logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
RADA ŠKOLY

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky. Jej činnosť sa riadi schváleným štatútom a ročným plánom zasadnutí.

P.č. Meno a priezvisko členov rady školy Volený / delegovaný za:
1.   Mgr. Alena Kamarýtová – predseda   pedagogických zamestnancov
2.   Mgr. Lenka Chrobáková Línerová   pedagogických zamestnancov
3.   Lívia Fabianová   zriaďovateĺa
4.   Marta Mravcová   zriaďovateĺa
5.   Ing. Iveta Ďurišová   zriaďovateĺa
6.   Dušan Hrivnák   zriaďovateĺa
7.   Anna Lichnerová   nepedagogických zamestnancov
8.   Tatiana Bukovská   rodičov
9.   Jarmila Peldová   rodičov
10.   Jana Kováčiková   rodičov
11.   Miriam Forgáčová   žiakovŠtatút Rady školy

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice