logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
MATURITY

Termíny maturitných skúšok

Mimoriadne skúšobné obdobie
   Ústna forma IČ MS11. september 2018
Riadne skúšobné obdobie pre šk.rok 2018/2019
   EČ MS a písomná forma IČ MS zo SJL12. marec 2019
   EČ MS a písomná forma IČ MS z CJ (ANJ a NEJ)13. marec 2019
   Praktická časť MS 24. - 26. apríl 2019
   Príprava žiakov na ústnu formu IČ MS13. - 17. máj 2019
   Ústna forma IČ MS - denné štúdium20. - 24. máj 2019
   Ústna forma IČ MS - diaľkové štúdium3. - 4. jún 2019
Náhradný termín
   EČ MS a písomná forma IČ MSdeň určí NÚCEM
Opravný termín pre šk. rok 2018/2019
   EČ MS a písomná forma IČ MSdeň určí NÚCEM   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (1. časť)
   Zmeny v legislatíve k MS 2013 (2. časť)


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice