“
    Toto je len krátky úryvok textu kedysi známej pesničky zo Zlatej brány. Presne takto to vyzeralo aj na našej škole v starej telocvični dňa 28.2.2019. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete, kde zavítali medúzy, pastelky, ceruzky, babky, dinosaurus, Pat a Mat, Alica v krajine zázrakov a mnoho iných masiek. To sa však len cez veľkú prestávku telocvičňa premenila na jednu úžasnú karnevalovú párty. Na celej škole vládla čarovná hudobná atmosféra, počas ktorej sa študenti presunuli zo svojich tried po chodbách a širokom schodisku v rytme tanečných melódií do telocvične. Žiačka školská rada si pre týchto študentov pripravila Just dance, kde sa všetky masky poriadne vyšantili.
    Tešíme sa z početnej účasti študentov na tomto podujatí, za ktoré mohli získať body a veríme, že o rok si karneval opäť zopakujeme a aspoň na chvíľu sa prenesieme do magického sveta rozprávok, tanca a zábavy!
    Natália Očkajková, medialistka    Pripravili sme pre Vás video z karnevalu.
    Ak máte záujem pozrieť si ho, kliknite na obrázok.

0123456789101112131415161718192021222324


KARNEVAL V MŠ DOLNBÁ ŠTUBŇA
– prax III.D
– 27.2.2019


    „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude.“
    Táto pieseň zaznela dňa 27.2.2019 v MŠ Dolná Štubňa, kedy si študentky III.D spolu s deťmi pripomenuli tradíciu pochovávania basy.
    Záverečné fašiangové dni sú vždy zábavné a veselé. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Deti prezlečené do originálnych masiek tancovali, spievali a zabávali sa. Celý priebeh pochovávania basy bol zaujímavý, spoločne sme basu oplakávali a pochovali. No zábava sa ešte neskončila. Bolo pre nás odmenou hrať a spievať deťom a pani učiteľkám. No najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.
    Natália Očkajáková, III.D
0123456


KARNEVAL V MŠ ŠKOLSKÁ – prax III.B
– 26.2.2019


    Dňa 26.2.2019 sa dievčatá z III.B pripravili na karneval v MŠ Školská,
na ktorom boli deti z materskej školy oblečené v krásnych maskách. Samozrejme aj my sme sa obliekli do rôznych masiek a nechýbal ani program, ktorý sme si pre deti pripravili.
    Ako praví fašiangovníci sme deťom koledovali, vraveli rôzne vinše, spievali piesne a tancovali. Spravili sme promenádu masiek, na ktorej sa nám všetky deti ukázali, predviedli a samozrejme spolu s nami aj odfotili.
    Fašiangy pokračovali kým neprišla tá najsmutnejšia vec – pochovávanie basy. Všetky sme si zo srdca poplakali a spievali sme smutné piesne nad našou milovanou basou. Deti to všetko so zatajeným dychom sledovali a pozorne počúvali. Keď sa pochovávanie basy skončilo, pokračovali sme v radovaní, lebo pôst ešte zďaleka neprišiel.
    Deti išli na olovrant a my sme za vtedy pripravili triedu na karneval. Púšťali sme mnoho piesní a tancovali jedna radosť, kým neprišiel ten čas, aby sme sa s deťmi rozlúčili a pomaly išli späť do našej školy.
    Lucia Balážová, III.B
012345678

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps

       PLÁNOVANÉ AKCIE

MÁJ 2019
01.05.SVIATOK PRÁCE
02.05.Florbalový turnaj
- výber ž 1.-3.ročník
08.05.Štátny sviatok
09.05.Pedagogická rada
- výsledky klasifikácie maturantov
06.-24.05.Odborná prax 3. ročník
13.-24.05.Odborná prax 1. a 2. ročník
13.-17.05.Príprava žiakov na MS
20.-24.05.ÚSTANA FORMA IČ MS
27.05.Rozlúčka so žiakmi 4. roč.
- Kultúrny dom, 12.00 hod.

Apríl 2019
05.04.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
05.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-3.ročník
11.04.Mladý Európan
- regionálne kolo
11.04.Deň narcisov
- výber ž. 2. a 3. roč.
15.04.Pedagogická rada
16.04.Divadelné predstavenie v AJ
- Žilina, 3. a 4. ročník
24.-26.04.PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ
ZLOŽKY MS
priebežne„Služba v Hospici“
- prednáška
priebežneMladý Slovák
- školské kolo, výber 2.-3. roč.

Marec 2019
04.-08.03.JARNÉ PRÁZDNINY
12.-13.03.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-3.ročník
12.03.EČ a PFIČ MS zo SJL
13.03.EČ a PFIČ MS z CUJ
14.03.VAJANSKÉHO MARTIN 2019
- regionálne kolo, Hviezdoslavov Kubín
21.03.MATEMATICKÝ KLOKAN
21.03.„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, IV.B,C
26.03.Darovane krvi
27.03.GRAFIKA NA PC
- súťaž v kreslení na PC
- výber 2.-4. roč.
28.03.DEŇ UČITEĽOV
priebežneFlorbalový turnaj
priebežneMúzeum holokaustu v Seredi
- exkurzia 2. roč.

Február 2019
04.-08.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH
AKTIVÍT V PRÍRODE - I.A, I.C
07.02.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- krajské kolo, Žilina
11.-15.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH
AKTIVÍT V PRÍRODE - I.B, I.D
12.02.OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
13.02.OLYMPIÁDA ANJ
- krajské kolo
14.02.Alkohol v živote človeka
- beseda, 2.-3.VH, III.A, III.B
25.02.Pracovná porada
27.02.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV
PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA
- školské kolo
priebežne„Čítam, píšem, kreslím“
- vyhodnotenie súťaže
priebežneFašiangové programy v MŠ a ŠKD

Január 2019
14.01.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14.01.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- pre 1.-4.ročník
28.01.PEDAGOGICKÁ RADA
- polročná klasifikácia

December 2018
03.-07.12.Maratón písania listov
- (Amnesty International)
05.12.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- školské kolo
06.12.Netradičný Mikuláš
- predaj vianočných pohľadníc UNICEF
13.12.Beseda – alkohol a mladiství
- 2.-3. VH, III.A,B
13.12.Balet Luskáčik – SND Bratislava
- výber žiakov
14.12.VIANOČNÝ PROGRAM
- KD, 10.00 hod
19.12.Vystúpenie v senioráte v Martine
a v charite vo VríckuF
21.12.VIANOČNÉ TRHY, TVORIVÉ DIELNE
S TEMATIKOU VIANOC, VIANOČNÝ PUNČ
- 8.00 - 12.00 hod.
priebežneVianočný volejbalový turnaj
22.12.-VIANOČNÉ PRÁZDNINY
- 07.01.

November 2018
01.11.ŠTÁTNY SVIATOK
02.11.JESENNÉ PRÁZDNINY
12.-13.11.Don Jozef Luscoň – beseda
o blahoslavenej Anke Kolesárovej
- 1. a 2. roč.
12.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 1. štvrťroku šk. roka
13.11.Florbal - športom
pre "Červené stužky"
– ŽŠR
14.11.Program pre DSS TR
- 14.00 hod, výber ž.
15.11.IMATRIKULÁCIE
- ŠI, KD TR
16.11.OLYMPIÁDA v ANJ
- školské kolo, 1.-4. roč.
22.11.Opera BB
- 3. roč,
29.11.EXPERT - celoslovenská
vedomostná súťaž
- výber ž. 1.-4. roč., 1.-2.VH
priebežneOLYMPIÁDA zo SJL
priebežneExkurzia do SNK v MT
- 4. roč.
priebežne„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, Uherský Brod, IV.A, IV.D
priebežneExkurzia BA
- IV.A, IV.B
priebežneSúťaž Červené stužky
- výroba pohľadníc
priebežneVýstava - Vznik ČSR
priebežne„Čítaj, píš, kresli“
- projekt

Október 2018
02.10.MINIFUTBAL LEVICE
02.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.A, IV.D
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU
ŽIVOTA A ZDRAVIA
- III.A, III.D
04-05.10.Dni nezábudiek
– celoslovenská zbierka
08-12.10.Týždenný intenzívny kurz
s britským lektorom
- výber ž. 2.-4. roč.
09.10.Burza povolaní - Nižná
10.10.Burza povolaní - Námestovo
10.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.B, IV.C
11.10.SÁROVÁ BYSTRICA
- súťaž moderátorov
11.10.RADA ŠKOLY
13.10.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- KD TR, 9.00 hod.
24.10.Študentská kvapka krvi
- výber ž. 3.-4. roč.
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“
29.10.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
30.10.ŠTÁTNY SVIATOK
31.10. -JESENNÉ PRÁZDNINY
- 02.11.

September 2018
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

Horelo DD


Karneval DOD


HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice