logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY


PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
Informácie pre rodičov a uchádzačov o kartu ISIC
Ako si predĺžiť platnosť preukazu v doprave na šk.rok 2019/20
Pre všetkých rodičov a pokračujúcich žiakov sme pripravili krátky dotazník (len 2 otázky) k predlžovaniu platnosti Preukazu ISIC/EURO26: dotazník
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


OLYMPIJSKÝ DEŇ
- 26.6.2019


    Už po druhý krát sme si pripomenuli význam a hodnoty Olympizmu
prostredníctvom rôznych zábavných a súťažných športových disciplín. Súťažiaci si mali možnosť zmerať sily ako jednotlivci v behu na 1000 m. V súťažných disciplínach ropeskipping, hod na cieľ a preťahovanie lanom už bojovali ako team za svoju triedu. Do nesúťažnej disciplíny, ktorá sa im veľmi páčila, sa svojou pohybovou aktivitou zapojili všetky zúčastnené žiačky.
    Tešíme sa už na tretí ročník Olympijského dňa, v rámci ktorého sa budeme držať Olympijské hesla Citius, Altius, Fortius „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“.

VÝSLEDKY:
Beh na 1000 m - 1. ročník:
    1. miesto: ŠUPOLOVÁ Anna 4,16
    2. miesto: BEŇUŠOVÁ Daniela, KNEZELOVÁ Michaela
    3. miesto: ŠIMURKOVÁ Dominika 4,45

Beh na 1000 m - 2. ročník:
    1. miesto: POLETOVÁ Stanislava 5,05
    2. miesto: SERDELOVÁ Eva 5,12
    3. miesto: BRODEKOVÁ Dominika 5,24

Beh na 1000 m - 3. ročník:
    1. miesto: PALIDEROVÁ Méria 5,54
    2. miesto: ZAŤKOVÁ Lucia 6,21
    3. miesto: BALÁŽOVÁ Lucia 6,41

Poradie tried:
    1. miesto: II.D
    2. miesto: I.D
    3. miesto: II.C


    Mgr. Ivana Kamonová
012345678910111213141516171819202122


BODKA ZA ŠKOLSKÝM ROKOM
- jún 2019


    Veľavravný názov, pod ktorým sa niesla konferencia pre žiacke školské rady
Žilinského kraja organizovaná Radou mládeže Žilinského kraja, na ktorej sa zhrnulo všetko, čo sa za celý školský rok udialo, vyhodnotili sa podujatia, konferencie, školenia, aktivity i spätná väzba k nim.
    Hneď po príchode do Banky v Žiline, kde sa podujatie konalo, nás privítal milý personál. Následne sme podpísali prezenčné listiny a podpísali sa do knihy návštev pre pani primátorku. Po týchto obligátnych organizačných záležitostiach sa mohlo všetko začať.
    Na úvod nás čakala aktivita: „Na jednej lodi sa poznáme...“, ktorá zahŕňala rôznorodé činnosti, vďaka ktorým sme sa mali navzájom bližšie spoznať. Po takejto krátkej rozcvičke sme si posadali na svoje miesta a nasledovala prezentácia o Rade mládeže Žilinského kraja (RMŽK), o jej pôsobení, doterajších a budúcich aktivitách a projektoch.
    Nasledovali 2 workshopy, v ktorých sme boli rozdelení do 5 skupín, pričom každá skupina mala odpovedať na dve otázky, a to akým spôsobom by sme zefektívnili vzťah RMŽK a VÚC a akú aktivitu by sme navrhli na lepšiu spoluprácu žiackych školských rád v Žilinskom kraji.
    Po dlhšom diskutovaní v skupinách sme sa zhodli na tom, že efektívnejšia možnosť je organizovať súťaže prístupné pre všetku mládež, nielen členov žiackych školských rád, zlepšiť propagáciu RMŽK a VÚC, aby bolo u mladých väčšie povedomie o týchto organizáciách, ich činnosti, ponukách, možnostiach a aktivitách, ktoré organizujú.
    Ako aktivitu druhého workshopu sme navrhli celoplošný bazár stredných škôl na jednom z námestí v Žiline, pričom každá škola by mala za úlohu vyrobiť produkt typický pre danú školu, predať ho na bazáre a výťažok venovať na „dobrú vec“ alebo rodine v núdzi.
    Po zhotovení plagátov na workshopoch nás organizátori prekvapili stolom plným pizze, na ktorej sme si s radosťou pochutnali.
    Po takomto výdatnom obede nasledovala prezentácia skupinových projektov.
    Stretnutie sme ukončili prezentáciou prítomných žiackych školských rád a škôl, ktoré navštevujeme a v ktorých pracujeme. V prezentáciách sa objavili veľmi zaujímavé a podnetné nápady, ktoré by bolo možné zrealizovať aj na našej škole.
    Inšpirované, plné energie a nových zážitkov sme sa rozlúčili a vydali sa každý svojou cestou. Dúfame, že navrhnuté nápady sa RMŽK pokúsi zrealizovať a tým zlepší svoju činnosť, komunikáciu i kooperáciu s mládežou.
    Katarína Hubčíková, vysielací tím
01234


VYHODNOTENIE PODUJATÍ ZA II. POLROK
- 27.6.2019


    Ani sme sa nenazdali a koniec ďalšieho školského roka je tu! Každý polrok žiacka
školská rada vyhodnocuje triedu, ktorá sa najviac zapájala do jej podujatí, za čo získa patričné materiálne ocenenie na základe nazbieraných bodov. Teraz prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za druhý polrok šk. roka 2018/2019. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované akcie: Karneval, Deň bláznov, Letná party a zbierka plastových vrchnáčikov. Nie všetky triedy boli aktívne, čo nás aj sklamalo, ale zato sú tu triedy, ktoré sa do aktivít ŽŠR zapájajú pravidelne. Lenže najlepšia a najaktívnejšia trieda môže byť len jedna. Po spočítaní všetkých bodov sa víťazom stala III.B s počtom bodov 26. Na druhom mieste skončila trieda I.D s počtom bodov 21 a na treťom mieste II.A s počtom bodov 18.
    Výhercom, ktorým bola cena slávnostne odovzdaná členmi žiackej školskej rady vo štvrtok 27.6.2019 , blahoželáme a samozrejme všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venovali našim akciám s elánom a nadšením. Dúfame, že aj v nasledujúcom školskom roku nám zostanú verní a budú si užívať nami pripravené podujatia a že sa k stáliciam pripoja i ďalšie triedy a študenti.
    Soňa Tomašáková, medialistka
0123


LETNÁ PARTY
- 21.6.2019


    Príchod leta sme na našej škole oslávili netradične – Letnou party, ktorá sa niesla
v rytmoch hudby a tanca. Toto podujatie si pre študentky našej školy pripravila žiacka školská rada. Nebolo by to podujatie žiackej školskej rady, keby ho jej členky niečím nespestrili. Tak tomu bolo aj teraz. Študentky, ktoré sa chceli Letnej párty zúčastniť, museli mať oblečené žlté tričká. Podujatie vypuklo 21.6.2019 (v piatok) cez veľkú prestávku pred budovou školy a patrilo medzi bodované. Študentky mali poslednú možnosť získať body a vylepšiť si svoje skóre v bodovacej tabuľke za 2.polrok. Okrem klasických bodov za toto podujatie mohli získať extra body. Najväčší počet bodov 5 získali narovnako triedy III.B a I.D, ktorým gratulujeme.
    Veríme, že ste si Letnú party užili a rovnako si užijete aj zvyšok končiaceho školského roka a najmä prichádzajúceho leta a prázdnin.
    Veronika Kuchťáková III.B
01234


MINIFUTBALOVÁ DOMINANCIA - 19.6.2019


    Po odchode viacerých opôr nestratilo reprezentačné družstvo v minifutbale iskru
a streleckú chuť. Káder v zložení Aneta Machciníková, Diana Petrová, Martina Vrobelová,Dominika Serdelová,Dominika Pišteková, Tereza Mudríková, Bianka Lacková, Zuzana Lukáčová a Veronika Macejáková odohral v tejto sezóne dva veľké turnaje v rámci stredných škôl a už druhý rok nenašiel premožiteľa. Plný bodový zisk zo všetkých zápasov a herná dominancia v každom z nich. Strelecká potencia bola udivujúca aj vďaka Anete Machciníkovej s ktorou sa musíme rozlúčiť na konci jej štúdia na našej škole. Poďakovať sa patrí aj Zuzke Lukáčovej, ktorá odchádza za futbalovým chlebíkom do Čiech. Ďakujeme a prajeme úspešné účinkovanie v budúcej kariére. S ostatnými dievčatami sa budeme tešiť na ďalšie úspešné zápasy.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123456789101112


REGIONÁLNE KOLO VO VOLEJBALE
- jún 2019


    Volejbalové dianie na našej škole vyvrcholilo regionálnym kolom
vo volejbale žiačok stredných škôl. Zápas sa uskutočnil na Gymnáziu J. Lettricha v Martine. Súperom našich dievčat bol domáci výber. Po vyrovnanom zápase plnom zvratov sme prehrali v treťom sete rozdielom troch lôpt. Za posledné roky sme boli najbližšie k postupu do krajského kola.
    Okresné volejbalové dianie sa nieslo v znamení víťazstiev. O tie sa okrem ostatných dievčat zaslúžili aj dievčatá štvrtého ročníka Rebeka Cengelová, Marianna Gregorová a Martina Kurčinová. Týmto im chceme poďakovať za štvorročnú reprezentáciu školy.
    O postup do krajského kola na budúci rok zabojuje káder v zložení: Lucia Zaťková, Adriana Tomanová, Renata Gardianová, Stanislava Poletová, Diana Petrová, Dominika Serdelová, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Eva Serdelová, Veronika Macejáková, Natália Olbertová.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123456789


HRY O ŽIVOT alias NOC V ŠKOLE
- 19.6.2019


    Na konci každého školského roka žiacka školská rada (ŽŠR) pripravuje pre žiačky
obľúbené podujatie Noc v škole. Tento rok sa konalo spoločne pre študentky 1., 2. a 3.ročníka. Podujatie sa každý rok nesie pod iným názvom. Tentokrát to boli HRY O ŽIVOT.
    Dňa 19.júna o 19:00 hod. sa záujemkyne o podujatie stretli v priestoroch školy, ktoré predtým pripravili členky rady. Pri príchode boli študentky pomaľované na tvár čiernymi pruhmi. Následne si zložili veci v triede, ktorá bola na to určená. Oficiálne všetkých privítala koordinátorka ŽŠR Mgr. Natália Zajacová a program im predstavila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková. Po oboznámení sa s programom ich prvou úlohou bolo napísať na papieriky očakávania tohto podujatia a prilepiť ich na tabuľu. Potom sa v sprievode presunuli do starej telocvične, kde program pokračoval.
    Najskôr sme všetky študentky medzi sebou zoznámili, aby vedeli, s kým budú súťažiť. Zoznamovacie hry boli rôznorodé, ako napríklad „deka“, „klbko“, no boli medzi ne zaradené i také, ktorými sa mali pripraviť na nočné Hry o život. Potom sme rozdelili študentky podľa vylosovaných farieb (žltá, fialová, zelená, modrá) do 4 skupín, pričom každej skupine bol pridelený jeden kouč. Aby žiačky mohli získať protijed, museli ako skupina prejsť skúškami múdrosti, rýchlosti a vytrvalosti. Po absolvovaní týchto náročných úloh bojovníci potrebovali trochu oddychu, a tak si počas prestávky pochutnali na teplom kakavku.
    Po zaslúženom odpočinku všetko ešte len začalo. Kouč každej skupiny dostal presné pokyny, ktorými riadil svoju skupinu a viedol ju od disciplíny k disciplíne. V celej škole zhasli svetlá, bolo počuť hudbu z filmu Hry o život, adrenalín stúpal a súperi sa rozbehli bojovať a získať protijed. Postupne vstupovali do tried, kde ich čakali úlohy, ktoré museli splniť, aby dostali obálky s indíciami. Aby získali indíciu a mohli sa dostať k protijedu, potrebovali úspešne prejsť arénou, v ktorej museli zdolať neľahké úlohy. Po splnení všetkých úloh sme sa znovu všetci premiestnili do starej telocvične, kde bola pre každú skupinu pripravená stolička, na ktorej boli 3 špagáty a súťažiaci museli upliesť pevný vrkoč bez toho, aby sa pustili špagáta. Družstvo, ktoré správne uplietlo vrkoč, si mohlo otvoriť obálky a spájať indície. Protijed sa podarilo nájsť víťaznému družstvu fialovej farby pod vedením koučky Bianky Radosovej. V truhličke, ktorú víťazná skupina našla, sa skrývala sladká odmena. Výhercov sme odmenili aj diplomom. No bez ocenenia neobišli ani ostatní, pre každého sme mali pripravený diplom za účasť na noci v škole a sladkú odmenu.
    Po namáhavom programe sme sa všetci poriadne uvoľnili a zabavili pri tancovaní Just Dance a pri vystreľovaní konfiet. Na záver sme požiadali účastníčky podujatia o spätnú väzbu na plagát, ktorý sme vyvesili na nástenke v priestoroch školy. Bojovníčky o život už mali len poslednú úlohu, a tou bolo prezliecť sa do pyžama, umyť sa a pokúsiť sa zaspať po niekoľkohodinovej fyzickej aktivite.
    Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich skvelé výkony a úžasnú atmosféru a dúfame, že si so sebou odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Tešíme sa na ďalšiu noc v škole!
    Natália Očkajáková, III.D, medialistka    Pripravili sme pre Vás video z Noci v škole HRY O ŽIVOT.
    Ak máte záujem pozrieť si ho, kliknite na obrázok.

012345678910


VÝLET I.B TRIEDY V TATRÁCH
- 25.6.2019


    Vybrali sme sa na školský výlet do Vysokých Tatier. Zo začiatku to vyzeralo
ako milá prechádzka, ale opak bol však pravdou.
    Niekedy sa nás dalo prirovnať ku kamnzíkom, ako sme preskakovali zo skaly na skalu. Ale nakoniec sme došli do cieľa a na Teryho chate sme sa občerstvili chutnou polievkou či teplým čajom :)
    I.B trieda
0123


PARTNERSKÁ NÁVŠTEVA PLNÁ PRIATEĽSTVA A LÁSKY
(Turč. Teplice – Nová Paka)
- 15.-18.6.2019


    V dňoch 15.– 18.júna 2019 sa 33 dievčat
našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnilo partnerskej návštevy Gymnázia a Strednej odbornej školy pedagogickej v Novej Pake v Českej republike. Pozvanie dostali členky speváckeho zboru od riaditeľa školy Mgr. Pavla Matějovského, ktorý bol v roku 2018, spolu so speváckym zborom Amabile na čele s dirigentkou Mgr. Alenou Matějovskou, na návšteve našej strednej školy i samotného mesta Turčianske Teplice. Náš pedagogický kolektív počas zahraničnej partnerskej návštevy reprezentovali Ing. Katarína Hanková (riaditeľka školy), PhDr. Anna Badínová (zástupkyňa riaditeľky školy), PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D, Mgr. Anna Klusková a PhDr. Edita Rešetárová.
    Program, ktorý nám priatelia z Novej Paky pripravili, bol veľmi zaujímavý a bohatý. Spoločne sme si prezreli Klenotnicu - mestské múzeum skamenelín a drahých kameňov z okolia Novej Paky a pôvodne gotický hrad Pecka, ktorý má stáročnú históriu a leží v prekrásnom prostredí regiónu Krkonôš. Neopísateľný zážitok mali dievčatá aj so svojimi pedagógmi z Prachovských skál. Po výstupe na jednotlivé náhorné plošiny vo vrcholkoch skál ich všetkých očarila nádherná scenéria tohto pieskovcového skalného mestečka, v ktorom sa natáčali viaceré české rozprávky a filmy, ako aj panoráma širokého okolia Českého raja, ktorý mali ako na dlani. Milé a príjemné bolo i stretnutie so starostom mesta Nová Paka Mgr. Josefom Coganom, ktorý nás veľmi srdečne prijal na pôde mestského úradu. V krátkosti nás oboznámil s históriou mesta, s jeho významnými pamiatkami, ale tiež nás informoval o organizáciách, závodoch a inštitúciách pôsobiacich na území mesta a porozprával nám aj niečo o aktivitách a zámeroch na nasledujúce obdobie. Aj spoločenský večer, ktorý pripravili učitelia a žiaci Gymnázia a SOŠPG Nová Paka v aule školy, bol plný dobrosrdečnosti, priateľskej atmosféry, zaujímavých súťaží a dobrej zábavy.
    Naša návšteva v Novej Pake vyvrcholila výchovným koncertom pre všetkých žiakov novopackej školy, na ktorom ako prvé vystúpili žiačky domáceho speváckeho zboru Amabile so svojimi piesňami. Po nich sa domácemu publiku predstavili členky speváckeho zboru a komorného orchestra pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pod dirigentskou taktovkou PaedDr. Ľubice Nechalovej, PhD. Ich vystúpenie, podporené skvelou klavírnou korepetíciou a sólovým spevom MUDr. Jána Zachara, malo veľký ohlas a významne prispelo k šíreniu dobrého mena našej školy, ale aj samotného mesta Turčianske Teplice.
    Partnerskú návštevu Gymnázia a Strednej odbornej školy pedagogickej v Novej Pake môžeme teda hodnotiť veľmi vysoko a pozitívne. Musíme však povedať, že táto návšteva by sa nemohla uskutočniť bez významnej finančnej i materiálnej pomoci našich sponzorov, ktorými boli: Mesto Turčianske Teplice, Rodičovské združenie pri SOŠP v Turčianskych Tepliciach, darčekový obchod Dorotka Turčianske Teplice, Mgr. Ján Baťka, p. Jaroslav Fidrik, p. Dušan Hrivnák a PhDr. Jaroslav Rešetár. Práve na tomto mieste im všetkým chceme vysloviť naše veľké ĎAKUJEM.
    Stretnutie v Novej Pake sa konalo v mene priateľstva a lásky a rozochvelo jemné struny dobra všade dookola v podobe krásnej hudby a piesní. Veríme, že táto nežná struna priateľstva sa bude chvieť aj naďalej a bude rozochvievať vždy ďalších a ďalších nasledovníkov oboch stredných škôl, ako i samotných miest Turčianske Teplice a Nová Paka.
    PhDr. Anna Badínová
0123456789


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC
- máj 2019


    V máji 2019 sa konala celoškolská súťaž v grafike na PC. Súťaže sa zúčastnilo
21 žiačok z 2. až 4. ročníka. Súťažiace si merali sily v získaných zručnostiach v kategórii: Tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
    - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok – upútavku na ľubovoľný mesiac v kalendári podľa vlastného návrhu
    - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. miesto: MICHALICOVÁ Adriána IV.B
                   HUBČÍKOVÁ Katarína III.B

2. miesto: BALÁŽOVÁ Lucia III.B
3. miesto: SERDELOVÁ Dominika II.D


    Víťazom gratulujeme. Všetkým ostatným súťažiacim prideľujeme čestné uznania za veľmi vydarené súťažne príspevky.
    Ing. Gabriela Rafajová
012345678910111213141516171819


RYTMY ĎALEKÉHO ORIENTU
- 14.6.2019


    "Asharky", čiže členky kružku orientálnych tancov, zakončili tohtoročnú
školskú činnosť 14. júna 2019, a to vystúpením na Dňoch mesta Turčianske Teplice. V dynamických tancoch (v dvoch cboreografiách) sa predstavili tri študentky – Veronika Oboňová (IV. A), Nelka Balková a Saška Veselá (obidve z III. C) – v prvej, modernej, mali možnosť diváci vidieť mix orientálnych tanečných prvkov s vejármi, ktorý dievčatá nacvičili pod vedením čerstvej maturantky Veroniky. Druhý tanec - indický vytvorila známa martinská tanečnica, pôsobiaca aj v zahraničí – Janka Redechová.
    Tanečná skupina ASHÁR –(číta sa Ašár), ktorej členkami sú študentky Strednej odbornej školy pedagogickej v Turč. Tepliciach, vznikla ako krúžok orientálnych tancov už pred 10 rokmi. Dievčatá spolupracujú s teplickou tanečnou skupinou Amirah, vystupujú na jej podujatiach mestského i regionálneho charakteru. Po skončení školy pokračujú v tanci v iných tanečných skupinách, príp. si zakladajú vlastné, čo mi robí ako vedúcej krúžku veľkú radosť.
    S. Sudorová, vedúca krúžku
01


DIEŤA JE ŽIVÝ KVET ZEME (M. Gorkij)
- 1.6.2019


    „Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“ (Giovanni Bosco)
     „Vo svojich deťoch žijeme ďalej.“ (Euripides)
    „Čo je človeku zo všetkých darov prírody milšie než jeho deti?“ (Marcus Tullius Cicero)


    Krásne citáty o deťoch, ktoré boli vyslovené v priebehu mnohých stáročí, len dokazujú, že láska k deťom neustále pretrváva, je večná - nech sa doba modernizuje, ako chce. V každom z nás je to malé, zraniteľné dieťa, ale i dieťa, plné očakávaní, túžob po dobrodružstve, po hre. Splniť tieto túžby malých i „veľkých detí“ sa aj tento rok podujalo Mesto Turč. Teplice v spolupráci s mestskou komisiou školstva a kultúry a k MDD zorganizovali Cestu rozprávkovým lesom. Rozprávkové bytosti v kúpeľnom parku i v lesoparku Bôr rozdávali radosť, zábavu, sladké odmeny, a veľký záujem bol tento rok aj o vozenie na koňoch (Farma Jack Mošovce), veď niektoré detičky videli živého koníka prvýkrát. Kto nechcel súťažiť, si zas mohol vychutnávať prechádzku v nádhernej prírode. Všetkých vytrvalcov, návštevníkov rozprávkového lesa čakal na konci cesty pri pódiu zaujímavý program – animačné aktivity II.B, maľovanie na tvár, Lúčik, Amirah, OZ Fatra – bojové umenia, Teplické mažoretky, automobiloví veteráni, a nesmela chýbať ani tombola.
    Poďakovanie za to, že aj tento rok mohli deti zažiť putovanie rozprávkovým lesom patrí všetkým dobrovoľníkom (p. učiteľkám, vychovávateľkám, žiakom) zo ZŠ Školská, ZŠ Horné Rakovce, ZŠ Diviaky, zo SOŠ P, z Gymnázia M. Galandu, zo ZUŠ Turč. Teplice, Mestského parlamentu mladých, rozprávkovú cestu určite tiež oživili vojaci z Dubnej Skaly.
    Krásny slnečný deň ešte viac rozsvietilo svetlo v detských očiach a srdciach.
    S. Sudorová
01234


ÚŽASNÁ LA GIOCONDA
- 11.6.2019


    Láska – nenávisť, slzy dojatia, ktoré vyvolala krása a energia umenia, utuženie
priateľských vzťahov – to všetko v sebe spojil „učiteľský výlet“ do Štátnej opery v Banskej Bystrici. Dar v podobe nádhernej opery LA GIOCONDA sme si my, učitelia SOŠP, darovali sami. Zároveň nás potešilo, že môžeme podporiť nášho mladého kolegu, Jakuba Strečanského, ktorý v uvedenej opere účinkuje. Deň 11. jún bol pre nás naozaj horúci, a to nielen počas slnečného dňa, ale rozpaľovali nás aj profesionálne výkony spevákov, kostymérov, a vôbec všetkých, ktorí sa na vydarenom predstavení podieľali. Vrelo ho odporúčame všetkým ... nielen učiteľom
    PaedDr. Slávka Sudorová
0123


SÚŤAŽ PAULINYHO TURIEC
- 4.6.2019


    Dňa 4.6.2019 som bola pozvaná na slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže
Paulinyho Turiec. Vyhodnotenie sa konalo v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho-Thota v Martine. Pozvaní boli rodičia, pedagógovia aj kamaráti, so mnou išla mamina. Všetko to začalo o 10 hodine. Žiaci gymnázia predniesli úryvky z prác autorov. Celé toto uvítanie doprevádzali spevom a hrou na klavíri a gitare. Veľmi sa mi to páčilo, potom nasledovalo samotné odovzdávanie cien. Ja som dostala čestné uznanie.
    Dominika Adamská I.A
012


FÓBIE
- 28.5.2019


    Keď sa povie oddych, každý si predstaví niečo iné. Niekto si myslí, že oddych
znamená ležať na gauči a pozerať telku, alebo prespať celé poobedie. My, žiacka školská rada, si oddych predstavujeme úplne inak, a to vo forme spoločného teambuildingu. Na aprílovom zasadnutí sme si dohodli termín 28.5.2019 a vybrali sme si divadelné prestavenie v Komornom divadle v Martine s názvom Fóbie.
    Keď nastal deň D, všetci sme sa stretli na železničnej stanici a netrpezlivo očakávali vlak. S malým meškaním sme sa ho predsa len dočkali. Naše prvé kroky viedli typicky do našej najobľúbenejšej čokoládovne BonBon, kde sme si pochutnali na skvelej endorfínovej čokoláde. Nabití energiou sme sa tešili na divadelné predstavenie. Ako každý rok, ani tentokrát martinské divadlo nesklamalo.
    Hra Fóbie je bizarnou mozaikou dramatických a pseudodramatických situácií okolo sobáša, ktorý sa možno ani neuskutoční. Taktiež je aj ironickým komentárom krízy medziľudských vzťahov a neschopnosťou komunikovať - a to nielen medzi zúfalými snúbencami, ale aj medzi ich rodičmi a priateľmi. Táto hra je skutočným zrkadlom toho, čo v súčasnosti všetci žijeme a zažívame. Fóbie sú síce komédiou popretkávanou množstvom vtipných a humorných situácií, no keď sa divák nad nimi zamyslí, musí ho zamraziť z toho, do akého štádia sa dostali medziľudské vzťahy, čo a ako dnes ľudia riešia a do akého stavu sa dostala naša spoločnosť.
    Už dlho sme sa na ničom tak nepobavili ako na tomto predstavení. Celkovo trvalo 95 minút bez prestávky, takže sme stihli aj skorší autobus domov. Všetci členovia rady si toto divadlo neskutočne pochvaľovali a určite ho odporučíme aj ostatným blízkym priateľom, pretože naozaj stojí zato ho vidieť.
    A my sa tešíme na ďalší spoločný „oddych“ od školy a našich povinností.
    Soňa Tomašáková, medialistka
012


POSLEDNÉ ZVONENIE
- 27.5.2019


    Nastal čas, kedy sa chodby našej školy ešte nedávno plné smiechu, vtipov a sĺz
šťastia zrazu zmenili na chodby smútku, plaču a sĺz lúčenia. Pre naše kamarátky, priateľky, študentky, štvrtáčky, maturantky sa ukončilo ich pôsobenie na alma mater. Rok čo rok sa táto situácia opakuje, ale stále je to v niečom iné, no zakaždým emotívne a dojemné. Vysedávanie na chodbách počas prestávok, riešenie banálnych problémov v parku či na námestí alebo v MIMOZE, vtipné príhody z cestovania, trávenie spoločných chvíľ pojedaním pizze na izbách... Toto bude chýbať každej z nás, pretože takéto chvíle sú neopakovateľné. Naše štvrtáčky a štvrtáci sa ukončením strednej školy maturitnou skúškou ocitli na obrovskej križovatke života a nikto z nich zatiaľ netuší, kam ich cesta, pre ktorú sa rozhodli, zavedie.
    ,,Čo bude ďalej? Kam teraz? Čo ak nezmaturujem?“ tieto otázky sme neraz počuli od našich maturantiek i maturantov a s blížiacim sa termínom skúšok tieto otázky naberali na frekvencii s počuteľnou bázňou v hlase a zúfalstvom v očiach. A zrazu je po všetkom! V pondelok 27.mája 2019 pre štvrtákov zazvonil školský zvonček posledný krát. Poslednýkrát si sadli do lavíc, poslednýkrát si podali ruku s triednymi učiteľmi aj ostatnými vyučujúcimi a poslednýkrát prešli krásnou rozkvitnutou alejou.
    O 12:30 hod. (po piatej vyučovacej hodine) sa všetci študenti pod dozorom vyučujúcich presunuli do vyzdobeného kultúrneho domu. Pohľady usadených profesorov a zvedavých študentiek nižších ročníkov boli upriamené na dvere, ktorými prichádzali už bývalí študenti 4.A, 4.B, 4.C a 4.D triedy. Nie ako strapaté, neupravené dievčatá, ale ako elegantné, sebavedomé dámy a spolu s nimi aj dvaja šarmantní a upravení mladí muži. Po ich nástupe na pódium nasledovala študentská hymna GAUDEAMUS. Na úvod sa im prihovorila riaditeľka školy Ing. Katarína Hanková, ktorá vyzdvihla výborný prospech štvrtáckych tried, ich vzornú dochádzku a všetkým odchádzajúcim maturantom popriala veľa šťastia v ďalšom živote. Po príhovore predsedníčky žiackej školskej rady Miriam Forgáčovej nám všetkým – učiteľom, vedeniu i spolužiakom - štvrtáci vo svojom príhovore venovali slová vďaky, uznania a so smútkom v duši sa rozlúčili. Mnohé študentky i dvaja študenti boli za svoju prácu, účasť v súťažiach a reprezentovanie školy odmenení knižkami od svojich triednych profesoriek. Počas odmeňovania a preberania maturitných vysvedčení sa všetci štvrtáci podpísali do pamätnej knihy školy. Rozlúčka bola tradične ukončená obrovským potleskom, kedy maturanti už bez triednych profesoriek, ktoré im so slzami v očiach mávali, zišli z pódia a odišli do svojej budúcnosti. Od žiackej školskej rady dostali na rozlúčku malú pozornosť - drevený štipček s logom školy pre šťastie a sladkú odmenu. Našim úspešným maturantom ešte raz touto cestou prajeme šťastie a úspech v ďalších etapách ich života.
    Soňa Tomašáková, medialistka
012345678910111213141516171819202122232425

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps

       PLÁNOVANÉ AKCIE

JÚN 2019
01.06.Cesta rozprávkovým lesom
04.06.PAULÍNYHO TURIEC
07.06.DILONGOVA TRSTENÁ
- celoštátna recitačná súťaž
09.06.Dnes tovariš, zajtra majster
- Múzeum slov. dediny MT
11.06.Vzdelávaním bližšie k prírode
- Edukačný seminár
15.-18.06.NOVÁ PAKA
- partnerská návšteva, II.B
17.-21.06.KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
V PRÍRODE - II.A,C,D
19.06.Exkurzia ZOO Zlín
- I.B,D
19.06.TURNAJ V MINI FUTBALE
19.06.Noc v škole
20.06.Cesta do hlbín študentskej duše
– konferencia v Turčianskej knižnici
– III.A,B,C,D
24.06.PEDAGOGICKÁ RADA
- výsledky klasifikácie a správania v 2. polroku
24.06.Triednické práce, odovzdávanie
učebníc
- 8:00 - 12:30 hod
25.06.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
– POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
26.06.OLYMPIJSKÝ DEŇ
26.06.Exkurzia – Bratislava Danubiana
- III.C + výber ž.
27.06.Exkurzia ZOO Zlín
- I.A,C
28.06.Ukončenie školského roka
- odovzdávanie vysvedčení
priebežne„KTO SOM? KAM KRÁČAM?“
-projekt 1.-2. roč.

Máj 2019
01.05.SVIATOK PRÁCE
02.05.Florbalový turnaj
- výber ž 1.-3.ročník
08.05.Štátny sviatok
09.05.Pedagogická rada
- výsledky klasifikácie maturantov
06.-24.05.Odborná prax 3. ročník
13.-24.05.Odborná prax 1. a 2. ročník
13.-17.05.Príprava žiakov na MS
20.-24.05.ÚSTANA FORMA IČ MS
27.05.Rozlúčka so žiakmi 4. roč.
- Kultúrny dom, 12.00 hod.

Apríl 2019
05.04.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
05.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-3.ročník
11.04.Mladý Európan
- regionálne kolo
11.04.Deň narcisov
- výber ž. 2. a 3. roč.
15.04.Pedagogická rada
16.04.Divadelné predstavenie v AJ
- Žilina, 3. a 4. ročník
24.-26.04.PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ
ZLOŽKY MS
priebežne„Služba v Hospici“
- prednáška
priebežneMladý Slovák
- školské kolo, výber 2.-3. roč.

Marec 2019
04.-08.03.JARNÉ PRÁZDNINY
12.-13.03.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-3.ročník
12.03.EČ a PFIČ MS zo SJL
13.03.EČ a PFIČ MS z CUJ
14.03.VAJANSKÉHO MARTIN 2019
- regionálne kolo, Hviezdoslavov Kubín
21.03.MATEMATICKÝ KLOKAN
21.03.„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, IV.B,C
26.03.Darovane krvi
27.03.GRAFIKA NA PC
- súťaž v kreslení na PC
- výber 2.-4. roč.
28.03.DEŇ UČITEĽOV
priebežneFlorbalový turnaj
priebežneMúzeum holokaustu v Seredi
- exkurzia 2. roč.

Február 2019
04.-08.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH
AKTIVÍT V PRÍRODE - I.A, I.C
07.02.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- krajské kolo, Žilina
11.-15.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH
AKTIVÍT V PRÍRODE - I.B, I.D
12.02.OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
13.02.OLYMPIÁDA ANJ
- krajské kolo
14.02.Alkohol v živote človeka
- beseda, 2.-3.VH, III.A, III.B
25.02.Pracovná porada
27.02.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV
PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA
- školské kolo
priebežne„Čítam, píšem, kreslím“
- vyhodnotenie súťaže
priebežneFašiangové programy v MŠ a ŠKD

Január 2019
14.01.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14.01.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- pre 1.-4.ročník
28.01.PEDAGOGICKÁ RADA
- polročná klasifikácia

December 2018
03.-07.12.Maratón písania listov
- (Amnesty International)
05.12.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- školské kolo
06.12.Netradičný Mikuláš
- predaj vianočných pohľadníc UNICEF
13.12.Beseda – alkohol a mladiství
- 2.-3. VH, III.A,B
13.12.Balet Luskáčik – SND Bratislava
- výber žiakov
14.12.VIANOČNÝ PROGRAM
- KD, 10.00 hod
19.12.Vystúpenie v senioráte v Martine
a v charite vo VríckuF
21.12.VIANOČNÉ TRHY, TVORIVÉ DIELNE
S TEMATIKOU VIANOC, VIANOČNÝ PUNČ
- 8.00 - 12.00 hod.
priebežneVianočný volejbalový turnaj
22.12.-VIANOČNÉ PRÁZDNINY
- 07.01.

November 2018
01.11.ŠTÁTNY SVIATOK
02.11.JESENNÉ PRÁZDNINY
12.-13.11.Don Jozef Luscoň – beseda
o blahoslavenej Anke Kolesárovej
- 1. a 2. roč.
12.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 1. štvrťroku šk. roka
13.11.Florbal - športom
pre "Červené stužky"
– ŽŠR
14.11.Program pre DSS TR
- 14.00 hod, výber ž.
15.11.IMATRIKULÁCIE
- ŠI, KD TR
16.11.OLYMPIÁDA v ANJ
- školské kolo, 1.-4. roč.
22.11.Opera BB
- 3. roč,
29.11.EXPERT - celoslovenská
vedomostná súťaž
- výber ž. 1.-4. roč., 1.-2.VH
priebežneOLYMPIÁDA zo SJL
priebežneExkurzia do SNK v MT
- 4. roč.
priebežne„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, Uherský Brod, IV.A, IV.D
priebežneExkurzia BA
- IV.A, IV.B
priebežneSúťaž Červené stužky
- výroba pohľadníc
priebežneVýstava - Vznik ČSR
priebežne„Čítaj, píš, kresli“
- projekt

Október 2018
02.10.MINIFUTBAL LEVICE
02.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.A, IV.D
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU
ŽIVOTA A ZDRAVIA
- III.A, III.D
04-05.10.Dni nezábudiek
– celoslovenská zbierka
08-12.10.Týždenný intenzívny kurz
s britským lektorom
- výber ž. 2.-4. roč.
09.10.Burza povolaní - Nižná
10.10.Burza povolaní - Námestovo
10.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.B, IV.C
11.10.SÁROVÁ BYSTRICA
- súťaž moderátorov
11.10.RADA ŠKOLY
13.10.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- KD TR, 9.00 hod.
24.10.Študentská kvapka krvi
- výber ž. 3.-4. roč.
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“
29.10.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
30.10.ŠTÁTNY SVIATOK
31.10. -JESENNÉ PRÁZDNINY
- 02.11.

September 2018
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

Horelo


Horelo DD


Karneval DOD


HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice