logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2012/2013

Súťaž o najkrajšiu bábku v šk.r. 2012/13

    Žiačky PaSA v Turčianskych Tepliciach sa na povolanie učiteľky materských škôl a vychovávateľky pripravujú po každej stránke, aby boli pripravené plniť náročné úlohy inštitucionálnej edukácie v predškolskom a mladšom školskom veku. V rámci predmetu „Tvorivá dramatika“ sa učia vyrábať bábky a hrať bábkové divadlo. Tento školský rok zorganizovala naša škola už štvrtý ročník súťaže o najkrajšiu rozprávkovú bábku, ktorej sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov. Maňušky – bábky vodené zospodu, patria medzi obľúbené hračky, alebo bábky detí.
     Žiaci si mohli svoju bábku sami navrhnúť a potom postupne vyrobiť pod vedením učiteľov. Bábky museli spĺňať niekoľko kritérií, aby mohli byť úspešné v súťaži – byť čitateľné, čiže, deťom musí byť hneď na prvý pohľad jasné, čo postavička, resp. zvieratko predstavuje. Hodnotenia sa zúčastnili jednak žiaci, učitelia PaSA, ale aj pozvané deti a učitelia z okolitých škôl. Veru bolo z čoho vyberať. Laická aj odborná porota vybrala 20 najkrajších bábok zo 100 a žiačky boli ocenené knižnou odmenou, na ktorú finančne prispela Rada rodičov pri PaSA.
    Najkrajšie bábky vyrobili :
            Denisa Štefková - bábka Žirafa
            Katarína Murínová - Žirafa
            Lenka Pekarová - Lienka
            Radoslava Červená - Slnko
            Katarína Brišová - Kráľ
            Lucia Kavoňová - Kohút
    Okrem týchto bábok boli veľmi pekné, kravička, zajkovia, žaba, Ferdo Mravec, dievčatká, prasiatká, myška, motýľ ...

012345678910111213141516171819

Súťaž v kreslení na PC - 30. 5. 2013

    Dňa 30. 5. 2013 sa konala súťaž v informatike. Súťažiaci si merali sily v nadobudnutých zručnostiach vo vektorovom grafickom editore CorelDraw. Žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu. Hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení.
    Žiaci súťažili v dvoch kategóriach
        1. kreslenie vo vektorom editore odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
        2. kreslene vo vektorovom editore odbor animátor voľného času.
    Súťaže sa zúčastnili žiaci druhých a tretích ročníkov.

    Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1:  Kreslenie vo vektorovom grafickom editore – odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
1. miesto:
        ŠTEFANIDESOVÁ Monika III.C
        VANKOVÁ Monika III.D

2. miesto:
        PLEŠKOVÁ Marcela III.B
        FRZONOVÁ Viktória III.A

3. miesto:
        SURKOŠOVÁ Zuzana III.C
        DULLOVÁ Patriícia III.D


Kategória 2:  Kreslenie vo vektorovom grafickom editore – odbor animátor voľného času
1. miesto:     neudelené
2. miesto:     ŠIPČIAK Erik III.K
3. miesto:     BAROŠOVÁ Janka II.KL

01234567

Matematický klokan

    Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Štafetu organizátora prevzala od spoločnosti Exam nezisková organizácia Talentída, n. o. Klokan je našou najväčšou žiackou súťažou. Úlohy v ňom obsiahnuté boli vytvorené s cieľom ukázať žiakom, že rozmýšľanie môže byť zábavou, že sa oplatí trochu potrápiť, lebo dobrý pocit, ktorý nastane po objavení riešenia, stojí za to. Klokanovské úlohy zďaleka nie sú o „vážnej“ matematike. Naopak, väčšina z nich sa neviaže ani len na školské učivo. Vyžadujú skôr zdravý sedliacky rozum, trochu pošpekulovať, potrápiť sa nad netradičnejším zadaním. Často treba porozmýšľať už aj nad tým, ktoré údaje sú potrebné na riešenie úlohy. Verím, že práve prostredníctvom takýchto úloh pomáhame rozvíjať u žiakov tvorivosť, logické myslenie, učíme ich diskutovať o problémoch, argumentovať, spolupracovať.
    Z Pedagogickej a sociálnej akadémie sa do súťaže Matematický klokan zapojilo 55 žiakov. V kategórii KADET 012 (žiaci 1. a 2. roč. SOŠ) súťažilo 39 žiakov, v kategórii JUNIOR 034 (žiaci 3. a 4. roč. SOŠ) 16 žiakov. Úspešnými riešiteľkami boli žiačky Veronika Klemanová (I. A), Lucia Hewová (I. A), Gabriela Vallová (I. B) a Vanda Vačková (II. D). Menované žiačky sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov z celkového počtu 2970 súťažiacich vo svojej kategórii. Okrem toho Lucia Hewová získala titul školský šampión, teda dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy.
    Tesne pred bránou úspešnosti zostali a veľmi pekné výsledky dosiahli Patrícia Hrobáriková (I. B), Katarína Mrtvíková (I. B), Ľubomíra Závodská (I. C), Andrea Papalová (II. A), Natália Mensárová (II. A), Patrícia Barcíková (II. C), Katarína Brišová (III. A), Monika Vanková (III. D), Martina Koubeková (IV. A) a Henrieta Švecová (IV. A).
    Súťaž preverila vedomosti našich žiakov, niektorým ukázala cestu, ako sa dá skamarátiť s matematikou.
    Mgr. Alena Kamarýtová

Keď masky zabíjajú ...

    Nie, neľakajte sa, nepôjde o reklamu na lacný americký horor či povrchnú politickú kampaň, práve naopak. Názov článku má pritiahnuť vašu pozornosť na dobré správy, na úspechy našich študentov. Nebudem vymenovávať všetky recitačné, literárne a spevácke súťaže, zameriam sa na tie, ktoré robia dobré „promotion“ nielen našej PaSA, mestu Turč. Teplice, Turcu, ale aj Slovensku v zahraničí.
    Ako prvý uvediem úspech našej žiačky Zuzany Struhárovej, ktorá na medzinárodnom speváckom festivale populárnej piesne TALENT 2013 v Havířove získala úžasné 2. miesto, a to aj napriek tomu, že jej veľké nádeje u nás na konkurze naši českí porotcovia nedávali (viem to z prvej ruky, sedela som v domácej porote). Zuzka zaujala nielen intonačne čistým, melodickým a citovým prejavom, ale aj tým, že spievala vo svojom materinskom jazyku. Podobne si sympatie poroty a obecenstva získala aj naša druhá súťažiaca Gabika Kováčiková. A čo má kabinet slovenského jazyka a literatúry PaSA so speváckou súťažou? Nielenže sme Zuzku trošku „postrčili“, aby vykročila za úspechom, no dali sme jej aj zopár rád, ako prežiť text (veď pieseň je spievaná báseň) a ako využiť mimojazykové prostriedky (postoj pri speve, mimika, gestikulácia). Naša krásna slovenčina nás nesklamala, v Čechách ocenili jej ľubozvučnosť a schopnosť vystihnúť najskrytejšie pocity. Hrdé sme nielen na Zuzku a Gabiku, ale aj na ďalšiu našu študentku Sašku Dobrovodskú, ktorá ich bezchybne sprevádzala na gitare. Myslím si však, že k úspechu pomohla aj vzájomná dôvera vo vzťahu učiteľ – žiak.
    U našich západných susedov sme zabodovali nielen spievanou slovenčinou, ale aj písanou, zapojili sme sa, ako každý rok, do 10. ročníka slovenského kola českej literárnej súťaže pre deti a mládež, ktorú vyhlasujú Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unie Comenius v Prahe a Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Práca našej študentky Henriety Froľovej, našej animátorky, získala v konkurencii slovenských stredných škôl, najmä gymnázií, krásne 1. miesto. Radosť a hrdosť v kabinete SJL boli neopísateľné až hmatateľné. Literárnu prácu si môžete prečítať už o pár riadkov nižšie, verím, že aj vy oceníte originalitu a názorovú pestrosť Henriety.
    Všetkým uvedeným žiačkam v mene kabinetu SJL a školy srdečne blahoželám a ďakujem za skvelé, radostné momenty v našej učiteľskej práci.
    PaedDr. Slávka Sudorová, PaSA Turč. Teplice

Človek a masky v ňom
    Keď počujem slovo ,,maska", spomeniem si na rovnomenný film, v ktorom hrá hlavnú postavu herec Jim Carrey. Prišlo mi smiešne, ako sa po nasadení masky menila jeho osobnosť. Bez nej bol jednoduchý chlap s nízkym sebavedomím a s ňou bol jeden veľký živel. Ako malá som tento film mohla pozerať aj každý deň. No až neskôr mi život ukázal, že masky nie sú len súčasťou zábavy, divadelných predstavení, karnevalov či fašiangov. Majú korene už v dávnej minulosti a ich dôležitosť sa datuje už od praveku. Každý z nás vie, že v rôznych obdobiach v minulosti hrali veľkú rolu, znázorňovali bohov, menili osobu, ktorá ju mala na sebe na niečo iné. Ľudia si na ich výrobe dávali záležať a každá maska mala svoj účel. No my, keďže žijeme v dvadsiatom prvom storočí a doba, vynálezy a technika napredujú, vylepšili sme už dávno vymyslené a zaužívané masky. Vylepšili sme ich natoľko, že ich vôbec nevidno a splývajú s odtieňom našej pokožky, čiže nikto nevie, kedy nejakú masku máme. Ľudia si ju dnes dávajú ráno keď vstanú, spolu so spodnou bielizňou. Z doplnku sa stala neoddeliteľná súčasť nášho outfitu. Človek bez masky je totiž v tejto dobe ako slimák bez ulity, korytnačka bez panciera. Je zraniteľný ako malé dieťa. Čiže môžeme povedať, že maska je súčasť našej obrannej stratégie. Bojíme sa svetu ukázať, akí sme slabí, keď sme sami sebou. Spoločnosť na nás kladie rôzne, aj nezmyselné požiadavky a my sa ich snažíme bez námietok plniť. Pritom pod maskou v nás mnohých vrie ako sopečná láva náš nesúhlas a súperíme sami so sebou. Niekedy sa cítime byť stratení vo svete, kde je každý skrytý za masku. Ja sa cítim ako v klietke. Buď budem nosiť masku aj ja alebo ostanem nepochopená a zaslúžim si iba povrchné pohľady čudáckych masiek. Predstavte si, že by ste vyšli na ulicu nahí. Niekto by sa smial, iní by boli zdesení, ďalší by si mysleli, že ste sa pomiatli. Názory by boli rôzne. No skúste vyjsť na ulicu bez masky. Názor by bol jednotný a každý by hneď pochopil, že ste precitlivený blázon, ktorý je proti svetu, proti spoločnosti a má nejaký problém. No len vy sami by ste vedeli, že to nie vy ste blázon, ale všetci okolo vás. Pretože maska ostane vždy len maskou. A tie odpradávna slúžili na to, aby zmenili človeka na niečo iné a zakryli jeho pravú tvár. Skúste si aspoň na chvíľku dať dolu masku. Čo vidíte? Ja vidím vysmiate tváre, no skúste sa pozrieť hlbšie. Uvidíte ťažko sa dvíhajúce hrude ľudí. Ťaží ich všetko, čo nosia vo vnútri. Lenže to maska nezakryje. Aj keď sa snažia zakrývať všetko úsmevom, niektorí možno hnevom a rôznymi činmi, človek bez masky si rýchlo všimne, že nie je všetko tak, ako to vyzerá. Každý sa za niečo skrýva. Na duši zranení ľudia vyhľadávajú potešenie a vyrovnávajú sa so svojou bolesťou alkoholom, sexom, zabávaním v spoločnosti. Masky si myslia, že takýto človek má jednoducho rád život a užíva si. Ale len dotyčný človek vie, že keď pije, rýchlejšie zaspí, keď má styk, vyčistí si na chvíľu myseľ a keď je v spoločnosti, nestíha popri všetkých tých rozhovoroch vnímať tok svojich myšlienok. Radšej si necháme upchávať cievy, nechať skolabovať srdce, ako by sme mali odhodiť masku a priznať si sami pred sebou, že vo vnútri nás niečo rozožiera. Sme takí zvyknutí pretvarovať sa pred inými, že sa nakoniec pretvarujeme už aj sami pred sebou. Najdôležitejšie je preto priznať si chyby vo svojej vlastnej hlave. Ľudia vytvorili hranice svetadielov, štátov, no nikdy nebudú vedieť vytvoriť hranice v sebe a vždy budú chcieť niečo viac, ako môžu dostať. Pozrite sami, čo sme spravili s jednoduchými maskami. Vyvíja sa z nás nový živočíšny druh. S maskami sa už skoro vôbec nepodobáme na ľudí. Ľudskosť sa z nás totiž vytráca. Náš nový druh sa vyznačuje tým, že veľmi klame, závidí, nemá rád úspech druhých, podkopáva nohy, neplní sľuby, neváži si druhých ľudí a myslí len na seba. Uvedomme si, že v každom z nás je už niečo také. Masky nami manipulujú a my sa nimi necháme ovládať. Už dlhé roky počúvame, že nás raz ovládnu roboty a bojíme sa, že nám technické výdobytky prerastú cez hlavu a budú si robiť to , čo samé chcú, no nikoho by nenapadlo, že raz prerastieme cez hlavu sami sebe. Nikto by si nevedel predstaviť, že by sme sa báli sami seba a že my by sme mohli byť horší ako roboty. A predsa sa to deje a bojíme sa ukázať, čo sme naozaj zač. Chcela by som navrhnúť celej spoločnosti, nech skúsi odhodiť masky, nech si otvorí oči. Masky mali vždy ostať len doplnkom. Nemali sa stať vecou, pre nás potrebnou na prežitie. Všetko je na niečo dobré, aj masky, ale nie so všetkým sa treba zahrávať. A netreba to s vecami preháňať. Občas je dobré mať masku, ale aj obyčajné, možno pozitívne veci sa pri preháňaní môžu zmeniť na negatívne a škodlivé. Tak to opäť skúsme nepreháňať a buďme k sebe úprimní, neklamme si navzájom, dôverujme si a hlavne buďme empatickí. Súčasné masky sú horšími zbraňami ako bomby. Bomby dopadnú a hneď všetko zničia, masky chodia pomedzi nás a pomaly nás zabíjajú. Napríklad dôverujete človeku celé roky, delíte sa s ním o zážitky, o pocity, vie vo vás čítať a zrazu zistíte, že daný človek vaše tajomstvá hovorí ľuďom, ktorých sa to vôbec netýka a za chrbtom sa vám posmievajú z vášho nešťastia. Alebo keď od vás niekto niečo chce a nie je vo vašich silách splniť to, zrazu sa z milého prosiaceho človeka stane nevďačný, často nahnevaný egoista. To je ale to najmenšie zlo, ktorého sú masky schopné. Pretože masky dokážu brať životy. Bez súcitu zabiť človeka, vziať mu život, jeho existenciu. Dokážu veriť sľubom našej vlády, že sa budeme mať lepšie. Pritom, keď si tvrdo pracujúci človek doma zloží masku, rozplače sa. Rozplače sa pretože pracuje celý deň a nemá čas na rodinu, nemá čas si vychutnávať život, plniť si sny. O čom je taký život? O čom je to, báť sa každý deň o svoje deti, či budú mať zajtra čo jesť? A pritom každý sľubuje, že sa budeme mať lepšie. Kedy? Keď masky ovládnu nielen naše hlavy ale aj naše telo, staneme sa obyčajnými handrovými bábkami. Teraz nám beží čas, ktorý by sme mali využiť a bojovať proti maskám. Proti maskám v nás, proti maskám v druhých ľuďoch. Možno si po úspešnom výsledku spoločne poplačeme, možno sa konečne začneme všetci spolu smiať, ale nebudeme pasívni a nebudeme sa riadiť nepísanými pravidlami masiek. Možno si konečne splníme svoje túžby, nadýchneme sa z plných pľúc, vyznáme niekomu city, povieme niekomu ako veľmi nám ublížil, dostaneme ospravedlnenie, navzájom si odpustíme, preukážeme nesúhlas, budeme protestovať , proste vypustíme konečne naše myšlienky z hlavy. A hlavne si nebudeme závidieť, pretože každý bude robiť to, čo naozaj chce a má rád a nebude chcieť silou mocou to, čo má druhý človek. Začneme žiť... Lenže masky z nás spravili lenivých a pohodlných a mnohým ľuďom jednoducho vyhovuje skrývať sa za masky. Cítia sa byť uznávaní, pritom vo vnútri sú vyprahnutí viac ako púšť. Radi sa hrajú na niečo, čo nie sú. Berú identitu pravým hrdinom, pravým víťazom, ktorí si naozaj uznanie zaslúžia. Skúsme odhodiť masky a dokázať niečo bez nich. Až tie skutky budú najdrahšie. Až potom si uvedomíme pravé hodnoty a význam života. Návod na použitie je jasný a zrozumiteľný- zhoďme masky. Tak čo? Máte na to guráž?
    Henrieta Froľová, IV.K, PaSA

012

Volejbal v školskom roku 2012/2013

    Volejbalové družstvo dievčat PaSA Turčianske Teplice hralo v sezóne 2012/2013 v dlhodobej volejbalovej súťaži okresov Martin a Turčianske Teplice v skupine s družstvami Gymnázia V. P. Tótha Martin a Gymnáziom J. Lettricha Martin. Svoju skupinu vyhrali a preto sa stali usporiadateľmi prvého finálového turnaja dňa 19. 3. 2013. Do finále postúpili ešte družstvá OA Martin, Gymnázium Sučany a Gymnázium V.P. Tótha Martin.
    Druhý finálový turnaj sa odohral 27. 3. 2013 na OA Martin. Škoda, že v prvom finále stratili veľa bodov a ani zlepšený výkon v druhom finále im už nestačil na to, aby skončili s lepším umiestnením. Celkove zvíťazilo Gymnázium Sučany, druhá bola OA Martin a naše dievčatá PaSA Turčianske Teplice obsadili 3. miesto. Sezónu dievčatá ukončia na Turčianskych hrách v Martine, ktoré sa konajú na začiatku júna.
    Miroslav Lettrich

012345

Mladý Slovák - 18. 4. 2013

    Dňa 18.apríla 2013 (štvrtok) sa na našej škole zrealizoval VI.ročník súťaže MLADÝ SLOVÁK , ktorú vyhlásil odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom tejto súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus i národné povedomie a rozvíjať pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Do súťaže sa zapojilo 36 študentov z prvých a druhých ročníkov + 2 tretiačky. Písomný test obsahoval 30 otázok z rôznych oblastí diania na Slovensku, pričom súťažiaci si mali možnosť vybrať správnu odpoveď zo 4 možností. Pri rovnakom počte bodov o víťazoch, resp. poradí rozhodoval počet bodov v doplňujúcich otázkach.
    Víťazmi školského kola Mladého Slováka sa tento rok stali a do krajského kola postupujú Samuel Grigliak z II.KL a Kristína Murínová z I.B.
    Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!
    Mgr. Janka Boďová, vyučujúca dejepisu

Biblická olympiáda - krajské diecézne kolo - 17. 4. 2013

    Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo najprv na dekanátnom (okresnom) kole Biblickej olympiády v Turčianskych Tepliciach a potom postúpilo na diecézne (krajské) kolo v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 17. apríla 2013. Trojčlenné družstvo tvorili :
           Ľudka Kováčová z II. B
           Michaela Čupcová z I. B
           Žofka Lukáčová z I. A
    Na okresnom i krajskom kole boli úlohy z kníh Biblie, a to: Prvá kniha kráľov, kniha Rút a evanjelium podľa Matúša. Úlohy v rôznej podobe boli dosť náročné, ale dievčatá sa veľmi snažili. Touto účasťou získali nové skúsenosti, poznatky a tešia sa na súťaž opäť o rok.

Sviatok slova - 5. 3. 2013

    V utorok 5. marca sa konala v PaSA Turčianske Teplice milá udalosť. 34 recitátoriek si zmeralo sily v prednese poézie a prózy pre dospelých v súťaži Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín.
    Osobitnou kategóriou bola aj súťaž v prednese poézie a prózy pre deti a mládež pod názvom Štúrov pamätník, kde súťažilo 16 recitátoriek. Tradíciu tejto súťaže si škola udržiava už roky rokúce. V minulosti sa konali aj celoštátne a celoslovenské súťaže. Tu súťažili žiaci z českých a slovenských pedagogických škôl. Nežná revolúcia urobila tomuto podujatiu stop. Napriek tomu sa v našej škole každý rok organizuje školské kolo Štúrovho pamätníka, aby sme pokračovali v tradícii, ktorá pripravuje študentky pre život a prax. Svedčia o tom aj výsledky v próze. Víťazstvo si odniesla Michala Suchá z 2.D. Katarína Brišová z 3.A obsadila 2. miesto Rúfusovou prózou Zlatovláskin brat. O tretie miesto sa podelili Natália Babicová z 3.B prózou Vaclava Šuplatu Žubrienky a Denisa Štefková 3.C ukážkou E.Petišku Rozprávková čítanka. V prednese poézie 1. miesto porota neudelila, druhá bola Zuzana Surkošová z 3.C triedy s Čižmárikovou ukážkou Bába Kata a na tretie miesto obsadila Veronika Mikušováz 3.C brilantným prednesom nestorky našej detskej literatúry Ľ.Podjavorinskej – Kmotry. Ako uvádza účastníčka súťaže Natália Babicová, pozitívom súťaže bola rôznorodosť textov od klasiky po moderných autorov. Nepáčilo sa jej, že bolo menej účastníkov ako po minulé roky a v hodnotení porota vyčítala snahu po dramatizácii prejavu.
    Predsedníčkou poroty Vansovej Lomnička bola PaedDr.Slávka Sudorová. Členkami boli aj naše bývalé kolegyne Anka Zajvaldová, manželka Janka Leporisa Soňa Leporisová, Božka Blahová a Marcela Machilová. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože 34 recitátoriek prednieslo veľa zaujímavých ukážok. Verdikt poroty bol nasledovný:
Vansovej Lomnička
P r ó z a
1. Barbora Turčanová, 3.K , Jozef Melicher, J. Trubíni: Zázračné gajdy...
2. Tamara Suchá, 2.A, G. Majtaníková: Imidž je nanič
3. Ľudmila Kováčová, 2.B, P.Glocko: Klamár

P o é z i a
1. Natália Babicová, 3.B Jacques Prévert: Keď spíš
2. Katarína Brišová, 3.A Milan Rúfus: Chlib a dlaň
3. Monika Vanková, 3.D Kamol Peteraj: Obrázky pre bláznov


Hviezdoslavov Kubín
P r ó z a
1. Tamara Suchá 2.A, Majtaníková: Imidž je nanič
2. Barbora Turčanová, 3.K Jozef Melicher, J.Trubíni: Zázračné gajdy...
3. Ľudmila Kováčová , 2.B P.Glocko: Klamár

P o é z i a
1. Katarína Brišáková 3.D, M. Rúfus: Priveľa napadlo snehu
2. Karina Miakyšová, 2.B - M. Válek: Jeseň
3. Monika Pitáková 3.K- Ján Kostra: Každý deň

    Čestné uznanie: Sabína Mašlonková, 3.B - Gregory Corso: Spontánna báseň

    Na záver vyhodnotenia dostala slovo pani Anna Dubovcová za Úniu žien Slovenska, ktorá sedela v hľadisku a so záujmom sledovala vystúpenia jednotlivých recitátoriek. Svojimi pripomienkami usmernila recitátorky, povzbudila ich do ďalšej činnosti a pridala ako bonbónik na tortu vtipnú prózu Zuzky Zgurišky - Zuby a báseň z vlastnej tvorby - Výkrik zo zbierky Nad všetkým láska bdie.
    Ocenené žiačky dostali knižné dary, ktoré venovala Únia žien Slovenska a Slávka Sudorová.
    Miá

012345

Naši mladí EXPERTi

    Expert geniality show je celoslovenká súťaž určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi štyroch ponúknutých tém. Na výber mali tieto témy: Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody, Svetobežník, Do you speak English? Súťažiaci nemusí svoj výber tém vopred oznámiť. Môže sa rozhodovať až počas samotnej súťaže, keď už vidí testové otázky.
    Za svoj výkon môže získať titul Expert alebo TOP Expert, vyhrať zaujímavú cenu a pri troche šťastia aj notebook.
    Tento ročník sa do súťaže zapojilo 8001 žiakov z 386 škôl z celého Slovenska. V silnej konkurencii sa nestratili ani študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Napriek tomu, že neobsadili prvé priečky v celkovom hodnotení, ukázali, že potrebujú dostatok priestoru a času premýšlať o svojich skúsenostiach a používať fantáziu a hru, aby tým skúsenostiam dali nejaký zmysel. Potrebujú tiež rady, mapy, návody, aby sa ľahšie dostali tam, kam chcú (nie tam, kam chceme my) a aby objavili, čo chcú objavovať.
nbsp;   V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 15 EXPERTov. Diplom s titulom Expert v téme Tajomstvá prírody získali Veronika Klemanová z I. A triedy a Paulína Milová z III. C triedy.
    Pretože mi záleží na motivácii a intelektuálnom raste našich žiakov, verím, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí neuspeli, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.
    Mgr. Alena Kamarýtová

20 rokov samostatnosti SR - 20. 2. 2013

    Dňa 20. februára 2013 (streda) prebiehala na našej škole vedomostná súťaž 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorú vyhlásil odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. V školskom kole študenti mali možnosť vybrať si odpoveď na otázky z troch okruhov:
            - Historické míľniky obnovenia samostatnej Slovenskej republiky
            - Slovensko v iných štátnych útvaroch
            - Významné udalosti, osobnosti vedy a techniky, športu, umenia a kultúry
    Do súťaže sa zapojilo 40 študentov prvých a druhých ročníkov. O postup do krajského kola tvrdo bojovali 4 študentky s rovnakým počtom bodov (keďže postúpiť mohli len 2), pričom z celkového počtu 30 bodov získali 29! Až po 3 kolách doplňujúcich otázok sa rozhodlo o postupe dvoch študentiek do krajského kola : Hudecová Veronika a Závodská Ľubomíra z I.C – gratulujeme a prajeme veľa šťastia v júni v Žiline!
    Mgr. Janka Boďová, vyučujúca dejepisu

Valentín - 14. 2. 2013

    Každoročne si na našej škole spríjemňujeme mesiac február našou akciou Valentín, inak tomu nebolo ani tento rok. Pre študentov bola opäť pripravená netradičná súťaž. každá trieda mala za úlohu vymyslieť svojho valentínskeho maskota. No a ďalšou úlohou pre našich študentov bolo prísť v tento deň v rovnakej farbe ( čo bola biela alebo červená alebo obe). Samozrejme, že tento deň bol oživený rozhlasovým vysielaním.
    No a triedy, ktoré sme odmenili?
    I.A - VŠETCI OBLEČENÍ V ČERVENEJ FARBE
    III.K - VALENTÍNSKY MASKOT
    Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa zapojili a dúfame, že o rok vás bude viac.

0123

Dlhodobá volejbalová súťaž dorasteniek vo volejbale - 29. 01. 2013

    Družstvo PaSA Turč. Teplice hralo v skupine s dorastenkami Gymnázia V.P.Tótha Martin a Gymnázia J.Lettricha Martin.
    Výsledky 1. kola - 5. 11. 2012 hralo sa v telocvični Gymnázia J.Lettricha Martin:
        PaSA Turč. Teplice - Gymnázium V.P.Tótha 2:0
        PaSa Turč. Teplice - Gymnázium J.Lettricha Martin 0:2
    Výsledky 2. kola - 12. 12. 2012 sa hralo v telocvični Gymnázia V.P.Tótha Martin:
        PaSa Turč. Teplice - Gymnázium J.Lettricha Martin 2:0
        PaSA Turč. Teplice - Gymnázium V.P.Tótha 0:2
    V utorok 29. 1. 2013 sa v telocvični našej školy uskutočnilo 3. kolo dlhodobej volejbalovej súťaže. Na domácej palubovke sa najlepšie darilo našim hráčkam. Po presvedčivých výkonoch zvíťazili nad Gymnáziom V.P. Tótha Nartin 2:0 (25:21; 25:13) a Gymnáziom J. Lettricha Martin 2:0 (25:14; 25:14).
    V skupine obsadili naši 1. miesto a postupili do finálových turnajov, v ktorých sa okrem PaSA Turč. Teplice stretnú s OA MArtin, Gymnáziom Sučany a Gymnáziom V.P.Tótha Martin.
    Družstvo PaSA Turč. Teplice hralo v zložení: Barbora Dopaterová III.D, Martina Stupková I.A, Janka Chalupková II.C, Mária Kyselová III.D, Zuzana Chudá IV.B, Monika Nitšková III.B. Náhradníčky: Dominika Kovaľová I.A, Alexandra Mikovičová II.B, Zuzana Ivanová III.D

    Miroslav Lettrich

0123456

Obvodné kolo olympiády v ANJ - 16. 01. 2013

    Dňa 16. 1. 2013 sa na našej škole už tradične uskutočnil 13. ročník obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Keďže je náš okres malý a nenachádza sa v ňom veľa stredných škôl, víťazi školských kôl nemali vo svojej kategórii konkurenciu, no i napriek tomu museli preukázať svoje znalosti v jazyku na vysokej úrovni. Najskôr ich čakala písomná časť, pozostávajúca s posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramaticko-lexikálneho testu. Po tejto fáze museli absolvovať ústnu časť, a to opis obrázkov a situačnú úlohu. Každá z hore vymenovaných častí bola náročná na jazykovú pripravenosť, pohotovosť a koncentráciu. Odborná porota, ktorou boli pani Katarína Janovská, pani Zuzana Petrovičová a pani Natália Zajacová, vyhodnotila testy, dôsledne si vypočula ústne odpovede a na základe získaných bodov ako aj celkového vystupovania študentov rozhodla, že všetkých zúčastnených posunie do krajského kola, ktoré už bude bohaté na účastníkov a vytvorí skutočné konkurenčné prostredie, keďže v každej kategórii sa každoročne zúčastní od 10 do 16 študentov bojujúcich o víťaznú pozíciu, pretože len víťaz je vybratý do celoslovenského kola v Bratislave.
    Krajské kolo sa uskutoční 11.2.2013 na Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci. Postupujúcim do kraja držíme palce a veríme, že sa im podarí obsadiť tie najlepšie miesta. Ak by sa tak i nestalo, rozhodne to nebude žiaden debakel, pretože získajú neoceniteľné skúsenosti.
    Víťazi a postupujúci do krajského kola olympiády v ANJ:
    2A kategória (študenti 1. a 2. ročníka gymnázií):  Dominik Dubovec
    2B kategória (študenti 3. a 4. ročníka gymnázií):  Michal Knapčok
    2D kategória (študenti stredných odborných škôl):  Patrícia Boráková

    Natália Zajacová

01234

Vianočný volejbal - 5. 12. 2012

     Vianočný volejbalový turnaj, ktorý tradične uskutočňuje PaSA Turčianske Teplice sa tento rok uskutočnil v skoršom termíne, už dňa 5. 12. 2012. Vedúci družstva a tréner PaSA  pán učiteľ Lettrich chcel turnaj využiť ako prípravu na dlhodobú volejbalovú súťaž a zároveň otestovať väčšie množstvo hráčok hlavne z prvých ročníkov. Pri konfrontácií výkonností s družstvami Gymnázia Mikuláša Galandu Turčianske Teplice vyšli víťazne družstvá PaSA Turčianske Teplice, keď na:
1. mieste skončilo družstvo PaSA „A“ v zložení: Martina Stupková I.B, Veronika Kollatiová III.A, Barbora Dopaterová III.D, Mária Kyselová III.D, Zuzana Ivanová III.D, Zuzana Chudá IV.B, Monika Nitšková IV.C.
2. miesto obsadilo družstvo PaSA „B“ v zložení: Dominika Kovaľová I.A, Simona Mikulová I.A, Nikola Murgašová I.C, Alexandra Mikovičová II.B, Nikola Mareková III.C, Danica Oslancová III.C.
3. miesto obsadilo Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice „A“
4. miesto obsadilo Gymnázium Mikuláša Galandu TurčianskeTeplice „B“

012345678

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo - 3. 12. 2012

    Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 3. 12. 2012. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov s nasledovným umiestnením:
1. miesto: Boráková Patrícia III.A
2. miesto: Grofčíková Janka IV.B
3. miesto: Hrubá Lucia IV.A
    Víťazkám blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemne strávený deň a prajeme ďalšie úspechy v štúdiu!

0123456

Týždeň farieb - 22. - 26. 11. 2012

    Najpestrejšie obdobie roka, jeseň, je už takmer za nami ako aj Farebný týždeň v našej škole. Od pondelka 22. októbra do piatka 26. októbra to v našej škole hýrilo takmer jesennými farbami. PONDELKU vládla MODRÁ, ktorá je symbolom pokoja a vyrovnanosti. UTOROK sa niesol v znamení ČERVENEJ. Tá je zas farbou tvorivých a sebavedomých ľudí. Ani v STREDU študenti nezaháľali a zladili sa do ŽLTEJ, ktorá je symbolom mysle a vyvoláva aktivitu. Pre ŠTVRTOK bola charakteristická ZELENÁ, ktorá je základnou farbou prírody. Na PIATOK boli zadané až dve farby, a to protikladné čierna a biela. V budove školy to vyzeralo ako v starom čierno-bielom filme.
    Počas Farebného týždňa boli najaktívnejšími triedami I.A a I.B. Aktívne boli ale aj iné triedy. Pochvala patrí aj profesorskému zboru, ktorého niektorí členovia sa pripravovali na Farebný týždeň veľmi zodpovedne. V ŽŠR sa veľmi tešíme stúpajúcemu záujmu študentov a profesorov o ich aktivity.

012345

Hlasy prinášajúce úspech - 5. 10. 2012

    Prvý októbrový týždeň bol v PaSA Turčianske Teplice venovaný v súčasnosti populárnemu povolaniu - moderátorstvu, príp. žurnalistike. Pozvanie na besedu so študentmi (3.10. 2012) prijala dlhoročná moderátorka, redaktorka Janka Grajciarová – rodáčka z Martina. Pôsobila v martinskom rádiu Rebeka, po jeho zániku prešla do Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici, do Reginy. Svojím príjemným vystupovaním, melodických zvonivým hlasom, pozitívnym vyžarovaním a zaujímavým rozprávaním si získala obdiv, sympatiu študentov a vyučujúcich.
    Janka viedla besedu prostredníctvom praktických cvičení so žiakmi – jazykolamy, natáčanie sa na mikrofón, strihanie príspevkov. Študenti možno prvýkrát počuli svoj „mikrofónový“ hlas a zistili, že sa za príjemným prejavom je veľa ťažkej práce: nájsť vhodné výrazy, improvizovať v nečakanej situácii, artikulovať, zbavovať sa výslovnostných nedostatkov – nerozprávať príliš tvrdo i mäkko, nezabúdať na dĺžne, hovoriť pomalšie, zdôrazniť dôležité fakty, nepoužívať slovnú vatu, ako napríklad slová vlastne, teda, takže, tým pádom a pod.
    Beseda mala veľký úspech, dve vyučovacie hodiny nestačili na uskutočnenie všetkých plánov moderátorky so žiakmi; Obidve strany prejavili záujem o ďalšie stretnutie – v rámci vyučovania (MLJ, SJL, TMAČ), moderátorka navrhla prax v rádiu Regina, B. Bystrica.
Za uskutočnenie besedy ďakujeme pracovníčke Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, Janke Jarošovej, aj vďaka nej sa v najbližšom čase nadviaže spolupráca našej školy s TKS Martin (prax pri organizácií podujatí v Turci, pri práci s deťmi v ZŠ a MŠ).
    Ak si chcete rozrozprávať svoje hovoridlá, tu je zopár jazykolamov (nezabudnite najmenej trikrát rýchlo za sebou):
Odideologizovaná dezilúzia; Naolejovala Júlia Júliu alebo nenaolejovala Júlia Júliu; Šašo vešia, suší osušku; Pes spí, psy spia; Dolár, libra, rubeľ;
To, že spomínaná beseda mala svoj zmysel, dokazujú aj výsledky z regionálnej súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica (5. 10. 2012). Súťaž moderátorov sa konala v Martine , v TKS. Obsahovala 4 disciplíny: čítanie správ, prezentácia reklamy, interview, uvedenie vlastnej relácie; Dôraz sa kládol na správne využívanie prozodických vlastností jazyka (tempo, melódia..), na obsahovú úroveň pri improvizácii, pri vlastnej relácii, na prirodzenosť prejavu – mimika, gestikulácia;
Umiestnenie:
1. kategória do 18 rokov:
2.m.: Katarína Brišáková - III.D, dve 3.miesta: Nora Hrivnáková - III.K, Zuzana Struhárová - III.D ;
2. kategória nad 18 rokov:
1. m.: Natália Babicová - III.B, 2.m.: Eva Trnovcová – III.D, 3.m.: Miroslava Poláčková – IV.K;
    Víťazky budú PaSA Turčianske Teplice a región Turiec reprezentovať na krajskom kole Sárova Bystrica v Žiline (november). Všetkým víťazkám srdečne v mene PK SVP i PaSA blahoželám!
    PaedDr. Slávka Sudorová, PK SVP PaSA Turčianske Teplice

0123


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice