logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
SÚŤAŽE v šk. roku 2018/2019


OLYMPIJSKÝ DEŇ - 26.6.2019


    Už po druhý krát sme si pripomenuli význam a hodnoty Olympizmu prostredníctvom rôznych zábavných a súťažných športových disciplín. Súťažiaci si mali možnosť zmerať sily ako jednotlivci v behu na 1000 m. V súťažných disciplínach ropeskipping, hod na cieľ a preťahovanie lanom už
bojovali ako team za svoju triedu. Do nesúťažnej disciplíny, ktorá sa im veľmi páčila, sa svojou pohybovou aktivitou zapojili všetky zúčastnené žiačky.
    Tešíme sa už na tretí ročník Olympijského dňa, v rámci ktorého sa budeme držať Olympijské hesla Citius, Altius, Fortius „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie“.

VÝSLEDKY:
Beh na 1000 m - 1. ročník:
    1. miesto: ŠUPOLOVÁ Anna 4,16
    2. miesto: BEŇUŠOVÁ Daniela, KNEZELOVÁ Michaela
    3. miesto: ŠIMURKOVÁ Dominika 4,45

Beh na 1000 m - 2. ročník:
    1. miesto: POLETOVÁ Stanislava 5,05
    2. miesto: SERDELOVÁ Eva 5,12
    3. miesto: BRODEKOVÁ Dominika 5,24

Beh na 1000 m - 3. ročník:
    1. miesto: PALIDEROVÁ Méria 5,54
    2. miesto: ZAŤKOVÁ Lucia 6,21
    3. miesto: BALÁŽOVÁ Lucia 6,41

Poradie tried:
    1. miesto: II.D
    2. miesto: I.D
    3. miesto: II.C


    Mgr. Ivana Kamonová
012345678910111213141516171819202122


MINIFUTBALOVÁ DOMINANCIA - 19.6.2019


    Po odchode viacerých opôr nestratilo reprezentačné družstvo v minifutbale iskru a streleckú chuť. Káder v zložení Aneta Machciníková, Diana Petrová, Martina Vrobelová,Dominika Serdelová,Dominika Pišteková, Tereza Mudríková, Bianka Lacková, Zuzana Lukáčová a Veronika
Macejáková odohral v tejto sezóne dva veľké turnaje v rámci stredných škôl a už druhý rok nenašiel premožiteľa. Plný bodový zisk zo všetkých zápasov a herná dominancia v každom z nich. Strelecká potencia bola udivujúca aj vďaka Anete Machciníkovej s ktorou sa musíme rozlúčiť na konci jej štúdia na našej škole. Poďakovať sa patrí aj Zuzke Lukáčovej, ktorá odchádza za futbalovým chlebíkom do Čiech. Ďakujeme a prajeme úspešné účinkovanie v budúcej kariére. S ostatnými dievčatami sa budeme tešiť na ďalšie úspešné zápasy.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123456789101112


REGIONÁLNE KOLO VO VOLEJBALE - jún 2019


    Volejbalové dianie na našej škole vyvrcholilo regionálnym kolom vo volejbale žiačok stredných škôl. Zápas sa uskutočnil na Gymnáziu J. Lettricha v Martine. Súperom našich dievčat bol domáci výber. Po vyrovnanom zápase plnom zvratov sme prehrali v treťom sete rozdielom troch lôpt. Za
posledné roky sme boli najbližšie k postupu do krajského kola.
    Okresné volejbalové dianie sa nieslo v znamení víťazstiev. O tie sa okrem ostatných dievčat zaslúžili aj dievčatá štvrtého ročníka Rebeka Cengelová, Marianna Gregorová a Martina Kurčinová. Týmto im chceme poďakovať za štvorročnú reprezentáciu školy.
    O postup do krajského kola na budúci rok zabojuje káder v zložení: Lucia Zaťková, Adriana Tomanová, Renata Gardianová, Stanislava Poletová, Diana Petrová, Dominika Serdelová, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Eva Serdelová, Veronika Macejáková, Natália Olbertová.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123456789


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC - máj 2019


    V máji 2019 sa konala celoškolská súťaž v grafike na PC. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiačok z 2. až 4. ročníka. Súťažiace si merali sily v získaných zručnostiach v kategórii: Tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
    - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok – upútavku na ľubovoľný mesiac v kalendári podľa vlastného návrhu
    - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. miesto: MICHALICOVÁ Adriána IV.B
                   HUBČÍKOVÁ Katarína III.B

2. miesto: BALÁŽOVÁ Lucia III.B
3. miesto: SERDELOVÁ Dominika II.D


    Víťazom gratulujeme. Všetkým ostatným súťažiacim prideľujeme čestné uznania za veľmi vydarené súťažne príspevky.
    Ing. Gabriela Rafajová
012345678910111213141516171819


SÚŤAŽ PAULINYHO TURIEC - 4.6.2019


    Dňa 4.6.2019 som bola pozvaná na slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Paulinyho Turiec. Vyhodnotenie sa konalo v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho-Thota v Martine. Pozvaní boli rodičia, pedagógovia aj kamaráti, so mnou išla mamina. Všetko to začalo o 10 hodine. Žiaci gymnázia
predniesli úryvky z prác autorov. Celé totouvítanie doprevádzali spevom a hrou na klavíri a gitare. Veľmi sa mi to páčilo, potom nasledovalo samotné odovzdávanie cien. Ja som dostala čestné uznanie.
    Dominika Adamská I.A
012


SÚŤAŽNÝ PROJEKT "ČÍTAM – PÍŠEM – KRESLÍM" - 10.2018 - 03.2019


    Projekt prebiehal v dvoch etapách. Od októbra do decembra 2018 sa mohli žiačky zapojiť do projektu svojimi literárnymi prácami a od januára do marca 2019 ilustráciami k týmto aj iným literárnym dielam. Komisia, ktorá sa skladala z vyučujúcich slovenského jazyka a metodiky výtvarnej
výchovy, vybrala najlepšie práce. Autori boli odmenení darčekovými poukážkami kníhkupectva Martinus, ale pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí sa do súťaže zapojili.

Víťazky:
    literárna tvorba:
        1. Patrícia Gonšorová, IV.A
        2. Natália Prívarčáková, I.B
        3. Lenka Ursínyová, IV.B

    výtvarná tvorba:
        1. Alica Durbáková, IV.B
        2. Adriána Michalicová, IV.B
        3. Anna Rakárová, IV.A

    Mgr.E.Javornícka
0123456


ŠESŤ HODÍN UMELECKÉHO SLOVA - 27.2.2019


    Dňa 27.2.2019 sa miestnosť I.B v PaSA zaplnila študentkami 1. – 4. ročníka. Tie sa počas šiestich vyučovacích hodín snažili odkryť krásu našej i zahraničnej beletrie, a to nielen prostredníctvom výberu zaujímavých ukážok z poézie a prózy, ale hlavne precíteným prejavom.

VÝSLEDKY RECITAČNÝCH SÚŤAŽÍ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Próza
    1. Bianka Lacková I.A – s postupom do regionálneho kola
    2. Noemi Svetlošáková II. D
    3. Tamara Žihlavníková III. B

Poézia
    1. Dorota Lenďáková II.A – s postupom do regionálneho kola
    2. Lucia Domoráková I.B
    3. Natália Reginová I.C

VANSOVEJ LOMNIČKA
Próza
    1. Denisa Koštialiková III. A – s postupom do krajského kola
    2. Lea Ilovská II.D
    3. Dominika Kováčová II.B

Poézia
    1. Tamara Žihlavníková III.B – s postupom do krajského kola
    2. Katarína Jakušovská I.C
    3. Veronika Joklová III.B

ŠTÚROV PAMATNÍK (prednes poézie a prózy pre deti a mládež)
Próza
    1. Lea Ilovská II.D
    2. Alexandra Plutinská III.D
    3. Emma Tropeková II.C

Poézia
    1. Janka Ďurišová III.B
    2. Zuzana Svítková II.B
    3. Lenka Sivčáková III.B

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL

01234567


VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 19.12.2018


    Osláviť príchod Vianoc volejbalom sa na našej škole traduje poriadne dlho. Tohto roku sa pridali aj študentky z Gymnázia M. Galandu Turčianske Teplice. Štyri družstvá zohrali kvalitné zápasy, aby si nakoniec rozdelili sladké ocenenia. Nebudeme hovoriť o víťazoch a porazených, ale len o peknej
volejbalovej tradícii na našej škole. Tak volejbalové šťastné a veselé všetkým účastníkom turnaja.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - školské kolo

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku 2018/2019
1. miesto – Mária Paliderová   III.B
2. miesto – Natália Sklenárová   IV.B
3. miesto – Paulína Hajdušeková   III.A
Všetkým účastníkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov!
PK CUJ


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - 28.11.2018


    Dňa 28. 11. 2018 sa v našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, mohli sme sa tak "popasovať" so svojimi vedomosťami, zistiť, aká je naša slovenčina ťažká, no tiež krásna.
    Olympiáda pozostávala z troch disciplín: Prvou bol test, ktorý obsahoval otázky nielen z gramatiky,
ale aj zo slohu a literatúry. Nesmeli chýbať ukážky, ktoré preverili čítanie s porozumením. V druhej disciplíne sme popustili uzdu svojej fantázii, pretože úlohou boli slohové útvary: rozprávanie (B kategória -1. a 2. ročník) a úvaha (A kategória - 3. a 4. ročník). Tretia časť olympiády už nebola písomná, ale ústna, v ktorej sme mali možnosť vyjadriť svoj názor (diskusný príspevok) na tému: Aké zmeny by potrebovalo súčasné školstvo na Slovensku? Aj keď bola olympiáda náročná, atmosféra bola na nej priateľská, tvorivá a zároveň sme s a toho veľa dozvedeli nielen o našej materčine, ale i o sebe.
    Po sčítaní bodov, nám odborná komisia, zložená z našich slovenčinárok, oznámila tieto výsledky:

    Kategória A:
        1. M. Paliderová (III. B - postup do krajského kola)
        2. B. Kostelanská (IV. C)
        3. K. Bútorová (III: C)


    Kategória B:
        1. M. Hudeczková (II. B - postup do krajského kola)
        2. E. Serdelová (II: C)
        3. V. Pekárová (II. D)


    Umiestnené študetnky boli odmenené knižnými odmenami, ktoré zakúpilo Rodičovské združenie pri SOŠP a všetkým zúčastneným sa ušlo aj pekné slovo a poďakovanie od svojich vyučujúcich.     Miroslava Hudeczková, II. B, SOŠP
0123


ROČNÍKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ - 21.11.2018


    Prvé volejbalové zápasy v školskom roku 2018/2019 ukázali, čo sa dá očakávať v tomto športe. Ročníkový turnaj potvrdil tradičnú kvalitu dievčat druhého až štvrtého ročníka. Pozitívne prekvapenie bola účasť hráčok prvého ročníka. Tak dúfame, že to bude dobrý vstup
do volejbalovej sezóny, v ktorej by našu školu malo reprezentovať družstvo v zložení: R. Cengelova, M. Gregorova, M. Kurcinova, R. Gardianova, A. Tomanova, L. Zatkova, A. Bartošova,L. Ilovska, V. Macejakova, S. Poletova, D. Petrova, D. Serdelova, E. Serdelova, K. Kovacikova, N. Obertova.
    PaedDr. Svetozár Thomka
0123


SÁROVÁ BYSTRICA alias MODERÁTORSKÉ ZAČIATKY - 11.10.2018


    Dňa 11.10.2018 sme sa spolu s dievčatami zúčastnili na regionálnom kole súťaže mladých moderátorov - Sárova Bystrica. Súťaži predchádzali dlhé týždne trénovania. Keď mi pani profesorka povedala, že sa prihlásili aj prváčky, ostala som celkom prekvapená, ja v ich veku som na to
nenabrala odvahu. V deň súťaže sme sa stretli na vlakovej stanici. Desať statočných žien na ceste do Martina: Lenka Beňová, Martina Kyselová, Mária Zuzana Máliková, Andrea Regulyová, Simona Gallasová, Michaela Kováčiková, Dominika Kováčová, Veronika Kuchťáková, Barbora Jarombeková, Veronika Oboňová.
    Po príchode na miesto sme sa zapísali na prezenčnú listinu a usadili na svoje pomerne nepohodlné stoličky, ale to nám bolo vtedy jedno. Na každej jednej z nás bola viditeľná nervozita. Keby som mala zhrnúť, ako sme museli vyzerať, určite sme pôsobili komicky. Hlavy zaborené do papierov, mrmlanie textov a vyplašené tváre. Celá súťaž pôsobila komorným dojmom, čo vo mne vyvolávalo pokoj a cítila som sa tam veľmi príjemne, myslím, že teraz hovorím aj za dievčatá.
    Mali sme možnosť stať sa aspoň na chvíľu moderátormi v televízii alebo v rozhlase. Každá z nás si prešla všetkými štyrmi disciplínami: správa, interview so známou osobou, reklama a vlastná relácia. Všetky sme boli originálne a vtipné až tak, že sme plakali od smiechu, no len jedna z nás sa umiestnila v prvej kategórii na druhom mieste, a to Michaela Kováčiková z II.B triedy. Srdečne ti gratulujeme.
    Odniesli sme si odtiaľ veľa zážitkov, skúseností. Spoznali sme nových ľudí a o rok (už smelšie a odhodlanejšie) to skúsime opäť.
    Dominika Kováčová II.B
0


MINIFUTBAL LEVICE - 2.10.2018


    Formovanie športových kolektívov je zložitý proces. Ten minifutbalový na našej škole pracuje už druhý rok a bezvadne. Aneta Machcinikova, Diana Petrová, Martina Vrabelova, Tereza Mudriková, Diana Pišteková, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová a Bianka Lacková na minifutbalovom
turnaji v Leviciach ukázali nielen pohodu v ľahších zápasoch, ale aj odhodlanie víťaziť za nepriaznivých okolností. Na druhom ročníku tohto športového podujatia dokázali zvíťaziť vo všetkých zápasoch a po roku opäť zdvihnúť víťaznú trofej nad hlavu. O kvalitách tohto teamu svedčí fakt, že zvíťazili už v desiatich po sebe idúcich zápasoch. Veronika Macejakova bola vyhlásená za najlepšiu brankarku turnaja. Gratulujeme všetkým a tešíme sa s Vami.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345678910


Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice