logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
VEDENIE ŠKOLY A ÚRADNÉ HODINY

Riaditeľka školy:

Ing. Katarína Hanková
riaditel.sosptr@vuczilina.sk
pondelok
streda
07:30 – 9:30, 14:00 – 15:00
10:00 – 12:00

Zástupkyňa riaditeľky školy:

PhDr. Anna Badínová
zastupca.sosptr@vuczilina.sk
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50

Zástupkyňa riaditeľky školy:

PhDr. Tatiana Nátherová
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50

Sekretariát riaditeľky školy:

Iveta Očkajová
sekretariat.sosptr@vuczilina.sk
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice