logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2014/2015


MATEMATICKÝ KLOKAN

    Už niekoľko rokov koordinujem súťaž Matematický klokan. Počet našich prihlásených študentov rastie zhruba geometrickým radom s kvocientom dva. Lákadlom je nielen šanca vyhrať zaujímavé ceny, ale najmä možnosť otestovať svoje logické myslenie, porovnať sa s rovesníkmi. Motiváciou
je pre nich aj to, že riešením medzinárodnej matematickej súťaže stúpnu v očiach svojho okolia a rodiny a sú zas o čosi bližšie k označeniu – šampión. Je veľmi dobré, že na tejto vlne sa aj na Slovensku zachytávajú ozajstné talenty logického myslenia a jednou z ciest je práve súťaž Matematický klokan, ktorá prichádza s množstvom tradičných, ale aj originálnych logických úloh „zabalených“ do veľmi prijateľnej formy. Páči sa mi na nej aj to, že úspech v nej žiakom prinesie nielen jeho mozgový potenciál, ale aj odvaha zariskovať a zaimprovizovať. Aj v tomto školskom roku sme opäť súťažili. Do uvedenej súťaže sa zapojilo 67 žiakov. V kategórii 1.–2. ročníkov súťažilo 37 žiakov, v kategórii 3.–4. ročníkov 30 žiakov.
    Úspešnými riešiteľkami boli žiačky: Romana Kozaňáková – II. B, Kristína Kevická – I. D a Mária Halusková – I. D . Romana Kozaňáková zároveň získala titul školský šampión tzn., že dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.
    Pred bránami úspešnosti skončili a veľmi pekné výsledky dosiahli Bibiána Dudová – I. A, Ivana Krkošková – I. B., Barbora Kopecká – I. C, Paulína Mojtová – I. D, Viktória Belková – II. A, Denisa Pallová – II. C, Veronika Klemanová – III. A, Kristína Murínová, Katarína Mrtvíková, Martina Janceová, Viktória Balážová – všetky z III. B triedy.
    Vzhľadom na reformu nášho školstva a učebných osnov smerom k samostatnosti uvažovania študentov, k rozvoju ich kritického myslenia, k zdokonaľovaniu kompetencií rozhodovania a schopností riešiť problémy, si myslím, že súťaž Matematický klokan ponúka kvalitný obsah i formu.
    Mgr. Alena Kamarýtová
0


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - 28.5.2015


    Dňa 28. 5. 2014 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiačok 1. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:

1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
     - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
     - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
     - žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka
     - žiaci si mohli pripraviť hovorené slovo a potrebné obrázky doma

Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
    1. miesto: RYBÁRIKOVÁ Jana IV.B
    2. miesto: KLEMANOVÁ Veronika III.A
    3. miesto: RUSKOVÁ Renáta II.B, SLEZIAKOVÁ Anna II.A
    Čestné uznanie: FROĽOVÁ Vladimíra II.B

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
    1. miesto: URBANOVÁ Michaela II.C
    2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Paulína I.D
    3. miesto: STRUHÁROVÁ Soňa II.C
01234567891011121314151617


ŽUPNÁ KALOKAGATIA - 28.5.2015


    Každoročne sa v mesiaci máj uskutočňuje súťaž „Župná kalokagatia“.
    „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž, vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom, určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá) a je orientačným behom v teréne
na 3 km. Na trati je 5 kontrolných stanovíšť. Na stanovištiach 2 – 4 sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí dopravy, ekonomiky, športu, prvej pomoci, trestnoprávnej zodpovednosti, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany. Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti z oblastí zdravotnej výchovy, dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou.
    Tento rok sa tejto súťaže zúčastnili dňa 28.5.2015 žiačky III.A triedy - Petra Baranová, Dominika Ončáková a Jana Frkáňová a III.B triedy – Júlia Anna Mesárošová, Martina Gežová, Patrícia Hrobáriková a Eva Floreková. Pod vedením p. prof. Lettricha sme to zvládli. S prípravami nám pomáhal aj iní profesori.
    Plné očakávania sme sa teda vybrali ráno na chatu „Storočnica“. Keď sme tam prišli videli sme tam už iné družstvá, ktoré mali v svojej zostave aj chlapcov. Ako jediné sme mali družstvo zostavené len z dievčat, ale ani to nás neodradilo.
    O 9:30 hod vyštartovalo prvé družstvo. My sme štartovali ako štvrté o 10:00 hod. Po odbehnutí prvých 500m nás čakala streľba zo vzduchoviek na dvoch panákov. S pomedzi všetkých siedmich družstiev sme dostali najmenej trestných minút, no podmienky terénu nám bohužiaľ nepriali. Prekážku pre nás nepredstavovala ani orientácia na mape, prepočítavanie km pomocou mierky mapy, ale ani prvá pomoc či resuscitácia. Energiu nám hlavne dodávalo povzbudzovanie chlapcov prítomných na jednotlivých stanovištiach. Boli veľmi zlatí a veľmi nám fandili. Boli veľmi milo prekvapení, keď videli, že sme čisto dievčenský tím. Bežalo sa nám veľmi ťažko, pretože všade bolo veľmi veľa blata a vody. Či na zemi alebo na nás. Po zdolaní posledných dvoch stanovíšť sme zistili, že by nás kľudne zobrali do armády, nakoľko pri hode granátom a prechode po lane sme získali plný počet bodov. Potom nás už čakalo posledných 500 cieľových metrov, kde sme s posledných síl vydali zo seba všetko čo sme mohli aj nemohli.
    Veríme, že naša škola je na nás hrdá aj keď sme získali tzv. „zemiakovú“ medailu. Dúfame a zároveň aj veríme, že o rok si to budeme môcť zopakovať.
    S láskou Vaša III.B
0123


AJ TAKTO SME POČÍTALI, ...


    O tom, že matematika sa dá učiť aj netradične - zábavnou formou, svedčí matematická súťaž Počítaj, hľadaj a spájaj. Súťaže sa zúčastnili triedne kolektívy druhého až tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca
matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na počítanie s výhodou. Za usilovnosť a predovšetkým chuť súťažiť, boli triedne kolektívy odmenené diplomami.
    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. A
        2. miesto: kolektív triedy II. A
        3. miesto: kolektív triedy II. B
    Mgr. A. Kamarýtová


ZUMBA - MARATÓN - 27.4.2015


    Pondelok 27.4.2015 sa niesol v rytme latinsko-amerických rytmov. Žiačky prvého až tretieho ročnika si vyskúšali svoju zdatnosť a vytrvalosť v zumbe.
    Pod vedenim trojice organizátoriek zo IV.KL - K. Baisovej, B.Šarlákovej a D.Privitzerovej
sa 1. ročník ZUMBA - MARATÓNU zúčastnilo približne 50 tanečničok .
    Prvenstvo si zaslúžene odniesla Adela Petrovičová z III.C, druhá v poradí skončila Linda Florová z I.B a o tretie miesto sa podelili Soňa Struhárová z II.C a Tatiana Smadišová z I.B. Dobrá nálada a atmosféra v telocvični nasvedčuju tomu, že z podujatia by sa mohla stat tradicia.
    Za vyborne choreografie ďakujeme Kike Baisovej.
012


MLADÝ SLOVÁK - 15.4.2015


    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 8.ročníka vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského
samosprávneho kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.
    Cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Školského kola sa zúčastnilo 34 žiakov z 2. a 3. ročníka a dvaja najlepší súťažiaci Alexandra Poloncová (II.C) a Veronika Klemanová (III.A) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. júna 2015 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
    Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

    Výsledky školského kola:
        1. Poloncová Alexandra, II.C   19 bodov
        2. Klemanová Veronika, III.A   17 bodov
        3. Papíková Monika, II.A   16 bodov
        4. Sivoňová Tatiana, II.D   15 bodov
        5. Húšťavová Kristína, II.D   14 bodov
        5. Sleziaková Anna, II.A   14 bodov


    Mgr. Tomáš Urík


EXPERT – vedomostná súťaž, ktorá nájde tých, čo naozaj niečo vedia


    EXPERT geniality show je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesťto svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna:
        ˗ Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach.
        ˗ Súťažné témy si žiaci volia z piatich ponúknutých tém.
        ˗ Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky.

    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 8872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. Súťažné témy si žiaci volili z nasledovných tém:
        ˗ Spoločnosť kedysi a dnes
        ˗ Svetobežník
        ˗ Mozgolamy
        ˗ Do you speak English?
        ˗ Góly, body, sekundy

    Súťaž dala šancu aj žiakom našej školy – Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach - ukázať, čo vedia a v čom sú dobrí. Zapojilo sa do nej 17 žiakov.
    Úspešnými riešiteľkami sa stali: Eva Floreková (III. B) - v téme Svetobežník obsadila 38. miesto zo 468 súťažiacich, Magdaléna Kobolková (III. B) – v tej istej téme obsadila 99. miesto, Veronika Klemanová (III. A) - v téme Mozgolamy obsadila 47. miesto zo 410 súťažiacich a Kristína Gašparovičová (III. B) v rovnakej téme obsadila 82. miesto.
    Všetci súťažiaci boli odmenení účastníckymi diplomami, úspešní riešitelia Diplomom úspešného riešiteľa. Verím, že tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí neuspeli, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.
    Mgr. A. Kamarýtová
01


RECITAČNÉ SÚŤAŽE - 6.3.2015


    O živote v PaSA to platí tento rok na 100%. Recitačné a spevácke súťaže, podujatia prichádzajú do našej školy vždy s jarou. Už 6. marca 2015 sme si mohli v rámci recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička vypočuť v interpretácii 45 študentiek úryvky
z rôznych diel našich i svetových autorov. Príjemnú, priateľskú a hlavne poetickú atmosféru vytvárali nielen emotívne a pútavé prednesy dievčat, ale aj zaujímavé hostky, členky poroty, ktoré zastupovali krajské a miestne odbory Matice slovenskej a Únie žien Slovenska – p. Anna Dubovcová, p. Anna Zajvaldová a p. Jaroslava Brincková. P. Dubovcová si vybrala recitátorky do krajského kola Vansovej Lomničky a, samozrejme, kým sa porota poradila o víťazkách Štúrovho pamätníka a Hviezdoslavovho Kubína, súťažiacim predviedla svoje recitačné majstrovstvo.
    Víťazky všetkých troch súťaží boli odmenené nielen potleskom, ale hlavne peknými knižnými titulmi od Rady rodičov pri PaSA.

VÝSLEDKY:

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Poézia:
    1. miesto: Vanessa Kavecká, I. C (postup do regionálneho kola)
    2. miesto: Anna Kováčiková, I.A
    3. miesto: Martina Gálišová, II.A

Próza:
    1. miesto: Vladimíra Froľová, II. B (postup do regionálneho kola)
    2. miesto: Kristína Murínová, III.B
    3. miesto: Martina Gežová, III.B

VANSOVEJ LOMNIČKA
Poézia:
    1. miesto: Natália Kubová, III.C (postup do krajského kola)
    2. miesto: Vanessa Kavecká, I. C
    3. miesto: Barbora Kopecká, I.C

Próza:
    1. miesto: Kristína Murínová, III.B (postup do krajského kola)
    2. miesto: Natália Čupcová, III.B
    3. miesto: Dominika Kostrošová, II.D

ŠTÚROV PAMÄTNÍK (PRE DETI A MLÁDEŽ)
    1. miesto: Anna Sleziaková, II.A
    2. miesto: Vanesa Kyselová, II.A
    3. miesto: Veronika Klemanová, III.A

    Víťazky Hviezdoslavovho Kubína sa 12. marca 2015 zúčastnili v Martine regionálneho kola pod názvom Vajanského Martin. Aj keď porota vysoko ocenila ich výkony (dokonca v poézii typovali Vanessu na 1. miesto), dievčatá odišli sklamané domov bez diplomov. Za zamyslenie stojí, či je v poriadku, ak je predsedníčka poroty zároveň vyučujúcou súťažiaceho, ktorý vyhral 1. miesto. Jeho dramatický ( až herecký prejav) porote neprekážal, no vytkli ho našej študentke. Pri poznámke, že je ešte 2. a 3. miesto, bolo odpoveďou pokrčenie plecami. V próze porotu zas očaril prednes so zlou výslovnosťou, s tzv. rotacizmom (račkovaním). Čo k tomu dodať? Je nám jasné, že umelecký výkon, dielo sa hodnotia veľmi ťažko, subjektívnosť prevažuje nad objektívnosťou. Koľko ľudí, toľko chutí, ale pri takýchto súťažiach by sa mali organizátori a porota snažiť o objektívnosť. Možno stanovením presnejších požiadaviek, príp. nahrávaním jednotlivých prednesov. Neisté zdôvodnenia poroty žiačky nepresvedčili, práve naopak. Ako slovenčinárky nás mrzí, že dievčatá zostali po súťaži znechutené, demotivované. Už nám len zostáva veriť, že nezanevrú na podobné súťaže. Keď si odmyslíme „objektívnosť“ poroty, veľkým prínosom bolo, že sme sa opäť ocitli v prostredí krásneho slovesného umenia.
    Všetkým šikovným dievčatám k dosiahnutým úspechom blahoželáme a vyslaným „poslom umenia“ držíme päste, aby ich láska k umeniu nedostala pod vplyvom rôznych okolností veľké trhliny.
    Slávka Sudorová
0123456


TURNAJ VO VYBÍJANEJ - 11.2.2015


    Pod taktovkou IV.KL sa dňa 11.2.2015 uskutočnil už II.ročnik turnaja vo vybijanej. Tento rok sa ho zučastnilo 160 študentiek a študentov PaSA.
    Vo vynikajucej športovej atmosfere sa najviac darilo IV.A, na druhom mieste sa umiestnila
II.D a tretie miesto patrilo hráčkam I.D.
    Spoločne sa tešime na ďalši ročnik.
01


DLHODOBÁ VOLEJBALOVÁ SÚŤAŽ - 23.1.2015


    V telocvični našej školy sa 23.1.2015 uskutočnilo II. kolo dlhodobej medziokresnej súťaže darasteniek vo volejbale.


Výsledky vzájomných zápasov:
    Gymnázium Turč. Teplice - PaSA 0:2 (15:25; 18:25)
    Gymnázium JLT Martin - OA Martin 2:0 (25:7; 25:16)
    PaSA - Gymnázium JLT Martin 0:2 (25:27; 15:25)
    Gymnázium Turč. Teplice - OA Martin 2:0 (25:16; 25:11)
    Gymnázium JLT Martin - Gymnázium Turč. Teplice 2:0 (25:9; 25:20)
    PaSA - OA Martin 2:0 (25:20; 25:16)

    V zostave nášho tímu chýbala Erika Verníčková zo IV.D, čo sa odzrkadlilo na prvej prehre s Gymnáziom JLT Martin. Ostatné zápasy boli pre náš tím víťazné.
0


OLYMPIÁDA V ANJ - OBVODNÉ KOLO - 15.1.2015


    Dňa 15.1.2015 sa na našej škole už tradične uskutočnil 25. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Keďže je náš okres malý a nenachádza sa v ňom veľa stredných škôl, víťazi školských kôl nemali vo svojej kategórii konkurenciu, no i napriek tomu museli preukázať svoje
znalosti v jazyku na vysokej úrovni. Najskôr ich čakala písomná časť, pozostávajúca z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. Po tejto fáze museli absolvovať ústnu časť, a to obrázkový príbeh a situačnú úlohu. Každá z hore vymenovaných častí bola náročná na jazykovú pripravenosť, pohotovosť a koncentráciu. Odborná porota, ktorou boli pani Katarína Janovská, pani Zuzana Balážová a pani Natália Zajacová, vyhodnotila testy, dôsledne si vypočula ústne odpovede a na základe získaných bodov ako aj celkového vystupovania študentov rozhodla, že všetkých zúčastnených posunie do krajského kola, ktoré už bude bohaté na účastníkov a vytvorí skutočné konkurenčné prostredie, keďže v každej kategórii sa každoročne zúčastní od 10 do 16 študentov bojujúcich o víťaznú pozíciu, pretože len víťaz je vybratý do celoslovenského kola v Bratislave.
    Krajské kolo sa uskutoční 10.2.2015 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci. Postupujúcim do kraja držíme palce a veríme, že sa im podarí obsadiť tie najlepšie miesta. Ak by sa tak i nestalo, rozhodne to nebude žiaden debakel, pretože získajú neoceniteľné skúsenosti.

Víťazi a postupujúci do krajského kola olympiády v ANJ:
        2A kategória (študenti 1. a 2. ročníka gymnázií): Adrián Cobas
        2B kategória (študenti 3. a 4. ročníka gymnázií): Dominik Dubovec
        2D kategória (študenti stredných odborných škôl): Michaela Urbanová

Natália Zajacová

0123


MEDZIOKRESNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 15.12.2014


    Na palubovke telocvične OA Martin sa dňa 15.12.2014 odohrali prvé zápasy medziokresnej súťaže vo volejbale stredných škôl. V tomto ročníku budu o najvyššie miesta súťažiť študentky OA Martin, Gymnázia J. Lettricha Martin, Gymnázia M. Galandu Turč. Teplice a našej školy.
Vylosované sú štyri kolá, vždy jedno na palubovke prihlásených družstiev.
    V prvom kole naše dievčatá zvíťazili nad OA Martin a Gymnáziom M. Galandu zhodne 2:0 a s Gymnáziom J. Lettricha remizovali 1:1. O cenné body sa zaslúžili všetky zúčastnené hráčky pod taktickým vedením E. Verničkovej a M. Stupkovej.
0


OLYMPIÁDA V ANJ - ŠKOLSKÉ KOLO - 8.12.2014


    Dňa 8. decembra 2014 si mohli naše žiačky otestovať svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti žiačky absolvovali gramatický a lexikálny test, čítanie a posluch s porozumením.
Potom nasledovala ústna časť, kde žiačky rozprávali na jednu z deviatich vybraných tém a nakoniec mali opísať obrázok a vymyslieť z danej situácie originálny príbeh.
    Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 žiačok, išlo o výber tých najšikovnejších v rámci 2., 3. a 4. ročníka. Prekvapivo boli v konkurencii starších žiačok úspešnejšie druháčky a na základe hodnotenia poroty sú výsledky nasledovné:
        1. miesto: URBANOVÁ Michaela II. C
        2. miesto: MIKOVIČOVÁ Alexandra IV. B
        3. miesto: POLONCOVÁ Alexandra II. C

    Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávený deň!
    Michaela Urbanová postupuje ďalej a bude našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 15. januára 2015 na pôde našej školy. Želáme jej veľa šťastia!
    Mgr. Zuzana Balážová
0123


TURNAJ V ŠACHU - 24.-25.11.2014


    Miriam Bátoryová
– na Majstrovstvách regiónu Turiec - PRVÁ

– na Majstrovstvách Žilinského kraja - DRUHÁ
    Takto vynikajúco skončila naša Miriam Bátoryová z I.D triedy, ktorá reprezentovala našu školu na Majstrovstvách stredných škôl v zrýchlenom šachu.
    Dňa 24.11.2014 zvíťazila v kategórii dievčat na Majstrovstvách Turca v Martine a postúpila na Majstrovstvá Žilinského kraja, ktoré sa konali hneď na druhý deň v Čadci. Tu obsadila krásnu druhú priečku v kategórii dievčat a zároveň postupuje do finále – na Majstrovstvá SLOVENSKA stredných škôl v zrýchlenom šachu. Tie sa budú konať v polovici decembra tohto roku.
    Miriam sa venuje šachom už od svojich deviatich rokov. Doteraz dosiahla v šachu už niekoľko úspechov. Sme veľmi radi, že sa jej darí a Miriam, budeme Ti držať prsty aj vo finále!!!!!
    Monika Mäsiarová
0123


ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 21.11.2014


    V piatok 21.11.2014 sa v telocvični PaSA Turč. Teplice uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov tradičný ročníkový turnaj vo volejbale.
    Dievčatá boli rozdelené do dvoch skupín.
    V skupine "A" hrali žiačky 1. ročníka, II. ročníka,III.A a III.B trieda.
    V skupine "B" hrali žiačky IV.A, IV.B, IV.D a zmiešané družstvo zložené zo začiatočníkov z I. - IV. ročníka.
    V "A" skupine boli zápasy veľmi vyrovnané a len lepším skóre zvíťazila III.A pred II. ročníkom a III.B triedou.
    V "B" skupine zvíťazili dievčatá zo IV.B triedy bez straty setu, druhé miesto obsadila IV.D a tretie miesto IV.A trieda.
    Finálové stretnutia:
        IV.B - III.A 2:0 (15:8; 15:9)
        II. ročník - IV.D 2:0 (15.10; 15:8)


    CELKOVÉ VÝSLEDKY:
        1. miesto: IV.B trieda
        2. miesto: III.A trieda
        3. miesto: II. ročník

        4. miesto: IV.D

01234567891011121314


KRÁSA ŽIVOTA alias KEĎ DUŠA POOKREJE - 06.11.2014


    Veľmi peknú akciu sa aj tento rok podarilo zorganizovať vyučujúcim hudobnej výchovy, hudobníčkam v PaSA Turčianske Teplice – p. Burčovej, p. Kluskovej, p. Tumovej, p. Baťkovej a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa
konala dňa 6. 11. 2014.
    Záujem dievčat bol (aj napriek zvýšenej chorobnosti) naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod ľudovej hudby PRAMEŇ pod vedením p. Baťkovej a p. Tumovej. Potešujúcim faktom je, že dievčatá si podobne ako minulý rok vybrali slovenské populárne piesne. Najprirodzenejšie pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch – radosť počúvať a pozerať.

    V ľudovom kole získali ocenenie:
        1. miesto: Soňa Struhárová II.C
        2. miesto: Kristína Giertlová II.A
        3. miesto: Mária Kostelanská I.B.


    V modernom kole sa umiestnili:
        1. miesto: Denisa Uríková III.B
        2. miesto: Sandra Krisková II.C
        3. miesto: Alexandra Rihová III.A.
        Čestné uznanie: Oľga Jánošová III.A.


    Víťazkám v mene školy srdečne blahoželáme a všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
    PaedDr. Slávka Sudorová
01234567891011121314


SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU BÁBKU V ŠK.R. 2013/14 - 05.11.2014


    Žiačky PaSA v Turč. Tepliciach sa na povolanie učiteľky materských škôl a vychovávateľky pripravujú po každej stránke, aby boli pripravené plniť náročné úlohy inštitucionálnej edukácie v predškolskom a mladšom školskom veku.
    V rámci predmetu „Tvorivá dramatika“ sa učia vyrábať bábky a hrať bábkové divadlo.
    Tento školský rok zorganizovala naša škola už štvrtý ročník súťaže o najkrajšiu rozprávkovú bábku, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov. Maňušky – bábky vodené zospodu, patria medzi obľúbené hračky alebo bábky detí.
    Žiaci si mohli svoju bábku sami navrhnúť a potom postupne vyrobiť pod vedením učiteľov. Bábky museli spĺňať niekoľko kritérií, aby mohli byť úspešné v súťaži – byť čitateľné (deťom musí byť hneď na prvý pohľad jasné, čo postavička resp. zvieratko predstavuje), estetické, správne vyrobené, vkusné, s dodržanou farebnou štylizáciou.
     Výstavka bábok bola nainštalovaná v školskej knižnici v mesiaci september a október 2014. Hodnotenia sa zúčastnili žiaci ale aj učitelia PaSA. Laická aj odborná porota vybrala 25 najkrajších bábok zo 162 a žiačky boli ocenené knižnou odmenou, na ktorú finančne prispela Rada rodičov pri PaSA. Ceny boli odovzdané 5.11.2014 za prítomnosti p. riaditeľa PhDr. Jána Dvorského, PhD. a vyučujúcich TDA.

Najkrajšie bábky vyrobili:
    1. V. Belková II.A - bábka Šašo
    2. S. Ohurniaková IV.C - bábka Prasiatko
    3. M. Bednárová IV.C - bábka Popoluška
    4. K. Stanová II.C - bábka Zajac
    5. N. Mensárová IV.A - bábka Paša
    6. J. Liščáková II.A - bábka Jánošík

    Okrem týchto bábok boli veľmi pekné - kravička, zajkovia, žabky, dievčatká, prasiatká, myška, slnečnice, vlk, mačka, kuriatko, babičky, princ, líška, víla ..
    Mgr. Libuša Polerecká
01234567891011121314151617181920212223242526272829


MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY V CEZPOĽNOM BEHU JEDNOTLIVCOV - 24.09.2014


    Dňa 24.9. 2014 v kúpeľnom parku Riaditeľstvo PaSA Turčianske Teplice a vyučujúci TV usporiadali DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH. Behu sa zúčastnili žiaci prvých až štvrtých ročníkov. Cieľom bol boj proti civilizačným chorobám a upevnenie si zdravia, podporovať zdravý
životný štýl.
    Súčasťou tejto telovýchovnej a športovej akcie boli majstrovstvá školy v cezpoľnom behu jednotlivcov. Žiakom sa táto akcia páčila, aktívne sa zapojili všetci žiaci, ktorí mali možnosť vyhrať hodnotné ceny. O organizáciu a dobru náladu sa postarali vyučujúci TV PaSA a žiačky zo IV.D triedy.
Víťazi z jednotlivých ročníkov:
1. ročník
1.miesto:   Víťazková Natália   I.D   5:47
2.miesto:   Triebelková Eva   I.C   5:51
3.miesto:   Lachová Zdenka   I.D   5:56

2.ročník
1.miesto:   Vojtasová Veronika   II.D   6:14
2.miesto:    Struhárová Soňa   II.C   6:16
3.miesto:    Sklarčíková Anna   II.C   6:38

3.ročník
1.miesto:   Baranová Petra   III.A   5:39
2.miesto:   Svetlošaková Anežka   III.A   5:47
3.miesto:   Pojezdalová Patrícia   III.A   6:06

4.ročník
1.miesto:   Michaela Suchá   IV.D   6:13
2.miesto:   Kováčová Ľudmila   IV.B   6:24
3.miesto:   Smolková Kristína   IV.D   6:40

Najrýchlejším chlapcom bol Samuel Grigliak zo IV.KL   6:08
0123456789101112131415


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice