logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2017/2018


KONIEC VOLEJBALOVEJ SEZÓNY - 19.6.2018


    Súťažné obdobie reprezentácie PaSA Turčianske Teplice vo volejbale sa skončilo posledným tréningom dňa 19.06.2018. Ako vidno z fotodokumentácie aj sa smečovalo aj sa porozprávalo. Tréningu sa zúčastnili hlavne hráčky základného kádra Rebeka, Maťa, Veronika, Dominika, Stensy,
Lea, Dia, ale aj hostia p. prof. Lettrich s vnukom Maťkom, bývalá reprezentantka Natália a volejbalový mág Markus. Samotná herná časť tréningu skončila exhibičným zápasom. Kto vyhral nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že sa uskutočnil a dievčatá, ktoré prišli, dokázali, že radi hrajú volejbal, čo dáva dobrú perspektívu aj do budúcich, minimálne troch rokov.
    Školu reprezentoval káder v tomto zložení: Rebeka Cengelová, Martina Kurčinová, Marianna Gregorová, Natália Sklenárová, Lucia Zaťková, Aďa Tomanová, Renáta Gardianová, Veronika Macejáková, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Diana Petrová, Eva Serdelová a Dominika Serdelová. Dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.
    Sezóna ako taká, dá sa povedať, raz hore a raz dole. Niečo sa povyhrávalo, niečo sa poprehrávalo. Z hracieho kalendára vypadli Turčianske hry mládeže a Celoslovenské hry pedagogických škôl, takže celkovo bolo odohratých málo zápasov. Ale je pred nami dobrý výhľad do budúcnosti, lebo káder ostáva na budúci rok nezmenený. A je tu prechodné obdobie tréningového cyklu, prázdniny, oddych a dúfajme že aktívny.
    Mgr. Svetozár Thomka
012345678


OLYMPIJSKÝ DEŇ - 25.6.2018


    Slovenský olympijský výbor spolu s ostatnými zainteresovanými stranami organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečujú propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek
vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.
    Prvý ročník Olympijského dňa na PaSA sa niesol v športovom duchu spolu s olympijskými hodnotami. Uskutočnil sa 25.06.2018 a zúčastnili sa ho študentky a študenti prvého až tretieho ročníka z PaSA a 40 detí z MŠ Dolná Štubňa vo veku od 2,5 r. - do 6 rokov.
    Študenti PaSA si mohli zmerať svoje sily v športových disciplínach, avšak aj odreagovať sa v zábavných pohybových formách. Pripravené boli štyri stanovištia - Beh na 1000m, športové disciplíny (preťahovanie lanom, hod na cieľ, prekážkový beh ....), aerobik, sebaobrana, v ktorých sa vystriedali všetci študenti PaSA.

    Medailovo ohodnotenou disciplínou bol beh na 1000m v štyroch kategóriách.
    Prvá kategória dievčat – prvý ročník:
        1. miesto: Petrová Diana
        2. miesto: Pekárová Viktória
        3. miesto: Kováčiková Michaela
    Druhá kategória dievčat – druhý ročník:
        1.miesto: Paliderová Mária
        2. miesto: Slovíková Dária
        3. miesto: Kosmeľová KIaudia
    Tretia kategória dievčat – tretí ročník:
        1 miesto: Ondríková Eva
        2. miesto: Trajová Janka
        3. miesto: Michalková Marianna
    Štvrtá kategória chlapcov:
        1. miesto: Mojto Pavol
        2. miesto: Martinček Jakub


    Pre deti z MŠ boli pripravené dve stanovištia – prvé stanovište bolo športové (prekážková dráha, prenášanie predmetov, preskakovanie kameňov cez jazierko, hod na cieľ). Na druhom prostredníctvom výtvarných techník znázorňovali olympizmus detskými očami. V budove školy čakalo na každé dieťa prekvapenie v podobe maľovania na tvár. Po absolvovaní spomenutých úloh si spolu so študentmi PaSA zašportovali v behu, aerobiku a taktiež v sebaobrane. Každé dieťa si so sebou odnieslo nie len príjemný pocit zo športového dopoludnia, ale aj malú vecnú cenu v podobe nálepiek, sladkej odmeny, účastníckeho listu a pár tričiek s podtlačou Olympijského dňa, ktoré nám venoval Olympijský klub Turiec.
    Olympijský deň bol veľmi vydarený, a preto sa v našej škole stane tradíciou.
    Mgr. Ivana Kamonová

    Príspevok ŽŠR
    Dňa 25. júna 2018 (pondelok) sa na našej škole uskutočnila celodenná akcia pod názvom Olympijsky deň. Takýmto štýlom sa telocvikári snažili rozhýbať nás študentov a musíme uznať, že sa im to naozaj podarilo. V pondelok športovalo vyše 200 študentov, ktorým nerobil problém žiaden šport. Boli pripravené mnohé stanovištia, na ktorých si mohli študenti vyskúšať rôzne športové disciplíny, zacvičiť si aerobik, zabehnúť si, a taktiež sa mohli priučiť aj sebaobrane.
    Aj my, Žiacka školská rada, sme mali svoje stanovište pod názvom Šport v nás, kde študenti bežali štafetu, člnkový beh a hádzali granátom a za každú disciplínu mali možnosť pre svoju triedu získať body. Všetci si viedli skutočne bravúrne, ale najlepšou, najrýchlejšou, najšikovnejšou triedou sa podľa spočítaných bodov (23) stala trieda I.C. Srdečne im gratulujeme a prajeme aj naďalej toľko radosti zo športu. Po absolvovaní všetkých troch disciplín si pre súťažiace triedy žiacka rada pod vedením Veroniky Kuchťákovej pripravila spoločný „tanec“, pri ktorom sa už všetci uvoľnili, zasmiali a zabavili.
    Soňa Tomašáková, medialistka

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748


GRAFIKA NA PC - máj 2018


    V dňoch od 10.5.2018 do 29.5.2018 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC.     Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z 2. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
    1. kategória: tvorba portrétu vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť portrét podľa vlastného výberu
        - hodnotila sa predovšetkým podobnosť portrétu s originálom
    2. kategória: tvorba ľubovoľného obrázka vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
        - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. kategória: Kreslenie portrétu
    1. miesto: SUDOROVÁ Júlia IV.C, URSÍNYOVÁ Lenka III.B
    2. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra III.B, HUBČÍKOVÁ Katarína II.B
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka IV.C, OHURNIAKOVÁ Rebeka II.A


2. kategória: Kreslenie ľubovoľného obrázka
    1. miesto: MICHALICOVÁ Adriana III.B
    2. miesto: PALIDEROVÁ Mária II.B
    3. miesto: ČERŇANSKÁ Daniela II.C

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela

01234567891011121314151617


ŽUPNÁ KALOKAGATIA - 12.6.2018


    Dňa 12.6.2018 sa konalo regionálne kolo stredných škôl Župnej kalokagatie 2018 pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekopa.
    „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž určená pre päťčlenné zmiešané družstvá
(najmenej dve dievčatá). Je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 6 kontrolných stanovíšť.
    Na prvom stanovišti sú súťažiaci bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí:
        • Protipožiarna ochrana
        • Civilná ochrana
        • BOZP
        • Prevencia drogových závislostí
        • História (v roku 2018 s dôrazom na 100. výročie ČSR)
        • Geografia
        • Ekonomika
        • test prvej pomoci
        • Šport
        • Štát a právo, Európska únia
        • Trestnoprávna zodpovednosť
        • Doprava
        • test v anglickom jazyku
    Ostatné stanovištia:
        • streľba zo vzduchovky
        • topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu
        • prechod po lane
        • hod granátom na cieľ, každý 2 hody na terč 4x2 m na vzdialenosť 15 m
        • PIO, Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina

Družstvo PaSA Turčianske Teplice:
    Katarína Hubčíková, 2. roč.
    Aneta Bartošová, 1. roč.
    Dominika Serdelová, 1. roč.
    Emma Hazdová, 1. roč.
    Diana Petrová, 1. roč
    Vedúci družstva: Mgr. Ivan Kráľ


Naše družstvo vzhľadom na to, že ho tvorili len dievčatá, bolo zaradené do kategórie "päťčlenné dievčenské družstvá" a v tejto kategórii získalo 1. miesto. Ich čas však konkuroval časom výhercom zmiešaných družstiev (viď výslednú listinu).
012


FUTBALOVÝ POHÁR DIEVČAT PEDAGOGICKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA - 6.6.2018


    Tretí ročník minifutbalového turnaja ukončil futbalové dianie na PaSA Turčianske Teplice v tomto školskom roku. Uskutočnil sa dňa 06.06.2018 na multifunkčnom ihrisku Základnej školy v Turč. Tepliciach.
    Zmenil sa formát turnaja, keď medziročníkové podujatie sa zmenilo na Futbalový pohár dievčat pedagogických škôl Slovenska. Pozvanie na toto športové súperenie prijali reprezentačné družstva zo stredných pedagogických škôl v Leviciach, Lučenci a Čadci.
    Víťazom sa stalo naše družstvo s plným bodovým ziskom a skóre 22 : 6. Najlepším strelcom turnaja sa stala Aneta Machciníková a najlepšou hráčkou Diana Petrová, študentky PaSA Turčianske Teplice. Sofia Ondriškovičová z Levíc bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka turnaja.
    Víťazné družstvo hralo v zostave Nikola Janetková, Julia Sudorová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová, Dominika Pišteková a Diana Petrová. Patrí im poďakovanie za predvedenú hru a výborne výsledky počas zápasov, keď reprezentovali PaSA Turčianske Teplice. Škoda, že záverečného turnaja sa nemohli zúčastniť hráčky Veronika Dobierková a Pavla Mojtová, ktoré zásadným spôsobom prehovorili do futbalového diania na našej škole.
    Nie menšia vďaka patrí aj podpornému teamu, ktorý sa postaral o plynulý priebeh podujatia, hlavnému rozhodcovi Ing. Milanovi Nátherovi a v neposlednom rade vedeniu PaSA Turčianske Teplice za vytvorenie priaznivých materiálnych, organizačných a ekonomických podmienok.
    Bola to výborná sezóna, keď dievčatá povyhrávali všetky zápasy. Ostáva nám len dúfať, že za naše vynikajúce štvrtáčky príde budúci rok adekvátna náhrada do prvého ročníka.
    Mgr. Svetozár Thomka
012345


MATEMATICKÝ KLOKAN


    Jednou z ciest ako umožniť žiakom zažiť radosť z myslenia, objavovania a riešenia problémov je hra alebo súťaž.
    Takáto predstava stála aj pri zrode medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan ,
ktorej 21. ročník sa uskutočnil aj na Slovensku.
    Zažiť pocit, že rovnaké úlohy riešia milióny žiakov v 70-tich krajinách sveta, mohli všetci žiaci – od prváčikov až po maturantov. A súťažili aj tí naši. V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 51 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Držiteľkou titulu školský šampión sa stala Charlotte Silvia Démuthová (III. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu s Evou Serdelovou (I. C), Barborou Kostelanskou (III. C) a Barborou Kopeckou (IV. C) . Žiadny riešiteľ však neobišiel naprázdno – dostal diplom, darček a najmä benefit – cennú skúsenosť v riešení úloh, ktoré vyžadujú „zdravý sedliacky rozum“ a nie nadrilované vzorce a postupy.
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová, PaSA


DILONGOVA TRSTENÁ PRINIESLA ÚSPECH - 1.6.2018


    Medzinárodný deň detí je dňom, keď si uvedomujeme, ako nás deti potrebujú, no ešte viac vnímame, ako my potrebujem ich – ich úsmev, radosť, energiu, veselé džavotanie, niekedy aj zraňujúcu priamočiarosť. Nielen rodičia, ale aj učitelia sa počas svojej práce tešia na tieto radostné
momenty, na chvíle, keď im „ich deti“ dávajú zo svojej lásky, keď im robia radosť svojimi úspechmi a tým znásobujú zmysel učiteľskej profesie.
    Tohtoročný 1. jún priniesol pocity radosti a hrdosti do kabinetu slovenského jazyka PaSA, a to vďaka recitačnému výkonu Ivany Bohuckej, žiačky III. B, ktorá na celoštátnej súťaži v recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézii a prózy Dilongova Trstená získala pekné 3. miesto (prednes poézie, Pavel Ušák-Oliva: báseň V detskej nemocnici zo zbierky Oblaky). K úspechu sa pripojili aj zaujímavé stretnutia so študentmi z celého Slovenska a skúsenosť, ktorá pomôže Ivke v jej ďalšom osobnom i profesijnom raste.
    Sama svoje dojmy opísala takto:
    "Hneď na začiatku nás privítali divadlom s názvom Vo veži, kde hrali herci z ochotníckeho divadla z Trstenej. V mojej kategórii bol chlapec s poruchou reči, no napriek tomu nádherne recitoval a vyhral 2. miesto. Týmto chcel ukázať, že všetko je možné, pokiaľ chceme. Myslím, že sa stal inšpiráciou nejedného recitátora. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže, kde boli recitátori z celého Slovenska (Michalovce, Lúčenec, Spišská Nová Ves, Námestovo...)."
    Našej víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta, okresu i kraja.     S. Sudorová, PaSA
0


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ

    Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy prvého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

Výsledky súťaže:
    1. miesto: kolektív triedy I. A
    2. miesto: kolektív triedy I. D
    3. miesto: kolektív triedy I. B a I. C


    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


KRAJSKÉ KOLO VANSOVEJ LOMNIČKY - 7.4.18


    Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Dom MS v Žiline a Žilinský samosprávny kraj zorganizovali dňa 7. apríla 2018 na Radnici mesta Žilina krajské kolo v recitácii poézie a prózy pod názvom Vansovej Lomnička.
    51. ročník tejto súťaže svedčí o tom, že krása literatúry má v ľudskom živote významné miesto. Prezentácie poézie a prózy v podaní žien od 18 rokov zaujala aj našu školu, zásluhu na tom má Anka Dubovcová, dlhoročná organizátorka kultúrnych podujatí v našom meste, členka Únie žien Slovenska, Matice slovenskej a predovšetkým víťazka mnohých celoslovenských súťaží. Každý rok zavíta do našej školy, aby sa stala členkou odbornej poroty recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička. Vždy nájde talentované dievčatá, ktoré úspešne reprezentujú našu školu, mesto i región Turca na krajskej súťaži. Aj tento rok sme mali úspech, keď naša štvrtáčka, Zuzana Tomčíková, získala pekné 2. miesto v prednese poézie v kategórii do 25 rokov.
    PaedDr. S. Sudorová
0


KRÁSA ŽIVOTA - 27.3.18


    „Kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí.“ (Jan Amos Komenský)
    Deň pred sviatkom všetkých učiteľov naši žiaci a vyučujúci hudby, s podporou vedenia školy a mesta Turčianske Teplice, pripravili deň plný krásy – krásy spevu. Po niekoľkých rokoch pauzy
sa opäť kultúrny dom rozozvučal piesňou v podaní žiačok školy na 5. ročníku súťažnej prehliadky v speve ľudovej a populárnej piesne – Krása života.
    Každá súťažiaca (sólistka alebo skupina) sa predstavila dvoma piesňami. V rámci súťaže bola okrem troch miest v oboch kategóriách a jediného miesta v špeciálnej kategórii – speváckych skupinách, udelená aj Cena publika, na základe hlasovania prítomných divákov a Cena predsedu poroty.
    Pri našej súťaži samozrejme nemohla chýbať odborná porota, ktorá bdela nad výkonmi našich súťažiacich. V porote zasadli: Ing. Katarína Hanková, riaditeľka PaSA Turčianske Teplice, za pedagogický zbor našej školy PaedDr. Slávka Sudorová, za žiakov minuloročná víťazka Barbora Kopecká – žiačka IV. C triedy a v neposlednom rade naši hostia zo Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach – pán Štefan Zamiška a Mgr. art. Martin Olšiak, riaditeľ ZUŠ – predseda odbornej poroty.
    Hudba sa prihovára deťom, mladým i skôr narodeným, všetkým však rovnako a s tým istým cieľom. Rozveseliť dušu, pohladiť na srdci, priniesť aspoň omrvinku potešenia do všedných dní. Krásou piesne i sprievodným slovom v podaní našich žiakov sa tento deň stal krásnym a skutočne bohatým. Klenoty v podobe piesní vychádzajúcich z našej ľudovej hudobnej kultúry ešte umocnili nádherné kroje, v ktorých sa predstavili súťažiace.
    A pre nás všetkých tu bol ešte jeden „bonus“ – súťažiace sprevádzala ľudová hudba zložená zo žiakov školy, vedená pedagógmi Mariánom Kramárom a Mgr. Ľubomírou Tumovou. Kolegyni Tumovej patrí veľká vďaka aj za umelecké spracovanie ľudových piesní pre ľudovú hudbu, za nesmierne krásnu, no náročnú prácu.

Víťazi 5. ročníka KRÁSY ŽIVOTA

Ľudová pieseň
    1. Veronika Joklová, II. B
    2. Adriana Buzáková, III. B
    3. Viktória Skubáková, I. D

Ľudové skupiny
    Natália Oravcová, Radka Potkanová, Simona Vajdová, I. C

Populárna pieseň
    1. Daniela Kuncová a Jana Chovančáková, III. D
    2. Petronela Balková, II. C
    3. Zuzana Hanajíková, I. A

Cena predsedu poroty
    Veronika Joklová

Cena publika
    Daniela Kuncová a Jana Chovančáková


    Hudobné výkony našich žiačok – súťažiacich, ľudovej hudby, dievčenského speváckeho zboru i moderátorov podujatia – Daniely Dreveňákovej (I. B) a Milana Bukovského (III. C) – boli pre nás učiteľov poďakovaním, pohladením srdca a duše i prekvapením. No rovnako aj ďalším impulzom k tomu, aby sme podporovali naše talenty, pracovali s nimi naďalej a vzájomne sa obohacovali krásou hudby i radosťou.
    Za kabinet hudobnej výchovy PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D. a Mgr. Alena Klusková

Mozaika školského života
    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúci hudobnej výchovy v PaSA Turčianske Teplice – p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová a p. Kramár, a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa konala 27. 3. 2018 v Kultúrnom dome v Turč. Tepliciach a bola venovaná všetkým učiteľom. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej a p. Kramára. Techniku, ozvučenie zabezpečoval vedúci odboru kultúry v meste, Peter Prokša. Najkrajšie však pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch. Akcia bola naozaj vydarená a čo bolo najdôležitejšie - prebehla v kultúrnom dome, a tak mohli študenti vidieť talent a odvahu účinkujúcich , navzájom sa podporiť a spolu precítiť krásu slova a hudby.
    PaedDr. S. Sudorová, PaSA


Pozrite si video


0123456789101112131415161718192021222324252627


NAŠE MLADÉ TALENTY


    Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá dáva šancu žiakom na osobný rozvoj, podporuje ich v intelektuálnom raste, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia.
    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi 5 ponúknutých tém. Na výber boli témy: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. V silnej konkurencii sa nestratili ani študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Napriek tomu, že neobsadili prvé priečky v celkovom hodnotení, preukázali vedomosti v aktuálnych témach, prezentovali svoj talent, čím pomáhajú šíriť dobré meno školy a jej pedagógov.
    V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Diplom s titulom Expert v téme Mozgolamy získali Claudia Bartová (I. B), Eva Serdelová (I. C), Katarína Hubčíková (II. B), Lucia Balážová (II. B) a Barbora Kostelanská (III. C). Úspešnou riešiteľkou v téme Góly, body, sekundy sa stala Martina Čupcová (II. B) a v téme Dejiny, udalosti, umenie – žiačky Klaudia Križaníková (III. C) a Soňa Jankovská (III. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.
Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Je perfektnou spätnou väzbou pre učiteľa. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky ako aj oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.
    Mgr. Alena Kamarýtová


ŠESŤ HODÍN UMELECKÉHO SLOVA - 30.1.18


    Dňa 30.1.2018 sa miestnosť I.B v PaSA zaplnila študentkami 1. – 4. ročníka. Tie sa počas šiestich vyučovacích hodín snažili odkryť krásu našej i zahraničnej beletrie, a to nielen prostredníctvom výberu zaujímavých ukážok z poézie a prózy, ale hlavne precíteným prejavom.
    Aj tento rok k nám zavítala významná osobnosť – drobná, energická žienka, víťazka mnohých celoslovenských recitačných a literárnych súťaží, autorka básnických zbierok, členka Únie žien Slovenska a Matice slovenskej – Anka Dubovcová. Tá dievčatá zaujala nielen svojím krásnym, výslovnostne čistým prednesom a šatami podľa vzoru Terézie Vansovej, ale aj podrobnou analýzou ich recitačných výkonov. Samozrejme, že aj tento rok si vybrala šikovné súťažiace, ktoré budú našu školu i región Turiec reprezentovať v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.
    V mene kabinetu SJL a vedenia školy chcem nášmu hosťovi, Anke Dubovcovej, a technickému pomocníkovi – p. učiteľke Gabike Rafajovej poďakovať za pomoc pri organizovaní recitačných súťaží a dievčatám za pekný umelecký zážitok.

VÝSLEDKY RECITAČNÝCH SÚŤAŽÍ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA

VANSOVEJ LOMNIČKA
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do krajského kola
    2. Denisa Koštialiková, II. A
    3. Michaela Dikošová, II. B

Poézia
    1. Zuzana Tomčíková, IV. C – s postupom do krajského kola
    2. Vanessa Kavecká, IV. C
    3. Alexandra Plutinská. II. D

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do regionálneho kola
    2. Noemi Svetlošáková, I. D
    3. Tamara Žihlavníková, II. B

Poézia
    1. Vanessa Kavecká, IV. C – s postupom do regionálneho kola
    2. Martina Pastieriková, I. C
    3. Barbora Jarombeková, III. A

ŠTÚROV PAMATNÍK (prednes poézie a prózy pre deti a mládež)
Próza
    1. Pavol Mojto, I. C
    2. Mária Dvorščíková, II. C
    3. Veronika Oboňová, III. A

Poézia
    1. Alexandra Gašparová, II. D
    2. Karin Šlenkerová, III. A
    3. Michaela Kováčiková, I. B
    Čestné uznanie od Anny Dubovcovej získal Jakub Martinček, III. C.

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL

012


ŠKOLSKÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE - 26.1.18


Termín: 26.1.2018
Miesto: stará telocvičňa
Systém: dvojhry - vyraďovacím spôsobom, v 2 základných skupinách, na 2 stoloch, na 2 víťazné sety
Výsledky:
    1. miesto - Paulína Mojtová, IV. D
    2. miesto - Diana Petrová, I. D
    3. miesto - Denisa Koštialiková, II. A


Mgr. Ivan Kráľ - učiteľ TSV
012


ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY - 15.11.2017


    Dňa 15.11.2017 (t.j. stredu) sa na našej škole uskutočnil športový deň Športom pre Červené stužky na podporu boja s AIDS a HIV, na ktorom sa zúčastnilo 231 študentov našej školy. Na tomto dni sa podieľali najmä naši telocvikári v spolupráci so Žiackou školskou radou. Dôležité bolo, aby
všetci zúčastnení prišli v červených tričkách. Prvú vyučovaciu hodinu mali všetci žiaci normálne vyučovanie. Počas druhej a tretej hodiny sa žiaci 1. a 2.ročníka zúčastnili STRONG ZUMBA FITNESS (aerobiku) v novej telocvični s fitness trénerkou Luciou Staňovou.
    Nasledujúce hodiny vyučovanie pokračovalo, no vybrané družstvá počas týchto hodín (4.-7.hodina) medzi sebou súperili v tímoch vo volejbale, florbale a bedmintone.
Vo volejbale bolo 24 zúčastnených, hrali 3 družstvá : 1.tím - žiačky 1.ročníka, 2.tím - žiačky 2. a 3. ročníka, 3.tím – Žiacka školská rada (ŽŠR). Výsledky boli nasledovné: 1.miesto obsadil 2.tím, 2.miesto 1.tím, 3.miesto ŽŠR.
    Ďalej sa súťažilo v bedmintone, ktorého sa zúčastnilo 47 žiakov. Hrali sa štvorhry. Výsledky boli nasledovné : 1.miesto (8.tím- Sameková I. a Kováčiková M.), 2.miesto (18.tím- Klabníková K. a Machútová), 3.miesto (15.tím- Sudorová J. a Kopecká B.).
    Florbalu sa zúčastnilo 5 tímov a výsledky sú nasledovné: 1.miesto (4.D), 2.miesto (4.B), 3.miesto (2.B), 4.miesto (3.A), 5.miesto (2.D)
    Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za podporu dobrej veci a zároveň i za podporu vlastného zdravia, výhercom gratulujeme a dúfame, že sa nasledujúce roky táto akcia bude opakovať a zúčastnia sa jej aj študenti z miestneho gymnázia a verejnosť, ako sme pôvodne zamýšľali.
    Medialistka Natália Očkajáková, ŽŠR
01234567891011121314


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 14.11.2017


    Dňa 14.11.2017 si 9 najodvážnejších študentiek našej školy zasúťažilo na olympiáde v anglickom jazyku. Išlo o dievčatá z 2. až 4. ročníka a prekvapivo si „druháčky“ v konkurencii starších dievčat počínali veľmi dobre. Súťažiace absolvovali 2 časti olympiády – písomnú a ústnu. V písomnej časti
písali gramatický a lexikálny test a preukázali svoje zručnosti pri počúvaní a čítaní s porozumením. V ústnej časti predviedli voľné rozprávanie na jednu z vybraných tém a opis obrázka.
    Na základe rozhodnutia trojčlennej poroty boli výsledky nasledovné:
        1. miesto: Bibiana Haviarová III. C
        2. miesto: Natália Sklednárová III. B
        3. miesto: Zuzana Patrnčiaková IV. C
    Veríme, že sme spoločne prežili príjemný deň v pokojnej atmosfére. Výherkyniam blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a Bibiane Haviarovej želáme veľa šťastia na okresnom kole v januári.
    PK CUJ
012


OLYMPIÁDA VEDOMOSTÍ - 8.11.2017


    Dňa 8.11.2017 sa v PaSA konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín.
    Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – krátku novinovú správu mali premeniť na zaujímavý príbeh (umelecké rozprávanie – Ja-rozprávanie), čo sa väčšine naozaj podarilo, Potenciálnych spisovateľov v PaSA by sa naozaj našlo.
    V ústnej časti vytvárali naši študenti diskusný príspevok na daný príbeh. Najmä v tretej časti odbornú porotu dievčatá i chlapci presvedčili o tom, že sa neboja povedať vlastný názor, že dokážu hovoriť k téme na určitej obsahovej a jazykovej úrovni.
    Všetky úlohy nájdu žiaci aj na literárnej nástenke na 1. poschodí, aby si mohli preveriť svoje vedomosti, nie každý si trúfne prihlásiť sa na olympiádu.
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať 7. februára 2018 v Žiline.

Výsledky olympiády zo SJL:
Kategória A:
         1. Mária Halusková (IV.D) – postup do krajského kola
         2. Bibiána Dudová (IV.A)
         3. Jakub Martinček (III.C)

Kategória B:
         1. Mária Dvorščíková (II.C) – postup do krajského kola
         2. Katarína Bútorová (II.C)
         3. Miroslava Hudeczková (I.B)

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL
012


MEDZIROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 25.10.2017


    Volejbal na PaSA Turčianske Teplice je zrejme jediný šport, ktorý sa na našej škole realizuje nepretržite každý školský rok. Základom je činnosť volejbalového krúžku. Nevyhnutným článkom tejto aktivity sú aj ročníkové turnaje. V nich sa prezentuje široká škála hráčok a z nich sa zostavuje
reprezentačné družstvo školy, ktoré pôsobí na okresnej, oblastnej a krajskej úrovni školských postupových súťaží. Vyvrcholením činnosti je účasť na Celoslovenských hrách pedagogických škôl.
    Úvodný medziročníkový turnaj sa uskutočnil tohto roku 25.10.2017 za účasti štyroch reprezentačných družstiev jednotlivých ročníkov. Po tuhých bojoch sa víťazom stal výber I. ročníka. Treba ale povedať, že výborné hráčky malo každé družstvo, takže volejbalová reprezentácia našej školy v nasledujúcom období by mohla dosahovať výborné výsledky.
    Ďakujeme všetkým zúčastneným za predvedené výkony a veríme, že dievčatá vydržia v nasadenom hernom vývoji po celý školský rok, čo sa odrazí na výsledkoch školy vo volejbalovej reprezentácii.
01234


MINIFUTBALOVÝ TURNAJ LEVICE - 10.10.2017


    Dňa 10.10.2017 usporiadala SOŠ pedagogická v Leviciach I. ročník minifutbalového turnaja žiačok stredných škôl O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY. Na toto podujatie bola pozvaná aj naša škola.
V skorých ranných hodinách vycestoval do Levíc výber PaSA Turč. Teplice v zložení Nikola Janetková,
Júlia Sudorová,Veronika Dobierková, Paula Mojtová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová a Diana Petrová.
    Hneď v prvom zápase žreb postavil proti sebe dvoch top favoritov -- SOŠ pedagogická Levice a PaSA Turčianske Teplice. Po remízovom prvom polčase sa napokon podarilo nášmu družstvu v druhom polčase vybojovať víťazstvo. Keďže v ostatných zápasoch sme si bez problémov poradili s ďalšími súpermi, zaslúžene sme obsadili prvé miesto.
    Súťaž o najviac strelených gólov vyhrala s 19 zásahmi Nikola Janetková. Veľké uznanie patrí všetkým dievčatám za predvedené výkony. Ich hra si zaslúži najvyššie ocenenie.
    Poďakovať tiež treba p. riad. usporiadajúcej školy PaedDr. Katarine Bogyóovej a p. prof. PaedDr. Jozefovi Popellárovi a Mgr. Vojtechovi Krajčírovi za pozvanie na toto podujatia a vytvorenie výbornej športovej a spoločenskej atmosféry počas trvania turnaja.
012345678910111213


SÁROVÁ BYSTRICA 2017 - 12.10.2017


    Každý z nás zažíva chvíle, ktoré v ňom dlhšie rezonujú, doznievajú, či už v tom dobrom alebo v zlom. Srdce učiteľa si prejde mnohými takými situáciami , sú o to intenzívnejšie, o čo viac sa dotýkajú „jeho detí“ – žiakov. Dokáže sa s nimi tešiť z úspechov, zo spoločne strávených chvíľ na exkurziách,
výletoch, no tiež nedokáže zakryť smútok, hnev i sklamanie, keď sa nedarí alebo keď niekto (aj neúmyselne) týmto krehkým dušiam ublíži.
    Ale teraz už budem konkrétna:
    Dňa 12. 10. 2017 sa v Turčianskom kultúrnom stredisku (TKS) v Martine konala regionálna súťaž v moderovaní „Sárova Bystrica“, na ktorej naše dievčatá z PaSA nesmeli chýbať. Tešili sa na to, ako ukážu svoj talent, rečové schopnosti – svoju osobnosť. V príjemnej komornej atmosfére TKS urobili pred porotou, čo mohli. Konkurencia bola naozaj veľká, ich výkony však nezanikli – aj hodnotiacich upútali svojím prirodzeným prejavom. Škoda len, že sa to neprejavilo pri udeľovaní ocenení. S prvým a druhým miestom v I. kategórii (15 – 18 rokov) sme sa stotožnili všetky (kriticky sme si priznali, že treba ešte popracovať) – 2. miesto zaslúžene získala Tepličanka Lea Mračková z Gymnázia M. Galandu, čo nás však zarazilo, bolo to, že nepostúpila na kraj, zatiaľ čo v II. kategórii ( od 18 rokov) postúpili z 2. miesta až dve študentky, ktoré, mimochodom, pripravovala predsedníčka poroty (ich vyučujúca) – a nastúpil pocit prvej nespravodlivosti.
    Druhá skrivodlivosť nastala vtedy, keď sa prestal brať do úvahy prirodzený prejav súťažiacich (ten po iné roky porota zdôrazňovala), ale sa hodnotením vyzdvihol afektovaný prejav (nezodpovedajúca mimika, gestikulácia, ktorá nesúvisela s významom textu), ktorý pripomínal kabaretné skeče, herecké etudy či scénky na stužkovú (to patrí do inej súťaže). A potom: Učiteľ, motivuj!
    Veľmi slabou náplasťou bolo Čestné uznanie v II. kategórii pre našu Zuzanu Tomčíkovú zo IV. C, čo však potešilo bola výborná čokoláda v BON BON-e na námestí, krásne jesenné počasie a predsa len aj to, že sme sa v tomto „spravodlivom“ svete nestratili, že sme nepodľahli znechuteniu, doznelo sklamanie a ... IDEME ĎALEJ!
    PaedDr. S. Sudorová
01234


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice