logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY


ROK 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019:
     DOŠLÉ FAKTÚRY
     OBJEDNÁVKY
     ZMLUVY - PaSA Turč. Teplice a Školská jedáleň
     ZMLUVY - Domov mládeže pri PaSa Turčianske Teplice
ARCHÍV

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice