logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE
Kritéria na úspešné vykonanie skúšky v študijnom odbore: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií v 2. polroku pre I.KPŠ
Rozvrh konzultácií v 2. polroku pre II.KPŠ

POZVÁNKA DO SÚŤAŽE
Súťažný projekt: Čítam - píšem - kreslím

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


FAŠIANGY V ŠKD NA ZŠ ŠKOLSKÁ–
PRAX IV.A
– 29.1.2019


    „Fašiangy sa začínajú, len bohaté vykrúcajú. Poď chudobná, poď tancovať,
budeme ti fašiangovať!“
    ...aj touto piesňou sme 29.1.2019 fašiangovali v ŠKD pri ZŠ Školská. Žiakom sme v našom fašiangovom programe priblížili krásnu tradíciu Fašiangovej zábavy spojenú s obradom pochovania basy. Basu sme poriadne oplakali, úctivo sa s ňou rozlúčili, ale keďže ešte nebol posledný fašiang pred popolcovou stredou, naďalej sme sa zabávali a s deťmi sme si aj zatancovali.
    Celou školou znel náš radostný spev v sprievode živej ľudovej hudby IV.A triedy. Žiakom a pani vychovávateľkám sa program veľmi páčil. Dostali sme pochvalu aj od rodičov detí a pani upratovačiek, ktorí nás povzbudili k ďalšiemu zachovávaniu zvykov.
    A čo povedať na záver? „Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...“
    Veronika Oboňová, IV.A
0123456


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
– 14.1.2019


    Druhý novoročný týždeň, v pondelok 14. januára , sa v priestoroch našej školy
uskutočnil Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na naščej škole.
    Záujemcovia ako aj ich rodičia, či rodinní príslušníci, ktorí spolu s nimi prišli na Deň otvorených dverí mali možnosť vidieť ukážky z jednotlivých predmetov, ktoré študenti absolvujú počas štúdia, ako napríklad: pedagogika, psychológia, odborná prax, hudobná, výtvarná, telesná a jazyková výchova, tvorivá dramatika, cudzie jazyky, metodika matematických predstáv. Jednotlivé ukážky pripravili so svojimi žiačkami pedagógovia, ktorí tieto predmety vyučujú. Uchádzačom predstavila svoju prácu aj žiacka školská rada, ktorá na škole aktívne pracuje.
    Záujemcovia si mohli overiť svoje schopnosti, potrebné pre vykonanie jednotlivých častí, z ktorých pozostáva talentová prijímacia skúška.
    Na podujatí sa zúčastnil rekordný počet, až 204 uchádzačov – 202 dievčat a dvaja chlapci. Najviac ich bolo z regiónov Liptov, Orava a Kysuce. Z regiónu Turiec sa zúčastnilo 36 uchádzačiek.
    Je však na zamyslenie, že z domovského okresu Turčianske Teplice bola iba jedna záujemkyňa, hoci podľa informácií od riaditeľov ZŠ a MŠ je akútny nedostatok učiteľov a vychovávateľov práve v našom regióne.

01234567891011121314151617181920


STRIDŽIE DNI V MŠ Dolná Štubňa –
PRAX III.D
– 19.12.2018


    Pocit strachu pred neustále sa skracujúcimi dňami a predlžujúcimi sa
nocami, ktoré v našich predkoch vyvolávali obavu, že zlo začína prevažovať nad dobrom, zaháňali ľudia rituálmi v tzv. stridžie dni. Deň, v ktorý sa majú odohrať tieto STRIDŽIE DNI v MŠ Dolná Štubňa je už za dverami, nastal dňa 19.12.2018. My žiačky z III.D s pomocou pani profesorky Tumovej sme si pre deti pripravili program, v ktorom sme im opísali z čoho sa skladá tradičný kroj. Vysvetlili sme im, čo sú to stridžie dni, aké zvyky sa robili na Katarínu, Barboru či na Luciu. Ukázali sme im čarovanie, ktoré sa robilo na Ondreja a v neposlednom rade sme si s nimi poriadne zatancovali a zaspievali na ľudovú nôtu.
    Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto dňa. Ďakujeme deťom z MŠ, pani učiteľkám z MŠ, našim pani profesorkám a hlavne veľká vďaka patrí pani profesorke Tumovej, za to že si našla na nás čas a pomohla nám s programom ĎAKUJEME. Veríme, že tak ako my si aj deti z tohto dňa odniesli veľa prijemných zážitkov a že budú na tento deň spomínať. Dúfame, že sa pri podobných príležitostiach ešte stretneme.
    Natália Očkajáková III.D
0123456


STRIDŽIE DNI V MŠ DIVIAKY – PRAX III.C
– 12.12.2018


    Dňa 12.12.2018 sa v MŠ Diviaky uskutočnila udalosť – Stridžie dni.
V tomto dni sme si s deťmi pripomenuli zvyky a tradície od Ondreja do Vianoc. Sviatok Ondreja nám priniesol Ondrejovské čarovanie a trasenie plotom. Ďalším sviatkom bola Barbora. Na Barboru sme si odtrhli halúzku z čerešne a zaliali ju vodou z potoka, aby nám do Vianoc vykvitla. Prišli k nám Lucie, ktoré boli najväčšie čarodejnice. Dievčatá chodili s husacím perom v bielych plachtách a vymetali kúty od všetkého zlého. Chlapci piekli oblátky a roznášali ich po dedine. Mládenci strúhali stolček z dreva a o polnoci pozerali cez škárku v stolčeku na krížnych cestách, či neuvidia nejaké strigy. A po Lucii sme sa presunuli k najkrajšiemu sviatku a to k Vianociam. Sú to sviatky lásky a pokoja, kedy všade voňajú koláče a vládne harmónia.
    Týmito všetkými sviatkami sme si spolu s deťmi prešli. Dievčatá boli oblečené v prenádherných krojoch za sprievodu muziky. Tento program sa všetkým veľmi páčil a sme šťastné za krásny zážitok. Ďakujeme predovšetkým pani učiteľke Tumovej za ochotu, milý prístup k nám a materiál, taktiež pani učiteľke Nechalovej za poskytnutie krojov. Veľká vďaka patrí dievčatám Jarke Peldovej a Emme Tropekovej, ktoré náš program sprevádzali celý čas hrou na husličky. Ďakujeme tiež našim pani učiteľkám Rešetárovej a Kamonovej, ktoré nám pomáhali počas prípravy programu.
    Petronela Balková a Alexandra Veselá III.C
012345678


MIKULÁŠ V MŠ DIVIAKY – PRAX III.C
– 5.12.2018


    Dňa 5.12.2018 sme do MŠ Diviaky priniesli mikulášsku atmosféru. Pripravili
sme si pekný program, mikulášsku hru a rôzne piesne. Na konci našej hry zavítal k nám Mikuláš, ktorý si sadol do svojho kresla a postupne k nemu chodili deti. Mikuláš sa každému dieťaťu prihovoril a podal balíček. Nakoniec sme vyzvali deti, aby si s Mikulášom a s pani kandidátkami zatancovali a zaspievali. Každé dieťa bolo potešené a obdarované láskou a sladkosťami.
    Sme veľmi vďačné pani učiteľke Tumovej za poskytnutie materiálu a za našu prípravu a čas, ktorý nám venovala. Ďakujeme pekne.
    Petronela Balková a Alexandra Veselá III.C
0123456


VIANOČNÝ ČAS
- 21.12.2018


    Vianoce sú obdobím, kedy vládne pokoj, mier a láska. Sú časom, kedy by sme sa
mali všetci zastaviť, oddýchnuť si a hluk a nepokoj sveta okolo nás by malo vystriedať vnútorné rozjímanie a harmónia. Takýto vianočný pokoj nastal aj na našej škole vo štvrtok 20.12.2018, keď žiacka školská rada spoločne s pani profesorkou a koordinátorkou Mgr.Natáliou Zajacovou začala s prípravou úžasného vianočného punču. To bolo presne to, na čo sme sa všetci tešili. Po celej škole rozvoniavali klinčeky, škorica, pomaranče, jablká a mnohé iné omamné ingrediencie.
    Hneď v piatok ráno 21.12.2018 sme sa všetci zišli o 8:00 hodine vo svojich kmeňových triedach, lenže s tým rozdielom, že sme sa v tento deň vôbec neučili. V učebni č. 74 si žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci mohli prísť vychutnať výborný vianočný punč a pochutiť si na študentmi donesených koláčoch, ktorých bolo ako na pravej svadobnej hostine. Popri maškrtení sa všetci mohli zahrať aj prichystané spoločenské hry. Členovia žiackej školskej už tradične vytvorili fotostenu, pri ktorej sa mohli študenti aj s pripravenými rekvizitami odfotiť, a tak si uchovať spomienku na tento deň. Popri tomto celom dni nám vyhrávala vianočná hudba, ktorá ešte viac umocňovala krásne predsviatočné chvíle.
    Na vianočných trhoch na prízemí školy naše žiačky predávali vlastnoručne vyrobené výtvory – šperky, vankúše, sviečky a svietniky, zaujímavé dekorácie, za symbolické ceny. Taktiež sa predávali vianočné oblátky a aj rôzne kozmetické prípravky. Na opačnom konci školy na najvyššom poschodí sa učebňa dramatiky zmenila na tvorivú dielňu, kde si každý, kto mal chuť a nápad, mohol pod vedením skúsenej pani Marčekovej vytvoriť nejaký originálny predmet či darček pre blízkych na poslednú chvíľu.
    Veríme, že každý, kto bol v tento deň v škole, zabudol na písomky, testy, skúšania a naplno si užil príjemne strávený čas s priateľmi. Tešíme sa na takéto vianočné radovánky aj na budúci rok.
    Soňa Tomašáková, medailistka

VIANOČNÝ KONCERT
01234567891011
VIANOČNÝ PUNČ
01234

VIANOČNÉ TRHY
01234567

VIANOČNÉ DIELNE
012345678910


OBHLIADNUTIE SA ZA VIANOCAMI ALEBO „AKO SA ZRODILO SLOVO V HUDBE“


    Pred krátkym časom sa Slovo stalo telom. Slávili sme narodenie Božieho
Dieťaťa. Súčasťou bezprostrednej prípravy na toto slávenie bolo vystúpenie študentiek Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach s programom muzikálového zamyslenia sa nad tajomstvom Vianoc. Vystúpenie sa uskutočnilo najprv v Základnej škole v Kláštore pod Znievom a potom v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie u Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok.
    Cesta k zrodu dielka bola veľmi zaujímavá. Samotnou inšpiráciou či priam spúšťacím motorom boli práve študentky. Minuloročné vystúpenie s iným muzikálom bolo pre mňa veľkým povzbudením. Ich ochota a radosť z hudby a spolupráce, mi dali podnet k túžbe, aby toto zanietenie neostalo bez odozvy. Všetko začalo vetou: „Ja im niečo napíšem.“ (rozumej, napíšem hudbu ☺) Táto túžba silnela a začínala dostávať jasnejšie kontúry. Priznám sa, že pôvodnou myšlienkou nebol ani tak muzikál, ale niečo pre orchester. Ako čas dozrieval, zrodila sa myšlienka skladbičky nielen pre nástrojovú časť. Teda finálna myšlienka bola o tom, aby sme sa nejakým spôsobom spoločne zamysleli nad tým, čo je najhlbšou podstatou Vianoc.
    Texty boli inšpirované Sv. Písmom a mne zvlášť blízkymi ľuďmi - sv. Edita Steinová, konvertitka a žena hlbokej viery a túžby, zahynula v koncentračnom tábore a manželia Vaškovci, ktorí sú už vo večnosti a verím, že tiež svätí – Imrich, dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, muž nesmiernej dobroty, viery, svätosti, básnik a literárny vedec a jeho manželka Zuzana, výtvarníčka a poetka.
    Toto „zamyslenie“ formou hudby a scény bolo možno pre poslucháčov i hercov a hráčov náročnejšie práve kvôli textom, ktoré nabádali práve k zamýšľaniu sa. Podľa spätnej väzby, akej sa mi dostalo, to však bolo pre nich veľmi hodnotné.
Pre mňa bola celá realizácia dielka obrovským zážitkom a nesmiernou radosťou. Počúvať svoju hudbu, ktorej „tvár“ dali práve študentky školy, bolo veľmi nevšednou skúsenosťou.
    Znovu chcem aj na tomto mieste vyjadriť obrovskú vďaku študentkám, ktoré sa podujali na toto „muzikálovanie“, za ich zanietenie, ochotu a v neposlednom rade za radosť, s akou sa vložili do diela. Hudba je jazyk, ktorý ako nič na svete dokáže povedať to, na čo slová ani iné umenie nestačí. Hudba je najčistejšie umenie. A presne tá čistota umenia sa zračila v ich tvárach.
    A v neposlednom rade poďakovanie si zaslúži p. prof. Tumová, bez jej mravenčej, neúnavnej práce by realizácia dielka nebola možná. Jej nevšedné zanietenie pre hudbu, pre toto dielko, jej neúnavnosť a vytrvalosť pri nacvičovaní a schopnosť dať do toho úplne všetko zo seba, je pre mňa naozaj hlbokým zážitkom a obrovským povzbudením.
    Verím, že sme otvorili dvere novým možnostiam a vzájomným inšpiráciám.

    s. Terézia Hadryová SMVS
012345


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY ZA 1.POLROK

    Prvý polrok sme úspešne zvládli, uzavreli a opäť prichádza čas na vyhodnotenie
najaktívnejšej triedy za zapájanie sa do podujatí ŽŠR v školskom roku 2018/2019. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované akcie: Móda prvej republiky, Zber štuplíkov pre Milanka Tomašáka, Súťaž o najoriginálnejšiu a najkreatívnejšiu mikulášsku čiapku a Medovnikova párty.
    Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás veľmi mrzí. Do žiadnej aktivity sa nezapojila ani jedna štvrtácka trieda. Triedy I.C, II.C, III.A a III.C sa zapojili menej, no sú medzi nimi aj také, ktoré sa pravidelne zapájajú do našich podujatí, a to: I.A, I.B, II.A a II.D. Po vyhodnotení a spočítaní všetkých bodov, sa výherkyňami stali dievčatá z I.D s počtom bodov 33. Na druhom mieste sa umiestnila trieda III.B s počtom bodov 30 a na treťom mieste trieda III.D s počtom bodov 25.
    Výherkyniam srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že aj napriek mnohým povinnostiam v škole, sa venujú našim akciám. Naďalej všetkých povzbudzujeme k stálej aktivite a spríjemňovaniu pobytu na škole, pretože bodované podujatia budú pokračovať aj v druhom polroku a víťazi budú opäť ocenení!
    Ďakujeme.
    Soňa Tomašáková, medialistka


MIKULÁŠ NA ŠKOLE
– 6.12.2018


    „Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa a jednotka pripíše
sa.“
    Ako každý rok tak aj tento zavítal Mikuláš na našu školu. Presne 6.12.2017 (t. j. štvrtok) počas hodín chodila žiacka školská rada v zložení Mikuláš, dvaja anjeli, traja čerti spoločne so snehuliakom Olafom po škole. Háčikom bolo, že Mikuláš stratil svoju červenú čiapku, a tak úlohou každej triedy bolo vytvoriť čo najoriginálnejšiu a najkreatívnejšiu čiapku práve preňho. Mikuláš do triedy vošiel až vtedy, keď mu žiaci zaspievali pesničku. Ak nejaká trieda tieto úlohy nesplnila, nastúpili čerti a potrápili študentov rôznymi trestami, ako napríklad robením drepov či klikov. Študenti, ktorí vytvorili čiapku, boli odmenení sladkou odmenou a bodmi za súťaž. Na prvom mieste sa umiestnili triedy I.D, 3.B a 3.D, ktoré zaspievali krásnu pieseň pre Mikuláša a vytvorili naozaj bravúrne čiapky, za čo získali 10 bodov. Na druhom mieste sa s počtom bodov 8 umiestnilo viacero tried, a to I.C, 2.A, 2.D. Ani tento rok Mikuláš neobišiel pedagogický zbor. Pedagógovia taktiež Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a anjelici im rovnako ako ostatným študentom rozdali sladké odmeny. Všetky zaujímavé čiapky zdobia interiér školy, hlavne pri našom vianočnom stromčeku a pripomínajú tento na Slovensku už tradičný a každým dlho očakávaný deň.
    Všetkým zapojeným žiakom do súťaže ŽŠR o najkreatívnejšiu a najoriginálnejšiu mikulášsku čiapku ďakujeme a tešíme sa na vás o rok s ďalšou súťažou.
    medialistka Soňa Tomašáková
012345678


ŽŠR BODOVALA NA KRAJI
– 15.10.2018 - 2.12.2018


    Olympiáda žiackych školských rád (ŽŠR)stredných škôl Žilinského kraja 2018
je súťaž, ktorá bola už po tretíkrát vyhlásená Radou mládeže Žilinského kraja a Krajským stredoškolským parlamentom a tento rok realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Prebiehala v dňoch od 15. októbra do 2. decembra 2018. Obsahovala tri aktivity, z toho jednu bonusovú a jednu samostatnú „ Foto ŽŠR boduje“, do ktorých sa mohla zapojiť každá žiacka školská rada pôsobiaca na strednej škole v Žilinskom regióne, avšak nebolo potrebné absolvovať všetky aktivity. Každá škola si vybrala tie, ktoré sa jej pozdávali najviac a ktoré mohla v rámci mesiaca a pol aj reálne uskutočniť. Poďme sa teda pozrieť na tie, v ktorých nás naša ŽŠR úspešne reprezentovala.
    Prvá aktivita mala názov „Mesiac žiackej školskej rady“ a jej cieľom bolo aktívne zviditeľniť činnosť žiackej školskej rady na škole a v širšej komunite mesta. Jej súčasťou boli 4 podaktivity: Teambuilding pre členov ŽŠR, ŽŠR pre žiakov školy, Škola aktívna v meste a Foto ŽŠR boduje, pričom prvé tri sa hodnotili spolu. Fotografická súťaž bola ohodnotená samostatne.
    Začali sme teambuildingom zorganizovaným techničkou Katarínou Kormaňákovou a podpredsedníčkou rady Andreou Graňákovou. Obe si spoločne pripravili rôznorodé aktivity, pri ktorých členovia rady príjemne strávili voľný čas. Čo sa však týka teambuildingu, nie je to pre našu radu žiadna novinka, pretože v rámci dobrých vzťahov členovia rady aspoň dvakrát do roka navštevujú Komorné divadlo v Martine spojené s posedením v čokoládovni. Teambuilding sme zakončili dvojhodinovým fotením členov rady do súťaže.
    Aktivita „ŽŠR pre žiakov školy“ nebola pre členov rady ničím novým, pretože členovia ŽŠR sa snažia byť aktívni po celý rok. Pre spolužiakov organizujú rôzne podujatia, súťaže, besedy... Tentokrát si pripravili pre spolužiakov podujatie k oslave 100. výročia založenia Československej republiky pod názvom „Móda 1. republiky“, do ktorého sa aktívne zapojili žiaci školy. Takto sme si mohli spoločne pripomenúť, aká pestrá a elegantná bola móda tohto obdobia.
    Ako sa zviditeľniť v meste? Nad touto otázkou sa členovia zamýšľali pri 3. aktivite a ich kroky nakoniec viedli do Domova sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. S touto aktivitou nám pomohla pani Marčeková, ktorá s I.A pripravila spevácko-hudobné predstavenie. Oživili ho študentky, ktoré sa venujú orientálnym tancom a folklórne speváčky. Členky ŽŠR mali po predstavení pripravené zaujímavé tvorivé dielne a spoločenské hry pre aktívnejších seniorov. Celkom na záver žiačky z III.B spríjemnili čas spevom, hrou na husliach a heligonke tým dôchodcom, ktorí museli zostať na izbách. Takto vznikol zaujímavý program a pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľný zážitok. Zo všetkých týchto 3 aktivít bolo súťažnou úlohou vytvoriť maximálne 10 minút trvajúci vlog, ktorý spracovala naša technička Katarína Kormaňáková.
    Druhá aktivita sa volala „Šírime radosť - Pomáhame“. O nej sme už písali, len stručne pripomeniem, že sa týkala zberu plastových vrchnáčikov pre osemročného Milanka Tomašáka z Krušetnice, ktorý je pripútaný na lôžko. Týmto zberom mu pomôžeme prispieť na finančne náročné rehabilitácie. V tejto činnosti budeme pokračovať aj naďalej.
    Jednou zo súčastí olympiády bola prémiová aktivita, ktorej cieľom bolo získať od mladých nápad, ako by mal mladý človek propagovať voľby do Európskeho parlamentu. Do tejto aktivity sa už naši členovia nezapojili. Snáď nabudúce.
    Vyvrcholením súťaže bola Konferencia žiackych rád, ktorá sa konala 19.12.2018 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na konferenciu dostali pozvanie koordinátori ŽŠR a po traja členovia ŽŠR zo škôl zapojených do súťaže. Na tomto mieste treba spomenúť, že do olympiády sa zapojilo 23 stredných škôl nášho kraja. Konkurencia, najmä z väčších miest, kde sú možnosti podstatne širšie, bola značná. Tejto konferencie sa za našu radu zúčastnili predsedníčka Miriam Forgáčová, podpredsedníčka Andrea Graňáková, technička Katarína Kormaňáková a koordinátorka Mgr. Natália Zajacová. A tak sa teda pozrime na to, ako naša rada bodovala na kraji a ako prebiehala samotná konferencia. Otvorila ju predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, ktorá ocenila tak prácu koordinátorov, ako aj činnosť členov žiackych rád a participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti. Dôležitým bodom programu bolo podpísanie Memoranda o spolupráci Rady mládeže Žilinského kraja a VÚC, za RMŽK ho podpísal Martin Šturek (jej predseda) a za VÚC Erika Jurinová. Najočakávanejším bodom pre všetkých bolo oceňovanie aktivít. Každá zapojená žiacka školská rada získala diplom. V prvej aktivite, Cena poroty, naša ŽŠR získala 3. miesto zo všetkých zapojených škôl. Cenu v súťaži „Foto ŽŠR boduje“ s počtom lajkov 910 bezkonkurenčne získala naša rada, za čo by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás podporili. Cenu pomoci, čo bolo ohodnotenie druhej aktivity, opäť prvé miesto získala naša žiacka rada. Spoločne sme vyhrali 2 darčekové koše plné užitočných písacích a kancelárskych potrieb, tlačenie tričiek pre celú ŽŠR a výlet do NR SR a Národnej banky SR pre 2 členov ŽŠR. Konferencia pokračovala až do 15 hodiny s malou prestávkou na občerstvenie. Po jej ukončení sa všetci prítomní rozlúčili prianím pokojných sviatkov a ďalších dobrých nápadov v novom roku.
    Olympiáda žiackych školských rád dopadla pre našu radu a školu neočakávane dobre. Sme šťastné, že sme v tvrdej konkurencii úspešne reprezentovali našu školu, sídliacu na periférii regiónu. Tieto víťazstvá nám dávajú silu a motiváciu do ďalšej práce.
    Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zapájali do našich aktivít, podporovali nás a spolupracovali s nami! Ako hovorí jedno francúzske príslovie: Vouloir c´est pouvoir (Chcieť, znamená môcť)!
    Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR
    Mgr. Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
0123456789101112

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps

       PLÁNOVANÉ AKCIE

FEBRUÁR 2019
04.-08.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
V PRÍRODE - I.A, I.C
07.02.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- krajské kolo, Žilina
11.-15.02.ZIMNÝ KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
V PRÍRODE - I.B, I.D
12.02.OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
13.02.OLYMPIÁDA ANJ
- krajské kolo
14.02.Alkohol v živote človeka
- beseda, 2.-3.VH, III.A, III.B
25.02.Pracovná porada
27.02.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV
PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA
- školské kolo
priebežne„Čítam, píšem, kreslím“
- vyhodnotenie súťaže
priebežneFašiangové programy v MŠ a ŠKD

Január 2019
14.01.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14.01.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- pre 1.-4.ročník
28.01.PEDAGOGICKÁ RADA
- polročná klasifikácia

December 2018
03.-07.12.Maratón písania listov
- (Amnesty International)
05.12.OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
- školské kolo
06.12.Netradičný Mikuláš
- predaj vianočných pohľadníc UNICEF
13.12.Beseda – alkohol a mladiství
- 2.-3. VH, III.A,B
13.12.Balet Luskáčik – SND Bratislava
- výber žiakov
14.12.VIANOČNÝ PROGRAM
- KD, 10.00 hod
19.12.Vystúpenie v senioráte v Martine
a v charite vo VríckuF
21.12.VIANOČNÉ TRHY, TVORIVÉ DIELNE
S TEMATIKOU VIANOC, VIANOČNÝ PUNČ
- 8.00 - 12.00 hod.
priebežneVianočný volejbalový turnaj
22.12.-VIANOČNÉ PRÁZDNINY
- 07.01.

November 2018
01.11.ŠTÁTNY SVIATOK
02.11.JESENNÉ PRÁZDNINY
12.-13.11.Don Jozef Luscoň – beseda
o blahoslavenej Anke Kolesárovej
- 1. a 2. roč.
12.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 1. štvrťroku šk. roka
13.11.Florbal - športom
pre "Červené stužky"
– ŽŠR
14.11.Program pre DSS TR
- 14.00 hod, výber ž.
15.11.IMATRIKULÁCIE
- ŠI, KD TR
16.11.OLYMPIÁDA v ANJ
- školské kolo, 1.-4. roč.
22.11.Opera BB
- 3. roč,
29.11.EXPERT - celoslovenská
vedomostná súťaž
- výber ž. 1.-4. roč., 1.-2.VH
priebežneOLYMPIÁDA zo SJL
priebežneExkurzia do SNK v MT
- 4. roč.
priebežne„Po stopách J. A. Komenského“
- exkurzia, Uherský Brod, IV.A, IV.D
priebežneExkurzia BA
- IV.A, IV.B
priebežneSúťaž Červené stužky
- výroba pohľadníc
priebežneVýstava - Vznik ČSR
priebežne„Čítaj, píš, kresli“
- projekt

Október 2018
02.10.MINIFUTBAL LEVICE
02.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.A, IV.D
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU
ŽIVOTA A ZDRAVIA
- III.A, III.D
04-05.10.Dni nezábudiek
– celoslovenská zbierka
08-12.10.Týždenný intenzívny kurz
s britským lektorom
- výber ž. 2.-4. roč.
09.10.Burza povolaní - Nižná
10.10.Burza povolaní - Námestovo
10.10.Exkurzia - Vysoké Tatry
- IV.B, IV.C
11.10.SÁROVÁ BYSTRICA
- súťaž moderátorov
11.10.RADA ŠKOLY
13.10.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- KD TR, 9.00 hod.
24.10.Študentská kvapka krvi
- výber ž. 3.-4. roč.
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“
29.10.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
30.10.ŠTÁTNY SVIATOK
31.10. -JESENNÉ PRÁZDNINY
- 02.11.

September 2018
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice