logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
PROJEKTY


KTO SOM? KAM KRÁČAM? - 20.6.2018


    Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí po období dospievania
vstupujú do života pripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – majú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, vedia efektívne komunikovať, vedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, dokážu sa starať o svoje duševné zdravie.
    Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť k rozvoju osobnostných kompetencií žiačok projektom „Kto som? Kam kráčam?“     Projekt vznikol na základe výzvy Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja na podporu prevencie sociálnopatologických javov v školách a školských zariadeniach s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog.“
    Žiačky všetkých prvých ročníkov (I.A pod vedením Mgr. H. Laurovej, I.B pod vedením PhDr. T. Krelovej, I.C pod vedením PhDr. J. Pavelcovej , I.D pod vedením Mgr. Ľ. Kučerovej) projekt absolvovali 20. júna 2018 v priestoroch školy. Jeho hlavným cieľom bol rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom ,,nácviku zručností,“ pomocou ktorých sa ohrození jedinci budú vedieť ubrániť negatívnym prodrogovým sociálnym vplyvom. Skladal sa zo 4 blokov (častí: Kto som (moje silné a slabé stránky, každý sme iný), Som taká/ý, aké mám schopnosti, Som taká/ý, aké mám názory, Po čom túžim). Každý blok začal stručným teoretickým východiskom, motiváciou a diskusiou na danú tému, pokračoval rôznymi zážitkovými cvičeniami s následnou spätnou väzbou a skončil uvoľňovacou aktivitou.
    A aké bolo záverečné hodnotenie projektu? Tu je pár názorov žiačok, ktoré ho absolvovali:
    „Som prekvapená, koľko taká kresba dokáže o človeku vypovedať.“
    „Zistila som, aké mám sny, schopnosti...“
    „Spoznala som viac samú seba cez aktivity, ktoré mali zaujímavú formu.“
    „Teraz viem, že je dobré, ak človek pozná sám seba aj prečo je to dôležité.“
    „Teraz si budem viac veriť, budem sa viac snažiť splniť svoje ciele a sny, budem viac otvorená.“
    „Keďže takéto testy robíme na táboroch, tak som veľa vecí o sebe už vedela.“
    „Som rada, že sme mali možnosť a priestor zamyslieť sa nad vecami, situáciami, v ktorých som si uvedomila viac samú seba.“
    „Zistila som, ako a čo na sebe zlepšiť.“
    „Našla som svoje silné a slabé stránky a pozrela som sa na ne aj z inej strany. Veľmi mi to pomohlo.“

    Poďakovanie za úspešný priebeh projektu patrí Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja za jeho finančnú podporu, vedeniu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach za vytvorenie podmienok na jeho realizáciu a študentom, ktorí projekt absolvovali, pretože bez ich aktívneho a tvorivého prístupu, by projekt nemal žiaden význam a prínos.
    PhDr. Tatiana Krelová, autor a lektor projektu

    Kde by som začala? Tak asi úplne na začiatku.
    V stredu 20.6. 2018, som išla do školy s tým, že budem odpovedať zo psychológie. A keď som sa dozvedela, že psychológiu budeme mať celý deň, kvôli nejakým testom na sebapoznávanie, oblial ma studený pot.
    Vždy som sa bála zistiť, aká vlastne som. Keďže nikto nie je bezchybný, bála som sa, ako sa postavím k svojím "achilovkám", aj keď som o niektorých už vedela. Mám ich veľa. Ako každý. A išlo aj o to, že na začiatku prvého ročníka mi robila psychológia veľký problém.
    Tento deň bol ale úpne iný ako ostatné. Robili sme rôzne aktivity a cvičenia, ktoré nám pomohli presnejšiemu a pravdivejšiemu poznaniu seba, svojich spolužiačok a navyše sme sa pri nich zabavili a dokonca zrelaxovali. Dozvedela som sa, že som uzavretá a možno trocha depresívna. Čo nie je až tak pozitívne, ale po tomto všetkom asi už viem, ako s tým pracovať, ako to prekonať. Dokonca som sa musela zamyslieť, ako tieto moje nedostatky či slabosti, môžu niekomu, niečomu pomôcť. Viem aj, aké "dary" svojími dobrými vlastnosťami, svojími zručnosťami prinášam pre iných. Takto som o nich nikdydoteraz nerozmýšľala.
    A v testoch som zistila, že mám veľa spoločného s mojimi spolužiačkami a vďaka tomu si budeme ešte viac rozumieť. Zaujala ma hra, pri ktorej sme napísali na papier dve pravdy a jednu lož a hádali sme, čo je, a čo nie je pravda. Dozvedeli sme sa, že sme skoro všetky dostatočne šialené a nebojíme sa o tom aj rozprávať.
A na koniec? Psychológia je úžasný predmet, vďaka nemu máme šancu lepšie spoznať seba aj ľudí okolo seba, dokážeme predvídať rôzne situácie a správanie ľudí v nich.
    Ktovie, kde bude každý z nás o 3 roky. Niekto bude učiteľ matematiky, slovenčiny, cudzieho jazyka, niekto doktor, právnik, účtovník, novinár, policajt, psychológ a ktovie čo ešte, ale pri každej z týchto profesií človek bude potrebovať a môže využiť psychológiu. Pomôže mu lepšie s inými komunikovať, pomôcť mu a dokonca ho riadiť, vychovávať, ovplyvňovať. K tomuto sme dnes vykročili.
    Za celú moju triedu veľmi pekne ďakujem za tento deň.
    Simona Hoštáková, 1.B
012345678910


EASTER CARDS EXCHANGE 2018 - 08.03.-02.04.2018


    Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice sa spolu so žiakmi a vyučujúcimi cudzích jazykov a výtvarnej výchovy zapojili do medzinárodného projektu cez internet. Našimi partnermi boli žiaci zo stredných odborných škôl a gymnázií z Poľska, Ukrajiny, Gruzínska, Rumunska, Litvy,
Srbska a Slovenska. Celkom sa nás zapojilo 13 partnerských škôl. Projekt sa uskutočnil v jarných mesiacoch od 08.03.2018-02.04.2018 pri príležitosti sviatku Veľkej Noci .
    Komunikácia žiakov prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku. Cieľom projektu bola oslava Veľkonočných sviatkov prostredníctvom dvoch cudzích jazykov, anglického a nemeckého, s cieľom oboznámiť žiakov na Slovensku so zvykmi a tradíciami oslavy Veľkonočných sviatkov v iných krajinách. Úlohou každého študenta bolo napísať (vytvoriť)Veľkonočný pozdrav a poslať ich v čo najväčšom počte zúčastneným a zapojeným školám, ktoré boli odprezentované a prečítané v dvoch cudzích jazykoch. Každá škola mala pripraviť aj dvojjazyčný anglicko - nemecký obrázkový slovník s typickými regionálnymi zvykmi a tradíciami. Slovníky boli zverejnené na Twinspace. Výsledkom projektu bolo naučiť sa novú slovnú zásobu a oboznámiť sa s rôznymi spôsobmi oslavy Veľkonočných sviatkov.
    Študenti ako prvé vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením Mgr. Zuzany Jurečkovej 24 kreatívnych pozdravov na tému Veľká Noc a na prvých cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom v spolupráci s Mgr. Lenkou Chrobákovou Línerovou a PaedDr. Miriam Michalkovou sme do Veľkonočných pozdravov vpísali veľkonočné vinše, dvojjazyčne a aj v materinskom jazyku. Na hodinách cudzích jazykov sme spoločne vytvorili anglicko - nemecký obrázkový slovník.

Pozrite si webovú stránku projektu
Pozrite si dvojjazyčný anglicko - nemecký obrázkový slovník

012


CESTA OKOLO SVETA - 1.2.18


    Dňa 1.2.2018 si ŽŠR rada pre študentov našej školy pripravila celodenné podujatie počas vyučovania s názvom „Cesta okolo sveta“. Celá príprava na túto udalosť sa začala omnoho skôr, hneď po vianočných prázdninách 10.1.2018, kedy predsedovia a podpredsedovia všetkých tried
školy prišli cez veľkú prestávku do zasadačky vylosovať jednu zo 16 krajín sveta pre svoju triedu. Ponuka bola rôznorodá: Keňa, Japonsko, Egypt, Jamajka, Mexiko, Čína, Madagaskar, Brazília, Kuba, USA, Nový Zéland, Thajsko, Hawai, Rusko, India, Austrália. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanej krajine, vyzdobiť si triedu, vyrobiť si kostýmy, naštudovať si podrobné informácie o krajine, zaspievať alebo pustiť hymnu, naučiť sa základné pozdravy, pripraviť typické jedlo a toto všetko predstaviť v 10-minútovej prezentácii. Úlohou a poriadnou výzvou pre študentskú radu zas bolo zostaviť harmonogram, podľa ktorého celé podujatie prebehne a pri prezentáciách sa vystriedajú všetky triedy a zároveň všetci budú mať príležitosť vidieť každú prezentáciu.
    Vo štvrtok ráno 1. februára po prekročení prahu školy každý okamžite zabudol na to, že je v škole. Priestory priam vyžarovali kozmopolitnú atmosféru. Čulý ruch na chodbách, kedy sa žiaci so svojimi učiteľmi podľa harmonogramu presúvali „z krajiny do krajiny“, pripomínal terminál obrovského letiska, na ktorom sa v zhone a chvate pohybujú ľudia rôznych národností. Dvere na každej triede sa stali bránou v priestore a čase. Za pár minút sme sa z Turčianskych Teplíc presunuli do starovekého Egypta priamo do útrob pyramídy, kde nás Kleopatra zasvätila do tajomstiev faraónov, ich mumifikácie i posmrtného života. O chvíľu na to sme boli súčasťou dynamického a farebného karnevalu v Riu, následne nás omámili éterické vône na pravej thajskej masáži, kde sme sa mohli pohostiť na pikantných thajských špecialitách, od Thajčanov rovno k protinožcom do horúcej a „jedovatej“ Austrálie a vzápätí nás schladila nekonečná ruská Sibír.
    Mohli sme vidieť nápady od výmyslu sveta, a to doslova! Študenti sa postavili výzve projektu zodpovedne, boli veľmi kreatívni, energickí, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, koordinátorka žiackej školskej rady pani profesorka Zajacová a pani profesorka I. Marčeková zastupujúca pani zástupkyňu Badinovú. Celkový počet bodov, ktorý mohla získať každá trieda, bol 35, a tie boli rozdelené do nasledovných kategórií: plagát/5, výzdoba triedy/7, kostýmy/5, info o krajine/15 (pozdrav, vlajka, história, osobnosti, príroda, náboženstvo, kultúra, festivaly, jedlá, atď.), dodržanie času/3body.
    Podľa priemeru spočítaných bodov vyhrala trieda II.A s krajinou USA s počtom bodov 34,3. Elvis Presley nás veľmi vtipne previedol najdôležitejšími časťami USA i oboznámil nás s inými osobnosťami tejto obrovskej krajiny, ako aj s najtypickejšími a najobľúbenejšími jedlami.
    Na druhom mieste skončila trieda II.B s krajinou Nový Zéland s počtom bodov 33,6, ktorí nás privítali zaujímavo, a to príchodom ich náčelníka kmeňa za sprievodu vlastnej živej hudby. Ich program pokračoval tancom s veľmi krásnymi kostýmami a originálnou choreografiou.
    Tretie miesto získala trieda III.A s krajinou Austrália, s počtom bodov 32,7. Privítanie rituálnym aborigénskym tancom, ktoré vyvrcholilo vystrelením konfiet a prípitkom so študentskou radou, malo magickú silu. Celá atmosféra sa veľmi príjemne uvoľnila vďaka humoru zmäteného zahraničného turistu, ktorý aj napriek svojej turistickej príručke nemohol nájsť ten správny cieľ.
    Srdečne blahoželáme výhercom, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich nápady, čas a prezentácie a zvlášť chceme pochváliť naše prvácke triedy, ktoré sa výborne a s humorom popasovali s touto výzvou. Ich prezentáciami sme boli veľmi milo prekvapení! Počínali si skvele! Chceli by sme sa tiež poďakovať našim štvrtáčkam, že aj napriek usilovnej príprave na maturitu, sa všetky zapojili do tejto celoškolskej akcie. Atmosféra na škole bola neopakovateľná a dúfame, že v tomto duchu bude pokračovať i zvyšok     školského roka a našich pripravovaných podujatí.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková

1. miesto - II.A - USA
01234567891011121314151617

2. miesto - II.B - NOVÝ ZELAND
012345678910111213

3. miesto - III.A - AUSTRÁLIA
012345678910111213

OSTATNÉ TRIEDY
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839


ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL alias DEŇ UČITEĽOV TROCHU INAK - 28.3.2017


    Že osláviť „ Deň učiteľov „ sa dá aj aktívne, dokázal predmetový tím odborných predmetov na našej škole, ktorý práve v tento deň usporiadal na škole celoškolský projekt pod názvom „ Zdravý životný štýl.“
    V troch sekciách:
            ZDRAVÉ POTRAVINY
            ZDRAVÝ POHYB
            ZDRAVÁ PSYCHIKA

mohli študentky prvých, tretích a štvrtých ročníkov:
    - zistiť ako zostať štíhly, zdravý a plný energie pomocou plnohodnotnej stravy
    - formovať postavu, odstrániť psychické napätie a dobiť energiu
    - objaviť svoj ženský potenciál, vnútornú rovnováhu a samú seba

    Celý projekt „stál alebo padal“ na hlavných realizátoroch – žiačkach druhého ročníka, preto vďaka patrí žiačkam II.A triedy a p. uč. triednej PaedDr. Ľubici Kučerovej, žiačkam II.B triedy a p. uč. triednej PhDr. Jarmile Pavelcovej, žiakom II.C triedy a p. uč. triednej Mgr. Ivane Frívalskej a žiačkam II.D triedy a p. uč. triednej Mgr. Zuzane Janečkovej.
    Bezprostredné reakcie účastníkov nás podnietili k tomu, že už dnes máme v hlavách niekoľko podobných projektov – JE ČAS NA ZMENU?

0123456789101112131415161718192021222324252627282930


V RÍŠI FILMOV - 30.01.2017


    ŽŠR rada si pre študentov PaSA pripravila podnetné podujatie s názvom „V ríši filmov“, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 30.01.2017 cez 3., 4. a 5. vyučovaciu hodinu. Celé sa to však začalo minulý školský rok, kedy žiacka školská rada na konci roka pripravovala plán podujatí na ďalší školský rok.
Práve vtedy sa zrodila myšlienka i názov podujatia, obsah ktorého bol rozpracovaný do detailov na prvom tohoročnom povianočnom zasadnutí. Následne na to v piatok 13. januára 2017 prišli predsedovia všetkých tried školy cez veľkú prestávku vylosovať jeden zo 16 filmov pre svoju triedu. Ponuka bola žánrovo rôznorodá od animovaných rozprávok akými sú Hore, Ľadové kráľovstvo, Asterix a Obelix, Shrek cez hrané rozprávky a filmy ako napríklad Dívka na košťeti, Harry Potter, Piráti z Karibiku, Winnetou, Hobbit až po horor a science-fiction Kruh, Avengers a Avatar. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanému filmu, naštudovať si informácie k jeho natáčaniu, vyrobiť si kostýmy, vybrať a zahrať scénku z filmu.
    Keď nastal očakávaný deň, na škole to vyzeralo ako v hollywoodskych štúdiách, kde sa nakrúcajú filmy od výmyslu sveta. Študenti sa postavili výzve zodpovedne, súperili medzi sebou o čo najlepšie spracovanie svojho filmu, boli kreatívni, energickí a plní odhodlania biť sa o výhru, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, panie zástupkyne Badínová a Hanková a pani Frívaldská zastupujúca našu koordinátorku.
    Každá časť - scénka z filmu, plagát, kostýmy a informácie o natáčaní vybraného filmu, sa hodnotila osobitne. Podľa spočítaných bodov a celkového dojmu vyhrala trieda II.B s filmom Slunce, seno, jahody. Na druhom mieste sa umiestnila II.A so spracovaním filmu Avatar a na treťom mieste sa umiestnila I.A so svojou adaptáciou filmu Winnetou. Srdečne gratulujeme výhercom, ktorí sa skvele popasovali s touto výzvou, no treba pochváliť aj ostatných zúčastnených, či už za skvelé kostýmy, vytvorenie plagátov, alebo predvedenie scénok. Naša vďaka však patrí absolútne všetkým za dobrú náladu a navodenie skvelej atmosféry počas celého dňa.
    Medialistka Soňa Tomašáková

Pozrite si video

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132GLOBÁLNY SVET ČI DEDINA? - január až máj 2015
     Pod týmto názvom sme od januára do mája 2015 realizovali na škole projekt, ktorý finančne podporila Nadácia Orange . Projekt realizovala Mgr. Ivana Frívaldská so žiačkami IV.A, IV.C a IV.D triedy v rámci hodín multikultúrnej výchovy. Projekt riešil problematiku globálnych tém so zameraním na multikulturalizmus. Zážitkovými aktivitami žiačky rozoberali problematiku príčin a dôsledkov chudoby, zaoberali sa príčinami a dôsledkami nerovnomerného rozdelenia nerastných surovín, v snahe o odbúranie predsudkov a stereotypov si vyberali susedov do svojho paneláku, zamýšľali sa nad príčinami a dôsledkami migrácie, objasňovali podstatu humanitárnej a rozvojovej pomoci, kritike podrobili detskú prácu, bližšie sa zoznámili so životom v slamoch v Afrike, spoznávali zvyky, kultúru, náboženstvo Indie, Číny, Ruska, Vietnamu, Kolumbie, čítali multikultúrne rozprávky, zhotovovali typické predmety krajín a oboznamovali sa s ich hudbou. Témy boli vhodne dopĺňané premietaním dokumentárnych filmov a Power Pointovými prezentáciami. Hranie rolí, tvorba posterov ale hlavne hra tvorila základ vyučovacích hodín, ktoré posúvali myslenie žiačok k uvedomeniu si osobnej zodpovednosti a nutnosti angažovania sa pri riešení globálnych tém a problémov. Projekt bol doplnený o skype besedu s terénnym pracovníkom OZ Človek v ohrození, o ktorej žiačka Natália Vráblová zo 4.A napísala:

     Pred pár týždňami na hodine multikultúrnej výchovy sme s pani profesorkou Frivaldskou skypovali s veľmi sympatickým terénnym pracovníkom, Tomášom Bokorom. Poskytol nám všeobecné informácie o oblasti Afriky, v ktorej sa momentálne nachádza. S veľkou ochotou nám odpovedal na otázky, ktoré nás zaujímali. Skypovanie bola výborná metóda, ktorou sme sa informovali o situácii v Afrike netradičným spôsobom. V Južnom Sudáne, kde sa Tomáš nachádza, nie sú najvhodnejšie podmienky pre žitie. Veľa ľudí nemá elektriku, pitná voda je vzdialená niekoľko stoviek kilometrov a chýba im základné vzdelanie. Školy sú síce bezplatné, rodičia si však nemôžu dovoliť poslať svoje deti do školy, pretože to vyžaduje financie, ktoré oni nemajú. Je to smutné, že deti nemajú prístup k vzdelávaniu len kvôli nedostatku financií. Organizácia Človek v ohrození vyslala do tejto oblasti pár svojich terénnych pracovníkov, ktorí tu vzdelávajú občanov. Poskytujú im rôzne pracovné nástroje na obrábanie pôdy, aby sa zvýšila produkcia. Tí ďalej odovzdávajú svoje skúsenosti ďalším.
     Boli sme veľmi spokojné, že sme sa tejto aktivity mohli zúčastniť. Chceli by sme poďakovať Tomášovi za ochotu a čas, ktorý si pre nás našiel. Je obdivuhodné, že taký mladý človek ako on, sa snaží pomôcť tam, kde to potrebujú. Za využitie tejto možnosti ďakujeme.

     Natália Vráblová 4.A
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536CHLIEB NAD ZLATO - 15.4.2015
    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole realizovali dva malé projekty ako súčasť rozsiahleho Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekty boli zamerané na neformálne vzdelávanie mladých v oblasti globálnych problémov ľudskej spoločnosti, ktoré sa či už v menšej alebo väčšej miere dotýkajú každého z nás a majú vplyv na náš budúci vývoj, progres a smerovanie v otázke humanity a všeobecného rozvoja.
    Prvý z projektov „CHLIEB NAD ZLATO“ , ktorého sa účastnili žiačky I.A triedy, bol zameraný na problematiku chudoby vo svete a jej dopadoch na úroveň kvality života ľudí ňou trpiacich. Žiačky sa prostredníctvom príbehu a dokumentárneho filmu oboznámili o situácii detí v najchudobnejších častiach afrického kontinentu. Zámerom projektu bolo poukázať na úzke prepojenie negatívneho sociálno – ekonomického statusu s kvalitou a úrovňou vzdelávania mladých ľudí. Mnoho detí žijúcich v rozvojových krajinách musí v dôsledku zlej ekonomickej situácie nielen svojej rodiny, ale i celej krajiny, dennodenne pracovať a odvádzať ťažkú namáhavú manuálnu činnosť, namiesto chodenia do školy a vzdelávania sa.
    V priebehu realizácie projektu si žiačky vyskúšali takpovediac „na vlastnej koži“ modelovú situáciu detskej práce – konkrétne šitie jednotlivých komponentov rifľových nohavíc v extrémnom časovom tempe, teda v situácii, kedy by v stave chudoby, ktorá postihla ich rodinu, boli nútené za účelom prispenia aspoň malej finančnej čiastky do rodinného rozpočtu ísť pracovať do továrne namiesto návštevy školy alebo iného školského zariadenia. S takouto situáciou sú denne reálne konfrontované tisícky detí po celom svete. Projekt tak prispel k hlbšiemu uvedomeniu si hodnoty, dôležitosti a možnosti vzdelania.
    Mgr. Tomáš Urík
    Mgr. Natália Zajacová
0123456789VLAK POCHOPENIA - 15.4.2015
    Dňa 15. apríla 2015 sa na našej škole realizovali dva malé projekty ako súčasť rozsiahleho Národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekty boli zamerané na neformálne vzdelávanie mladých v oblasti globálnych problémov ľudskej spoločnosti, ktoré sa či už v menšej alebo väčšej miere dotýkajú každého z nás a majú vplyv na náš budúci vývoj, progres a smerovanie v otázke humanity a všeobecného rozvoja.
    Druhý projekt „VLAK POCHOPENIA“ realizovaný so žiačkami triedy I.B bol tematicky zameraný na problematiku predsudkov a stereotypov, ktoré i dnes veľmi často a intenzívne rezonujú v našej spoločnosti, sú negatívnou súčasťou našej kultúry a priamo ovplyvňujú kvalitu života mnohých ľudí. Žiačky sa v rámci projektu oboznámili s podstatou tzv. rómskeho problému, ktorý je v našich končinách z hľadiska národnostnej a etnickej predpojatosti asi najviac rozšírený. Na základe premietnutého dokumentárneho filmu mali žiačky možnosť nahliadnuť do života odsudzovaných Rómov, ktorí z väčšej časti nemohli za svoju zlú životnú situáciu, v ktorej sa ocitli z dôvodov odsudzovania vychádzajúceho z príslušnosti k určitej národnosti, resp. etniku.
    Hlavnou a nosnou aktivitou projektu bol pomyselný a fiktívny „vlak pochopenia“, ktorého cestujúca posádka pochádzala z rôznych minoritných a marginalizovaných skupín, o ktorých živote má mnoho ľudí iba skreslené predstavy, no i napriek tomu k nim prechováva neúctu a odstrkuje ich na okraj spoločnosti. Žiačky si mali z ponúknutého zoznamu cestujúcich vybrať tri osoby, s ktorými by bez problému cestovali v jednom vlakovom kupé a troch cestujúcich, s ktorými by za žiadnych okolností spoločne necestovali. Svoj výber mali pred ostatnými patrične zdôvodniť a podložiť ho relevantnými argumentmi.
    Cieľom projektu „Vlak pochopenia“ bolo poukázať na skutočnosť, že každý sme svojim spôsobom iný, originálny, odlišujeme sa od ostatných, no vo svojej podstate sme všetci rovnakí – sme ľudia.
    Ďakujeme všetkým zúčastneným a zapojeným žiakom I.B triedy za aktívny prístup a príjemnú atmosféru pri realizácii projektov. Tešíme sa na ďalšie obdobné podujatia.
    Mgr. Tomáš Urík
    Mgr. Natália Zajacová
012345678910KOMPRAX NA PASA - 9.9.2014    Dňa 9.9.2014 sa uskutočnil na Pedagogickej a sociálnej akadémii ďalší z projektov KomPrax. KomPrax je skratka pre kompetencie pre prax. Projekt KomPrax je zameraný na rozvoj neformálneho vzdelávania mládeže i v oblasti práce s mládežou. Celý tento projekt organizuje Iuventa, inštitúcia spolupracujúca s Ministerstvom školstva. Iuventa sa snaží mladým ľudom poskytnúť kompetencie, ktoré zvyšujú ich šance byť úspešnejšími vo svojom pracovnom aj občianskom živote. Počas roka organizuje a zaštiťuje rôzne projekty, školenia, súťaže pre ZŠ, SŠ a mládež. Na projekte KomPrax sa zúčastnili všetci členovia ŽŠR, ktorí organizovali projekty či už v mieste svojho bydliska alebo v škole. Jedným z príkladov bola Noc v škole, ktorá sa uskutočnila v minulom školskom roku.
    Realizátorkami septembrového projektu bola Ráchel Adámiková a Sivia Pavolková, obe členky našej študentskej rady. Hlavnou náplňou ich projektu bolo skrášliť exteriér našej školy. V poobedňajších hodinách sa stretli členovia rady a dobrovoľníci a pustili sme sa spoločne do práce. Natieranie lavičiek, pletie machu a buriny, hrabanie, zametanie, sadenie kvetov či fúrikovanie, to bola náplň našej práce. Samozrejme nechýbala pri práci hudba, zábava a smiech, ale aj riadený chaos. Dobrovoľníci dostali za svoju prácu aj občerstvenie. Nakoniec sme to všetci spolu zvládli a tešili sa z dobre vykonanej práce. V nasledujúcich týždňoch nás čaká ešte pokračovanie tohto projektu, do ktorého sa tento krát zapoja nie členky rady ale študentky školy, aby skrášľovanie exteriéru dostalo konečnú podobu, ktorú si budú môcť študenti školy ako aj jej návštevníci či okoloidúci vychutnať. Touto cestou chceme všetkým zúčastneným poďakovať za ich nezištnú pomoc v rámci svojho voľného času.
    Petra Boháčiková, medialista ŽŠR pri PaSA, Turčianske Teplice
0123456789ODVÁŽNE CESTY ZA LEPŠÍM ZAJTRAJŠKOM


    Afrika - kontinent zaliaty slnkom, ktorému vo veľkej miere vládne chudoba. Miesto, kde vzdelanie, strecha nad hlavou a hygiena nie sú takou samozrejmosťou ako u nás. Miesto, kde naše nohy pravdepodobne nikdy nevkročia. V dňoch 29.januára a 10.februára 2014 sa nám - žiakom IV.B, IV.C a IV.K podarilo do tohto miesta plného prekvapení aspoň nahliadnuť a to vďaka pani profesorke Frívaldskej, ktorá prostredníctvom národného projektu KomPrax priniesla do našej školy kúsok Afriky a 200 € na zrealizovanie pripraveného projektu.
    Projekt bol realizovaný v rámci vyučovacieho predmetu multikultúrna výchova. Na úvod nás pani profesorka oboznámila s faktami, ale aj zaujímavosti o Afrike, o živote v slumoch, o ktorých nikto z nás ani len netušil. Určite sa v každom z nás prebudil pocit vďaky za to, že žijeme v krajine s dostupnou pitnou vodou, kanalizáciou, dostatkom jedla a strechou nad hlavou.
    Aby sme sa Afrike priblížili ešte viac, vyrábali sme si tradičné africké sukne a jemnú motoriku sme si precvičili pri skladaní origami slona a pri zhotovovaní ozdôb vo forme náhrdelníkov z papiera. Mnohí žiaci označili tieto vyučovacie hodiny za najlepšie v celom školskom roku.
    Natália Babicová IV.B

01234567891011121314151617181920212223COMENIUS - ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ

TVORIVÁ CESTA POZNANIA
DARUJTE VIANOCE 2012


    Projekt sme realizovali dňa 18. 12. 2012 v dopoludňajších hodinách v jedálni Domova sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach.
    Žiaci PASA Turčianske Teplice v predvianočnom sviatočnom období pripravili spoločné posedenie žiakov a klientov DSS Turčianske Teplice. Snahou žiakov bolo urobiť radosť a šťastné chvíle ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť medzi svojimi príbuznými. Taktiež sme naučili starkých piesne, ktoré spievajú mladí a zase naopak. Spoločne sme posedeli pri stromčeku, pripravili program, občerstvenie, výzdobu. Tiež chceme vypestovať u mladých ľudí úctu k starším, pestovať prosociálne správanie a empatiu.
    Uvedomili sme si, že aj my môžeme niekedy byť v takej pozícii, ako klienti DSS a budeme šťastní, keď si na nás niekto spomenie a poteší nás.

0123456789101112131415ZATVORME DVERE DROGÁM


    V dňoch 29. a 30. mája 2012 sa v našej škole zrealizovali záverečné aktivity projektu „Zatvorme dvere drogám.“ Vybrané boli dve druhácke triedy - II.A a II.D. Jeden deň sme sa zúčastnili exkurzie do Resocializačného centra Manus v Priekope a na ďalší deň sme absolvovali zážitkové aktivity, diskusie a sledovanie, podľa môjho názoru, dosť motivačného, 45 minútového filmu. Koordinátorkami projektu boli pani profesorky - Ivana Frívaldská, Libuša Polerecká, Iveta Marčeková a Tatiana Krelová. Pani profesorky boli skvelé – akoby to odrazu ani neboli profesorky, ale naše kamarátky, ktoré nám chcú ukázať správnu cestu životom. Flexibilita niektorých učiteľov je občas naozaj obdivuhodná.
    Ja, ako jedna z množstva participantiek tohto projektu môžem vyjadriť za seba i za ostatných, že tento projekt určite zmenil môj pohľad na celý ten kolobeh „moderného a cool života“okolo alkoholu, cigariet a drog. Mnohí z nás zúčastnených určite už dávno okúsili opojnosť alkoholu, či toho skvelého pocitu, že niekam patríme pri poťahovaní z cigarety v hlúčiku zafajčenej partie (verím v našu inteligenciu, tak sa k iným drogám vyjadrovať ani nejdem). Pevne dúfam, že po tomto projekte, po tých dvoch dňoch, kde sme toho mnoho videli, počuli a kde sme tiež museli silno uvažovať, či sa niečo také oplatí vpúšťať do našich mladých životov, sme všetci múdrejší, uvedomelejší a tak trochu aj dospelejší. Nespútaná zábava je fajn. No na ako dlho? Vezmime svoje životy do vlastných rúk a žime pre hodnoty, nie pre pominuteľnosti. Raz sa nám to totiž určite vráti.
    Patrícia Boráková, II.A

0123456789101112131415161718192021RODINA VČERA, DNES A ZAJTRA


Termín : 7. mája 2012
Účastníci : II. A,B,C,D,K
Porota: PhDr. Ján Dvorský, PhD
                Mgr. Ivana Frívaldská
                Mgr. Eva Boďová
                Mgr.art. Slavomíra Vlasová
                Mgr. Ľuboslava Tumová
                Mgr. Bohuslav Figura
Miesto: Projekt sa realizoval na pôde školy v určených učebniach .
Úlohou projektu „Rodina, včera, dnes a zajtra“ bolo pripraviť netradičný deň v škole pre všetkých študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach . Hlavnou myšlienkou bolo upozorniť mladých ľudí a verejnosť na význam rodiny a jej poslanie v každom historickom období . Išlo o vytvorenie jasnej, presvedčivej predstavy o tom, čo všetko zabezpečovala rodina v minulosti , súčasnosti a vytvoriť predstavu o budúcej funkcii rodiny .
Celý projekt bol venovaný rodine ako najdôležitejšiemu sociálnemu spoločenstvu.

Cieľ projektu :
1. Osobne zainteresovať do práce všetkých žiakov druhých ročníkov
2. Rozvíjať samostatnosť, tvorivosť, originalitu študentov pri spracovaní témy závislosti do zaujímavého programu.
3. Ponúknuť študentom zážitkové učenie, pozitívnu pracovnú atmosféru.
4. Zlepšiť vzťah k vlastnej práci a výkonom.
5. Využiť medzi predmetové vzťahy
6. Poskytnúť zúčastneným netradičný zážitok, podieľať sa na rozvoji kľúčových kompetencií a uvedomiť si, že význam rodiny spočíva vo vytváraní najbezpečnejšieho prostredia svojich členov a je nenahraditeľná.

Pripravením projektu podľa jednotlivých historických období – pravek, starovek, stredovek, novovek a budúcnosť – vylosovanie prebehlo 2. 4.2012 –žiaci jednotlivých tried druhých ročníkov prezentovali rodinu z rôznych hľadísk / poslanie rodiny, funkcie rodiny, výchovné štýly v rodine, problémy rodiny, postoje rodiny k spoločnosti, škole, rodina v literatúre , výtvarnom diele, hudbe a pod.
Takto sme mali možnosť porovnávať, zdôrazňovať a zážitkovou metódou poukazovať , že rodina je to, bez čoho nemôžeme a nechceme žiť, hoci jej postavenie sa v rôznych historických obdobiach menilo.

Študenti druhých ročníkov PaSA – pracovali na projekte cca 1 mesiac.
Každá trieda podľa vylosovaného obdobia pripravila prezentáciu rôznymi spôsobmi. Pripravili si scénu – prostredie, kostýmy, výstupy, recitácie, etudy, jedlo, tance, všetko to, čo vytváralo atmosféru obdobia a poukázali na postavenie, štruktúru a fungovanie rodiny.

Môžeme konštatovať, že projekt bol dobre pripravený. Jednotlivé triedy sa dôsledne a zodpovedne naň pripravili a poskytli zážitok a poučenie všetkým žiakom a učiteľom školy, ktorí mali možnosť hlasovacími lístkami vybrať triedu, ktorá sa najlepšie zhostila danej úlohy. Pri príprave a realizácii poskytli pomoc aj triedny učitelia druhých ročníkov, ktorým patrí srdečné poďakovanie.

Hodnotenie odbornej poroty bolo nasledovné :
1. miesto – Rodina v praveku - II.A trieda
2. miesto - Rodina v stredoveku - II.B trieda
3. miesto - Rodina v staroveku - II.C trieda

Hlasovanie verejnosti – žiakov a učiteľov :
1. miesto – Rodina v stredoveku - II.B trieda
2. miesto - Rodina v súčasnosti - II.D trieda
3. miesto - Rodina v praveku - II.A trieda

Ďakujeme Rodičovskej rade pri PaSA za poskytnuté finančné prostriedky na materiál a sladkú odmenu pre všetkých žiakov, ktorí realizovali projekt.

Vypracovala: Mgr. L.Polerecká

012345678910111213141516171819POTEŠME SA SPOLU


      Projekt vo forme tvorivej dielne sme realizovali dňa 21.12.2011 v dopoludňajších hodinách v jedálni Domova sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. V sviatočnom období, sme spoločne strávili príjemné chvíle s ľuďmi, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť medzi svojimi príbuznými, v rodinách, doma počas Vianoc. Vyhotovili sme spoločne vianočné ozdoby, darčeky pre svojich blízkych a priateľov, vyzdobili sme napečené medovníky , zaspievame koledy, vytvorili sviatočné ikebany a pod. a tak, starkí a starenky mali možnosť prežiť vianočné prípravy a atmosféru v kruhu mladých ľudí – akoby svojich vnukov a vnučiek – žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie .
      Projektom sme potešili nejedno srdce starého človeka, cez zážitok a priamu účasť na aktivitách sa prejavila kooperácia mladých a starých ľudí, pospomínali si na svoje mladé časy, povedali rôzne zážitky a skúsenosti zo života, odovzdali niektoré nápady.
      Klienti – prijímatelia DSS prejavili radosť, pohodu a príjemnú prežitú predvianočnú atmosféru s mladými ľuďmi, pracovali a vyrábali pripravené darčeky, ozdoby , materiály veľmi radi, svedomite a s nadšením. Počas tvorivých dielní sa vytvorila priateľská, sviatočná atmosféra, prijímatelia boli z počiatku ostýchaví, báli sa neúspechu a nešikovnosti. Povzbudením, radami a pomocou mladých ľudí sa zapojili postupne do všetkých pripravených aktivít. Niektorí, hlavne postihnutí a imobilní zúčastnení skôr pozorovali prácu žiačok, nadväzovali rozhovory a spievali koledy.
      Do projektu bola zapojená jednu triedu PaSA – celkom 27 dievčat druhého ročníka. Ich úlohou bolo premyslieť si a pripraviť pod dozorom vyučujúcej zaujímavú, primerane náročnú aktivitu pre vybranú skupinu starých ľudí.
      Odozva zo strany prijímateľov DSS a žiakov PaSA bola výborná. Jeden z najkrajších momentov bolo, že sa akcie zúčastnila aj moja bývalá p. profesorka z našej školy, ktorá ma učila keď som mala toľko rokov ako moji terajší študenti. Pospomínali sme na „staré časy“, predstavila som ju študentom a ona bola hrdá a pyšná na seba, ale aj na mňa.
      Zo začiatku sa starkí schádzali veľmi pomaly a opatrne, ale postupne sa miestnosť zaplnila a bola tam výborná pracovná a tvorivá atmosféra. Väčšina klientov vystriedala niekoľko situačných kútikov, aktivít, niektorí vydržali pri jednem celý čas. Počas práce sme ponúkali čaj, kávu, naše výrobky – vianočné trubičky, perníky , ovocie...
      Vyvrcholením bola spoločná výstavka, gratulácia príjemných sviatkov a spievanie kolied.
      Niektorí nás ani nechceli pustiť domov, pozývali dievčatá na návštevu, spoločné posedenie.
      Na príprave projektu sa podieľalo celkom 27 žiakov PaSA, 2 vyučujúce pani profesorka Polerecká, Marčeková - vyučujúca výtvarnej výchovy . Pomáhala pri realizácii projektu po stránke estetickej a odbornej. Realizácie sa zúčastnili ešte 2 pracovníčky DSS.
      Najväčší prínos projektu bol v tom, že som dokázala spracovať projekt, ktorý zabezpečil šťastné tváre zúčastnených ľudí, radosť z úspechu žiakov, ktorí si uvedomili, že ľudia môžu byť aj osamelí, bez svojich blízkych počas najkrajších sviatkov roku. Vzbudili sme u žiakov empatiu, našli si nových známych a kamarátov z inej generácie ako sú zvyknutí. Už si dohodli aj nové stretnutia a návštevu v DSS.

0123456789PRETANCUJME SA K ETIKETE


    Na pôde Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach sa 7. a 8. februára 2012 uskutočnil kurz spoločenských tancov, stolovania a etikety pod názvom Pretancujme sa k etikete, ktorý bol podporený Európskym sociálnym fondom, operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2 – ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, opatrenie 2.1. podpora ďalšieho vzdelávania, „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, za podpory IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktorý je štátnou inštitúciou, priamo riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Slovenský inštitút mládeže od 3. januára 2011 realizuje Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít je zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšia ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania.
    Ako koordinátorka žiackej školskej rady som mala možnosť prostredníctvom Iuventy, s ktorou už roky spolupracujeme, zúčastniť sa už hore spomínaného projektu KomPrax. Celé sa to začalo na trojdňovom decembrovom víkendovom školení v Bojniciach, kde sa stretli pracovníci s mládežou z rôznych častí Slovenska, ktorí takýmto spôsobom chceli využiť príležitosť na prípravu zaujímavých projektov pre našu dnešnú mládež. Pod vedením skúsených lektoriek Jarmily Podobovej a Jarmily Žiškovej sme si každý vytvorili a napísali svoj malý projektový zámer a po dôsledne vykonanej práci sme odišli domov. Potom nasledovalo nervózne čakanie na schválenie projektov. Až po tomto schválení v Bratislave a následnom zaslaní 80% celkovej sumy na založený účet, sme mohli podnikať ďalšie kroky, a to nájsť si školiteľov, zakúpiť potrebný materiál, pripraviť miesto konania, informovať mládež a motivovať ju k účasti na projekte.
    O projekt Pretancujme sa k etikete prejavilo záujem veľa študentov z pedagogickej školy. V popoludňajších hodinách dňa 7. februára 2012 sa študenti zišli v priestoroch telocvične pedagogickej školy, kde dostali základné informácie ku kurzu a všetko sa mohlo začať. Účastníci, kvôli vysokému počtu, boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupinka pod vedením skúseného tanečníka pána Zdena Gregora nacvičovala štandardné spoločenské tance v rytme chytľavej hudby, zatiaľ čo druhá skupina, ktorú lektorovala pani Wanda Bernátová – učiteľka zo Spojenej školy obchodu a služieb v Martine, sa presunula najskôr do triedy, kde zaujímavou formou brainstormingu, diskusie a výkladu absolvovala základné pravidlá etikety a stolovania a po teoretickej časti v priestoroch školskej jedálne nasledovala praktická ukážka. Na túto časť si pani Bernátová prizvala skúsené študentky (Janku Čullú a Barboru Harkabuzovú) zo školy, na ktorej pôsobí. Tie si vopred pripravili slávnostnú tabuľu na aktuálnu tému Valentín i s priliehavým jedálničkom a konkrétne demonštrovali spôsoby prestierania, formy podávania jedla, etikety pri stole a nakoniec vytvorili priestor na malý workshop, kedy si študentky mali možnosť sami vyskúšať poskladať servítky v rôznych tvaroch na slávnostný stôl. Počas dve a pol hodiny trvajúceho kurzu mali možnosť všetci účastníci posilniť sa občerstvením, ktoré im dodalo energiu a silu. Na druhý deň, 8.februára 2012, sa skupinky vymenili, aby každý účastník absolvoval aj tanečnú časť aj časť etikety a stolovania.
    Týmto spôsobom by som sa chcela poďakovať Iuvente za to, že iniciovala program KomPrax a dala tak možnosť mládeži realizovať sa, ako aj nabrať skúsenosti, školiteľom pani Bernátovej a pánovi Gregorovi za ochotu stráviť dve popoludnia so študentkami a odovzdať im svoje vedomosti a zručnosti, ako i samotným účastníčkam, ktoré sa nechali nadchnúť a inšpirovať. Moja vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré mi vyšlo v ústrety a poskytlo mi priestor na realizáciu. Verím, že celý projekt splnil svoj zámer a že zúčastnené študentky sa neformálnym spôsobom podučili základom správneho bontónu, etikety a stolovania, ako aj elegantnému pohybu na tanečnom parkete. Dúfam, že získané schopnosti využijú prakticky v blízkej či vzdialenej budúcnosti na rôznych spoločenských podujatiach ako sú plesy, stužkové slávnosti, či obyčajné, no dôležité rodinné oslavy a výročia a budú sa môcť popýšiť ako schopné hostiteľky, nonšalantné partnerky, jednoducho ako dámy so spôsobmi.
    Mgr. Natália Zajacová

0123456S NAMI O NÁS


    Keby všetky dni v škole takto vyzerali, vysmiati by sme do nej chodievali :) V dňoch od 18. do 20. marca 2011 sa na našej škole zrealizoval projekt "S nami o nás". Všetky tri dni boli nabité zaujímavými aktivitami, ktoré nás bližšie oboznámili s právami, ktoré nám už z časti boli známe z občianskej výchovy.
    Prvý deň si určite každý zapamätá ako protestový. Protestovali sme pred školou s vlastnoručne vyrobenými plagátmi. Druhý deň sme si na vlastnej koži odskúšali, ako to vyzerá pri voľbách. V tretí deň sme si vytvárali petičné hárky a žiadny človek, ktorý bol v tom čase v Turčianskych Tepliciach sa nevyhol podpisu na niektorú z našich, žiaľ, nepravých petícií. Aktivít bolo ako maku, ale všetci sme boli spokojní, hraví, tvoriví, zaujatí a hlavne vďační. Vyučovanie v takomto štýle by sme si určite chceli zopakovať.
    Netradičné vyučovanie mohli naši učitelia s nami zrealizovať vďaka Nadácii Orange, ktorá na základe vypracovaného projektu poskytla na jeho zrealizovanie finančný príspevok 800 €.
    Froľová Henrieta II.K

0123456789101112131415161718192021222324JE HRA VŽDY LEN HROU?


Predmet a téma projektu:
    Projekt budeme realizovať v druhom ročníku odboru Animátor voľného času, konkrétne v jednej triede. Zúčastní sa ho 22 žiakov. ( v danom odbore máme len jednu triedu v ročníku) Je to odbor, ktorý pripravuje žiakov na prácu s deťmi a dospelými v dovolenkových strediskách, kúpeľoch, domovoch sociálnych služieb, v cestovných kanceláriách, v galériách, múzeách ale aj v rámci vidieckej animácie či práce v centrách voľného času. Animátori v uvedených zariadeniach sú zodpovední za kvalitné a zmysluplné využívanie voľného času dovolenkárov, rekreantov či návštevníkov. Projekt budeme realizovať v rámci predmetu Teória a metodika animačných činností. Jeho realizáciu máme zapracovanú aj v školskom vzdelávacom programe. Projekt bude zameraný na vlastnú teoretickú prípravu scenára a následnú realizáciu siedmych animačných programov, ktorých nosnú tému si žiaci zvolia sami vo februári 2010.

    Inovácia vyučovacích hodín bude spočívať v ich praktickom zrealizovaní. Projekt začne rozdelením žiakov do 7 skupín podľa vlastného výberu t.j. 3 resp. 4 členovia v skupine. Každá skupina si zvolí čas realizácie( dopoludnia, popoludní, večer, v noci), námet animačnej hry, ku ktorej pripraví motivačný príbeh a začne pracovať na scenári podujatia. Námety animačných aktivít môžu byť zo súčasnosti ale aj z minulosti napr. hľadanie pokladu pirátov, zakliaty les, boj o prežitie, z rozprávky do rozprávky, Potter olympiáda, rytierske hry na PaSA, olympiáda Európskej únie, výprava do minulosti....Každá skupina priebežne konzultuje svoje nápady s vyučujúcou. Napíšu scenár na počítači a odovzdajú jednu kópiu vyučujúcej, zakúpia si resp. niektorí aj požičajú, potrebný materiál a zhotovia veľký plagát – pozvánku na podujatie. Plagát bude vyvesený v ubytovacích priestoroch na viditeľnom mieste. Konkretizácia úloh podľa časového priebehu je v bode 8.

    Inovatívne je zrealizovanie naplánovaných podujatí v priestore mimo školy, v priestore, ktorý ponúka veľa možností na rozvoj kreativity, na pohyb na čerstvom vzduchu. Do chatovej osady sa dovezieme v pondelok objednaným autobusom, ktorý pre nás v stredu poobede opäť príde a odvezie späť do Turč. Teplíc.

    Animačné aktivity budú určené pre ich spolužiakov t.j. traja budú animátori a ostatní spolužiaci budú „akože“ návštevníci dovolenkového strediska. Dopoludňajšie aj popoludňajšie animačné programy budú realizované v exteriéri, podobne ako nočná hra, večerné programy budú v spoločenskej miestnosti zariadenia.

    Pred samotnou realizáciou programu si organizátori pripravia priestor. V exteriéri vytýčia trať, zhromaždia si všetky potrebné pomôcky, ktoré pripravia na jednotlivé stanovištia, oblečú si zhotovené resp. zakúpené kostýmy. V interiéri upravia stoly, stoličky, urobia výzdobu k téme programu, pripravia si aparatúru ( ak ju budú potrebovať), prinesú pomôcky, potrebný materiál a tiež sa oblečú do kostýmov – buď samostatne zhotovených, alebo zakúpených, alebo kombináciou zakúpených a zhotovených. V stanovený čas napr. dopoludňajší program začne o 9,30 hod., sa všetci stretnú na určenom mieste. Animátori privítajú účastníkov, uvedú ich motivačným príbehom do hry resp. krátkou scénkou, vysvetlia pravidlá a vyzvú spolužiakov na splnenie úlohy. Po organizačných záležitostiach bude nasledovať samotná animačná aktivita, ktorú budú celú viesť určení žiaci - zadávať úlohy, hodnotiť .... Záver aktivít bude vyhlásenie víťazov ( ak to budú súťažné aktivity), odovzdanie cien a krátka reflexia. Reflexiu vedú vyučujúce, ktoré inak do priebehu programu nezasahujú, nakoľko aj ony sú priamymi účastníčkami programu. Nočná hra bude realizovaná od 23,00 hod.. Účastníci budú musieť mať povinne baterky a vhodnú obuv. V prípade nepriaznivého počasia sa animačné aktivity naplánované v exteriéri budú realizovať v interiéri, takže „animátori“ musia mať naplánovaný a pripravený aj alternatívny program.

    Po zrealizovaní všetkých animačných aktivít bude nasledovať v spoločenskej miestnosti resp. von ( závisí od počasia) záverečná reflexia spojená s hodnotením scenárov, praktického prevedenia, plagátov a kostýmov, ktoré si zhotovili sami. Hodnotiť budeme postupne jednotlivé výstupy žiakov. Svoj výkon zhodnotia najprv samotní realizátori aktivity, vypočujeme si aj názor ostaných spolužiakov a nakoniec zhodnotia realizáciu, plagát, kostýmy a scenár vyučujúce známkou.

Ciele projektu:
1. trénovať zručnosti potrebné pri plánovaní podujatí
2. podnietiť tvorivosť pri hľadaní námetov
3. motivovať skupinu k činnosti
4. tréning uplatňovania princípov tvorby animatívnej informácie
5. podnietiť žiakov, aby rešpektovali princípy projektovania a realizácie animácie v záujme zachovania oživujúceho, zábavného a podporujúceho charakteru tohto spôsobu vedenia ľudí
6. uvedomiť si pri projektovaní činnosti aj ekonomické a informačné súvislosti
7. plánovať a organizovať činnosť skupiny s vedomím cieľa
8. rozvíjať schopnosti sebareflexie, komunikácie, tvorivého pohľadu na veci, ľudí, situácie
9. pochopiť účel a potrebu uplatňovania nedirektívneho, neprikazujúceho prístupu vo výchove vo voľnom čase a pre voľný čas
10.tvorivo pristupovať k radám a námetom činností
11. uplatniť znalosti o programových potrebách tínedžerov pri tvorbe námetu programu

Časový plán projektu:
    Projekt začneme realizovať od 15 februára 2010 a ukončený bude v mesiaci jún 2010. Ukončenie projektu bude spočívať v trojdňovom pobyte v chatovej osade Gader ( 07. – 09.jún 2010), kde budú žiaci prakticky realizovať pripravené animačné aktivity. Pondelok – 3 aktivity ( popoludní, večer a v noci), v utorok – 3 aktivity ( dopoludnia, popoludní, večer) a v stredu – 1 aktivita ( dopoludnia). Časový rozsah jednej animačnej aktivity sú 2 a 2,5 hodiny.
    Príprava animačných aktivít začne od 15.februára 2010 rozdelením žiakov do siedmich skupín. Od 15.2. – 30.05.2010 - voľba námetu animačnej aktivity, príprava obsahu aktivity - súťaže, príprava motivačného príbehu, nákup materiálu, zhotovenie plagátu, priebežné konzultácie s vyučujúcou podľa dohody... Od 01. – 04.06.2010 – konečná podoba scenáru ( podľa predlohy) – jeho napísanie a odovzdanie jednej kópie vyučujúcej. 14. – 22.06.2010 – sumarizácia potvrdeniek, príprava vyhodnotenia projektu.

01234567891011121314151617181920212223ANIMÁTOR V DIVADLE A GALÉRII


Predmet a téma projektu:
Projekt budeme realizovať na predmetoch prax-výtvarná výchova, prax-tvorivá dramatika, teória a metodika animačných činností-výtvarná výchova a teória a metodika animačných činností-tvorivá dramatika. Uvedené predmety vyučujú dve vyučujúce. Časť projektu Animátor v divadle sa v priebehu polroka bude venovať témam podľa tematického plánu – Dramatická a inscenačná tvorba, Dramatická tvorba, základy hereckej tvorby, Režijná a dramaturgická práca v divadle, Základy scénografie, Vznik divadelného predstavenia, základy divadelnej transkripcie, Maska v divadle, Improvizácia, Dramatizácia, Divadlo jedného herca, Bábkové divadlo, Tanečno-pohybové divadlo, Činoherné divadlo, Scénická hudba. V každej z týchto tém žiaci priebežne dostávajú zadania, ktoré vzhľadom k téme majú riešiť a vytvárať jednotlivé celky. Na konci polroka by potom mohlo vzniknúť spoločné kabaretné predstavenie, ktoré by malo všetky potrebné znaky divadelného predstavenia od tvorby mizanscén až po samotnú realizáciu na javisku. Divákmi by boli žiaci z druhej skupiny, ktorí v aktuálnom polroku absolvujú časť spojenú s výtvarnou výchovou, ale aj žiaci nižších ročníkov uvedeného študijneho zamerania, čo by mohlo byť motívom pre ich ďalšie štúdium.

Animátor v galérii sa tiež v priebehu polroka bude venovať teoretickým aj praktickým témam podľa plánu. Na konci polroka žiaci pod vedením učiteľky pripravia a uskutočnia prezentácie v Power Pointe, ďalšia skupina pripraví pre ostatných výstavu prác žiakov, ktorou ich bude aj sprevádzať a vysvetľovať. Divákmi a účastníkmi budú žiaci druhej skupiny a žiaci nižších ročníkov.

Miesto realizácie projektu:
Realizácia projektu je viazaná na špeciálnu miestnosť, ktorou je odborná učebňa tvorivej dramatiky v škole a odborná učebňa výtvarnej výchovy. Na realizáciu predstavenia potrebujeme triedu vybavenú kobercom, pódium, zatemnenie okien, oponu, prehrávače, divadelné kostýmy a masky. Na druhú časť projektu sú nevyhnutné výstavné panely, note book, premietacie plátno.

Hodiny odučené po novom budú využívať oveľa viac zážitkových metód, vďaka tomu bude možné zapojiť každého žiaka do aktívnej spolupráce, pretože každý bude prezentovať výsledky svojej práce či už v predstavení alebo na výstave. Za tieto polročné aktivity budú žiaci hodnotení známkou aj s ohľadom na úroveň spolupráce s ostatnými, s dôrazom na využitie teoretických poznatkov so snahou učiteliek rešpektovať ich špecifické nadanie a schopnosti, čo pri bežnom vyučovaní nie je možné.

Ciele projektu:
1. prehĺbiť záujem žiakov o animačnú prácu v ich odbore
2. prejaviť samostatnosť, tvorivosť a schopnosť pracovať v tíme
3. využívať zážitkové aktivity pri vyučovaní
4. motivovať žiakov k získavaniu poznatkov netradičným spôsobom
5. rozvíjať asertivitu, špecifické záujmy, nadanie a talent podľa individuálnych osobitostí žiakov
6. dokázať zverejniť výsledky svojej práce v konkurencii ostatných
7. rozvíjať úspešnosť žiakov v edukačnom procese

Časový plán projektu:
Projekt budeme realizovať počas celého školského roka. Po ukončení prvého polroka sa obidve skupiny vymenia v súlade s časovo-tematickým plánom. V priebehu týždňa má každá skupina hodinovú dotáciu 2 a 2 vyučovacie hodiny jedenkrát do týždňa.SVETLO Z TMY


    Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva, už tretí rok vyhlasuje grantový program Učiteľ v procese humanizácie regionálneho školstva. Naša škola sa do daného programu zapojila a už tri krát získala finančnú podporu na realizáciu podujatí pre študentov. Predchádzajúce dva programy boli zamerané na občiansku participáciu mládeže a tento posledný sa venoval prevencii sociálno-patologických javov stredoškolskej mládeže, v rámci ktorého sme nabádali mladých ľudí na pozitívne konanie, zdôrazňovali sme nutnosť vlastnej rozhodovacej schopnosti a zodpovednosti za svoje konanie.
     Zážitkové formy vyučovania, hranie rolí, skupinové a individuálne práce, brainstroming, exkurzie boli na vyučovacích hodinách etickej a náboženskej výchovy mesačne dopĺňané besedami, exkurziami a návštevami osôb z rôznych občianskych združení. Pani prof. Mgr. Ivana Frívaldská, autorka projektov, ponúkla študentom okrem zážitkového vyučovania besedu o sektách a ich zhubných vplyvoch na človeka v spolupráci s OZ Integra, besedu s kpt. Mgr. Škrabalom o kriminalite, trestnej zodpovednosti šikanovaní a vandalizme, besedu s pracovníčkou Pedagogicko-psychologickej poradne p. Mgr. I. Hreusovou, ktorá ma na starosti aj resocializačné stredisko Manus a prišla s chlapcom, ktorý sa liečil a vyliečil z drogovej závislosti, besedy s členmi OZ Človek v ohrození o živote a vlastných skúsenostiach z pobytov v Ugande, Tanzánii, Keni. Besedy podporili sociálne cítenie, uvedomenie si problému biedy, hladu a zlých životných podmienok a vyústili do finančnej zbierky Lopta pre Afriku. Problematika chudoby spojená s témou spravodlivý obchod –Fair Trade pokračovala aj víkendovým pobytom vybraných študentiek na chate v Chvojnici, kde si v spolupráci OZ Fair Trade Slovakia na vlastnej koži vyskúšali a zažili obchodovanie na svetovom trhu a pripravili Deň fair trade na škole, ktorý sa v máji za prítomnosti OZ Fair Trade úspešne zorganizoval. Študentky a študenti nielen že obchodovali s čokoládou, ale aj ochutnávali výrobky Fair trade – rôzne druhy čokolády, čaje a pedagógovia bio kávu.
     V projekte sme pokračovali ďalej besedou s pani Čápovou k programu S tebou o tebe o antikoncepcii, menštruácii, o návšteve u gynekológa a diskusiami na témy HIV/AIDS, sexuálne prenosné ochorenia, antikoncepcia, interupcia .. Záver projektu tvorila návšteva Detského krízového centra Náruč v Žiline, kde sa študentky oboznámili so syndrómom CAN – s problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí.

0123456789101112131415UMENIE V DEJINÁCH


012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637PREDSTAV SVOJ REGIÓN


01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253DEJINY PEDAGOGIKYStredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice