logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
PRIJÍMACIE SKÚŠKY na školský rok 2019/2020

Pre uchádzačov o denné štúdium

Študijný odbor: 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Termín prijímacích skúšok: 5. apríl 2019
Počet žiakov: 84


Kritéria na úspešné vykonanie skúšky v študijnom odbore:
               - 7649 M  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Pre uchádzačov o pomaturitné štúdium -

Študijný odbor: 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní

Termín prijímacích skúšok: 25. jún 2019
Počet tried: 1
Počet žiakov: 30

Informácie pre uchádzačov o pomaturitné štúdium


Prihláška na pomaturitné štúdium na stiahnutie

Ukážky talentových prijímacích skúšok

Uvádzame ukážky priebehu talentových skúšok pre odbory:
      - 7649 M   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
      - 7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

UKÁŽKA TS Z JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ


UKÁŽKA TS Z HUDOBNÝCH SCHOPNOSTÍ


UKÁŽKA TS Z VÝTVARNÝCH SCHOPNOSTÍ


UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 1. časť


UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 2. časť


UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 3. časť


UKÁŽKA TS Z POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ - 4. časť


CVIČENIE NA RYTMICKO-POHYBOVÉ CÍTENIE
Video uvádzame ako inšpiráciu pre cvičenie
na rytmicko-pohybové cítenie, ktoré je súčasťou
talentových skúšok z pohybových schopností
Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice