logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
ARCHIV - AKTUALITY v šk. roku 2017/2018


KONIEC VOLEJBALOVEJ SEZÓNY - 19.6.2018


    Súťažné obdobie reprezentácie PaSA Turčianske Teplice vo volejbale sa skončilo posledným tréningom dňa 19.06.2018. Ako vidno z fotodokumentácie aj sa smečovalo aj sa porozprávalo. Tréningu sa zúčastnili hlavne hráčky základného kádra Rebeka, Maťa, Veronika, Dominika, Stensy,
Lea, Dia, ale aj hostia p. prof. Lettrich s vnukom Maťkom, bývalá reprezentantka Natália a volejbalový mág Markus. Samotná herná časť tréningu skončila exhibičným zápasom. Kto vyhral nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že sa uskutočnil a dievčatá, ktoré prišli, dokázali, že radi hrajú volejbal, čo dáva dobrú perspektívu aj do budúcich, minimálne troch rokov.
    Školu reprezentoval káder v tomto zložení: Rebeka Cengelová, Martina Kurčinová, Marianna Gregorová, Natália Sklenárová, Lucia Zaťková, Aďa Tomanová, Renáta Gardianová, Veronika Macejáková, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Diana Petrová, Eva Serdelová a Dominika Serdelová. Dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.
    Sezóna ako taká, dá sa povedať, raz hore a raz dole. Niečo sa povyhrávalo, niečo sa poprehrávalo. Z hracieho kalendára vypadli Turčianske hry mládeže a Celoslovenské hry pedagogických škôl, takže celkovo bolo odohratých málo zápasov. Ale je pred nami dobrý výhľad do budúcnosti, lebo káder ostáva na budúci rok nezmenený. A je tu prechodné obdobie tréningového cyklu, prázdniny, oddych a dúfajme že aktívny.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345678


HUG DAY - 27.6.2018


    ŽŠR v spolupráci s MPM Turčianske Teplice dňa 27.6.2018 nezabudli na dôležitosť objatia a rozdávania radosti, a tak sa zapojili do Medzinárodného dňa objatia tzv. „Hug Day“. Navštívili materské a stredné školy v Turčianskych Tepliciach a tiež nezabudli na Dom sociálnych služieb, kde
potešili svojim objatím a milým slovom starých ľudí. Objatia porozdávali aj okoloidúcim obyvateľom i návštevníkom mesta. Všetci spoločne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti.
    Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR
012345


NOC V ŠKOLE - PEVNOSŤ BOYARD - 26.-27.6.2018


    Na konci každého roka ŽŠR pripravuje pre žiačky 1. a 2. ročníkov obľúbené podujatie Noc v škole. Toto podujatie sa každý rok nesie pod iným názvom. Tentokrát to bola Pevnosť BOYARD. Dňa 26.júna o 19:00 hod. sa záujemkyne o podujatie stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostávali
na zápästie pečiatku s logom žiackej školskej rady. Následne si zložili veci v triede, ktorá bola na to určená. Tam ich pekne privítala koordinátorka ŽŠR Natália Zajacová a program im predstavila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková. Po objasnení programu ich prvou úlohou bolo napísať na tabuľu svoje očakávania od tohto podujatia. Potom sa presunuli do starej telocvične, kde program pokračoval.
    Najskôr sme všetky študentky rozdelili podľa vylosovaných farieb do 4 skupín, pričom každej skupine bol pridelený jeden sprievodca. Aby sa mohli žiačky dostať do pevnosti, museli mať so sebou povinnú výbavu: 5 párov ponožiek, 3 deky, 6 nabíjačiek, urobiť 50 drepov a 25 ľahsedov, 5 pier, 1 ceruzku, urobiť spoločnú fotografiu a vypiť fľašu vody. Pokračovali sme zoznamovačkami a inými aktivitami, ktoré sa niesli pod názvami: Rúcanie pevnosti BOYARD, Vojna, Gordický uzol, Vstup do pevnosti. Túto úžasnú atmosféru sme si na záver prvej časti spríjemnili spoločným tancovaním JUST DANCE. Po týchto aktivitách boli všetci dosť vyčerpaní. Nasledoval zaslúžený oddych, ktorý sme si spríjemnili sladkým prekvapením v podobe kakaa.
    Po vytúženom odpočinku všetko ešte len začalo. Sprievodca každej skupiny dostal harmonogram. V celej škole zhasli svetlá, bolo počuť krik, smiech, adrenalín stúpal a súperi sa rozbehli bojovať. Postupne vstupovali do tried, kde ich čakali úlohy, ktoré museli splniť, aby dostali obálku s indíciou. Na splnenie každej úlohy mali 12 minút a 3 minúty na presun k ďalšiemu stanovišťu s úlohou. Stanovíšť bolo šesť: Indiánska šatka, Hádanka, Koše, Labyrint, Poháre, Prekážková dráha. Ak niekde zostal čas, tak sme sa všetci zahrali, alebo si zatancovali. Po splnení všetkých úloh sme sa znovu všetci premiestnili do starej telocvične, kde sme sa odštartovali a všetci naraz začali otvárať obálky s indíciami, ktoré ich mali doviesť k pokladu. Družstvá, ktoré správne poskladali a rozlúštili indície, sa rozbehli hľadať poklad. Nájsť poklad sa ako prvej podarilo skupine pod vedením Mišky Zavoďančíkovej. V poklade, ktorou bola truhlička, sa skrývala sladká odmena. Výhercov sme odmenili aj diplomom. No bez ocenenia sa nezaobišli ani ostatní, pre každého sme mali pripravený diplom za účasť na noci v škole.
    Po programe sa zas všetci presunuli do triedy, kde to všetko začalo a mohli si zaslúžene oddýchnuť. A na záver sme vyvesili na nástenku plagát na spätnú väzbu k podujatiu, na ktorý mohli žiaci počas nasledovných dní písať, čo sa im páčilo/nepáčilo, čo by zmenili, svoje zážitky, pocity a pod.
    Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že si so sebou odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Tešíme sa na nasledujúce roky!
    Natália Očkajáková, medialistka


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY ZA DRUHÝ POLROk

    Ani sme sa nenazdali a druhý polrok prešiel ako voda. Ako každý polrok, tak aj teraz opäť prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za zapájanie sa do aktivít ŽŠR v druhom polroku šk. roka 2017/2018. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované akcie : valentínska kytica pre triedneho učiteľa,
Deň bláznov a Šport v nás. Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás aj sklamalo, ale zato sú tu triedy, ktoré sa do aktivít ŽŠR zapájajú skoro stále. Lenže najlepšia a najaktívnejšia trieda môže byť len jedna, a tak po vyhodnotení a spočítaní všetkých bodov sa víťazmi stala trieda 1.D s počtom bodov 37.
    Blahoželáme výhercom, ktorým bola cena slávnostne odovzdaná na konci školského roka pred celou školou a samozrejme všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venujú našim akciám. Dúfame, že aj naďalej ich budeme môcť povzbudzovať k stálej aktivite a spríjemňovaniu atmosféry na škole počas školského roka.
    Soňa Tomašáková, medialistka


OLYMPIJSKÝ DEŇ - 25.6.2018


    Slovenský olympijský výbor spolu s ostatnými zainteresovanými stranami organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečujú propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek
vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.
    Prvý ročník Olympijského dňa na PaSA sa niesol v športovom duchu spolu s olympijskými hodnotami. Uskutočnil sa 25.06.2018 a zúčastnili sa ho študentky a študenti prvého až tretieho ročníka z PaSA a 40 detí z MŠ Dolná Štubňa vo veku od 2,5 r. - do 6 rokov.
    Študenti PaSA si mohli zmerať svoje sily v športových disciplínach, avšak aj odreagovať sa v zábavných pohybových formách. Pripravené boli štyri stanovištia - Beh na 1000m, športové disciplíny (preťahovanie lanom, hod na cieľ, prekážkový beh ....), aerobik, sebaobrana, v ktorých sa vystriedali všetci študenti PaSA.

    Medailovo ohodnotenou disciplínou bol beh na 1000m v štyroch kategóriách.
    Prvá kategória dievčat – prvý ročník:
        1. miesto: Petrová Diana
        2. miesto: Pekárová Viktória
        3. miesto: Kováčiková Michaela
    Druhá kategória dievčat – druhý ročník:
        1.miesto: Paliderová Mária
        2. miesto: Slovíková Dária
        3. miesto: Kosmeľová KIaudia
    Tretia kategória dievčat – tretí ročník:
        1 miesto: Ondríková Eva
        2. miesto: Trajová Janka
        3. miesto: Michalková Marianna
    Štvrtá kategória chlapcov:
        1. miesto: Mojto Pavol
        2. miesto: Martinček Jakub


    Pre deti z MŠ boli pripravené dve stanovištia – prvé stanovište bolo športové (prekážková dráha, prenášanie predmetov, preskakovanie kameňov cez jazierko, hod na cieľ). Na druhom prostredníctvom výtvarných techník znázorňovali olympizmus detskými očami. V budove školy čakalo na každé dieťa prekvapenie v podobe maľovania na tvár. Po absolvovaní spomenutých úloh si spolu so študentmi PaSA zašportovali v behu, aerobiku a taktiež v sebaobrane. Každé dieťa si so sebou odnieslo nie len príjemný pocit zo športového dopoludnia, ale aj malú vecnú cenu v podobe nálepiek, sladkej odmeny, účastníckeho listu a pár tričiek s podtlačou Olympijského dňa, ktoré nám venoval Olympijský klub Turiec.
    Olympijský deň bol veľmi vydarený, a preto sa v našej škole stane tradíciou.
    Mgr. Ivana Kamonová

    Príspevok ŽŠR
    Dňa 25. júna 2018 (pondelok) sa na našej škole uskutočnila celodenná akcia pod názvom Olympijsky deň. Takýmto štýlom sa telocvikári snažili rozhýbať nás študentov a musíme uznať, že sa im to naozaj podarilo. V pondelok športovalo vyše 200 študentov, ktorým nerobil problém žiaden šport. Boli pripravené mnohé stanovištia, na ktorých si mohli študenti vyskúšať rôzne športové disciplíny, zacvičiť si aerobik, zabehnúť si, a taktiež sa mohli priučiť aj sebaobrane.
    Aj my, Žiacka školská rada, sme mali svoje stanovište pod názvom Šport v nás, kde študenti bežali štafetu, člnkový beh a hádzali granátom a za každú disciplínu mali možnosť pre svoju triedu získať body. Všetci si viedli skutočne bravúrne, ale najlepšou, najrýchlejšou, najšikovnejšou triedou sa podľa spočítaných bodov (23) stala trieda I.C. Srdečne im gratulujeme a prajeme aj naďalej toľko radosti zo športu. Po absolvovaní všetkých troch disciplín si pre súťažiace triedy žiacka rada pod vedením Veroniky Kuchťákovej pripravila spoločný „tanec“, pri ktorom sa už všetci uvoľnili, zasmiali a zabavili.
    Soňa Tomašáková, medialistka

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748


PROJEKT KTO SOM? KAM KRÁČAM? - 20.6.2018


    Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí po období dospievania
vstupujú do života pripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – majú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, vedia efektívne komunikovať, vedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, dokážu sa starať o svoje duševné zdravie.
    Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť k rozvoju osobnostných kompetencií žiačok projektom „Kto som? Kam kráčam?“     Projekt vznikol na základe výzvy Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja na podporu prevencie sociálnopatologických javov v školách a školských zariadeniach s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog.“
    Žiačky všetkých prvých ročníkov (I.A pod vedením Mgr. H. Laurovej, I.B pod vedením PhDr. T. Krelovej, I.C pod vedením PhDr. J. Pavelcovej , I.D pod vedením Mgr. Ľ. Kučerovej) projekt absolvovali 20. júna 2018 v priestoroch školy. Jeho hlavným cieľom bol rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom ,,nácviku zručností,“ pomocou ktorých sa ohrození jedinci budú vedieť ubrániť negatívnym prodrogovým sociálnym vplyvom. Skladal sa zo 4 blokov (častí: Kto som (moje silné a slabé stránky, každý sme iný), Som taká/ý, aké mám schopnosti, Som taká/ý, aké mám názory, Po čom túžim). Každý blok začal stručným teoretickým východiskom, motiváciou a diskusiou na danú tému, pokračoval rôznymi zážitkovými cvičeniami s následnou spätnou väzbou a skončil uvoľňovacou aktivitou.
    A aké bolo záverečné hodnotenie projektu? Tu je pár názorov žiačok, ktoré ho absolvovali:
    „Som prekvapená, koľko taká kresba dokáže o človeku vypovedať.“
    „Zistila som, aké mám sny, schopnosti...“
    „Spoznala som viac samú seba cez aktivity, ktoré mali zaujímavú formu.“
    „Teraz viem, že je dobré, ak človek pozná sám seba aj prečo je to dôležité.“
    „Teraz si budem viac veriť, budem sa viac snažiť splniť svoje ciele a sny, budem viac otvorená.“
    „Keďže takéto testy robíme na táboroch, tak som veľa vecí o sebe už vedela.“
    „Som rada, že sme mali možnosť a priestor zamyslieť sa nad vecami, situáciami, v ktorých som si uvedomila viac samú seba.“
    „Zistila som, ako a čo na sebe zlepšiť.“
    „Našla som svoje silné a slabé stránky a pozrela som sa na ne aj z inej strany. Veľmi mi to pomohlo.“

    Poďakovanie za úspešný priebeh projektu patrí Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja za jeho finančnú podporu, vedeniu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach za vytvorenie podmienok na jeho realizáciu a študentom, ktorí projekt absolvovali, pretože bez ich aktívneho a tvorivého prístupu, by projekt nemal žiaden význam a prínos.
    PhDr. Tatiana Krelová, autor a lektor projektu

    Kde by som začala? Tak asi úplne na začiatku.
    V stredu 20.6. 2018, som išla do školy s tým, že budem odpovedať zo psychológie. A keď som sa dozvedela, že psychológiu budeme mať celý deň, kvôli nejakým testom na sebapoznávanie, oblial ma studený pot.
    Vždy som sa bála zistiť, aká vlastne som. Keďže nikto nie je bezchybný, bála som sa, ako sa postavím k svojím "achilovkám", aj keď som o niektorých už vedela. Mám ich veľa. Ako každý. A išlo aj o to, že na začiatku prvého ročníka mi robila psychológia veľký problém.
    Tento deň bol ale úpne iný ako ostatné. Robili sme rôzne aktivity a cvičenia, ktoré nám pomohli presnejšiemu a pravdivejšiemu poznaniu seba, svojich spolužiačok a navyše sme sa pri nich zabavili a dokonca zrelaxovali. Dozvedela som sa, že som uzavretá a možno trocha depresívna. Čo nie je až tak pozitívne, ale po tomto všetkom asi už viem, ako s tým pracovať, ako to prekonať. Dokonca som sa musela zamyslieť, ako tieto moje nedostatky či slabosti, môžu niekomu, niečomu pomôcť. Viem aj, aké "dary" svojími dobrými vlastnosťami, svojími zručnosťami prinášam pre iných. Takto som o nich nikdydoteraz nerozmýšľala.
    A v testoch som zistila, že mám veľa spoločného s mojimi spolužiačkami a vďaka tomu si budeme ešte viac rozumieť. Zaujala ma hra, pri ktorej sme napísali na papier dve pravdy a jednu lož a hádali sme, čo je, a čo nie je pravda. Dozvedeli sme sa, že sme skoro všetky dostatočne šialené a nebojíme sa o tom aj rozprávať.
A na koniec? Psychológia je úžasný predmet, vďaka nemu máme šancu lepšie spoznať seba aj ľudí okolo seba, dokážeme predvídať rôzne situácie a správanie ľudí v nich.
    Ktovie, kde bude každý z nás o 3 roky. Niekto bude učiteľ matematiky, slovenčiny, cudzieho jazyka, niekto doktor, právnik, účtovník, novinár, policajt, psychológ a ktovie čo ešte, ale pri každej z týchto profesií človek bude potrebovať a môže využiť psychológiu. Pomôže mu lepšie s inými komunikovať, pomôcť mu a dokonca ho riadiť, vychovávať, ovplyvňovať. K tomuto sme dnes vykročili.
    Za celú moju triedu veľmi pekne ďakujem za tento deň.
    Simona Hoštáková, 1.B
012345678910


KEĎ SA PODPORÍ DOBRÁ VEC - jún 2018


    Jún 2018 bol pre našu školu naozaj pestrý – okrem rôznych aktivít predmetových komisií a žiackych úspechov (3. miesto v celoslovenskej recitačnej súťaži, víťazstvo v Župnej kalokagatii, divadielka pre malých škôlkarov) a výletov sme v našej škole privítali po 5 rokoch dievčenský
spevácky zbor z ČR – AMABILE, ktorý pôsobí pri Gymnáziu a Strednej odbornej škole pedagogickej v Novej Pake. Náš zbor (študentky I. B a II. D) pod vedením kolegyne PaedDr. Ľubice Nechalovej, PhD. sa za dôležitej pomoci p. riaditeľky PaSA, Ing. Kataríny Hankovej, Mesta Turčianske Teplice, kolegýň – Mgr. Aleny Kluskovej a Mgr. Edity Rešetárovej ujal hostiteľskej úlohy.
    Naši hostia sa tak mohli predstaviť na Dňoch mesta, konkrétne v nedeľu, ktorá bola venovaná Festivalu mažoretiek a Dňu otcov. Ich repertoár bol naozaj pestrý – od ľudových a detských piesní po moderné, publikum bolo spokojné, dokonca sa niektorí tešili na vystúpenie zboru v pondelok, to však bolo určené hlavne našim študentkám. Okrem zboru AMABILE našu školu na Dňoch mesta reprezentovali dievčatá z krúžku orientálnych tancov ASHÁR, ktorý pôsobí pri PaSA už 10 rokov. Naši českí hostia nemali len „pracovné“ povinnosti, ale aj voľné chvíle, ktoré si vychutnávali v aquaparku SĽK, na mestskom kúpalisku Vieska, nezabudli ani na trhy počas Dní mesta, no a na záver sa nám podarilo zorganizovať výlet na Farmu Jack v Mošovciach. Dievčatá obidvoch zborov a ich vyučujúci si užili jazdu na koňoch, nádhernú prírodu, zaujímavý výklad majiteľa spomenutej farmy – Ing. Tomáša Chrena a našej bývalej študentky Chantal Frankovej. Trojhlasne zaspievané piesne obidvoma zbormi boli vyjadrením vďaky za nádherne strávené dopoludnie a určite boli nevšedným zážitkom nielen pre majiteľov farmy, ale aj pre ich štvornohých miláčikov Sarah a Lolu.
    Vďačnosť, radosť našich hostí sú dôkazom toho, že keď sa podporí dobrá vec, myšlienka, a hlavne ľudia, ktorí svojou prácou ukazujú (mapujú) krásu života, tak sa tieto spomínané hodnoty ešte znásobia.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012345678910111213141516


ŽUPNÁ KALOKAGATIA - 12.6.2018


    Dňa 12.6.2018 sa konalo regionálne kolo stredných škôl Župnej kalokagatie 2018 pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekopa.
    „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž určená pre päťčlenné zmiešané družstvá
(najmenej dve dievčatá). Je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 6 kontrolných stanovíšť.
    Na prvom stanovišti sú súťažiaci bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí:
        • Protipožiarna ochrana
        • Civilná ochrana
        • BOZP
        • Prevencia drogových závislostí
        • História (v roku 2018 s dôrazom na 100. výročie ČSR)
        • Geografia
        • Ekonomika
        • test prvej pomoci
        • Šport
        • Štát a právo, Európska únia
        • Trestnoprávna zodpovednosť
        • Doprava
        • test v anglickom jazyku
    Ostatné stanovištia:
        • streľba zo vzduchovky
        • topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu
        • prechod po lane
        • hod granátom na cieľ, každý 2 hody na terč 4x2 m na vzdialenosť 15 m
        • PIO, Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina

Družstvo PaSA Turčianske Teplice:
    Katarína Hubčíková, 2. roč.
    Aneta Bartošová, 1. roč.
    Dominika Serdelová, 1. roč.
    Emma Hazdová, 1. roč.
    Diana Petrová, 1. roč
    Vedúci družstva: Mgr. Ivan Kráľ


Naše družstvo vzhľadom na to, že ho tvorili len dievčatá, bolo zaradené do kategórie "päťčlenné dievčenské družstvá" a v tejto kategórii získalo 1. miesto. Ich čas však konkuroval časom výhercom zmiešaných družstiev (viď výslednú listinu).
012


FUTBALOVÝ POHÁR DIEVČAT PEDAGOGICKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA - 6.6.2018


    Tretí ročník minifutbalového turnaja ukončil futbalové dianie na PaSA Turčianske Teplice v tomto školskom roku. Uskutočnil sa dňa 06.06.2018 na multifunkčnom ihrisku Základnej školy v Turč. Tepliciach.
    Zmenil sa formát turnaja, keď medziročníkové podujatie sa zmenilo na Futbalový pohár dievčat pedagogických škôl Slovenska. Pozvanie na toto športové súperenie prijali reprezentačné družstva zo stredných pedagogických škôl v Leviciach, Lučenci a Čadci.
    Víťazom sa stalo naše družstvo s plným bodovým ziskom a skóre 22 : 6. Najlepším strelcom turnaja sa stala Aneta Machciníková a najlepšou hráčkou Diana Petrová, študentky PaSA Turčianske Teplice. Sofia Ondriškovičová z Levíc bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka turnaja.
    Víťazné družstvo hralo v zostave Nikola Janetková, Julia Sudorová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová, Dominika Pišteková a Diana Petrová. Patrí im poďakovanie za predvedenú hru a výborne výsledky počas zápasov, keď reprezentovali PaSA Turčianske Teplice. Škoda, že záverečného turnaja sa nemohli zúčastniť hráčky Veronika Dobierková a Pavla Mojtová, ktoré zásadným spôsobom prehovorili do futbalového diania na našej škole.
    Nie menšia vďaka patrí aj podpornému teamu, ktorý sa postaral o plynulý priebeh podujatia, hlavnému rozhodcovi Ing. Milanovi Nátherovi a v neposlednom rade vedeniu PaSA Turčianske Teplice za vytvorenie priaznivých materiálnych, organizačných a ekonomických podmienok.
    Bola to výborná sezóna, keď dievčatá povyhrávali všetky zápasy. Ostáva nám len dúfať, že za naše vynikajúce štvrtáčky príde budúci rok adekvátna náhrada do prvého ročníka.
    Mgr. Svetozár Thomka
012345


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA V PRÁCI BUDÚCICH UČITELIEK


    Jednou z ciest ako umožniť žiakom zažiť radosť z myslenia, objavovania a riešenia problémov je hra alebo súťaž.
    Takáto predstava stála aj pri zrode medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan ,
ktorej 21. ročník sa uskutočnil aj na Slovensku.
    Zažiť pocit, že rovnaké úlohy riešia milióny žiakov v 70-tich krajinách sveta, mohli všetci žiaci – od prváčikov až po maturantov. A súťažili aj tí naši. V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 51 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Držiteľkou titulu školský šampión sa stala Charlotte Silvia Démuthová (III. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu s Evou Serdelovou (I. C), Barborou Kostelanskou (III. C) a Barborou Kopeckou (IV. C) . Žiadny riešiteľ však neobišiel naprázdno – dostal diplom, darček a najmä benefit – cennú skúsenosť v riešení úloh, ktoré vyžadujú „zdravý sedliacky rozum“ a nie nadrilované vzorce a postupy.
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.

    Priestory školskej knižnice ožili v júnových dňoch matematickými príbehmi. Vládla v nich kráľovná MATEMATIKA spolu so služobníctvom – číslicami, optickými symbolmi, geometrickými tvarmi. Na výstave hravej matematiky sme cestovali rozprávkovým autobusom, objavovali úskalia labyrintov z rovných, krivých a uzavretých čiar, pričom sme boli nútení neustále počítať, objavovať, skladať. Aj takto vyzerá v praxi prepojenosť matematiky a umeleckých výchov. Žiaci 2. a 3. ročníka denného štúdia odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa tejto úlohy zhostili na výbornú. V nastúpenom trende im vhodne sekundovali aj poslucháči 1. a 2. ročníka diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia.
    Budúce učiteľky a vychovávateľky vo svojich prácach z metodiky rozvíjania matematických predstáv odhaľovali tajomstvo a reč matematiky cez motivačné príbehy, v ktorých dominovala detská hravosť, zvedavosť a trpezlivosť.
    A kto bol najlepší? Každý, kto prejavil radosť zo samotnej práce, ochotu byť tvorivým a prehlbovať záujem o sebavzdelávanie.
    Mgr. A. Kamarýtová, PaSA
01234567891011121314


DILONGOVA TRSTENÁ PRINIESLA ÚSPECH - 1.6.2018


    Medzinárodný deň detí je dňom, keď si uvedomujeme, ako nás deti potrebujú, no ešte viac vnímame, ako my potrebujem ich – ich úsmev, radosť, energiu, veselé džavotanie, niekedy aj zraňujúcu priamočiarosť. Nielen rodičia, ale aj učitelia sa počas svojej práce tešia na tieto radostné
momenty, na chvíle, keď im „ich deti“ dávajú zo svojej lásky, keď im robia radosť svojimi úspechmi a tým znásobujú zmysel učiteľskej profesie.
    Tohtoročný 1. jún priniesol pocity radosti a hrdosti do kabinetu slovenského jazyka PaSA, a to vďaka recitačnému výkonu Ivany Bohuckej, žiačky III. B, ktorá na celoštátnej súťaži v recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézii a prózy Dilongova Trstená získala pekné 3. miesto (prednes poézie, Pavel Ušák-Oliva: báseň V detskej nemocnici zo zbierky Oblaky). K úspechu sa pripojili aj zaujímavé stretnutia so študentmi z celého Slovenska a skúsenosť, ktorá pomôže Ivke v jej ďalšom osobnom i profesijnom raste.
    Sama svoje dojmy opísala takto:
    "Hneď na začiatku nás privítali divadlom s názvom Vo veži, kde hrali herci z ochotníckeho divadla z Trstenej. V mojej kategórii bol chlapec s poruchou reči, no napriek tomu nádherne recitoval a vyhral 2. miesto. Týmto chcel ukázať, že všetko je možné, pokiaľ chceme. Myslím, že sa stal inšpiráciou nejedného recitátora. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže, kde boli recitátori z celého Slovenska (Michalovce, Lúčenec, Spišská Nová Ves, Námestovo...)."
    Našej víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta, okresu i kraja.     S. Sudorová, PaSA
0


GRAFIKA NA PC - máj 2018


    V dňoch od 10.5.2018 do 29.5.2018 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC.     Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z 2. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
    1. kategória: tvorba portrétu vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť portrét podľa vlastného výberu
        - hodnotila sa predovšetkým podobnosť portrétu s originálom
    2. kategória: tvorba ľubovoľného obrázka vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
        - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. kategória: Kreslenie portrétu
    1. miesto: SUDOROVÁ Júlia IV.C, URSÍNYOVÁ Lenka III.B
    2. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra III.B, HUBČÍKOVÁ Katarína II.B
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka IV.C, OHURNIAKOVÁ Rebeka II.A


2. kategória: Kreslenie ľubovoľného obrázka
    1. miesto: MICHALICOVÁ Adriana III.B
    2. miesto: PALIDEROVÁ Mária II.B
    3. miesto: ČERŇANSKÁ Daniela II.C

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela

01234567891011121314151617


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ

    Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy prvého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

Výsledky súťaže:
    1. miesto: kolektív triedy I. A
    2. miesto: kolektív triedy I. D
    3. miesto: kolektív triedy I. B a I. C


    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


ROZLÚČKA S MATURANTKAMI - 11.5.2018


    ,,Hurá, hurá dneska je matura,
    make up a frizúra,
    manikúra, pedikúra.
    Hurá, hurá dneska je matura,
    otázok je fúra,
    pomôže len otec Furas.
    Hurá, hurá dneska je matura,
    som dutá ako rúra,
    ťahám Ľudovíta Štúra.“


    Zas nastal čas, kedy sme sa museli rozlúčiť s našimi kamarátkami, spolužiačkami, študentkami, štvrtáčkami, maturantkami. Na našej škole sa chodby ešte nedávno plné smiechu, vtipov a sĺz šťastia zrazu zmenili na chodby smútku, plaču, žiaľu a sĺz lúčenia. Každý rok sa táto situácia opakuje, ale stále je to iné. Každodenné vysedávanie na chodbách počas prestávok, riešenie banálnych problémov v parku či na námestí alebo v MIMOZE, vtipné príhody z cestovania, trávenie spoločných chvíľ pojedaním pizze na izbách... Toto bude chýbať každej z nás, takéto chvíle sú neopakovateľné. Naše štvrtáčky sa teraz nachádzajú na obrovskej križovatke života, na prahu dospelosti.
    ,,Čo bude ďalej? Kam teraz? Čo ak nezmaturujem?“ takéto otázky sa im víria hlavou.
    My sme ich však chceli trošku potešiť a aspoň nejako im spríjemniť posledné chvíle na škole, a tak sme im pripravili 11.5.2018 rozlúčku. V tento deň pre štvrtáčky zazvonil zvonček poslednýkrát, poslednýkrát si sadli do lavíc, poslednýkrát si podali ruku s profesormi a poslednýkrát prešli alejou.
    O 11:00 hod. (po tretej vyučovacej hodine) začala pred budovou školy hrať hlasno hudba vychádzajúca z aparatúry a postupne sa začali všetci študenti a profesori stretávať. Pohľady nastúpených profesorov a zvedavých študentiek nižších ročníkov boli upriamené na schody, po ktorých schádzali naše štvrtáčky. Nie ako strapaté, neupravené dievčatá, ale už ako elegantné, sebavedomé dámy. Po ich nástupe nasledovala hymna Slovenskej republiky, po ktorej so slzami v očiach a s roztraseným hlasom dievčatá štvrtých ročníkov nádherne zaspievali študentskú hymnu GAUDEAMUS, za čo ich profesori a ostatní študenti odmenili potleskom. Nasledoval príhovor riaditeľky školy, ktorá vyzdvihla výborný prospech 4.C triedy, vzornú dochádzku 4.B a všetkým odchádzajúcim maturantkám popriala veľa šťastia tak na maturitnej skúške ako aj v ďalšom živote. Bez pár príjemných a úprimných slov na rozlúčku sa nezaobišli ani naše štvrtáčky a v neposlednom rade ani žiacka školská rada. Mnohé študentky boli za svoju prácu, účasť v súťažiach a reprezentovanie školy odmenené knižkami od svojich triednych profesoriek. Po odmeňovaní sa predviedli svojim nádherným hlasom a obrovským talentom žiačky Petronela Balková (2.C) a Zuzana Hanajíková (1.A). Po očarujúcom speve nám bokmi zakrútili brušné tanečnice pod vedením pani profesorky PaeDr. Slávky Sudorovej. Rozlúčka bola tradične ukončená prechodom cez „Bránu do života“. Prechádzali ňou iba maturantky bez triednych profesoriek, ktoré im už len so slzami v očiach mávali. Po prechode cez bránu dostali dievčatá malú pozornosť, amulet pre šťastie od žiackej školskej rady a sladkú odmenu. Našim maturantkám už nemôžeme popriať nič viac ako zdravie a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok.
    medialistka Natália Očkajáková
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738


PROGRAM PRE SENIOROV - 20.4.18


    Dňa 20. apríla 2018 (piatok) sme my, členovia Žiackej školskej rady, dostali príležitosť a mali možnosť spríjemniť piatkové doobedie dôchodcom. Spoločne s našou koordinátorkou sme zavítali do Domova dôchodcov v Turčianskych Tepliciach v spolupráci s dievčatami z 2.D a 1.B triedy
pod vedením slečny Katky Marčekovej, ktorá celé podujatie iniciovala a viedla.
    Na začiatku programu vystúpili dievčatá z 1.B s krásnym bábkovým divadlom o Čertovi a hríbikoch. Divadlo sa seniorom páčilo, čo dali najavo svojím obrovským potleskom. My členovia rady sme pre nich pripravili rôzne stanovištia, kde si mohli zahrať spoločenské hry, maľovať obrázky, vymaľovávať antistresové omaľovánky, skladať servítky, vytvoriť si niečo, čo by ich potešilo, či pod vedením členov rady a študentiek z 2.D hrať rôzne zaujímavé aktivity. Bolo vidieť, že sme im urobili radosť a musíme potvrdiť, že sa všetci naozaj veľmi snažili. Podarilo sa nám vyčariť na tvárach nejedného dedka aj babky radostný úsmev a spomienkami sa vrátiť do ich mladosti.
    Ďakujeme im, že nám rozdali svoje životné skúsenosti, múdrosť a dobré rady, že sa s nami podelili o krátke a zaujímavé úseky svojich životov. Taktiež ďakujeme slečne Katke Marčekovej, že nám dala takúto možnosť a obohatila naše doterajšie skúsenosti i v tejto oblasti.
    Dúfame, že sa všetci cítili príjemne a tešíme sa na budúce stretnutie!
    medailistka Soňa Tomašáková
012345678910111213141516171819202122


NA RADNICI V ŽILINE - 7.4.18


    Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Dom MS v Žiline a Žilinský samosprávny kraj zorganizovali dňa 7. apríla 2018 na Radnici mesta Žilina krajské kolo v recitácii poézie a prózy pod názvom Vansovej Lomnička.
    51. ročník tejto súťaže svedčí o tom, že krása literatúry má v ľudskom živote významné miesto. Prezentácie poézie a prózy v podaní žien od 18 rokov zaujala aj našu školu, zásluhu na tom má Anka Dubovcová, dlhoročná organizátorka kultúrnych podujatí v našom meste, členka Únie žien Slovenska, Matice slovenskej a predovšetkým víťazka mnohých celoslovenských súťaží. Každý rok zavíta do našej školy, aby sa stala členkou odbornej poroty recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička. Vždy nájde talentované dievčatá, ktoré úspešne reprezentujú našu školu, mesto i región Turca na krajskej súťaži. Aj tento rok sme mali úspech, keď naša štvrtáčka, Zuzana Tomčíková, získala pekné 2. miesto v prednese poézie v kategórii do 25 rokov.
    PaedDr. S. Sudorová
0


DEŇ BLÁZNOV - 5.4.18


    Čo si myslíte o milovníkoch žartov a bláznovstiev? Nemáte ich radi? Tak začnete, pretože u nás na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Turčianskych Tepliciach sa im jednoducho nevyhnete! Deň bláznov sa na našej škole uskutočnil 5.4.2018. Na tento deň Žiacka školská rada pripravila pre naše
žiačky a dvoch žiakov výzvu, a to takú, aby dievčatá prišli oblečené ako chlapci a naopak chalani ako baby. Niektoré triedy sa s touto výzvou popasovali výborne. Najčastejším outfitom boli tepláky, mikina alebo košeľa a šiltovka. No prekvapili nás naši dvaja chlapci, ktorí na túto výzvu nezabudli a ukázali, že aj oni majú zmysel pre humor. Podľa počtu zapojených žiakov v triede celé podujatie ohodnotila ŽŠR s nasledovnými výsledkami:
    1.A- 8 bodov, 1.B- 6 bodov, 1.C- 8 bodov, 1.D- 8 bodov, 2.A- 2 body, 2.B- 8 bodov, 2.C- 1 bod, 2.D- 3 body, 3.A- 0 bodov, 3.B- 0 bodov, 3.C- 3 body, 3.D- 0 bodov. Maximálny možný počet získaných bodov bol 8.
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa výborne popasovali s touto výzvou, nebáli sa, boli odvážni a blázniví. Zároveň by sme chceli povzbudiť všetkých nezúčastnených, ktorých bolo viac ako po minulé roky, aby sa nebáli a čelili výzvam. Tešíme sa na vašu kreativitu na ďalších pripravovaných podujatiach.
    medialistka Natália Očkajáková
01


EASTER CARDS EXCHANGE 2018 - 08.03.-02.04.2018


    Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice sa spolu so žiakmi a vyučujúcimi cudzích jazykov a výtvarnej výchovy zapojili do medzinárodného projektu cez internet. Našimi partnerskými boli žiaci zo stredných odborných škôl a gymnázií z Poľska, Ukrajiny, Gruzínska, Rumunska, Litvy,
Srbska a Slovenska. Celkom sa nás zapojilo 13 partnerských škôl. Projekt sa uskutočnil v jarných mesiacoch od 08.03.2018-02.04.2018 pri príležitosti sviatku Veľkej Noci .
    Komunikácia žiakov prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku. Cieľom projektu bola oslava Veľkonočných sviatkov prostredníctvom dvoch cudzích jazykov, anglického a nemeckého, s cieľom oboznámiť žiakov na Slovensku so zvykmi a tradíciami oslavy Veľkonočných sviatkov v iných krajinách. Úlohou každého študenta bolo napísať (vytvoriť)Veľkonočný pozdrav a poslať ich v čo najväčšom počte zúčastneným a zapojeným školám, ktoré boli odprezentované a prečítané v dvoch cudzích jazykoch. Každá škola mala pripraviť aj dvojjazyčný anglicko - nemecký obrázkový slovník s typickými regionálnymi zvykmi a tradíciami. Slovníky boli zverejnené na Twinspace. Výsledkom projektu bolo naučiť sa novú slovnú zásobu a oboznámiť sa s rôznymi spôsobmi oslavy Veľkonočných sviatkov.
    Študenti ako prvé vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. Zuzany Jurečkovej 24 kreatívnych pozdravov na tému Veľká Noc a na prvých cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom v spolupráci s Mgr. Lenkou Chrobákovou Línerovou a PaedDr. Miriam Michalkovou sme do Veľkonočných pozdravov vpísali veľkonočné vinše, dvojjazyčne a aj v materinskom jazyku. Na hodinách cudzích jazykov sme spoločne vytvorili anglicko - nemecký obrázkový slovník.

Pozrite si webovú stránku projektu
Pozrite si dvojjazyčný anglicko - nemecký obrázkový slovník

012


DEŇ UČITEĽOV - 28.3.18


    Ako každý rok, tak aj tento sme si 28. marca spoločne pripomenuli krásny sviatok - Deň učiteľov. Tento deň sme sa chceli úprimne poďakovať našim učiteľom za ich namáhavú prácu a hlavne za trpezlivosť a pevné nervy s nami študentmi.
    Do školy sme prišli na 8:00 hodinu, avšak celé vyučovanie prebiehalo veľmi netradične. Učitelia zasadli do študentských lavíc, a tak sa učiteľmi stali študenti, ktorí si po dohode s vyučujúcimi pripravili na hodiny rôzne hry, zaujímavé diskusie, aktivity na precvičenie či vysvetlenie učiva, takže si naši praví učitelia mohli zaslúžene nachvíľku oddýchnuť. Cez veľkú prestávku sa všetci vyučujúci zhromaždili v zborovni školy, kde si pre nich ŽŠR pripravila krátky príhovor a malú pozornosť ako odmenu za skvelú prácu, po ktorej vystúpila i pani riaditeľka.
    Bol to deň plný zážitkov, príjemnej atmosféry podporenej hudbou z rozhlasu, dobrej nálady a úprimných úsmevov. Dúfame, že sme našich učiteľov potešili a ocenili ich úsilie a dôležitú prácu, ktorej sa venujú. Ďakujeme.
    Soňa Tomašáková, medialistka
012345


KRÁSA ŽIVOTA - 27.3.18


    „Kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí.“ (Jan Amos Komenský)
    Deň pred sviatkom všetkých učiteľov naši žiaci a vyučujúci hudby, s podporou vedenia školy a mesta Turčianske Teplice, pripravili deň plný krásy – krásy spevu. Po niekoľkých rokoch pauzy
sa opäť kultúrny dom rozozvučal piesňou v podaní žiačok školy na 5. ročníku súťažnej prehliadky v speve ľudovej a populárnej piesne – Krása života.
    Každá súťažiaca (sólistka alebo skupina) sa predstavila dvoma piesňami. V rámci súťaže bola okrem troch miest v oboch kategóriách a jediného miesta v špeciálnej kategórii – speváckych skupinách, udelená aj Cena publika, na základe hlasovania prítomných divákov a Cena predsedu poroty.
    Pri našej súťaži samozrejme nemohla chýbať odborná porota, ktorá bdela nad výkonmi našich súťažiacich. V porote zasadli: Ing. Katarína Hanková, riaditeľka PaSA Turčianske Teplice, za pedagogický zbor našej školy PaedDr. Slávka Sudorová, za žiakov minuloročná víťazka Barbora Kopecká – žiačka IV. C triedy a v neposlednom rade naši hostia zo Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach – pán Štefan Zamiška a Mgr. art. Martin Olšiak, riaditeľ ZUŠ – predseda odbornej poroty.
    Hudba sa prihovára deťom, mladým i skôr narodeným, všetkým však rovnako a s tým istým cieľom. Rozveseliť dušu, pohladiť na srdci, priniesť aspoň omrvinku potešenia do všedných dní. Krásou piesne i sprievodným slovom v podaní našich žiakov sa tento deň stal krásnym a skutočne bohatým. Klenoty v podobe piesní vychádzajúcich z našej ľudovej hudobnej kultúry ešte umocnili nádherné kroje, v ktorých sa predstavili súťažiace.
    A pre nás všetkých tu bol ešte jeden „bonus“ – súťažiace sprevádzala ľudová hudba zložená zo žiakov školy, vedená pedagógmi Mariánom Kramárom a Mgr. Ľubomírou Tumovou. Kolegyni Tumovej patrí veľká vďaka aj za umelecké spracovanie ľudových piesní pre ľudovú hudbu, za nesmierne krásnu, no náročnú prácu.

Víťazi 5. ročníka KRÁSY ŽIVOTA

Ľudová pieseň
    1. Veronika Joklová, II. B
    2. Adriana Buzáková, III. B
    3. Viktória Skubáková, I. D

Ľudové skupiny
    Natália Oravcová, Radka Potkanová, Simona Vajdová, I. C

Populárna pieseň
    1. Daniela Kuncová a Jana Chovančáková, III. D
    2. Petronela Balková, II. C
    3. Zuzana Hanajíková, I. A

Cena predsedu poroty
    Veronika Joklová

Cena publika
    Daniela Kuncová a Jana Chovančáková


    Hudobné výkony našich žiačok – súťažiacich, ľudovej hudby, dievčenského speváckeho zboru i moderátorov podujatia – Daniely Dreveňákovej (I. B) a Milana Bukovského (III. C) – boli pre nás učiteľov poďakovaním, pohladením srdca a duše i prekvapením. No rovnako aj ďalším impulzom k tomu, aby sme podporovali naše talenty, pracovali s nimi naďalej a vzájomne sa obohacovali krásou hudby i radosťou.
    Za kabinet hudobnej výchovy PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D. a Mgr. Alena Klusková

Mozaika školského života
    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúci hudobnej výchovy v PaSA Turčianske Teplice – p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová a p. Kramár, a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa konala 27. 3. 2018 v Kultúrnom dome v Turč. Tepliciach a bola venovaná všetkým učiteľom. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej a p. Kramára. Techniku, ozvučenie zabezpečoval vedúci odboru kultúry v meste, Peter Prokša. Najkrajšie však pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch. Akcia bola naozaj vydarená a čo bolo najdôležitejšie - prebehla v kultúrnom dome, a tak mohli študenti vidieť talent a odvahu účinkujúcich , navzájom sa podporiť a spolu precítiť krásu slova a hudby.
    PaedDr. S. Sudorová, PaSA


Pozrite si video


0123456789101112131415161718192021222324252627


HLAVA 20 - 27.3.18


    Dňa 27. marca 2018 (utorok) sme si my, členovia ŽŠR pripravili pre všetkých študentov školy zaujímavý program. Išlo o motivačnú besedu s Jurajom Gagom a Andrejom Krúpom.
    Dvaja mladí chalani vo veku 20 a 22 rokov, ktorí si prešli mnohými trápeniami, riešili množstvo
problémov, lámali si hlavu nad ťažkými vecami, zažili nevšedné a podnetné situácie, prišli k nám na Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Turčianskych Tepliciach, aby nám porozprávali o svojom živote, ale hlavne o svojej knihe s názvom Hlava 20 . Hneď na úvod nám vysvetlili samotný názov knihy. Hlava preto, že všetko – dobré i zlé, čo chceme i nechceme, sa rodí v našej hlave a dvadsať preto, lebo v čase jej písania mal Juraj 19 rokov a Andrej 21, čiže jednoducho urobili priemer týchto dvoch čísiel. Táto kniha je od mladých mladým a obsahuje 20 myšlienok, ktoré majú jej čitateľov nakopnúť k lepšiemu, zmysluplnejšiemu životu a majú im pomôcť prekonať strach a pustiť sa do vecí, o ktorých snívajú, po ktorých túžia! Spoločne sme si rozobrali pár takýchto myšlienok, ako napríklad: Trpezlivosť, Strach, Ovplyvnenie ľuďmi, Cestovanie...
    Študentky boli aktívne a Juraj s Andrejom, ktorí boli spontánni, uvoľnení, otvorení, úprimní, nemali problém odpovedať na rôzne otázky, ktoré padali z publika. Na konci sme si mohli knihu zakúpiť aj s originálnymi venovaniami a podpismi autorov. Takto nám spríjemnili deň dvaja ambiciózni, životom nakopnutí mladí ľudia a ukázali nám, že naozaj všetko sa dá, len človek si musí veriť a musí mať chuť a vytrvalosť ísť za svojim odhodlaním. Sme im skutočne vďační a musíme potvrdiť, že sme si z ich slov naozaj veľa zobrali.
    Keď sa beseda skončila, spoločne sme sa presunuli do kultúrneho domu na súťaž Krása života, pod vedením pani profesorky Tumovej a pána profesora Kráľa. Aj touto cestou sa chceme poďakovať vystupujúcim, za príjemný kultúrny zážitok a prajeme im, aby sa v speve naďalej zdokonaľovali a dotiahli to na vysokú úroveň!
    Soňa Tomašáková, medialistka
012345


VYNÁŠANIE MORENY V MŠ DOLNÁ ŠTUBŇA - III.D TRIEDA - 26.3.18


    Po úspešnom vynášaní Moreny na Horných Rakovciach si nás - žiačky z III.D triedy zavolala aj MŠ Dolná Štubňa. Veľmi sme sa tomu potešili. Obliekli sme sa do krojov a v tej iste zostave sa vydali do MŠ, kde nás už žiarivé očká detí a pani učiteľky vrelo vítali. Atmosféra bola príjemná. Široko ďaleko
sa ozýval náš spev a spev detí. Prechádzku spríjemnili žiačky, ktoré hrali na gitare a nechýbala ani heligónka.
    Keď sme prišli k potoku, deti sa už nevedeli dočkať, kedy Morenu zapálime a hodíme do vody. "Pác Muriena do vody! Pác Muriena do vody!" Na tento náš pokrik sme hodili zapálenú Morenu do vody a všetci sme sa radovali. Veríme, že sme z TR vyhnali nebezpečné choroby a urýchlili sme samotný odchod zimy, tak ako v to verili aj naši predkovia.
    Lucia Šinálová III.D
01234


PASA V NEMOCNICI - 22.3.18


    Dňa 22.marca 2018 (štvrtok) sme sa my, členovia Žiackej školskej rady rozhodli navštíviť Univerzitnú nemocnicu v Martine. Veľmi sme sa tešili na chvíle, kedy na tváričkách detí uvidíme úprimné úsmevy. Pripravili sme si pre ne veľa aktivít a spoločných hier. Na spríjemnenie atmosféry
sme si pozvali na pomoc dievčatá z I.B triedy, ktoré si nacvičili bábkové divadlo o Čertíkovi a hríbikoch.
    Malí pacienti si mohli dotvoriť rôzne pohľadnice, vymaľovať rozprávkové omaľovánky, alebo sa spolu s nami zahrať spoločenské hry. Personál na oddelení nám dovolil navštíviť aj tých pacientov, ktorí sa nemohli pohnúť z lôžka. Tým sme čítali z rozprávkových knižiek, rozprávali sa s nimi, spievali, hrali na keyboarde, či hrali rôzne hry. Deťom sa veľmi páčilo a treba pochváliť aj skvelo nacvičené bábkové divadielko pod vedením kreatívnej a šikovnej slečny Marčekovej, vďaka ktorému aspoň nachvíľku zabudli na svoje bolesti.
Veríme, že sme všetky detičky potešili, či už našej prítomnosti alebo pripraveným aktivitám, a že sa poriadne zabavili. Urobilo nám obrovskú radosť vidieť veselé deti, ktoré v ten moment na slovo „nemocnica“ ani nepomysleli.
    Soňa Tomašáková, medialistka
01234


VYNÁŠANIE MORENY V MŠ HORNĚ RAKOVCE - III.D TRIEDA - 21.3.18


    "A Morena, Morena, za koho si umrela? Za turčianske dievky, za švárne panenky, ruža, fiala."     Táto pieseň sa niesla po celých TR dňa 21.3.2018 a vychádzala z hrdiel žiačok z III.D triedy, ktoré sa rozhodli, preniesť sa do minulosti a predviesť deťom, ako naši predkovia slávili jarné zvyky a
obyčaje. Jedným z nich bolo aj vynášanie Moreny či Murieny. Bola to slamená bábka, oblečená do dievčenských šiat a symbolizovala chorobu, smrť, zimu a ľudia verili, že keď ju zničia – prídu teplejšie dni.
    Dievčatá si priniesli vlastnoručne zhotovenú Morenu a spolu s deťmi sa vydali na prechádzku k potoku, kde Morenu hodili do vody. Cesta netrvala veľmi dlho, pretože žiačky ju spríjemnili krásnym spevom a hrou na heligónke. Predtým, ako žiačky hodili Morenu do vody, deťom najskôr zaspievali piesne ako: Už tá jar ide, Vyniesli sme máj, Muriena naša. Nechýbali ani hudobné nástroje ako gitara a flauta, ktoré spredvádzali spev žiačok. Keď už Morena plávala v potoku, dievčatá sa zaradovali a povedali: "Murienu sme vyniesli, šťastie sme si priniesli." Na záver si ešte zatancovali spolu s deťmi.
    Sme veľmi rady, že sme mohli spolu s deťmi vyniesť Morenu a stráviť s nimi deň. K záveru by sme sa chceli poďakovať pani profesorke Tumovej za pomoc pri príprave tohto programu.
    Lucia Šinálová III.D
01234567891011


15. VÝROČIE KOLOVRÁTKA - 15.3.18


    Dňa 15.3.2018 sme sa ako študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie zúčastnili pri príležitosti 15. výročia založenia projektu regionálnej výchovy v materských školách – KOLOVRÁTOK, ktorý zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Žilina celoslovenskú odbornú regionálnu
konferenciu pre pedagógov predprimárneho vzdelávania s názvom: Možnosti aplikovania regionálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní.
    Účastníci konferencie si v úvode vypočuli príhovory a pozdravy pozvaných hostí. Po krásnych slovách gratulácie k 15. výročiu projektu KOLOVRÁTOK vystúpili deti materských škôl cez pomyselnú Zlatú bránu do sveta slovenských ľudových rozprávok a pohybových ľudových hier, vyčítaniek, rečňovaniek a rapotaniek.
    Po vystúpeniach detí z materských škôl, sme si vypočuli referáty o regionálnej výchove a jej možnostiach využitia cez obsahové celky v teoretickej a v praktickej rovine v podaní odbornej garantky PaedDr. Miroslavy Gašparovej PhD. a lektorky Doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. a pani učiteľky Anky Dubovcovej z DMS Žilina a Ľubky Kučerovej z MŠ Strečna. Prestávku obohatili spevom, tancami a hrou na hudobných nástrojoch deti z ľudového súboru DFS Cipovička.
    S možnosťami využitia rozprávky v zážitkovom učení sme sa mohli záčastniť na workshope Doc. PaedDr. Barbory Kováčovej PhD, ktorá svojim dynamickým prístupom rozpohybovala účastníčky na workshope s názvom Pec nám spadla, kde vládla veselá, radostná atmosféra. V ďalšom zážitkovom workshope Fúkaj, fúkaj vetríčku nám lektori Mgr. Mária Žilíková, PhD. a PaedDr. Robert Žilík predstavili hudobné činnosti a aktivity vhodné pre praktické činnosti detí v materských školách. Hru na originálnych tradičných hudobných nástrojoch ako sú píšťalky, strunové nástroje, prírodné bubienky, drumbľa, gajdy a gajdice, atď. obohatili o motivačné rozprávanie o malom chlapčekovi Celkovi, ktorý žil vo svete veľkom. Účastníčky si napokon prakticky vyskúšali aj ich výrobu. Mohli sme si vypočuť originálnu hudbu vychádzajúcu z ľudovej a stredovekej hudby, veľmi príjemnú na počúvanie.
    Okrem týchto workshopou sme sa mohli zúčastniť aj tvorivých dielní, ako krása paličkovania, ktoré mala na starosti lektorka Anna Krčmáriková, ako členka Klubu paličkovanej čipky Turie. Ďalšie zaujímavé tvorivé dielne viedli lektorky: Katarína Mistríková – šitie textilných bábik, Iveta Šibíkova – tvorenie veľkonočných húsok zo šúpolia. Štvrtou tvorivou dielňou nás do tajov drôtovanej čipky na veľkonočnom vajíčku zaviedla lektorka Jaroslava Volfová.
    Sme naozaj veľmi poctení, že sme mohli byť súčasťou tejto odbornej konferencie.
    Napísala: žiačka Petronela Balková, II.C ,
    Zdroje: mesto Žilina s tvárou.

Pozrite si video


012


NAŠE MLADÉ TALENTY


    Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá dáva šancu žiakom na osobný rozvoj, podporuje ich v intelektuálnom raste, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia.
    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi 5 ponúknutých tém. Na výber boli témy: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. V silnej konkurencii sa nestratili ani študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Napriek tomu, že neobsadili prvé priečky v celkovom hodnotení, preukázali vedomosti v aktuálnych témach, prezentovali svoj talent, čím pomáhajú šíriť dobré meno školy a jej pedagógov.
    V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Diplom s titulom Expert v téme Mozgolamy získali Claudia Bartová (I. B), Eva Serdelová (I. C), Katarína Hubčíková (II. B), Lucia Balážová (II. B) a Barbora Kostelanská (III. C). Úspešnou riešiteľkou v téme Góly, body, sekundy sa stala Martina Čupcová (II. B) a v téme Dejiny, udalosti, umenie – žiačky Klaudia Križaníková (III. C) a Soňa Jankovská (III. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.
Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Je perfektnou spätnou väzbou pre učiteľa. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky ako aj oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.
    Mgr. Alena Kamarýtová


VALENTÍN A KYTICE - 14.2.18


    Tak ako už mnohí viete, 14. február je dňom zaľúbených. Každý človek si praje nájsť svoju pravú lásku, cítiť sa šťastný a hlavne milovaný. Ľudia si v tento deň kupujú kvety, dávajú symbolické darčeky, pohľadnice, píšu si zaľúbené listy.
Aj my členovia ŽŠR sme pripravili pre študentov našej školy vyzdobenú valentínsku škatuľu, do ktorej mohli týždeň pred spomínaným sviatkom vhadzovať listy či odkazy adresované niekomu, koho majú radi. Krabica sa nám zaplnila valentínkami, ktoré sme v deň D, vlastne deň V, osobne roznášali adresátom. Počas každej prestávky nám v rozhlase zneli sladké, zaľúbené pesničky vytvárajúc tú správnu atmosféru.
    A keďže Valetín je o vzťahoch a pozitívnych emóciách, chceli sme vyčariť úsmev na tvárach aj našim pedagógom. Každá trieda mala za úlohu vyrobiť pre svojho triedneho učiteľa kyticu, ktorá by bola skutočne originálna a kreatívna. Tento krát sa kreativite medze naozaj nekládli. Dievčatá vytvorili pre svojich triednych bravúrne kytice, či už boli z papiera, cestovín, pasteliek, fotiek a rôznych iných pomôcok. Cez prestávky chodila ŽŠR po triedach a spolu s valentínskou poštou zároveň hodnotila vytvorené kytice. Bolo ťažké rozhodnúť, ktorá bola najoriginálnejšia a najkreatívnejšia. Zapojeným triedam sme sa snažili čo najspravodlivejšie udeliť body, ktoré sú vyvesené na nástenke ŽŠR. Najvyšší počet bodov (10) dostali triedy I.A a III.C. Veľmi milo nás prekvapil prístup I.B triedy, ktorá bola v čase tejto akcie na lyžiarskom kurze, no i napriek tomu sa do podujatia zapojili, kyticu vyrobili a dali ju predčasne svojej triednej. Sú úžasným príkladom toho, že kto chce, tak ten naozaj urobí bez hundrania a hľadania si výhovoriek všetko!
    Všetkým zapojeným chceme poďakovať za skvelý prístup a dúfame, že sa takto kreatívne budú zapájať aj do iných akcií usporiadaných Žiackou školskou radou.
    medailistka Soňa
012345678


NÁVŠTEVA LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI - 13.2.18


    Dňa 13. februára sa naša trieda II.B s triedou II.A zúčastnili exkurzie v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Ráno sme sa obidve triedy stretli na vlakovej stanici v Turčianskych Tepliciach. Prišiel ku nám rýchlik do Banskej Bystrice, z ktorého nám kývali niektoré spolužiačky a
pani profesorky. Nastúpili sme, sadli na miesta a mohli sme vyraziť. Skoro nikto sa nedíval z okna, ale všetci sme si pospali. Ani sme sa nenazdali a boli sme na stanici Banská Bystrica mesto. Vystúpili sme a nasledovali pani profesorky. Postupne sme prechádzali mestom a námestím, kým sme neboli pred samotnou budovou múzea. Boli sme zvedavé ako to tam vyzerá a čo nové uvidíme a dozvieme sa. Vošli sme dnu a čakali, kým si pre nás prídu naše sprievodkyne, ktoré nám mali všetko ukázať. A o chvíľu sa tak aj stalo, prišli sprievodkyne a rozdelili si nás podľa tried.
    Ako prvé sme išli do Bábkového salóna. Tam sme sa dozvedeli o vývine bábok a známych bábkohercov. Sprievodkyňa nám rozprávala o marionetách, jamajkach, maňuškách a nakoniec sme si ich mohli aj skúšať a hrať s nimi. Veľmi nás to bavilo a rozvíjali sme si svoju fantáziu s bábkami. Na koniec sme si dali ešte spoločné foto a mohli sme sa ísť nadesiatovať.
    S druhou sprievodkyňou sme išli do hudobného múzea, kde nám rozprávala o tom ako naši predkovia vyrábali rôzne píšťalky, fujary, husle a gajdy. Videli sme aj rôzne trúby, ktoré používali pastieri a aj zvončeky na dobytok a vozy. Na čo sme sa najviac tešili bolo, keď sme si mohli skúsiť zahrať na píšťalkách, fujare a trúbe.
    Ako posledné sme ešte navštívili hudobné átrium. Zahrali sme si tam na rôznych nástrojov dnešnej doby. Prezreli sme si celé átrium, pozerali sme knihy, počúvali pesničky a ako posledné sme sa ako celá trieda podpísali do hrubej knihy návštev.
    Rozlúčili sme sa a vrátili sme sa späť na vlakovú stanicu, ale najprv sme museli prekonať preplnenú MHD. Tlačili sme sa tam ako sardinky, ale aj tak mobil cvakal fotku za fotkou.
Na stanici sme nasadli do vlaku, ktorý nás zaviedol späť do Turčianskych Teplíc a rozlúčili sme sa s Banskou Bystricou.     Magdaléna Harmatová a Lucia Balážová II.B
01


CESTA OKOLO SVETA - 1.2.18


    Dňa 1.2.2018 si ŽŠR rada pre študentov našej školy pripravila celodenné podujatie počas vyučovania s názvom „Cesta okolo sveta“. Celá príprava na túto udalosť sa začala omnoho skôr, hneď po vianočných prázdninách 10.1.2018, kedy predsedovia a podpredsedovia všetkých tried
školy prišli cez veľkú prestávku do zasadačky vylosovať jednu zo 16 krajín sveta pre svoju triedu. Ponuka bola rôznorodá: Keňa, Japonsko, Egypt, Jamajka, Mexiko, Čína, Madagaskar, Brazília, Kuba, USA, Nový Zéland, Thajsko, Hawai, Rusko, India, Austrália. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanej krajine, vyzdobiť si triedu, vyrobiť si kostýmy, naštudovať si podrobné informácie o krajine, zaspievať alebo pustiť hymnu, naučiť sa základné pozdravy, pripraviť typické jedlo a toto všetko predstaviť v 10-minútovej prezentácii. Úlohou a poriadnou výzvou pre študentskú radu zas bolo zostaviť harmonogram, podľa ktorého celé podujatie prebehne a pri prezentáciách sa vystriedajú všetky triedy a zároveň všetci budú mať príležitosť vidieť každú prezentáciu.
    Vo štvrtok ráno 1. februára po prekročení prahu školy každý okamžite zabudol na to, že je v škole. Priestory priam vyžarovali kozmopolitnú atmosféru. Čulý ruch na chodbách, kedy sa žiaci so svojimi učiteľmi podľa harmonogramu presúvali „z krajiny do krajiny“, pripomínal terminál obrovského letiska, na ktorom sa v zhone a chvate pohybujú ľudia rôznych národností. Dvere na každej triede sa stali bránou v priestore a čase. Za pár minút sme sa z Turčianskych Teplíc presunuli do starovekého Egypta priamo do útrob pyramídy, kde nás Kleopatra zasvätila do tajomstiev faraónov, ich mumifikácie i posmrtného života. O chvíľu na to sme boli súčasťou dynamického a farebného karnevalu v Riu, následne nás omámili éterické vône na pravej thajskej masáži, kde sme sa mohli pohostiť na pikantných thajských špecialitách, od Thajčanov rovno k protinožcom do horúcej a „jedovatej“ Austrálie a vzápätí nás schladila nekonečná ruská Sibír.
    Mohli sme vidieť nápady od výmyslu sveta, a to doslova! Študenti sa postavili výzve projektu zodpovedne, boli veľmi kreatívni, energickí, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, koordinátorka žiackej školskej rady pani profesorka Zajacová a pani profesorka I. Marčeková zastupujúca pani zástupkyňu Badinovú. Celkový počet bodov, ktorý mohla získať každá trieda, bol 35, a tie boli rozdelené do nasledovných kategórií: plagát/5, výzdoba triedy/7, kostýmy/5, info o krajine/15 (pozdrav, vlajka, história, osobnosti, príroda, náboženstvo, kultúra, festivaly, jedlá, atď.), dodržanie času/3body.
    Podľa priemeru spočítaných bodov vyhrala trieda II.A s krajinou USA s počtom bodov 34,3. Elvis Presley nás veľmi vtipne previedol najdôležitejšími časťami USA i oboznámil nás s inými osobnosťami tejto obrovskej krajiny, ako aj s najtypickejšími a najobľúbenejšími jedlami.
    Na druhom mieste skončila trieda II.B s krajinou Nový Zéland s počtom bodov 33,6, ktorí nás privítali zaujímavo, a to príchodom ich náčelníka kmeňa za sprievodu vlastnej živej hudby. Ich program pokračoval tancom s veľmi krásnymi kostýmami a originálnou choreografiou.
    Tretie miesto získala trieda III.A s krajinou Austrália, s počtom bodov 32,7. Privítanie rituálnym aborigénskym tancom, ktoré vyvrcholilo vystrelením konfiet a prípitkom so študentskou radou, malo magickú silu. Celá atmosféra sa veľmi príjemne uvoľnila vďaka humoru zmäteného zahraničného turistu, ktorý aj napriek svojej turistickej príručke nemohol nájsť ten správny cieľ.
    Srdečne blahoželáme výhercom, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich nápady, čas a prezentácie a zvlášť chceme pochváliť naše prvácke triedy, ktoré sa výborne a s humorom popasovali s touto výzvou. Ich prezentáciami sme boli veľmi milo prekvapení! Počínali si skvele! Chceli by sme sa tiež poďakovať našim štvrtáčkam, že aj napriek usilovnej príprave na maturitu, sa všetky zapojili do tejto celoškolskej akcie. Atmosféra na škole bola neopakovateľná a dúfame, že v tomto duchu bude pokračovať i zvyšok     školského roka a našich pripravovaných podujatí.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková

1. miesto - II.A - USA

Pozrite si video


01234567891011121314151617

2. miesto - II.B - NOVÝ ZELAND
012345678910111213

3. miesto - III.A - AUSTRÁLIA
012345678910111213

OSTATNÉ TRIEDY
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839


NAJAKTÍVNEJŠIA TRIEDA ZA AKTIVITY ŽŠR V 1. POLROKU


    Polrok je už za nami a opäť prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za zapájanie sa do aktivít ŽŠR v prvom polroku šk. roka 2017/2018. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované aktivity: mikulášska brada a jesenné hody.
    Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás veľmi mrzí. Do žiadnej aktivity sa nezapojila trieda 4.B. Triedy 1.A, 2.A, 3.B, 4.A sa zapojili menej, no sú medzi nimi aj také, ktoré sa pravidelne zúčastňujú, a to sú: 1.B, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C. Po vyhodnotení a spočítaní bodov, sa výherkyňami stali dievčatá z 3.A s počtom bodov 16. Blahoželáme výherkyniam a všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venujú našim akciám. Naďalej ich povzbudzujeme k stálej aktivite a spríjemňovaniu atmosféry na škole počas školského roka. Ďakujeme.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková


1+1=3? - 30.1.18


    „Juhúú, a zas je to tu!“ povedali sme si ráno 30.1.2018 MY - členovia ŽŠR spolu s našou koordinátorkou pani prof. Zajacovou, keď sme sa tešili na náš už tradičný teambuilding v podobe divadelného predstavenia. Je predsa dobré vymeniť všetky povinnosti a dlhé zasadnutia za
neformálne posedenie si v čokoládovni pred predstavením a trochu zábavy v divadle.
    Predstavenie, na ktoré sa nám podarilo dostať, je situačná komédia 1+1=3 , ktorá zabáva návštevníkov Komorného divadla v Martine už vyše 17 rokov! Toto číslo hovorí nie len o vysokej kvalite scenára, ale i o mimoriadnych hereckých výkonoch! Témou Cooneyho komédie sú peripetie spojené s láskou, manželstvom, sexom a neverou, čo nie je vôbec nová téma. Nový je netradičný pohľad a spracovanie manželského trojuholníka s obrovskou dávkou humoru, zveličovania, sarkazmu a „uťahovania“ si zo samých seba. Počas celého predstavenia publikum vybuchovalo salvami smiechu a ani jedno oko nezostalo suché! Trvalo by dlho, kým by som vyrozprávala obsah neskutočne domotaného príbehu. Najlepšie bude, keď sa do divadla vyberiete a pozriete si to všetko na vlastné oči! My sa tešíme na ďalší teambuilding.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková.
01


FAŠIANGY V ŠKD DIVIAKY - 31.1.18


Počuli ste už o tom? Nie? To nemyslíte vážne! Nepočuli ste o tom veľkom karnevale v Diviakoch?
Ak nie, tak ja vám o tom niečo poviem. Zvieratá, príšery, čarodejnice, rozprávkové bytosti sa zišli na jednom mieste. Spoločne sa všetci zabávali, tancovali, spievali. Zavítala k nám aj čarodejnica
so saxofónom. Cigánky nás pobavili piesňami a tancom.
    Samozrejme nesmiem zabudnúť na nášho Pampúšika. Stačilo sa na neho pozrieť a už sa nám zbiehali slinky.
Všetci sme mali nezabudnuteľný zážitok.
    Natália Sklenárová, III. B trieda
01234


ŠESŤ HODÍN UMELECKÉHO SLOVA - 30.1.18


    Dňa 30.1.2018 sa miestnosť I.B v PaSA zaplnila študentkami 1. – 4. ročníka. Tie sa počas šiestich vyučovacích hodín snažili odkryť krásu našej i zahraničnej beletrie, a to nielen prostredníctvom výberu zaujímavých ukážok z poézie a prózy, ale hlavne precíteným prejavom.
    Aj tento rok k nám zavítala významná osobnosť – drobná, energická žienka, víťazka mnohých celoslovenských recitačných a literárnych súťaží, autorka básnických zbierok, členka Únie žien Slovenska a Matice slovenskej – Anka Dubovcová. Tá dievčatá zaujala nielen svojím krásnym, výslovnostne čistým prednesom a šatami podľa vzoru Terézie Vansovej, ale aj podrobnou analýzou ich recitačných výkonov. Samozrejme, že aj tento rok si vybrala šikovné súťažiace, ktoré budú našu školu i región Turiec reprezentovať v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.
    V mene kabinetu SJL a vedenia školy chcem nášmu hosťovi, Anke Dubovcovej, a technickému pomocníkovi – p. učiteľke Gabike Rafajovej poďakovať za pomoc pri organizovaní recitačných súťaží a dievčatám za pekný umelecký zážitok.

VÝSLEDKY RECITAČNÝCH SÚŤAŽÍ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA

VANSOVEJ LOMNIČKA
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do krajského kola
    2. Denisa Koštialiková, II. A
    3. Michaela Dikošová, II. B

Poézia
    1. Zuzana Tomčíková, IV. C – s postupom do krajského kola
    2. Vanessa Kavecká, IV. C
    3. Alexandra Plutinská. II. D

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do regionálneho kola
    2. Noemi Svetlošáková, I. D
    3. Tamara Žihlavníková, II. B

Poézia
    1. Vanessa Kavecká, IV. C – s postupom do regionálneho kola
    2. Martina Pastieriková, I. C
    3. Barbora Jarombeková, III. A

ŠTÚROV PAMATNÍK (prednes poézie a prózy pre deti a mládež)
Próza
    1. Pavol Mojto, I. C
    2. Mária Dvorščíková, II. C
    3. Veronika Oboňová, III. A

Poézia
    1. Alexandra Gašparová, II. D
    2. Karin Šlenkerová, III. A
    3. Michaela Kováčiková, I. B
    Čestné uznanie od Anny Dubovcovej získal Jakub Martinček, III. C.

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL

012


II.A na hodine metodiky výtvarnej výchovy


    


012345678


ŠKOLSKÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE - 26.1.18


Termín: 26.1.2018
Miesto: stará telocvičňa
Systém: dvojhry - vyraďovacím spôsobom, v 2 základných skupinách, na 2 stoloch, na 2 víťazné sety
Výsledky:
    1. miesto - Paulína Mojtová, IV. D
    2. miesto - Diana Petrová, I. D
    3. miesto - Denisa Koštialiková, II. A


Mgr. Ivan Kráľ - učiteľ TSV
012


FAŠIANGY V ŠKD HORNÉ RAKOVCE - 25.1.18


Pozóóór, pozóór! Hlásenie!
Dňa 25. januára 2018 zmizli z PaSA v Turčianskych Tepliciach masky. Princezné, víly a rôzne iné. Boli nájdené v ŠKD Horné Rakovce. Máme podozrenie, že tam boli fašiangy!
    Fašiangy. Niet takých dní v roku. Dni, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla.
    Žiačky IV.A triedy sa rozhodli osláviť fašiangy tak ako sa patrí. So smútkom v duši sa rozhodli rozlúčiť s našou sestrou basou. Všetky boli plné napätia. Nevedeli čo sa ďalej stane. Odíde basa navždy? Zahrá ešte niekedy?
    Nakoniec sa odpoveď dozvedeli. Naša basa ešte nezahrala posledný tón. Spolu s ňou sme spievali a tancovali až do sýtosti. Vytancovali sa aj deti v krásnych karnevalových maskách, ktoré si samé vytvorili.
    Myslíme si, že tak deti z ŠKD Horné Rakovce ako aj dievčatá zo IV.A triedy PaSA majú fašiangov dosť na celý tento rok.
    Timea Kelčíková, IV.A
012345


VIANOČNÝ KONCERT V DOME VIERY VO VRÍCKU - 20.12.17


    Dňa 20.12.2017 naša trieda II.B vystúpila s Vianočným koncertom Betlehemské svetlo v kaplnke Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta a Rodiny Nepoškvrnenej v Dome viery vo Vrícku. Prípravy muzikálu nám zabrali takmer celý mesiac, ale snaha sa vyplatila. V deň nášho vystúpenia
sme po 4. vyučovacej hodine opustili školu a autobusom sme sa dopravili do Vrícka. Boli sme milo prekvapené, keď sme tam došli. Sestričky nás prijali s otvorenou náručou. Zložili sme si veci, naladili nástroje a premiestnili sme sa do kaplnky, kde sme vystúpili s naším muzikálom Betlehemské svetlo.
    Muzikálom sme chceli ukázať akí sú ľudia v dnešnej dobe uponáhľaní - nemajú čas na nikoho iného a myslia len na seba. Nemysleli dokonca ani na malého Ježiša, ktorý chcel s nimi stráviť vianočné sviatky. Prijala ho chudobná rodinka, ktorá nemala peniaze ani na chleba, ale podelili sa s ním o to málo, čo mali. Až nakoniec sa stal zázrak. Rodičia v tejto rodinke dostali prácu a práve vtedy zmizol malý Ježiš. Vtedy si uvedomili, kto to bol a pochopili, že on je to svetlo, pravé svetlo lásky a dobra.
    Celé vystúpenie bolo veľmi dojemné a rovnako ako sestričkám aj poniektorým z nás vyšla slzička. Na záver sme si spolu so sestričkami zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc a obdarovali sme sestričky medovníčkami ako poďakovanie, že nás prijali a bol to náš darček k blížiacim sa sviatkom. Niektoré dievčatá doniesli aj vlastné dary zo svojho domova. Sestričky boli veľmi vďačné, no niektoré sa nemohli muzikálu zúčastniť, pretože im to zdravotný stav nedovoľoval. Pre nich bol pustený rozhlas, cez ktorý nás počuli.
Sestričky nás taktiež veľmi milo prekvapili. Pripravili nám slávnostný obed - vianočnú kapustnicu a výborné koláčiky. Dali nám aj malé darčeky na pamiatku. Všetci sme odchádzali s úsmevom na tvári. Na tento deň budeme všetci ešte dlho spomínať.
    Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí s nami muzikál pripravili a umožnili nám vystúpiť vo Vrícku. Veľká vďaka patrí pani profesorke Tumovej, Badínovej, sestričke Vojteche a pánovi profesorovi Kramárovi. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
    Lucia Balážová II.B
01234567891011


PREDVIANOČNÉ RADOVÁNKY - 15.12.17


    Ako každoročne, aj tento rok sme spolu s učiteľmi a študentmi oslávili Vianoce po svojom.
    V tvorivých dielňach si študenti mohli vyrobiť snehuliačikov z korálok a štipcov, či soba z orechových škrupiniek. Pre menej zručných tu boli pripravené vianočné trhy, kde si pre svojich blízkych mohli kúpiť
logo_itic napríklad ručne robené mydlo, doma vyrobený včelí vosk, perníčky alebo ručne vyrábanú kabelku z rifľoviny. Pravý nealkoholický vianočný punč si žiaci vychutnali v krásne vyzdobenej triede, kde sa púšťali vianočné pesničky, hrali sa rôzne spoločenské hry a každý mal možnosť odfotiť sa pri foto stene, ktorú sme si pre žiakov školy pripravili aj minulý rok. Neskôr sme sa všetci spoločne presunuli do kultúrneho domu, kde sme si pozreli vianočný program. Prezentoval sa nám dievčenský zbor, hudobný orchester, dievčatá s krátkou scénkou o príbehu Vianoc a mohli sme vidieť orientálny i scénický tanec.
    Tento deň sme si užili a medzi nami vládlo ozajstné kúzlo Vianoc. Chceli by sme sa poďakovať všetkým pedagógom a študentom, ktorí sa v tento deň podieľali na príprave programu tak v priestoroch školy ako aj v kultúrnom dome. Všetkým prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a šťastný nový rok 2018.
    Miriam Forgáčová, predsedkyňa ŽŠR

    VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
0123456789101112131415

    VIANOČNÉ TRHY
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

    VIANOČNÝ PUNČ
0123456789

    VIANOČNÝ KONCERT
0123456789101112131415161718192021222324252627


VESELŠIE VIANOCE S UNICEF-OM - 12.-14.12.17


    V dňoch 12.-14. decembra 2017 (t.j. utorok až štvrtok) sa naša škola prostredníctvom členov žiackej školskej rady tak ako každý rok zapojila do dobrovoľníckej verejnej vianočnej zbierky UNICEF. Táto zbierka prispieva k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť,
mali prístup ku zdravotnej starostlivosti, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie a ochranu pred násilím. Tento rok bola zbierka určená predovšetkým pre detičky z Ukrajiny, Jemenu a Južného Sudánu.
    Naši členovia ŽŠR sa v týchto dňoch vybrali do miestnych škôl a následne do ulíc mesta. Žiaci a obyvatelia mesta mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, za ktorý ako poďakovanie dostali vianočnú pohľadnicu. Celková vyzbieraná suma za tieto tri dni činila 213,31€.
    Všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky, by sme sa chceli poďakovať aj v mene UNICEFU aj v mene detičiek, ku ktorým sa pomoc dostane.
    Soňa Tomašáková, medialistka
01234


MIKULÁŠ BOL V ŠKOLE - 6.12.17


     „Na sv. Mikuláša neučí sa neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa a jednotka pripíše sa.“
    Ako každý rok tak aj tento zavítal Mikuláš na našu školu. Presne 6.12.2017(t. j. stredu) nám v rozhlase cez každú prestávku vyhrávali vianočné piesne a koledy, aby vytvorili patričnú atmosféru.
Bolo príjemné počuť, ako si naše študentky spolu s rozhlasom vyspevujú po chodbách. Počas hodín chodila žiack a školská rada v zložení Mikuláš, dvaja anjeli, traja čerti, snehuliak Olaf spoločne so škriatkom Rolandom po škole. Háčikom bolo, že Mikuláš stratil svoju bradu, a tak úlohou každej triedy bolo vytvoriť čo najdlhšiu a najkreatívnejšiu bradu práve preňho. Ak nejaká trieda túto úlohu nesplnila, nastúpili čerti a potrápili študentov rôznymi trestami, ako napríklad robením drepov či klikov. Študenti, ktorí vytvorili bradu, boli odmenení sladkou odmenou a bodmi za súťaž. Na prvom mieste sa umiestnila trieda II.B , ktorá okrem superbrady nacvičila úžasný tanec a pieseň pre Mikuláša, za čo získala 10 bodov. O jeden bod menej dostala trieda II.D a na treťom mieste sa s počtom bodov 8 umiestnili dve triedy I.C a III.A . Ani tento rok Mikuláš neobišiel pedagogický zbor. Pedagógovia taktiež Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a anjelici im rovnako ako ostatným študentom rozdali sladké odmeny. Všetky zaujímavé brady zdobia interiér našej školy a pripomínajú tento skvelý deň.
    Všetkým zapojeným žiakom do súťaže ŽŠR o najkreatívnejšiu a najdlhšiu mikulášsku bradu ďakujeme a tešíme sa na vás o rok s ďalšou súťažou.
    Vaše medialistky Soňa a Natália
01234567891011121314


VĎAČÍM ZA KAŽDÝ JEDEN NOVUČIČKÝ DEŇ - Beseda s Milkou Šipulovou, pamätníčkou 2. svetovej vojny, učiteľkou, spisovateľkou, ( bývalou študentkou terajšej PaSA)


    Mali ste niekedy možnosť pozrieť smrti priamo do očí? Myslím si, že takáto príležitosť sa mohla naskytnúť predovšetkým za čias druhej svetovej vojny, o ktorej nám povedala aj bývala študentka,
spolužiačka a kolegyňa našej školy, Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, vtedy Štubnianskych Tepliciach, Emília Šipulová. Človek by si pomyslel, že to bude obyčajná stará pani, ktorá si prešla všetkým tým, čím zvyšok tejto generácie. Opak je pravdou. Práve Emílii z očí vyžaruje sila, láskavosť a dobrota, ktorú podľa môjho názoru, nadobudla kvôli všetkým žalostným udalostiam a momentom, ktoré prežila. A z toho všetkého, čo nám mala možnosť porozprávať , ma najviac zaujal príbeh “Krvavé ráno“. Už len z názvu každému behá mráz po chrbte.
    Bola to veľká tragédia, ktorá sa udiala v osade Mladoňov, v pokojnej dedine, obývanej len trinástimi rodinami. Tragédia začala 26. októbra 1944 neskoro v noci, keď niekto začal udierať päsťou na dvere. Partizáni. Po ich príchode nastala tá osudná chvíľa, keď duše nevinných ľudí navždy stíchli. Partizáni priviedli Nemcov do malej dediny, ktorú spálili na popol. Jedinej Emílii aj s matkou sa podarilo ujsť pred zbraňami bezcitných Nemcov. Pokradli všetko, čo sa dalo, aj nové topánky Emílie, ktorej žalostný šepot privolal jedného z vojakov práve ku kríku, kde sa schovávali. A práve tu nastala tá neopísateľná chvíľa, keď sa Emíliin pohľad stretol s pohľadom nemeckého vojaka. Pozrela sa priamo a doslova smrti do očí. Ale osud im doprial šťastie, keď si vojak myslel, že sa mu iba niečo zazdalo a odišiel preč. Napriek tomu, že obe prežili, sprevádzal Emíliu a jej matku veľký zármutok a bolesť. Vnútorná bolesť, čo je asi pre každého najhoršia bolesť zo všetkých. Videli ako nemeckí vojaci zastrelili otca aj starého otca Emílie. Pri opisovaní jej pohľadu na smrť vlastného otca to bolelo aj mňa. Nikto by nechcel zažiť takú veľkú stratu. Myslím si, že tieto ženy danej situácii čelili statočne. Emília dodnes nerada spomína na túto udalosť, a kvôli jej sile a statočnosti to dotiahla veľmi ďaleko.
    Je paradoxom, že o mieste, v ktorom žijem takmer 18 rokov, sa dozvedám veci, o ktorých by sa mi ani len neprisnilo. A tomu vďačím Emílii, ktorá mi otvorila oči a dovolila cez jej slová nahliadnuť do čias vojny. Ale vďačím jej aj za to, že bola ochotná prísť do našej školy a porozprávala nám príbehy, ktoré jej len pripomenuli to osudné ráno. Vyvolali v nej opäť žiaľ a smútok, a napriek tomu z jej slov a pohľadu vyžarovala ohromná statočnosť. Po všetkom, čím si prešla, je z nej inteligentná a milá žena, ktorú považujem za jednu z veľkých osobností, a som šťastná, že som si mohla vypočuť jej príbeh a uvedomiť si, že mám na svete všetko, čo potrebujem. Mám rodinu, a vďačím za každý jeden novučičký deň, strávený s ňou.
    D. Kuncová, III. D
01


MIKULÁŠ V MŠ DOLNÁ ŠTUBŇA - 6.12.2017

012345678910


MIKULÁŠ V MŠ DIVIAKY - 6.12.2017


    Tak a je to tu zase. Tentokrát zavítal Mikuláš do Materskej školy Diviaky. Mikuláš prišiel až z ďalekej Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, konkrétne z druhého poschodia, kde sídli III.B trieda. Mikuláš musel povolať svojich pomocníkov až z výrobne hračiek
nazývaná aj internát. Ostatní Mikulášovi spoločníci a aj samotný Mikuláš museli cestovať na bájnom vlaku, pretože soby nevládali ťahať toľko darčekov takto skoro ráno. Do materskej školy sme vošli v prestrojení za žiačky pedagogickej a sociálnej akadémie a začala misia Mikuláš. Sledovali sme deti, či poslúchajú a či si zaslúžia odmenu. Deti boli veľmi dobré a tak, keď deti odišli na desiatu naša misia Mikuláš sa oficiálne začala. Konečne sme so seba mohli dať dole to otravné ľudské oblečenie a naše pravé tváre sa mohli konečne ukázať. Náš pán Mikuláš mohol nahodiť svoj čerstvo vyžehlený fešný oblek, mohol ukázať aj tú svoju snehovo bielu bradu. Na záver si nasadil svoju čiapku. Škriatkovia nezaostávali. Ich červeno-zelené outfity im padli ako uliate. Naši dvaja anjelici vyzerali božsky. Jeden z nich mal na sebe dokonca svadobné šaty. Asi si prišiel hľadať svojho milého. Naši dvaja čertíci nezaostávali za anjelikmi a vyzerali, ako keby prišli zo samotného pekla. A samozrejme Mikulášov verný záprah sobov, ktorý svojimi červenými ňufákmi svietili na cestu do materskej školy.
    Ale čo to? Už idú deti! Rýchlo sa schovať . Všetci sme boli nalepení na dverách, čakali a počúvali sme. Keď sa deti usadili, začal program, ktorý sme si pripravili pre deti.
    Naše hviezdy programu - anjelici, sa premenili na krátku chvíľu na moderátorov. Program zahŕňal hru na saxofón, hru na klavír, spev pesničky Rolničky a tanečné číslo škriatkov. A, nastala tá chvíľa. Zazvonili zvončeky a do triedy prišiel dlho očakávaný Mikuláš. Deti si pre Mikuláša pripravili básničky a zaspievali mu aj krásne pesničky. Deti neprekvapili len Mikuláša, ale aj celú jeho družinu najmä svojim spevom. Mikuláš rozdal deťom sladkú odmenu.
    Mikuláš mal pre deti a aj pre svojich pomocníkov pripravené jedno prekvapenie. Prišiel koč s koňmi, ktoré nás povozili. Náš čertík sa poučil, že na kraji sa nesedí, keď vypadol z koča. Ale zrazu zazvonili zvončeky a to znamenalo, že Mikuláš už musí odísť. Rozlúčili sme sa s deťmi a nasledovala dlháááá cesta späť na bájnom vlaku.
    Náš druhý čertík Zabúdajko nemal lístok, ale svojím čertovským úsmevom všetko vyriešil. Táák toto bol náš výlet do Materskej školy Diviaky plný zábavy a radosti. Z dnešného dna sme si odniesli množstvo spomienok, zábavy a fotiek.
    Natália Sklenárová III.B trieda
01234567


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 1.12.17


    Dňa 1. decembra 2017 sme otvorili znovu po roku bránu našej školy pre potencionálnych záujemcov o štúdium na našej škole, veď to bol aj výnimočný deň s názvom DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Program tohto dňa je zameraný na podanie informácii o priebehu talentových skúšok
z jazykovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a telesnej výchovy, naši hostia majú možnosť poprechádzať sa po chodbách našej školy, nazrieť do učební a tiež si pozrieť ukážky niektorých vyučovacích predmetov ako je pedagogika, tvorivá dramatika, cudzí jazyk, metodika matematických predstáv, so svojou činnosťou oboznámila návštevníkov aj žiacka školská rada.

    Príspevok žíačky predvádzajúcej predmet PEDAGOGIKA:

    DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 1. DECEMBER 2017
    V tento deň sa prišlo pozrieť do našej školy veľa dievčat z rôznych okresov. Na začiatku pani profesorka Kučerová a pani profesorka Laurová oboznámili prítomných s obsahom vzdelávania vyučovacieho predmetu PEDAGOGIKA.
    Žiačky I.B a III.D triedy mali pripravené vlastné piesne a básne. Trieda bola vyzdobená množstvom prác, ktoré vytvorili žiačky našej školy. Pre budúce prváčky to bolo niečo nové, zaujímavé. Pani profesorka Nátherová prezentovala videá z ODBORNEJ PRAXE - výstupy a kultúrne programy žiačok pre deti v materskej škole a v školskom klube detí.
    Dúfame, že prezentácia pedagogiky a odbornej praxe dievčatá zaujala a radi ich privítame v budúcom školskom roku.
    Jarmila Peldová a Zuzana Svítková,1.B trieda

012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637


TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM A INÝM ZÁVISLOSTIAM (AKO TO VIDÍME MY) - 11.2017


    K Európskemu týždňu boja proti závislostiam v novembri vyhlásil koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov PhDr.Tatiana Krelová súťaž o najkrajšiu nástenku s témou boja proti drogám a iným závislostiam.
    Do súťaže sa v priebehu dvoch týždňov zapojili takmer všetky triedy a hodnotiaca komisia v zložení Mgr. Zuzana Jurečková a PhDr. Tatiana Krelová, vyhodnotili nástenky tried takto:
        3.miesto – II.D
        2.miesto – II.C
        1.miesto – II.A

    Blahoželáme umiestneným (mohli sa tešiť zo sladkej odmeny) a všetkým triedam, ktoré sa do súťaže zapojili a tým dokázali, že im táto problematika nie je ľahostajná, ďakujeme.
    Tatiana Krelová, koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov
0123


STRÍDŽIE DNI V ŠKD HORNÉ RAKOVCE - 30.11.2017


     „Dnes sa prenesieme do minulosti. Pozrieme okienkom drevenej chalúpky, ako naši predkovia slávili zvyky a tradície v adventnom období.
    Ľudia mali vtedy veľa zvykov. Verili, že za rôzne trápenia, choroby a neúrodu mohli bosorky a strigy,
ktoré sa stretávali na križovatkách ciest a škodili ľuďom. Tieto dni sa nazývali Strídžie dni. Boli to dni, keď sa jeseň pomaly vytrácala a prichádzala zima.
    K týmto dňom patril:
        25. november: Katarína
        30. november: Ondrej
        4. december: Barbora
        6. december: Mikuláš
        13. december: Lucia
    Do atmosféry týchto dní sa prenesieme aj my.“


    Týmto scenárom začal 30. novembra 2017 ohňostroj spevu, tanca a ľudových zvykov IV.A triedy v ŠKD Horné Rakovce. Študentky pripravili pre deti naozaj pôsobivý a umelecky hodnotný program, ktorý ukončili spoločnou zábavou. A ozaj, prišiel aj Mikuláš.
    Kolektív IV. A triedy
012345


STRIDŽIE DNI V MŠ HORNÉ RAKOVCE - 29.11.17


    Deň, ktorý oznamoval, že STRIDŽIE DNI v MŠ v Horných Rakovciach sú už za dverami nastal dňa 29.11.2017. My žiačky z III.D sme si pre deti pripravili program, v ktorom sme im vysvetlili, čo sú to stridžie dni, aké zvyky sa robili na Katarínu, predviedli sme im Ondrejovské čarovanie a
v neposlednom rade sme si s nimi zatancovali a zaspievali. Nezabudli sme si zobrať dobrú náladu a veľa energie. Sme radi, že sme mohli uskutočnili tento program v rámci našej praxe. Veríme, že tak ako aj my, aj deti si zo sebou odniesli krásny zážitok a dúfame, že sa spoločne takto stretneme aj pri iných príležitostiach.
    Lucia Šinálová III.D
012345678


DEŇ, AKÝ TI PATRÍ - 29.11.2017


    Pekný novembrový podvečer, 29. november roku 2017 - Galéria Mikuláša Galandu privítala všetkých, ktorí prijali pozvanie Mesta Turčianske Teplice, Spolku slovenských spisovateľov a, samozrejme, i samotného autora Mira Bartoša na peknú kultúrnu udalosť – uvítať jeho novú
knihu Deň, aký ti patrí do života čitateľov, a to v prostredí, ktoré je autorovi (kurátorovi Galérie) veľmi blízke. A ako sa to už uňho stalo zvykom, spojil slovo s obrazom, a aj teraz sa okolo návštevníkov vynímali jeho kresby a akvarely.
    Okrem najbližších, priateľov a známych prišli zablahoželať autorovi k jeho novej knihe a k vernisáži primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, redaktor, novinár Peter Mišák a predseda Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska Pavol Muška. Slávnostnú udalosť otvorili študentky PaSA, štvrtáčky, Barbora Kopecká a Mária Macková. Melódiu (El condor pasa v husľovom prevedení) nacvičili ešte s p. prof. Baťkovou, čo svedčí len o starej známej pravde, že učiteľ žije ďalej vo svojich žiakoch.
    Krásu tónov vystriedali úryvky z knihy Deň, aký ti patrí. Potom sa už slova ujal jeden z krstných rodičov knižky a autor jej doslovu, Peter Mišák. Zvedavým poslucháčom stručne objasnil, aké žánre sú obsahom, tejto v poradí druhej, prozaickej knihy Mira Bartoša. Zdôraznil, že okrem publicistických textov (esejí, fejtónov, recenzií), ktoré sa venujú aktuálnym spoločenským a kultúrnym udalostiam, sa v knihe nachádzajú aj dve poviedky s autobiografickými črtami. Ocenil obsahovú, žánrovú pestrosť tejto publikácie, ktorú ešte viac posilňujú autorove ilustrácie. Slová vďaky za finančnú pomoc zazneli aj na adresu Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, Fondu na podporu umenia a Literárneho fondu, bez ktorých by táto knižka nevznikla.
    Po slovách chvály nadišla slávnostná chvíľa, krstní rodičia knižočky, pán primátor a Peter Mišák, sa ujali svojej úlohy a pramenitou teplickou vodou pokropili „oslávenkyňu“ s prianím – nech sa jej slovo ako pramenistá voda rozteká do ľudských duší a prináša svojim čitateľom silu, povzbudenie do nadchádzajúcich dní, rokov. Uvítanie knihy sprevádzala ľudová pieseň Liptov v podaní Barborky a Márie, keďže Miro Bartoš i Peter Mišák sú rodáci z Liptova.
    Viac o výtvarnej činnosti Mira Bartoša povedal predseda Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska, Pavol Muška. Vyzdvihol najmä jeho výtvarné stvárňovanie krás prírody prostredníctvom akvarelu, kresby. Veď sám autor v knihe Deň, aký ti patrí napísal, že tvoriť v prírode je preňho akýmsi rozhovorom s ňou. Po ďakovných slovách primátora Igora Husa prišiel záver oficiálnej časti, ten patril mladým umelkyniam, rodáčkam z Turca, Miroslave Kubíkovej, ktorá hosťom Galérie predviedla orientálny tanec s vejármi, a popovej speváčke (s úspechmi aj za hranicami Slovenska) Adriane Habrdovej.
    Celý večer sa niesol v príjemnej, ba až vianočnej atmosfére, stretli sa tu ľudia, ktorí milujú umenie, život, jeho krásu – jednoducho si dali deň, aký im patril: „Každý dosiahol dnes taký deň, aký mu patrí, vytvoril si ho podľa svojej miery ... Človek sa mohol stať trochu iným, väčším. Plnším o uplynulý deň.“ / M. Bartoš: Deň, aký ti patrí/
    PaedDr. Slávka Sudorová
0123456


ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA - 28.11.2017


    Symbolom boja proti AIDS a HIV sa stala červená stužka. Tí, ktorí sú nositeľmi červenej stužky, vyjadrujú podporu a solidaritu s tými, ktorí s touto chorobou denno-denne bojujú. Červenú stužku si pripína rok čo rok čoraz viac ľudí sveta. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj rôzne podujatia.
    Aj tento školský rok sa Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach zapojila do celoslovenského jedenásteho ročníka kampane „Živá červená stužka 2017“.
    Dňa 28.11. 2017 (t.j. utorok) vyšli pred školu žiaci 1. a 2. ročníkov v bielych tričkách a žiaci 3. a 4. ročníkov v červených tričkách a spoločne vytvorili symbol štyroch osôb, dvoch mužov, ženy a dieťaťa, ktorí sa spolu držia za ruky, na znak boja proti chorobe AIDS. Tieto štyri postavy predstavujú na jednej strane všetkých tých, ktorých sa choroba týka – homosexuálov, heterosexuálov, mužov, ženy i deti a na strane druhej všetkých ostatných zdravých ľudí. Nevzdávať sa! Hlavná myšlienka boja proti tejto zákernej chorobe. Spojme sa teda a začnime spoločne bojovať proti tejto nevyliečiteľnej chorobe. Ruka v ruke bez robenia akýchkoľvek rozdielov. Podporme ľudí trpiacich týmto ochorením. Nech nestrácajú nádej na svoje vyliečenie.
    Nakoniec by sme sa veľmi chceli poďakovať všetkým našim žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do vytvorenia Živej červenej stužky.
    Soňa Tomašáková, medialistka
0123


MINI-ERASMUS, BRATISLAVA - 19.11.-22.11.2017


    Mini-Erasmus je program, ktorý ponúka študentom stredných škôl možnosť vyskúšať si vysokú školu na tri dni. Mnoho stredoškolákov ani krátko pred odovzdaním prihlášok na vysokú školu nemá ujasnené, ktorým smerom sa chcú uberať alebo či vysoká škola, na ktorú plánujú poslať prihlášku, je
tá správna. To bol presne dôvod na to, aby sme sa spolu s mojou kamarátkou Katkou Kormaňákovou z 2.C vydali na cestu za poznaním do Bratislavy. V rámci slovenského programu Mini-Erasms sme si vybrali vysokú školu PdF UK. To neznamená, že vy si nemôžete vybrať inú vysokú školu. Tento rok bola ponuka rôznorodá a záujemcovia si mohli vybrať z nasledovných vysokých škôl: Univerzita Komenského v Bratislave, Paneurόpska vysoká škola v Bratislave, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Vysoká škola Manažmentu v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická Univerzita v Košiciach. Bolo už na študentoch, ktorá vysoká škola ich zaujala a na ktorú sa chceli ísť pozrieť.
    Po príchode do Bratislavy sme sa išli ubytovať. Ubytovanie naša vysoká škola neponúkala, takže sme si ho vybavili samé, no iné vysoké školy ubytovanie ponúkali. Stravovanie bolo tiež individuálne. My sme sa stravovali v reštauráciách prípadne rôzne hotely ponúkali stravovanie v ich priestoroch, no to už zostáva na vás, ktorá alternatíva vám vyhovuje viac a ktorá menej. Po ubytovaní sme išli na úvodné stretnutie, ktoré prebiehalo v priestoroch STU. Hneď pri vchode sa kontrolovalo, kto zaplatil a kto nezaplatil účastnícky povinný príspevok v hodnote 10€ cez účet. Ak niekto nezaplatil cez účet, na mieste sa platilo 12€. Neskôr sme sa po usadení stretli s naším tútorom, ktorý bol študentom PdF UK. Úlohou tútora bolo sprevádzať a správne nás orientovať po meste a taktiež po vysokej škole. Následne nás rozdelili do skupín podľa vysokej školy, ktorú sme si vybrali. Rozdali nám menovky a rozvrh, oboznámili nás s programom a mali sme voľný program.
    Prvý deň na VŠ začal na Katedre špeciálnej pedagogiky, kde sme sa stretli s vedením fakulty. Pani dekanka Dr. Faithová nám podala užitočné informácie, napríklad ako správne podať prihlášku, ako prebiehajú prijímacie skúšky, aké sú požiadavky na študentov, princíp štúdia a zoznámila nás s elektronickým systémom fakulty. Ako ďalšie nasledovalo stretnutie s koordinátorkou doc. Lopúchovou pre študentov so zdravotným postihnutím a ukážky pomôcok a techniky pre týchto študentov. Je úžasne vedieť, že táto ako jediná fakulta ponúka možnosť štúdia žiakom so sluchovým, telesným i zrakovým postihnutím a taktiež s poruchami učenia. Presunuli sme sa na zaujímavú ukážku toho, ako sa dá pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Bola to ukážka z muzikoterapie a keďže máme na našej škole metodiku hudobnej výchovy, s nástrojmi a s tempom sme nemali vôbec problém. A aby všetky ukážky predmetov neboli iba nalákaním nás na VŠ sladkými rečami zo strany pedagógov, stretli sme sa i s absolventmi danej fakulty, ktorí nás v skratke oboznámili so svojimi skúsenosťami a povedali, že sa nemáme nikdy vzdávať svojich snov, vytrvalo si ísť za nimi a obiť v živote to, čo nás baví. Veď ak sa človeku podarí spojiť hobby a prácu, to je to najväčšie šťastie v živote.
    V rámci Mini-Erasmu sme mali ako večerný program Networking Night, cieľom ktorého bolo zvýšiť povedomie o kariérnom a osobnostnom rozvoji pre mladých ľudí. Stretli sme sa s rôznymi neziskovými organizáciami, inštitúciami a dostali sme informácie o tom, čo práve trh práce mladým ponúka.
    Druhý deň prebiehal na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, kde sme sa ocitli na prednáške pedagogiky nadaných a talentovaných, ktorá je pre žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami a dozvedeli sme sa, že títo žiaci potrebujú individuálny prístup vrátane upravenia organizačných foriem učenia. Ako ďalšia nasledovala Katedra výtvarnej výchovy, presnejšie sme sa pozreli na praktickú prednášku o polohe kresby. V skratke vieme, že môžete svoju lásku a talent k umeniu rozvíjať aj na vysokej škole. Typisch deutsch? Áno, na prednáške Katedry nemeckého jazyka sme sa hravou formou dozvedeli niečo o typických znakoch, ktoré charakterizujú Nemecko. Som za názory Donalda Trumpa alebo Hillary Clintonovej? Tak toto bola veľmi zaujímavá diskusia na Katedre anglického jazyka, ktorou sa práve študenti zaoberali a dostali možnosť vyskúšať si aspoň nachvíľu byť v koži človeka, ktorý sa snaží svojimi názormi presvedčiť masy ľudí. Samozrejme, všetko prebiehalo v anglickom jazyku. Večer nás čakal výborný program s názvom SKILLZONE. Mohli sme si vybrať zo 17 workshopov len jeden, o ktorom by sme sa chceli dozvedieť viac. Ako lacno cestovať? Ako sa správne predať, alebo ako správne komunikovať? Tak napríklad tieto témy sme si mohli vybrať.
    Ďalší deň začal na Katedre histórie prednáškou z dejín Slovenska (1945-1989). Musím povedať, že prednášajúci prof. Letz podal tematiku veľmi hravo a detailne. Čo všetko ti napadne, keď poviem slovo kameň? Takto hravo poňala prednášku tvorivého písania na Katedre slovenského jazyka jedna z jej zamestnankýň Dr. Faithová. Veľmi zaujímavá prednáška, kde bolo vidieť, že každý má úplné iné zmýšľanie. A vznikali veľmi bizarné spojenia. Pre mňa osobne asi najkrajšia prednáška, ktorá mi dala do života veľa. Prišli sme na Katedru logopédie, kde nás už čakal prof. Cséfalvay, ktorý nám chcel povedať viac o AAK (argumentatívnej a alternatívnej komunikácii). Myslím si, že niekedy je lepšie vidieť na vlastné oči, ako o niečom len počuť. V skratke. Rozdelili nás na dve skupiny, jedna mala za úlohu zahrať sa na hendikepovaných ľudí, ktorí majú neschopnosť dorozumievať sa hovorenou rečou. Mali sme kamarátke, ktorá hrala príslušníka rodiny, vysvetliť, že peniaze sú v banke a vkladná knižka je za obrazom v obývačke. Háčik bol v tom, že sme nemohli používať hovorené slová, nemohli sme sa usmiať, jediné, čo sme mohli urobiť, bolo žmurkať okom. Bolo to pre mňa aj pre ostatných veľmi náročné. Po tejto ukážke nám pán prof. Cséfalvay porozprával, ako pracujú s hendikepovanými deťmi. No a na záver mi na moju otázku, či ho táto práca baví a prečo ju robí, odpovedal: „Mňa to nebaví, mňa to napĺňa a robím to už 30 rokov a myslím si, že to bolo zatiaľ najlepšie rozhodnutie, ktoré som kedy urobil. Som rád, že môžem robiť prácu, ktorou pomáham iným a ktorú robím s cieľom niečo zmeniť, prípadne zlepšiť a viem, že každý deň sa posúvame ďalej a zlepšujeme život hendikepovaným ľudom.“ Večer nasledovalo rozlúčkové stretnutie, na ktorom sme si zhodnotili celý program. Po stretnutí už bolo na nás, či sa vyberieme naspäť na ubytovanie, alebo pôjdeme na rozlúčkovú party. My sme išli na rozlúčkovú party, kde sme sa rozprávali s organizátormi a neskôr si zatancovali s kamarátmi, ktorých sme tam spoznali.
    Nakoniec môžem skonštatovať, že naša stredná škola ponúka výbornú prípravu na takúto vysokú školu. Ak ťa baví práca s deťmi a vieš si seba predstaviť ako budúceho učiteľa alebo výchovného poradcu, u nás si na správnej strednej škole a PdF UK je pre teba tá pravá. Pre mňa dôležité poznanie a tri dni nezabudnuteľných skúseností a úžasných ľudí. Vrelo odporúčam!
    Andrea Graňáková, študentka 2.B, podpredsedníčka Žiackej školskej rady
01


16. NOVEMBER NA PASA

Deň pred štátnym sviatkom 16. november, t. j. (štvrtok), na ktorý sme sa už niekoľko dní vopred tešili, sa niesol vo veľmi nevšednom duchu. Žiacka školská rada si pre študentov pripravila zaujímavý celodenný program, na ktorom pracovala od apríla minulého školského roka. Už o 8 hodine ráno
novú telocvičňu zaplavilo more študentov 1. a 2. ročníka, ktorých tam čakal výnimočný a vzácny hosť - Bekim Aziri aj so svojou stand-up show, do ktorej zahrnul udalosti, skúsenosti a zážitky z vlastného života. Svoju show nepostavil na monologickom rozprávaní, vyzýval publikum k otázkam a svoje rozprávanie dopĺňal vtipnými a trefnými poznámkami. Všetci prítomní sa poriadne zabavili a na jeho „hlášky“ určite nezabudnú. Bekim zožal poriadny úspech a každý s ním chcel mať svoju vlastnú fotku, ktorú nikomu neodmietol.
    Po Bekimovom vystúpení sa študenti 1. a 2. ročníka presunuli do kina Turiec, kde premietali česko-slovenský film s názvom Nežné vlny. Študenti 3. a 4. ročníka, ktorí boli od rána na filme, sa vystriedali s 1. a 2. ročníkom a išli do telocvične k Bekimovi. Film Nežné vlny bol veľmi zaujímavý a určite si ho veľa študentov doma pozrie znovu. Tým, ktorí ho ešte nevideli, vrelo odporúčame. Hlavným hrdinom filmu bol chlapec menom Vojto, ktorý mal obrovský talent na hru na klavír. Bol to veľmi nesmelý chalan, ale jeho rodičia boli naopak veľmi blázniví. Vojtov otec chcel mať zo svojho syna závodného plavca, mama vášnivého hudobníka, avšak Vojto mal úplne iné priority. Jeho najväčšou prioritou bola ryšavovlasá spolužiačka Ela, do ktorej sa zamiloval a ich vzťah sa vyvíjal od detstva až do obdobia dospievania. Dej bol napínavý, romantický, odohrávajúci sa v čase socializmu a skončil udalosťami Nežnej revolúcie. Je to taký trochu iný pohľad na udalosti tohto obdobia, určite bližší dnešnej generácii mladých ľudí.
    Po filme a Bekimovom vystúpení nás čakali Imatrikulácie, ktoré si pre prvákov pripravili študentky z III.B triedy, nakoľko v konkurze uspeli najlepšie napísaným scenárom. Tohtoročná téma Imatrikulácií bola ZOO. Za oponou si žiaci prvých ročníkov vychutnali občerstvenie, ktoré im pripravili dievčatá. Týmto sa však prijímanie študentov do školskej ale aj internátnej rodiny neskončilo. Pred oponou prváčence absolvovali mnohé úlohy spojené s témou zoo, ako napríklad spievanie piesní v podobe zvieracích zvukov, jazdenie na koni so zaviazanými očami, vysedenie vajíčok v starostlivo pripravených hniezdach, kŕmenie sa navzájom sloními chobotmi, hľadanie predmetov v špagetových mraveniskách a iné. Tým, ktorým sa úlohy splniť nepodarilo, museli absolvovať pripravený trest. Dievčatá z III.B si pomedzi úlohy pre jednotlivé triedy pripravili rôzne scénky, spev a tanec. Zvládnutím všetkých úloh boli prváci prijatí do našej PASA-rodiny. Domov odchádzali s desatoro prikázaniami, farbami na tvári, ale aj s trblietkami vo vlasoch.
    Ďakujeme celej žiackej rade a dievčatám III.B triedy za nezabudnuteľný program a príjemne strávený čas. Naše poďakovanie patrí aj mestu Turčianske Teplice, jeho primátorovi a pánovi Prokšovi. Veríme, že sa vám tento deň páčil a odchádzali ste domov plní zážitkov.
    medialistka Soňa Tomašáková

BEKIM AZIRI
0123456789101112

IMATRIKULÁCIE
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132


ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY - 15.11.2017


    Dňa 15.11.2017 (t.j. stredu) sa na našej škole uskutočnil športový deň Športom pre Červené stužky na podporu boja s AIDS a HIV, na ktorom sa zúčastnilo 231 študentov našej školy. Na tomto dni sa podieľali najmä naši telocvikári v spolupráci so Žiackou školskou radou. Dôležité bolo, aby
všetci zúčastnení prišli v červených tričkách. Prvú vyučovaciu hodinu mali všetci žiaci normálne vyučovanie. Počas druhej a tretej hodiny sa žiaci 1. a 2.ročníka zúčastnili STRONG ZUMBA FITNESS (aerobiku) v novej telocvični s fitness trénerkou Luciou Staňovou.
    Nasledujúce hodiny vyučovanie pokračovalo, no vybrané družstvá počas týchto hodín (4.-7.hodina) medzi sebou súperili v tímoch vo volejbale, florbale a bedmintone.
Vo volejbale bolo 24 zúčastnených, hrali 3 družstvá : 1.tím - žiačky 1.ročníka, 2.tím - žiačky 2. a 3. ročníka, 3.tím – Žiacka školská rada (ŽŠR). Výsledky boli nasledovné: 1.miesto obsadil 2.tím, 2.miesto 1.tím, 3.miesto ŽŠR.
    Ďalej sa súťažilo v bedmintone, ktorého sa zúčastnilo 47 žiakov. Hrali sa štvorhry. Výsledky boli nasledovné : 1.miesto (8.tím- Sameková I. a Kováčiková M.), 2.miesto (18.tím- Klabníková K. a Machútová), 3.miesto (15.tím- Sudorová J. a Kopecká B.).
    Florbalu sa zúčastnilo 5 tímov a výsledky sú nasledovné: 1.miesto (4.D), 2.miesto (4.B), 3.miesto (2.B), 4.miesto (3.A), 5.miesto (2.D)
    Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za podporu dobrej veci a zároveň i za podporu vlastného zdravia, výhercom gratulujeme a dúfame, že sa nasledujúce roky táto akcia bude opakovať a zúčastnia sa jej aj študenti z miestneho gymnázia a verejnosť, ako sme pôvodne zamýšľali.
    Medialistka Natália Očkajáková, ŽŠR
01234567891011121314


BOJ PROTI HLADU - 14.11.2017


    Dňa 14.11.2017 sa na našej škole uskutočnila Celoslovenská verejná zbierka BOJ PROTI HLADU, ktorú každoročne organizuje Vincentská rodina Slovenska.

    Zbierku je možné podporiť nasledovnými spôsobmi:
        - modlitbou
        - spoplatnenou SMS ( DMS VINCENT na t.č. 877 (2€))
        - príspevkom na účet Zbierky ( www.bojprotihladu.sk )
        - kúpou medovníkového srdiečka
    Na našej škole sa zbierka konala formou predaja medovníkových srdiečok. Spolu sa vyzbieralo 112,29€.
    Výťažok bude použitý na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Rusko, Albánsko, Ukrajina i Slovensko.
    ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC.


ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU - 14.11.2017


    Dňa 14.11.2017 si 9 najodvážnejších študentiek našej školy zasúťažilo na olympiáde v anglickom jazyku. Išlo o dievčatá z 2. až 4. ročníka a prekvapivo si „druháčky“ v konkurencii starších dievčat počínali veľmi dobre. Súťažiace absolvovali 2 časti olympiády – písomnú a ústnu. V písomnej časti
písali gramatický a lexikálny test a preukázali svoje zručnosti pri počúvaní a čítaní s porozumením. V ústnej časti predviedli voľné rozprávanie na jednu z vybraných tém a opis obrázka.
    Na základe rozhodnutia trojčlennej poroty boli výsledky nasledovné:
        1. miesto: Bibiana Haviarová III. C
        2. miesto: Natália Sklednárová III. B
        3. miesto: Zuzana Patrnčiaková IV. C
    Veríme, že sme spoločne prežili príjemný deň v pokojnej atmosfére. Výherkyniam blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a Bibiane Haviarovej želáme veľa šťastia na okresnom kole v januári.
    PK CUJ
012


V DOMOVE DÔCHODCOV - 9.11.2017


    Tak sme opäť vyčarili usmev aj slzu dojatia...potešili, rozospievali a roztancovali Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Tepliciach, ďakujem mojej kolegynke Mgr. Ľubomíre Tumovej, dievčatam zo IV.D a mojim šikovníčkam z II.D.... :)
    Mgr. Katarína Marčeková
012345


OLYMPIÁDA VEDOMOSTÍ - 8.11.2017


    Dňa 8.11.2017 sa v PaSA konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín.
    Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – krátku novinovú správu mali premeniť na zaujímavý príbeh (umelecké rozprávanie – Ja-rozprávanie), čo sa väčšine naozaj podarilo, Potenciálnych spisovateľov v PaSA by sa naozaj našlo.
    V ústnej časti vytvárali naši študenti diskusný príspevok na daný príbeh. Najmä v tretej časti odbornú porotu dievčatá i chlapci presvedčili o tom, že sa neboja povedať vlastný názor, že dokážu hovoriť k téme na určitej obsahovej a jazykovej úrovni.
    Všetky úlohy nájdu žiaci aj na literárnej nástenke na 1. poschodí, aby si mohli preveriť svoje vedomosti, nie každý si trúfne prihlásiť sa na olympiádu.
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať 7. februára 2018 v Žiline.

Výsledky olympiády zo SJL:
Kategória A:
         1. Mária Halusková (IV.D) – postup do krajského kola
         2. Bibiána Dudová (IV.A)
         3. Jakub Martinček (III.C)

Kategória B:
         1. Mária Dvorščíková (II.C) – postup do krajského kola
         2. Katarína Bútorová (II.C)
         3. Miroslava Hudeczková (I.B)

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL
012


HROZBA ZÁVISLOSTÍ - 2.11.2017


    O drogách sa už toho povedalo aj popísalo veľa. Z rôznych uhlov pohľadu, s rôznym faktografickým aj emocionálnym nábojom, s rôznou výpovednou hodnotou. Pre nás je podstatné, aby sme poskytli objektívne informácie, pojmy a definície.
    Preto sa žiačky I. ročníka zúčastnili 2.11.2017 prednášky spojenej s besedou na tému: Hrozba závislostí s PhDr. Ľudmilou Húskovou z úseku prevencie Okresného riaditeľstva PZ Martin.
    Hlavným cieľom besedy bolo zvýšiť informovanosť žiakov o novodobých závislostiach.
    Žiačky dostali praktický servis o tom, čo vedie mnohé deti a mladých ľudí k užívaniu drog, ako špecificky na nich tieto drogy vplývajú, aké sú telesné aj mentálne príznaky ich užívania, aké veci sa spájajú s drogovým životným štýlom, ako sa závislosť prejavuje v každodennom živote, a predovšetkým, ako si môže pomôcť sám, a kde sa obrátiť na pomoc iných.
    Na prednáškach bol použitý drogový kufor s imitáciami psychotropných a omamných látok, ku ktorým bol podaný odborný výklad. Drogový kufor obsahoval pomôcky drogovo závislej osoby, konopné drogy a prchavé látky, stimulanty a tanečné drogy, opiáty a halucinogény.
    Beseda mala medzi žiačkami veľký ohlas.


BIENÁLE ILUSTRÁCIE 2017 - 26.10.2017


    Bienale ilustracie 2017, Dom umenia Bibiana - vystava strasidiel a smery 20. storočia
...celkom sme sa vytešili
IV.A a IV.B..:)
012345678910111213141516


MEDZIROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 25.10.2017


    Volejbal na PaSA Turčianske Teplice je zrejme jediný šport, ktorý sa na našej škole realizuje nepretržite každý školský rok. Základom je činnosť volejbalového krúžku. Nevyhnutným článkom tejto aktivity sú aj ročníkové turnaje. V nich sa prezentuje široká škála hráčok a z nich sa zostavuje
reprezentačné družstvo školy, ktoré pôsobí na okresnej, oblastnej a krajskej úrovni školských postupových súťaží. Vyvrcholením činnosti je účasť na Celoslovenských hrách pedagogických škôl.
    Úvodný medziročníkový turnaj sa uskutočnil tohto roku 25.10.2017 za účasti štyroch reprezentačných družstiev jednotlivých ročníkov. Po tuhých bojoch sa víťazom stal výber I. ročníka. Treba ale povedať, že výborné hráčky malo každé družstvo, takže volejbalová reprezentácia našej školy v nasledujúcom období by mohla dosahovať výborné výsledky.
    Ďakujeme všetkým zúčastneným za predvedené výkony a veríme, že dievčatá vydržia v nasadenom hernom vývoji po celý školský rok, čo sa odrazí na výsledkoch školy vo volejbalovej reprezentácii.
01234


KURZY OZO 2017 - 10.2017


    Povinný Kurz na ochranu života a zdravia absolvovali dievčatá 3. ročníka v dvoch termínoch 09.10 – 11-10. a 16.10.—18.10.2017 .
    Za miesto konania si vybrali chatovú základňu Gader v prekrásnom prostredí podhoria Veľkej Fatry.
Študentky plnili program podľa Plánu kurzu s obsahom CO, zdravoveda , dopravná výchova, orientácia v teréne, náuka o obrane štátu a športovo – branné aktivity. Už len vychádzky do okolitej prírody mohli byť neopakovateľným zážitkom. Pobyt v prírode doplnený už spomenutými aktivitami prispel určite k zvyšovaniu odbornosti, telesnej zdatnosti a upevňovaniu zdravia účastníkov kurzu.
    Sme presvedčení, že kurz bol plný nezabudnuteľných dojmov a dievčatá sa budú rady vracať na takéto a tomuto podobné miesta našej krásnej prírody.
0123456789101112


V DOBROM I ZLOM ... - 12.10.2017


    Každý z nás zažíva chvíle, ktoré v ňom dlhšie rezonujú, doznievajú, či už v tom dobrom alebo v zlom. Srdce učiteľa si prejde mnohými takými situáciami , sú o to intenzívnejšie, o čo viac sa dotýkajú „jeho detí“ – žiakov. Dokáže sa s nimi tešiť z úspechov, zo spoločne strávených chvíľ na exkurziách,
výletoch, no tiež nedokáže zakryť smútok, hnev i sklamanie, keď sa nedarí alebo keď niekto (aj neúmyselne) týmto krehkým dušiam ublíži.
    Ale teraz už budem konkrétna:
    Dňa 12. 10. 2017 sa v Turčianskom kultúrnom stredisku (TKS) v Martine konala regionálna súťaž v moderovaní „Sárova Bystrica“, na ktorej naše dievčatá z PaSA nesmeli chýbať. Tešili sa na to, ako ukážu svoj talent, rečové schopnosti – svoju osobnosť. V príjemnej komornej atmosfére TKS urobili pred porotou, čo mohli. Konkurencia bola naozaj veľká, ich výkony však nezanikli – aj hodnotiacich upútali svojím prirodzeným prejavom. Škoda len, že sa to neprejavilo pri udeľovaní ocenení. S prvým a druhým miestom v I. kategórii (15 – 18 rokov) sme sa stotožnili všetky (kriticky sme si priznali, že treba ešte popracovať) – 2. miesto zaslúžene získala Tepličanka Lea Mračková z Gymnázia M. Galandu, čo nás však zarazilo, bolo to, že nepostúpila na kraj, zatiaľ čo v II. kategórii ( od 18 rokov) postúpili z 2. miesta až dve študentky, ktoré, mimochodom, pripravovala predsedníčka poroty (ich vyučujúca) – a nastúpil pocit prvej nespravodlivosti.
    Druhá skrivodlivosť nastala vtedy, keď sa prestal brať do úvahy prirodzený prejav súťažiacich (ten po iné roky porota zdôrazňovala), ale sa hodnotením vyzdvihol afektovaný prejav (nezodpovedajúca mimika, gestikulácia, ktorá nesúvisela s významom textu), ktorý pripomínal kabaretné skeče, herecké etudy či scénky na stužkovú (to patrí do inej súťaže). A potom: Učiteľ, motivuj!
    Veľmi slabou náplasťou bolo Čestné uznanie v II. kategórii pre našu Zuzanu Tomčíkovú zo IV. C, čo však potešilo bola výborná čokoláda v BON BON-e na námestí, krásne jesenné počasie a predsa len aj to, že sme sa v tomto „spravodlivom“ svete nestratili, že sme nepodľahli znechuteniu, doznelo sklamanie a ... IDEME ĎALEJ!
    Ďalej v tom dobrom – 15. 10. 2017: Nedeľa, tanečná orientálna šou YA ELBI (48 účinkujúcich tanečníc zo Slovenska) v kultúrnom dome. Kto by čakal, že práve v nedeľu sa bude chcieť našej „skazenej“ mládeži pracovať nadčas. Ja, veru, áno! Už sa mi mnohokrát potvrdilo, že máme šikovné „decká“, samozrejme, keď sa im chce a niečo ich baví. Vtedy dajú do toho celú svoju dušu, odhodlanie. Inak tomu nebolo ani na spomenutej tanečnej prehliadke, kde si členky krúžku orientálnych tancov AZHAR zatancovali s prváčkami zo ZŠ Horné Rakovce. Peniažky na šatkách zvonili ostošesť, radosť a nadšenie v očiach, úsmevy na tvárach malých i veľkých tanečníčok roznežnili a zabavili všetkých v sále. Verím, že tieto radostné okamihy budú v ich dušiach doznievať ešte veľmi dlho a prehlušia tie, o ktorých sa píše len veľmi ťažko.
    PaedDr. S. Sudorová
012345


DOMOV DOMOVU - 10.10.2017

0123456


MINIFUTBALOVÝ TURNAJ LEVICE - 10.10.2017


    Dňa 10.10.2017 usporiadala SOŠ pedagogická v Leviciach I. ročník minifutbalového turnaja žiačok stredných škôl O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY. Na toto podujatie bola pozvaná aj naša škola.
V skorých ranných hodinách vycestoval do Levíc výber PaSA Turč. Teplice v zložení Nikola Janetková,
Júlia Sudorová,Veronika Dobierková, Paula Mojtová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová a Diana Petrová.
    Hneď v prvom zápase žreb postavil proti sebe dvoch top favoritov -- SOŠ pedagogická Levice a PaSA Turčianske Teplice. Po remízovom prvom polčase sa napokon podarilo nášmu družstvu v druhom polčase vybojovať víťazstvo. Keďže v ostatných zápasoch sme si bez problémov poradili s ďalšími súpermi, zaslúžene sme obsadili prvé miesto.
    Súťaž o najviac strelených gólov vyhrala s 19 zásahmi Nikola Janetková. Veľké uznanie patrí všetkým dievčatám za predvedené výkony. Ich hra si zaslúži najvyššie ocenenie.
    Poďakovať tiež treba p. riad. usporiadajúcej školy PaedDr. Katarine Bogyóovej a p. prof. PaedDr. Jozefovi Popellárovi a Mgr. Vojtechovi Krajčírovi za pozvanie na toto podujatia a vytvorenie výbornej športovej a spoločenskej atmosféry počas trvania turnaja.
01234567891011121314


DNI NEZÁBUDIEK 2017 - 2. - 3.10.2017


    Deň 10. október je vyhlásený ako Svetový deň duševného zdravia. V súvislosti s ním vyhlasuje organizácia Svetová federácia duševného zdravia / WFMH/ informačnú kampaň v rámci Dní nezábudiek. Jej súčasťou je aj verejná zbierka Dni nezábudiek. U nás, na Slovensku, organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku Liga za duševné zdravie. Symbolom zbierky sa stal kvietok nezábudka - symbolizuje krehkosť, zraniteľnosť ľudskej duše a súčasne pripomína, aby sme nezabúdali na svoje duševné zdravie. Bez duševného zdravia totiž nemôže existovať ani zdravie fyzické. Naša škola sa opäť zapojila do zbierky.
    Dňa 02.10.2017 sa dobrovoľníčky - dievčatá z III. B triedy (Mládková, Maruniaková D. a Buzáková) vybrali do ulíc mesta Turčianske Teplice. Ich výbavou boli nielen nezábudky, pokladnička a množstvo informačných materiálov, ale najmä ochota a odvaha oslovovať obyvateľov mesta. V tejto dobrovoľníckej činnosti im tento rok bolo naklonené aj pekné, slnečné počasie. Podarilo sa im vyzbierať sumu 94,50 €.
    Dňa 03.10.2017 sa ako dobrovoľníčky zapojili dievčatá zo IV. C triedy (Žiaková, Trojanová). Ony oslovili členov pedagogického zboru a žiakov našej školy. Podarilo sa im vyzbierať sumu 129,96 €. Celkový výnos zbierky bol 224,46 €. Peňažný obnos bude poukázaný na účet Ligy pre duševné zdravie. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí kúpou nezábudky prispeli do zbierky a podporili ciele Ligy za duševné zdravie!
    koordinátorka zbierky Jarmila Pavelcová
012


EXKURZIA „VYSOKÉ TATRY“ - 28.09.2017 a 2.10.2017


    Exkurzie sa zúčastnili všetky štvrté ročníky (4.A,B,C,D). Uskutočnili sa v dvoch termínoch: 28.09.2017 (4.B,D) a 02.10.2017 (4.A,C).
    Cieľom exkurzie okrem upevňovania telesnej zdatnosti prostredníctvom pešej turistiky, ktorú sme
spojili aj s presunom prostredníctvom kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, sme najprv navštívili prvé súkromné SKI MUSEUM v Tatranskej Lomnici, v ktorom je zachytený vývoj lyžovania, lyžiarskej výstroje a významných zakladateľov liečební v Tatrách od roku 1918 až do roku 1945.
    Na Skalnatom plese vďaka slnečnému počasiu sa nám naskytol krásny pohľad na panorámu Nízkych Tatier, prekrásnu prírodu TANAPU i na Lomnický štít s meteorologickou stanicou. Na Skalnatom plese okrem priezračného plesa sa tu nachádza aj observatórium.
    Pri pešom vzostupe so Skalnatého plesa sme navštívili chatu Pod Skalnatým plesom, Zamkovského i Rainerovú chatu, až sme sa dostali na Hrebienok. Odtiaľ už len na skok do cieľa našej výpravy do Starého Smokovca. Turistický chodník bol spestrený náučnými tabuľami o prírodných krásach, o chránených porastoch i o živočíšnej ríši v TANAPE. Študenti si upevňovali aj orientačné schopnosti prostredníctvom turistických značiek.
    Domov sme sa vracali obohatení o nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Tešíme sa na ďalšiu návštevu našich veľhôr zas o rok. :)
012345678910


PORTRÉT DORIANA G. - 28.9.2017


    „Svetom nehýbe iba krása a mladosť!“ Dňa 28.9.2017 (t.j, štvrtok) sme my, členovia ŽŠR, navštívili Slovenské komorné divadlo v Martine. Tohto podujatia sme sa nevedeli dočkať najmä preto, lebo sme znovu mohli stráviť čas spolu. Každý z nás veľmi rád vymenil povinnosti za úžasné divadelné
predstavenie. Všetci spolu sme si spríjemnili teambuilding posedením na endorfínovej čokoláde. Následne sme sa od vynikajúcej čokolády presunuli do divadla.
    Celé predstavenie pod názvom „Portrét Doriana G“ sa odohrávalo v miestnosti bytu Basila – talentovaného, úprimného a citovo i morálne čistého maliara, ktorý pociťoval vnútornú a najmä skutočnú lásku k Dorianovi G. Basilov manažér Henry sa aj napriek Basilovým prosbám a zákazom spriatelil s Dorianom a nakazil mu dušu svojimi radikálnymi a povrchnými názormi na vzťahy, rodinu, tradičné ľudské hodnoty, naštrbil jeho čistotu a morálku, povýšil krásu a mladosť nado všetko, čo Dorian dotiahol do „absolútnej dokonalosti“. Dorian začal zneužívať priateľstvo Basila, ktorého časom odkopol, ako aj po ňom mnohých iných, ktorých sa nabažil a ktorých využil. Spoznal mladú, krásnu, úspešnú herečku Sibylu, do ktorej sa zamiloval, no ich láska im nevydržala dlho, pretože Dorian začal milovať iba samého seba a všetkých naokolo svojim postojom zničil. Nakoniec i seba!
    Knižná forma „Portrétu Doriana Graya“ je vlastne gotický román, ktorý napísal skvelý írsky spisovateľ Oscar Wilde, ktorého jeho súčasníci opísali ako „vulgárny, nečistý, jedovatý, pochybný, falošný...nemorálny“, no román ako aj divadelná hra otvárajú mnohé náročné témy, filozofické úvahy a nútia čitateľa i diváka rozmýšľať nad nimi a utvárať si názory. U nás na Slovensku tento román, ktorý len nedávno vyšiel v pôvodnej necenzurovanej verzii, do divadelného predstavenia zrežíroval Marián Amsler, slovenský režisér a dramaturg, ktorý očami súčasníka podáva fascinujúci príbeh o mužovi, ktorý nikdy nestarne, zatiaľ čo jeho portrét stále viac chátra a o jeho túžbe po večnej mladosti a kráse.
    Recenzie tohto divadelného predstavenia sú veľmi vysoké. Herci sa zhostili svojich úloh bravúrne na takmer minimalistickej scéne, ktorá sa počas celého deja skoro nemení, ale dokonale korešponduje s vývojom udalostí. Napätie a gradáciu deja fantasticky dopĺňajú svetelné a hudobné efekty, ako aj zapojenie modernej techniky – dataprojektora, pomocou ktorého nám pred očami starne a chátra portrét Doriana.
    Bolo to najlepšie spracované divadelné predstavenie, na ktorom sme kedy boli a zároveň zimomriavky, ktoré sme mali na ňom, pretrvávajú v nás doteraz. Ak ste toto predstavenie ešte nevideli, rozhodne si ho nenechajte ujsť! A keď skončí, budete ho chcieť vidieť znova!
    Medialistka Natália Očkajáková


VEĽTRH ORGANIZÁCIÍ PRACUJÚCICH S MLÁDEŽOU 3 - 22.9.2017


    Dňa 22.septembra 2017 sa veľká spoločenská miestnosť nad hasičskou zbrojnicou(KASS) premenila na veľtrh organizácií pracujúcich s mládežou, ktorý zorganizovali členovia Mestského parlamentu mladých (MPM)Turčianske Teplice pod vedením koordinátorky Evy Mališovej už
po tretíkrát. Podujatie o 10:00 hod. otvorila a počas celého dňa aj konferovala predsedníčka MPM Diana Musová. Nasledovali prezentácie a predstavenia 18 organizácií z rôznych regiónov Slovenska: Vzdelávacie centrum AVANZA, V.I.A.C.- Žilinské dobrovoľnícke centrum, Gymnázium Mikuláša Galandu, ZŠ a MŠ Školská, Pre stredoškolákov, Mladiinfo, OZ Fatra, IUVENTA, OZ Pomáhame druhým, INEX Slovakia, ZUŠ Turčianske Teplice, SYTEV + príbehy tých, ktorí vycestovali, Centrum enviromentálnej výchovy Turiec a iné.
    Do programu veľtrhu sme prispeli i my. Na pódiu sme dvakrát – raz dopoludnia o 11:05 hod. a raz popoludní o 13.30 hod.- najskôr odprezentovali Žiacku školskú radu pri PaSA, jej členov, chod, aktivity a podujatia, ktoré počas roka organizujeme pod vedením našej koordinátorky Natálie Zajacovej a následne sme predstavili našu školu, jej históriu, súčasnosť, možnosti štúdia na nej, krúžkovú činnosť, súťaže, kurzy, exkurzie. Po tomto vystúpení na nás nadviazali a na pódiu sa predviedli šikovné žiačky našej školy s dramatizáciou Tajovského Ženského zákona v slovenčine, angličtine, ruštine a nemčine, spevom v podaní študentky IV.C Barbory Kopeckej a rytmickými brušnými tancami pod vedením pani profesorky Slávky Sudorovej a Kataríny Marčekovej.
    Pre všetky mládežnícke organizácie bol „Veľtrh“ dokonalou príležitosťou prezentovať svoje aktivity mladým ľuďom nielen z daného regiónu. Zúčastnení mladí ľudia na druhej strane dostali možnosť oboznámiť sa zo širokou paletou aktivít, ktoré pre nich jednotlivé organizácie ponúkajú a vybrať si z nich pre seba tie najideálnejšie.
    Veľmi sa nám podujatie páčilo a tešíme sa na ďalšie ročníky. Zároveň ďakujeme MPM Turčianske Teplice za príležitosť a držíme palce v ďalších aktivitách i spoločnej spolupráci.
    medialistka Natália Očkajáková
01234567891011121314


TRESTNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ - 20.9.2017


    Kriminalita mladistvých je závažná a dôležitá spoločenská téma. Žiaľ, v Slovenskej republike v posledných rokoch polícia zaznamenala nárast kriminality a významné zmeny v štruktúre trestnej činnosti páchanej zo strany detí a mládeže.
    Z toho dôvodu sme organizovali ako preventívny program besedu s policajtkou PhDr. Ľudmilou Húskovou z úseku prevencie Okresného riaditeľstva PZ v Martine. Beseda sa uskutočnila na pôde našej školy 20. septembra 2017. Cieľovou skupinou boli žiačky prvých ročníkov.
    Hlavnými cieľmi besedy bolo:
        - zvýšiť právne vedomie a tým minimalizovať kriminalitu detí a mládeže (oboznámiť sa s trestným zákonom)
        - prevencia viktimácie (proces premeny potenciálnej obete na obeť skutočnú)
        - získanie dôvery v políciu (oboznámenie s prácou polície)
    Beseda bola veľmi osožná a zaujala všetkých zúčastnených žiakov.


JESENNÉ HODY - 18.9.2017


    Keď sa pozrieme do okna, vidíme zo stromov opadávať pestrofarebné listy. Nastala jeseň. Čas, kedy v našich záhradkách dozrieva vynikajúce ovocie. Je čas jeho zberu, rýchlej konzumácie či konzervovania na dlhšie obdobie. O toto ovocie sme sa však chceli podeliť, a tak v pondelok
18.9.2017 sa na našej škole uskutočnilo podujatie s názvom Jesenné hody, za ktoré si triedy mohli pripísať body podľa toho, či sa do podujatia zapojili a v akom počte.
    Každý študent mohol doma upiecť nejaký koláčik z plodov jesene a doniesť pred vyučovaním do školského bufetu. Hneď zaránky sme boli svedkami obrovského súperenia a túžby vyhrať! Cez veľkú prestávku si všetci zúčastnení prišli naplniť svoje hladné brušká. Môžem skonštatovať, že všetci sme si výborne pochutnali a na našich tvárach žiarila spokojnosť. Naozaj bolo z čoho vyberať. Každý koláčik bol iný a výborný.
    Dúfame, že ste si pochutnali tiež a už sa tešíme na ďalší ročník našich Jesenných hodov. A ako dopadlo bodovanie a kto nazbieral najviac bodov? Pozrite sa sami v priloženej tabuľke (medzi obrázkami)!
    medialistka Soňa Tomašáková
01234567891011


VÝLET ZA ODMENU - 13.9.2017


    Žiacka školská rada v spolupráci s rodičmi, vedením školy a triednymi profesormi pravidelne organizuje podujatie Výlet za odmenu, ktorým chce oceniť usilovných a vzorných študentov za ich prospech a dochádzku, čím chce navonok deklarovať, že dobre sa učiť a pravidelne dochádzať do
školy sa oplatí. Výlet má mať vyslovene motivačný charakter na študentskú obec našej školy.
    Toho roku sme sa spoločne s premiantmi školy, za každú triedu po dvaja študenti, a členmi žiackej školskej rady v premiére vybrali v stredu 13.9.2017 do neďalekého Žiaru nad Hronom. Počasie nám prialo, bolo nádherne slnečno, hoc deň predtým, upršaný a pochmúrny, neveštil nič dobré. Hovoríte si: „ A čo tam?“
    Mesto Žiar nad Hronom nie je ničím výnimočné, ale aj tu sa dá stráviť nádherný deň. Pýtate sa kde? Predsa v Planetáriu Maximiliána Hella, ktoré je zariadené a vybavené modernou technikou a erudovanými zamestnancami. Planetárium ponúka širokospektrálny program tak pre jednotlivcov, ako aj pre skupiny a exkurzie od základných až po vysoké školy. Po vystúpení z autobusu si nás vo vestibule vyzdvihol náš sprievodca, ktorý zaviedol našu skupinu, vzhľadom na výborné poveternostné podmienky, do kupoly observatória, kde si študenti mali možnosť pozrieť cez špeciálny ďalekohľad našu najväčšiu a najdôležitejšiu pre život na Zemi hviezdu – Slnko. Po tejto aktivite sme sa dolu točitým schodiskom presunuli do hviezdnej sály, kde nám bol na špeciálne upravenom strope premietnutý dokumentárny film Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku. Bol to fantastický dokument o najmladšej krajine na svete, o Novom Zélande. Za zvukov príjemnej hudby sa na stenách a strope sály premietali úžasné obrázky ešte úžasnejšej a nám tak vzdialenej zeme s podrobným popisom krajiny, jej obyvateľstva, histórie, súčasnosti, kultúry a prírodných krás. Po zhliadnutí tohto tridsaťminútového dokumentu a krátkej prestávke nasledoval film. Náš pohľad na oblohu s podrobným popisom nočnej severnej i južnej oblohy so známymi i menej známymi súhvezdiami a galaxiami. Usadení, respektíve pololežiaci v pohodlných mäkkých kreslách sledujúc fascinujúce divadlo nad nami, počúvajúc éterickú vesmírnu hudbu sme nadobudli pocit, že ležíme v noci v tráve a nie v uzavretej budove. Po skončení prezentácie sa nikomu nechcelo vstať a ísť späť do reality, ale všetko dobré má svoj začiatok i koniec.
    Veríme, že sa študentom tento výlet neopakovateľne vryl do diára ich spomienok a naďalej sa budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší z výletov za novým poznaním ktovie kam.
    Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
0123456789101112131415

TOTO JE DRUHA STRANKA!!!!

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice